NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 11477472


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Mieszkańców Wsi Jedlanka Perspektywy


Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Mieszkańców Wsi Jedlanka Perspektywy

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Mieszkańców Wsi Jedlanka "PERSPEKTYWY" zostało powołane w 2009 roku z inicjatywy kilkunastu osób zamieszkujących na terenie sołectwa Jedlanka oraz osób spoza terenu gminy Jedlińsk, które aktywnie pomagają w funkcjonowaniu stowarzyszenia. Podstawowym celem Stowarzyszenia jest stworzenie warunków do wzrostu poziomu jakości edukacji oraz rozwoju intelektualnego, społecznego i kulturalnego. Do zadań należy między innymi : organizowanie imprez integracyjnych, działania na rzecz dzieci, młodzieży i rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, promowanie zdrowego stylu życia, działania promujące aktywność sportową dzieci, młodzieży oraz społeczności lokalnej.Swoje cele realizuje poprzez: organizowanie imprez kulturalno - oświatowych, festynów, spotkań różnych partnerów społecznych, przez pozyskiwanie środków na realizacje celów stowarzyszenia.

Pierwsze fundusze stowarzyszeniu udało się pozyskać w pierwszym roku swojej działalności. Wniosek o dotacje w Programie Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce Stowarzyszenie Centrum Młodzieży ARKA został pozytywnie oceniony i dzięki pozyskanym środkom udało się zagospodarować teren szkolny i urządzić profesjonalne boisko do plażowej piłki siatkowej. "Kompleks sportowy" jest udostępniany przez cały okres letni, przez 24 godziny na dobę całym rodzinom. Mieszkańcy chętnie korzystają z boiska i co najważniejsze bardzo o nie dbają. Wspólna praca włożona w przygotowania tego placu umocniła współpracę i integrację mieszkańców wsi.

W 2010 roku stowarzyszenie pozyskało również środki z programu Działaj Lokalnie, projekt "Godzina dla zdrowia" otrzymał pierwsze miejsce wśród grantobiorców. Składał się z szeregu działań skoncentrowanych wokół prozdrowotnych i proekologicznych nawyków społeczności. W jego ramach został zakupiony sprzęt do zajęć aerobiku i mental body, odbywały się spotkania z trenerem zdrowego żywienia, na podstawie, których zostały opracowane ulotki. Przez cały okres realizacji projektu zbierane były plastikowe butelki, z których powstał "Ekologiczny człowiek", przedstawiał sylwetki osób przed odchudzaniem i po pozbyciu się zbędnych kilogramów. Kontynuacja działań rozpoczętych podczas tego projektu trwa do dziś.

Rok 2011 był kolejnym pełnym sukcesów, projekt "Od Nowa"z programu Działaj Lokalniekładł duży nacisk na integrację z seniorami. Dzięki dotacji został zakupiony sprzęt do nordic-walking oraz wydana została płyta z kolędami śpiewanymi przez uczestników projektu. Zostały uszyte stroje ekologiczne- "kreacje z gazet", którezostały zaprezentowane na wspólnym środowiskowym spotkaniu. Seniorzy uczestniczyli także w zajęciach komputerowych, takie wspólne działanie z dziećmi i młodzieżą zniwelowało stereotyp dominujący w społeczeństwie,że starość to schyłek ludzkiego życia, związany z nieporadnością i poczuciem społecznej bezradności. Dzięki temu projektowi, nastąpił wzrost poczucia własnej wartości zarówno wśród dzieci jak i osób starszych.

Kolejnym zrealizowanym projektem przez Stowarzyszenie "Perspektywy" jest "Znaszli tek kraj, gdzie Załuskich kolebka? " dofinansowany z programu Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju filantropii w Polsce i Stowarzyszenie Centrum Młodzieży "Arka" w Radomiu. Głównym zamierzeniem projektu była aktywizacja i włączenie do działań dzieci przez otwarcie ich na świat i świata na nich samych. Zwieńczeniem szeregu działań było wybudowanie "Hyde parku" w Jedlance.

Innym projektem zrealizowanym projektem był "Zawsze ze sobą" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. Projekt skierowany był do bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo osób. Realizacja projektu była szansą na rozpoczęcie procesu autoizolacji mieszkańców wsi.

W ramach projektu odbyły się warsztaty psychologiczne grupowe i indywidualne oraz spotkania dotyczące zdrowego żywienia. Uczestnicy projektu wzięli udział w wycieczce do Muzeum Instrumentów Ludowych w Szydłowcu a także zwiedzili Muzeum Wsi Radomskiej. Partnerem projektu była Gmina Jedlińsk.

We wrześniu 2012 roku stowarzyszenie zrealizowało projekt "Mówimy po angielsku" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Projekt skierowany był do uczniów PSP w Jedlance w ramach, którego dzieci uczestniczyły w szkoleniach z zakresu języka angielskiego, w warsztatach komputerowych i zajęciach integracyjnych.

Działalność stowarzyszenia to również organizowanie imprez okolicznościowych, wspólnych wyjść mieszkańców do kina czy teatru, a także pogadanki tematyczne. Przy stowarzyszeniu zawiązał się Klub Seniora " Złoty Wiek", który chętnie włącza się we wszystkie akcje. Stowarzyszenie współpracuje z Dyrekcją PSP w Jedlance, które jest "motorem" działań oraz Gminą Jedlińsk, która jest partnerem wielu realizowanych projektów.

Zarząd:

  • Aneta Żurowska - prezeszarządu
  • Henryk Żurowski - wiceprezeszarządu

Kontakt:
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Mieszkańców Wsi Jedlanka "Perspektywy"
Jedlanka 52
26-660 Jedlanka

sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”; w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.