Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 13353276


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Aktualności

lgd razem dla radomki

06.08.2019 r.

Remix pokoleń. Seniorzy i młodzi na rzecz edukacji kulturowej i integracji. Nowy Projekt LGD.

Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” rozpoczyna realizację nowego projektu, ukierunkowanego na zaoferowanie interesujących i aktywizujących inicjatyw na rzecz seniorów i osób młodszych zamieszkujących obszary wiejskie.

Inicjatywa ma na celu podjęcie aktywności i zwiększenie samodzielności osób starszych,przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, zwiększenie różnorodności i poprawę jakości oferty edukacyjnej i kulturowej dla osób w wieku 55 ich integracji z osobami młodszymi, poprzez zaoferowanie zróżnicowanej formy aktywności społecznej.

W ramach projektu utworzymy 6 nieformalnych Uniwersytetów Sztuki. Nasze działania dążyć będą do aktywizacji osób, które dzięki zdobytym umiejętnościom sami zaczną kierować przebiegiem projektu, tworząc odpowiednią przestrzeń kultury i edukacji na obszarze małych miejscowości na terenach wiejskich i zapobiegać zjawisku narastającego wykluczenia społecznego tych osób. W ramach realizacji inicjatywy, chcemy aby to właśnie seniorzy przy pomocy osób młodszych sami kształtowali i decydowali o kształcie działań zaplanowanych w projekcie. Dlatego w ramach naszego projektu nie tylko będziemy sprzyjać zdobyciu umiejętności i kompetencji przez seniorów, ale dążyć do ich akceptacji w środowisku lokalnym. Chcemy aby młodzi uczyli starszych nowych mediów, a starsi młodszych zapomnianej kultury ludowej i obyczajów, dzięki czemu będą mogli wzajemnie lepiej się poznać. Dzięki udziałowi w projekcie zdobędą oni nowe umiejętności, będą uczyć się od siebie nawzajem, kreując poszczególne zajęcia - przez to będą mieć wpływ na przebieg projektu.

W ramach inicjatywy zaplanowano m.in. cykl następujących warsztatów i spotkań: Re:mix kultury – warsztaty muzyki, tańca i kultury; kuchenne rewolucje - warsztaty kulinarne; warsztaty gry na instrumentach perkusyjnych; warsztaty dziennikarsko – reportażowe: historie opowiedziane; sztukaterie – pomysły i finansowanie seniorskich start-upów; warsztaty e-senior; warsztaty bezpieczny i zdrowy senior.

Projekt realizowany będzie na terenie powiatu radomskiego i przysuskiego, na terenie 6 gmin wiejskich: Jedlińsk, Przytyk, Przysucha, Wieniawa, Wolanów, Zakrzew. Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Lokalną Grupę Działania „Razem dla Radomki”. Zadanie dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

Fotografia wykonana przez Piotra Piastę przedstawiająca uczestników projektu Zderzenie Pokoleń realizowanego przez LGD Razem dla Radomki w 2014 r.

pobierzdo góry
mapa aktyawnych organizacji pozarzšdowych
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

dziedzictwo i rozwój patrnerzy lgd
ksow patrnerzy lgd
puszcza kozienicka partnerzy lgd
lgd ziemi siedleckiej
MAS Jablunkovsko
partnerzy lgd razem dla radomki
moves partnerzy lgd razem dla radomki
sao radomka
zwiazek gmin radomka

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”; w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.