finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Aktualności

Ogłoszenie listy rankingowej dla naboru wniosków w zakresie: Podejmowanie działalności Gospodarczej. LGD przyznało po 50 000,00 zł dla przyszłych przedsiębiorców.  

22.12.2022 | grudzien2022

Ogłoszenie listy rankingowej dla naboru wniosków w zakresie: Podejmowanie działalności Gospodarczej. LGD przyznało po 50 000,00 zł dla przyszłych przedsiębiorców.

Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” wybrało do dofinansowania nowe działalności gospodarcze, które otrzymają wsparcie finansowe w kwocie po 50 000,00 zł  w ramach premii na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Łączna wartość zaplanowanego do przyznania wsparcia przez Stowarzyszenie Lokalną Grupę Działania „Razem dla Radomki” w ramach konkursu 03/2022 dla działania pn. „Utworzenie nowego podmiotu gospodarczego” wynosiła 85 861,34 euro= 343 445,36 zł (limit naboru w walucie EUR został przeliczony po kursie stałym 4,00 PLN/EUR, który następnie zostanie przeliczony przez Zarząd Województwa po kursie bieżącym (kurs wymiany euro do złotego publikowany przez Europejski Bank Centralny (EBC) z przedostatniego dnia pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc dokonania obliczeń). Zaplanowana kwota wsparcia pozwoli na powstanie min. 6 nowych firm na obszarze gmin tworzących LSR „Razem dla Radomki”.

Przyszłym przedsiębiorcom, których wnioski zostały wybrane i skierowane do dofinansowania serdecznie gratulujemy. Nabory zostały przeprowadzone zostały przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

Lista rankingowa dostępna jest pod adresem: lista_rankingowa_podejmowanie

Protokół z posiedzenia Rady dostępny jest pod adresem: protokol_posiedzenierady

logotypy prow

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

kalendarz 2024
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content