finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Aktualności

LGD Razem dla Radomki przyznała blisko 1,1 mln złotych na wsparcie finansowe w ramach konkursu dla przedsiębiorstw

02.09.2020 r.

LGD Razem dla Radomki przyznała blisko 1,1 mln złotych na wsparcie finansowe w ramach konkursu dla przedsiębiorstw

Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” przyznała kolejne środki finansowe w ramach ogłaszanych w 2020 roku konkursów na wybór wniosków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Kwota ok. 1 100 000,00 zł została przekazana dla 7 przedsiębiorstw, które otrzymały największą liczbę punktów w ramach przeprowadzonego konkursu wniosków.

Złożone operacje zostały ocenione pod kątem spełnienia kryteriów lokalnych i strategicznych określonych w ogłoszeniu konkursowym o naborze wniosków dla Rozwoju Istniejącego Przedsiębiorstwa.

Wsparcie finansowe zostało przyznane w ramach funduszy unijnych dla Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Lista rankingowa dostępna jest pod adresem: www.razemdlaradomki.pl/dok/nabory2020/listarankingowa06_2020.pdf

Protokół z Posiedzenia Rady dostępny pod adresem: www.razemdlaradomki.pl/dok/nabory2020/ protokol06_2020.docx

Aktualności lgd razem dla radomki  02.09.2020 r.  LGD Razem dla Radomki przyznała blisko 1,1 mln złotych na wsparcie finansowe w ramach konkursu dla przedsiębiorstw  Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” przyznała kolejne środki finansowe w ramach ogłaszanych w 2020 roku konkursów na wybór wniosków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Kwota ok. 1 100 000,00 zł została przekazana dla 7 przedsiębiorstw, które otrzymały największą liczbę punktów w ramach przeprowadzonego konkursu wniosków.  Złożone operacje zostały ocenione pod kątem spełnienia kryteriów lokalnych i strategicznych określonych w ogłoszeniu konkursowym o naborze wniosków dla Rozwoju Istniejącego Przedsiębiorstwa.  Wsparcie finansowe zostało przyznane w ramach funduszy unijnych dla Poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  Lista rankingowa dostępna jest pod adresem: www.razemdlaradomki.pl/dok/nabory2020/listarankingowa06_2020.pdf  Protokół z Posiedzenia Rady dostępny pod adresem: www.razemdlaradomki.pl/dok/nabory2020/ protokol06_2020.docx

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content