finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Aktualności

Ostatnie dni na złożenie wniosku. 100 mln zł na rozwój podmiotów ekonomii społecznej!

14.02.2023 | luty2023

Prowadzisz Podmiot Ekonomii Społecznej i marzysz o zwiększeniu skali swojej działalności? Dostrzegasz perspektywiczne branże, które pomogą Ci zdywersyfikować przychody? A może masz inny pomysł na zwiększenie obrotów finansowych w swoim Podmiocie Ekonomii Społecznej? Jeśli odpowiedź na jedno z tych pytań brzmi: „TAK”, to świetnie się składa! Dlaczego? Trwa nabór w Programie „Odporność oraz rozwój Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorczości Społecznej na lata 2022 – 2025”, realizowanym w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Na swoje ambitne przedsięwzięcia możesz uzyskać od 100 do nawet 190 tys. zł bezzwrotnej dotacji!

Jak podkreśla Ministerstwo w ogłoszeniu, „głównym celem Programu jest umożliwienie podmiotom ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwom społecznym i podmiotom zatrudnienia socjalnego, budowania odporności na zmiany zachodzące na rynku oraz zapewnienie instrumentów wsparcia pozwalających na rozwój ich działalności.”

Główne założenia Programu:

 • o uzyskanie wsparcia w ramach Programu mogą ubiegać się podmioty ekonomii społecznej, o których mowa w art. 2 pkt. 5ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej.
 • w ramach pierwszego naboru, podmioty uprawnione mogą składać wnioski w terminie od 17 stycznia do 16 lutego 2023 roku do godz. 12:00za pośrednictwem Generatora Wniosków [link]
 • w ramach programu możliwe będzie uzyskanie wsparcia finansowego na jeden z trzech obszarów funkcjonowania Pomiotów Ekonomii Społecznej:
  • Obszar 1– reintegracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w przedsiębiorstwach społecznych i podmiotach zatrudnienia socjalnego.
  • Obszar 2– budowanie potencjału przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej do realizacji zdeinstytucjonalizowanych usług społecznych.
  • Obszar 3– wzmacnianie odporności i rozwój przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej
 • Jeden podmiot może złożyć tylko jeden wniosek w ramach danego naboru.
 • Przedsięwzięcia w ramach pierwszego naboru Programu mogą być realizowane w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 30 listopada 2024 roku. Maksymalny czas trwania przedsięwzięcia to 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
 • maksymalny czas realizacji przedsięwzięcia w ramach Programu i związanych z nim działań wynosi 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.Przedsięwzięcia w ramach Programu mogą być realizowane w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do 30 listopada 2024 r
 • Program nie zakłada konieczności wniesienia wkładu własnego – zarówno finansowego, osobowego jak i rzeczowego
 • Minimalna kwota wsparcia, jakie może uzyskać podmiot uprawniony do udziału w konkursie to 100 tys. zł. Maksymalna – 190 tys. (po spełnieniu pewnych wymogów)
 • wśród kosztów kwalifikowanychsą m.in. wydatki majątkowe (m.in. 70% wydatków) rozumiane jako wydatki inwestycyjne czy wydatki na zakupy unwestycyjne oraz wydatki bieżące (maks. 30%) takie jak np. wydatki administracyjne, koszty materiałów, środków eksploatacyjnych, koszty związane z promocją, wynagrodzenia, zakup towarów i usług. Szczegółowy wykaz wydatków kwalifikowanych znajduje się w Regulaminie Naboru
 • wśród wydatków niekwalifikowanychsą takie jak np.: spłata zaległych zobowiązań, podatek od towarów i usług (VAT), zakup nieruchomości gruntowej, lokalowej czy budowlanej, odsetki. Szczegółowy wykaz wydatków niekwalifikowanych znajduje się w Regulaminie Naboru

 

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/uw-opolski/program-odpornosc-oraz-rozwoj-ekonomii-spolecznej-i-przedsiebiorczosci-spolecznej-na-lata-2022—2025

logotypy prow

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

kalendarz 2024
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content