finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Paprykowy Szlak

Paprykowy Szlak

W niedzielę 19 sierpnia 2012 podczas Ogólnopolskich Targów Papryki w Przytyku zostało zawarte Partnerstwo „Paprykowy Szlak” którego najważniejszym celem jest współpraca pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami rolniczymi, lokalnymi grupami działania, ośrodkami nauki, przedsiębiorcami, rolnikami, oraz organizacjami pozarządowymi z obszaru powiatu białobrzeskiego, przysuskiego i radomskiego na rzecz rozwoju Produktu Tradycyjnego „Papryka Przytycka” – obejmującego jego wytwarzanie, sprzedaż, promocję oraz rejestrację przez Komisję Europejską jako Chronione Oznaczenie Geograficzne.

Do najważniejszych zadań Partnerstwa należy:

  • promocja Produktu Tradycyjnego „Papryki Przytyckiej”;
  • integracja lokalnego środowiska producentów papryki;
  • utworzenie grupy uprawnionej do złożenia wniosku o rejestrację Papryki Przytyckiej w Unii Europejskiej;
  • organizacja warsztatów, konferencji, seminariów tematycznie związanych z papryką i ze zrównoważonym rozwojem obszarów wiejskich,
  • informowanie o możliwościach oraz świadczenie pomocy w zakresie pozyskiwania i wykorzystywania środków unijnych na rozwój produktu tradycyjnego, potencjału producentów obszaru Paprykowe Szlaku;
  • redagowanie strony internetowej www.paprykaprzytycka.eu

Do Partnerstwa przystąpiło Starostwo Powiatowe w Radomiu, Mazowiecka Izba Rolna, gminy Jedlińsk, Przytyk, Przysucha, Wieniawa, Wolanów i Zakrzew, Mazowiecki Oddział Doradztwa Rolniczego – Oddział w Radomiu oraz jego inicjator – Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki”.

Partnerstwo jest otwarte na nowych członków. Zachęcamy do przystąpienia. Pobierz Formularz przystąpienia (format: pdf, rozmiar: 292 KB)

Zdjęcia z uroczystego podpisania porozumienia. Seminarium „Papryka Przytycka – droga do produktu chronionego prawem unijnym. 19.08.2012 r. – Urząd Gminy w Przytyku

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

kalendarz 2024
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content