NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 11602319


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Aktualności

lgd razem dla radomki

26.04.2019 r.

Europejski Korpus Solidarności: Projekty Solidarności

p>Europejski Korpus Solidarności otwiera się na działania lokalne. W ramach Programu możliwe będą Projekty Solidarności - Działania na rzecz społeczności lokalnej (ang. solidarity projects) to działania realizowane w kraju zainicjowane, opracowane i wdrażane samodzielnie przez młodych ludzi przez okres od dwóch do dwunastu miesięcy. Młodzi ludzie mogą wprowadzić dzięki realizowanym przez siebie działaniom pozytywne zmiany w społeczności lokalnej.

Młodzi ludzie, którym nieobojętne jest to, co dzieje się w ich lokalnej przestrzeni, chcący działać na rzecz swoich społeczności, mogą ubiegać się o dofinansowanie działań w ramach projektów solidarności, jednej z akcji nowo ukonstytuowanego programu Europejskiego Korpusu Solidarności. Jest to inicjatywa edukacyjna ogłoszona w 2016 roku przez Przewodniczącego Komisji Europejskiej Jean-Claude Junckera. Europejski Korpus Solidarności zbudowany jest z trzech filarów – każdy z nich stanowi inny rodzaj działania oferowanego młodzieży w wieku od 18 do 30 lat.

Obecnie Europejski Korpus Solidarności to samodzielny program Komisji Europejskiej, powołany do życia decyzją Parlamentu Europejskiego 11 września br. Jego naczelnym celem jest angażowanie organizacji i młodych ludzi w działania o charakterze solidarnościowym. Pula środków przeznaczonych na realizację takich działań to ponad 376 milionów Euro do końca roku 2020. Poza promowaniem solidarności i aktywnego uczestnictwa młodych osób w życiu społecznym i obywatelskim Wspólnoty, program daje uczestnikom możliwość rozwijania kompetencji miękkich, zdobywania nowej wiedzy, umiejętności i doświadczenia zawodowego. Akcje Europejskiego Korpusu Solidarności mają stanowić odpowiedź na potrzeby współczesnej Europy, dając jednocześnie młodym ludziom wsparcie w realizacji działań na rzecz innych, szansę na naukę i rozwój. Program skierowany jest młodzieży oraz do organizacji i instytucji, które chcą gościć wolontariuszy, pracowników i stażystów, a także wspierać realizację projektów lokalnych.

Projekty Solidarności stanowią, obok wolontariatu i działań o charakterze staży i pracy, jeden z trzech filarów tworzących Europejski Korpus Solidarności. Działania, jakie można będzie zrealizować w jego ramach mają charakter szczególny, ponieważ nie wymagają one nawiązywania współpracy międzynarodowej, skupione są w całości na wspieraniu społeczności lokalnych. Intencją architektów nowego programu było umożliwienie organizacjom młodzieżowym wywierania pozytywnych zmian tam, gdzie organizacje te funkcjonują, a więc ta terenie dzielnicy, gminy, miejscowości. Aby realizować projekt solidarności, nie ma potrzeby angażowania do współpracy partnerów zagranicznych. Komisja Europejska oczekuje, że pomysłodawcą projektu solidarności będzie grupa min. 5 młodych osób w wieku 18-30 lat, korzystających ze wsparcia organizacji pozarządowej lub instytucji działającej w sferze lokalnej. Członkowie grupy muszą zarejestrować się w Bazie Europejskiego Korpusu Solidarności. Projekt ma być ich autorską koncepcją i wychodzić naprzeciw potrzebie lub potrzebom napotkanym w społeczności lokalnej, z której wywodzi się grupa inicjatywna lub w której działa. Zadaniem projektu jest ponadto promowanie wartości europejskich, takich jak promowanie otwartości, wspieranie grup wykluczonych i marginalizowanych, aktywizowanie młodzieży, ochrona środowiska naturalnego etc. Realizacja projektu solidarności, od powstania wstępnego pomysłu, poprzez złożenie wniosku, realizację, aż po jego rozliczenie ma stanowić cenne doświadczenie edukacyjne na drodze do rynku pracy, wzmacniającym poczucie własnej wartości, autonomię i motywację do dalszego działania. Działania projektowe będą odbywać się w kraju zamieszkania członków grupy inicjatywnej. Rodzaj działań, sposób ich realizacji, zastosowane metody i narzędzia zależeć mają od grupy inicjatywnej. Organizacja wspierająca pełni rolę doradczą, głownie administracyjną; jej zadaniem jest wsparcie grupy w zadaniach związanych z raportowaniem i finansami. Grupa realizująca projekt może korzystać także ze wsparcia coacha – osoby mającej doświadczenie w pracy z młodzieżą, pomagającej grupie w przygotowaniu, realizacji i ewaluacji, choć formalnie pozostającego poza strukturą projektu.

Koncepcja projektów solidarności w dużej mierze opiera się na Inicjatywach Młodzieżowych – oferowanych w ramach Programów MŁODZIEŻ i „Młodzież w działaniu”, które cieszyły się ogromną popularnością wśród polskich organizacji pozarządowych i nieformalnych grup młodzieży. W aktualnie realizowanym programie Erasmus+ zabrakło możliwości realizowania działań o charakterze krajowym. Europejski Korpus Solidarności na nowo otworzył przed młodymi ludźmi tę wartościową i pożyteczną akcję.

Charakterystyka projektu solidarności: Czas trwania: 2-12 miesięcy.Zasięg geograficzny: Polska. Grupa inicjatywna: min. 5 osób w wieku 18 – 30 lat, przy wsparciu organizacji/instytucji posiadającej osobowość prawną.

Dofinansowanie: Koszty zarządzania projektem (500 euro/mies), koszty wsparcia coacha (maks. 12 dni pracy), koszty związane z udziałem osób z mniejszymi szansami (100% zaplanowanych kosztów).

Termin składania wniosków w 2019: 30 kwietnia 2019 r. do godz. 12.00, 1 października 2019 do godz. 12.00

Szczegółowe informacje oraz przewodnik po Europejskim Korpusie Solidarności można znaleźć na polskiej stronie programu http://eks.org.pl

Wnioski o dofinansowanie dostępne na stronie: http://eks.org.pl/konkurs-wnioskow/

pobierzdo góry
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”; w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.