NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 11632332


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Aktualności

lgd razem dla radomki

10.06.2020 r.

Zaproszenie na Walne Zebranie Stowarzyszenia Razem dla Radomki

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” na podstawie Uchwały Zarządu Nr 172/III/2020 z dnia 09 czerwca 2020 r., zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 18 czerwca 2020 r. o godzinie 12.00 w Centrum Dystrybucji i Przetwórstwa Rolnego w Słowikowie, (Słowików 100, 26-650 Przytyk).

Jednocześnie zawiadamiamy, iż zgodnie z §17 pkt 2 Statutu Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w przypadku braku wymaganej liczby członków (kworum) na Walnym Zebraniu, Zarząd zwołuje następne Walne Zebranie w terminie 30 minut od zamknięcia obrad Walnego Zebrania z powodu braku wymaganej liczby osób.

Porządek obrad:

 • Otwarcie zebrania – przywitanie członków stowarzyszenia;
 • Wybór protokolanta Walnego Zebrania Członków;
 • Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków;
 • Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia Członków;
 • Stwierdzenie prawomocności obrad Walnego Zebrania Członków;
 • Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków;
 • Wybór komisji Walnego Zebrania Członków; Uchwał i wniosków;
 • Sprawozdanie Zarządu z działalności stowarzyszenia LGD „Razem dla Radomki” za 2019 rok: - merytoryczne; - finansowe;
 • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2019 rok;
 • Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu LGD za okres 2019 roku;
 • Wybory uzupełniające do Władz Stowarzyszenia: Wybór członków Zarządu;
 • Podjęcie uchwał przez Walne Zebranie Członków
 • Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków LGD „Razem dla Radomki”.
pobierzdo góry
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”; w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.