NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 11477563


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Związek Gmin Radomka


dummy

Związek Gmin Radomka powstał w 1997 roku,zrzesza 6 gminMazowsza położonych w zlewni rzeki Radomki począwszy od jej źródła w następującej kolejności: Przysucha, Wieniawa, Wolanów, Przytyk, Zakrzew, Jedlińsk.

Zadaniem Związku jest wspólne wykonywanie zadań publicznych w zakresie ochrony środowiska a w szczególności: opracowanie i realizacja programu retencji rzeki Radomki i jej dopływów; ochrona różnorodności fauny i flory; podejmowanie wspólnych przedsięwzięć z zakresu usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz zanieczyszczeń stałych; tworzenie warunków do rozwoju turystyki. Od 1999 r. na terenie gmin tworzących związek z powodzeniem funkcjonuje system selektywnej zbiórki odpadów, którego wprowadzenie poprzedzone było przeprowadzeniem, przy współudziale Centrum Edukacji Ekologicznej w Radomiu, akcji informacyjnej mającej na celu przybliżenie problemu powstających odpadów. Wykłady takie odbywały się zarówno w szkołach (przeznaczone dla młodzieży szkolnej), jak i w urzędach gmin (przeznaczone dla dorosłych mieszkańców). Organizowane były konkursy wiedzy ekologicznej, w których nagrodami były wycieczki klasowe do ogrodu botanicznego w Powsinie i cenne nagrody rzeczowe.

W roku 2000 został opracowany ramowy program przedsięwzięcia ochrona wód zlewni rzeki Radomki, który w 2001 r. zgłoszono do Wojewódzkiego Programu Rozwoju Regionalnego Mazowsza na lata 2001-2006. W 2001 r. związek wybudował sześć jednakowych ekologicznych placów zabaw dla dzieci (całość wykonana z drewna). W listopadzie 2001 r. Związek Gmin Radomka otrzymał 200 tyś. zł nagrodę Narodowego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej za najlepszą realizację zadań zgłoszonych do IV edycji Konkursu na zagospodarowanie odpadów na terenach wiejskich. Nagroda została przeznaczona na wykonanie ośmiu ogródków ekologicznych. Powstały one pod koniec 2001 r. Związek posiada roczny terminarz wywozu odpadów w formie kalendarza.

Zarząd:

  • Sławomir Białkowski - przewodniczący zarządu (Wójt Gminy Zakrzew)
  • Adam Gibała - członek zarządu (Wójt Gminy Wolanów)
  • Krzysztof Sobczak - członek zarządu (Wójt Gminy Wieniawa)

Kontakt:
Związek Gmin Radomka
26-650 Przytyk
ul. Zachęta 57
Biuro 26-652 Zakrzew 51
tel.: (48) 618 00 42
radomka@radomka.pl

sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”; w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.