finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Aktualności

Otwarty konkurs ofert: Upowszechnienie kulinarnych produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych Mazowsza

24.02.2023 | luty2023

Do 10 marca 2023 roku organizacje pozarządowe mogą zgłaszać swoje projekty do konkursu Samorządu Województwa Mazowieckiego o wsparcie w kwocie do 12 000,00 zł na realizację zadań.

Celem działania jest propagowanie oraz upowszechnianie produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych Mazowsza; propagowanie oraz upowszechnianie produktów tradycyjnych; wzrost rozpoznawalności produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych Mazowsza. Działanie ma na celu też aktywizację i rozwój społeczności Mazowsza chcących podjąć działania w zakresie produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych.

Dofinansowanie może być przeznaczone m.in. na:

– organizowanie lub uczestnictwo w szkoleniach, festiwalach, targach i konferencjach promujących produkty tradycyjne i lokalne wytwarzane na terenie Mazowsza;

–  organizowanie imprez i wydarzeń zwiększających popularność produktów tradycyjnych i lokalnych na Mazowszu;

– wydawanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji, książek, katalogów na temat produktów tradycyjnych i lokalnych Mazowsza;

– organizowanie warsztatów/seminariów z zakresu wytwarzania żywności metodami tradycyjnymi,

– organizowanie konkursów związanych z produktami tradycyjnymi i lokalnymi;

– tworzenie szlaków kulinarnych produktów tradycyjnych i lokalnych;

– tworzenie systemów informacji na temat produktów wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych;

 – organizowanie seminariów dotyczących sprzedaży i marketingu produktów;

– organizowanie wizyt studyjnych u producentów, których produkty są wpisane na listę produktów tradycyjnych.

Więcej informacji dostępnych na stronie: https://www.dialog.mazovia.pl/wspolpraca/konkursy-ofert?kid=202

logotypy prow

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

kalendarz 2024
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content