NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 10954878


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Obszary chronionego krajobrazu


OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU

znajdujące się na obszarze działania Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki"

LOKALNIE   JEDLIŃSK   PRZYSUCHA   WIENIAWA   PRZYTYK


Wieniawa

  • Zespół przyrodniczo - krajobrazowy - Plec (ZPK - Plec).
    Obejmuje on obszar lokalnego węzła ekologicznego na północ od Wieniawy charakteryzujący się dużą mozaiką środowisk. Jego centralną część zajmuje największy na Równinie Radomskiej oz rozpadlinowy biegnący z północy na po ludnie i będący zarazem doskonałym ciągiem widokowym na Garb Gielniowski i dolinę Radomki, w jego obrębie wydzielono również 1 stanowisko dokumentacyjne i 2 punkty widokowe. Występują tu również pola piasków rozmytych, zawodnienia oraz podmokłe zagłębienia deflacyjne i zbiorowiska łąkowe.
  • Zespół przyrodniczo - krajobrazowy - Dolina Jabłonicy (ZPK - Dolina Jabłonicy).
    Obejmuje dolinę Jabłonicy i jej prawobrzeżnego dopływu pomiędzy Pogroszynem i Koryciskami, wyrobisko i młyn "Boży Dar", fragment dobrze uwilgotnionego lasu bagiennego, oraz lokalne wyrobiska piaskowca w okolicach Pogroszyna. Celem ochrony byłoby zachowanie harmonijnego układu ekologicznego połączonego z walorami kulturowymi (młyn, wyrobisko, a także obszar znalezisk archeologicznych w tym "skarbu z Pogroszyna"). Teren ten posiada naturalne predyspozycje do rozwijania funkcji turystyczno - rekreacyjnych zwłaszcza po spodziewanym zagospodarowaniu zbiornika "Boży Dar". W zagospodarowaniu tego terenu należy uwzględnić zachowanie jego naturalnych wartości ekologicznych

sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”; w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.