NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 11777186


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Aktualności

lgd razem dla radomki

19.06.2020 r.

Zarząd LGD z absolutorium za 2019 r. Relacja z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Razem dla Radomki.

Walne zebranie to najważniejsza władza Stowarzyszenia, które podejmuje decyzje w sprawie działania organizacji, uchwalając kierunki i programy działania. W zorganizowanym w dniu 18 czerwca 2020 r. w Centrum Dystrybucji i Przetwórstwa Rolnego w Przytyku spotkaniu, wzięli udział przedstawiciele organizacji pozarządowych, sektora samorządowego, przedsiębiorcy i lokalni liderzy – członkowie LGD „Razem dla Radomki”, którzy na co dzień podejmują działania na rzecz rozwoju gmin Jedlińsk, Przytyk, Przysucha, Wieniawa, Wolanów i Zakrzew.

2019 rok był rokiem wytężonej i sukcesywnej pracy w stowarzyszeniu. W ramach realizowanych naborów wniosków dla działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dla przedsiębiorców, osób otwierających działalności gospodarcze, a także organizacji pozarządowych i instytucji kultury przekazaliśmy wsparcie na realizację 27 projektów na kwotę 1 712 955,00 zł. W ubiegłym roku otrzymaliśmy za efektywne wdrażanie podejścia LEADER dodatkowy bonus finansowy w kwocie 880 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację naborów wniosków.

Stale staramy się pozyskiwać środki zewnętrzne na realizację projektów miękkich w zakresie aktywizacji i rozwoju mieszkańców naszych gmin. W ubiegłym roku otrzymaliśmy na realizację 7 projektów zgłoszonych do różnych konkursów, wsparcie finansowe w wysokości 256 694,02 zł dzięki którym zrealizowaliśmy m.in. następujące projekty: Akademia Menadżerów NGO, Etno.Radomskie – Kultura na małych podwórkach, Ochrona Powietrza w Dolinie Radomki, Na Szlaku Kulinarnym Doliny Radomki, Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej, Re:mix pokoleń. Seniorzy i młodzi na rzecz edukacji kulturowej i integracji, Pszczoły i miód w Dolinie Radomki.

Doskonale nasze działania obrazują statystyki z naszych działań. W 2019 r. Stowarzyszenie zorganizowało 192 spotkania informacyjne, szkolenia, warsztaty, sympozja w których uczestniczyło ponad 2000 osób. Zorganizowaliśmy 12 wydarzeń kulturalnych, przygotowaliśmy 7 wydawnictw (publikacje oraz wydawnictwa multimedialne) .

Zgodnie z porządkiem obrad podczas Walnego Zebrania przedstawiono sprawozdanie merytoryczne i finansowe Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” za 2019 rok, które szczegółowo przedstawił Prezes LGD – Pan Cezary Nowek. Sprawozdanie działalności Rady zaprezentował Przewodniczący Rady – Wójt Gminy Przytyk Dariusz Wołczyński, a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – jej Przewodniczący – Pan Grzegorz Walczak. Członkowie Stowarzyszenia jednogłośnie przyjęli w/w sprawozdania udzielając jednocześnie Zarządowi absolutorium w zakresie wykonywanych obowiązków.

Dalsza część spotkania została poświęcona wyborowi uzupełniającego skład Zarządu stowarzyszenia o nowe osoby, którymi zostali wieloletni członkowie LGD – Pani Anna Kwiecień - Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Wieniawie oraz Pan Jerzy Kwaśniewski – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Przysusze, Prezes Towarzystwa Kulturalnego im. Oskara Kolberga.

Dziękujemy Członkom Stowarzyszenia za sukcesywną pracę związaną z rozwojem naszego LGD, obszaru naszych gmin i współpracę, która mobilizuje nas do nowych wyzwań na rzecz naszych małych ojczyzn.

A o szczegółach pracy LGD w 2019 opowiemy na łamach planowanego do wydania w przyszłym tygodniu Biuletynu podsumowującego ubiegłoroczną działalność LGD.

pobierzdo góry
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”; w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.