NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 11599384


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Aktualności

lgd razem dla radomki

16.04.2019 r.

Konferencja inaugurująca projekt współpracy Multicel i Walne Zebranie Razem dla Radomki

11 kwietnia w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieniawie odbyła się konferencja inaugurująca projekt współpracy Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej oraz Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”.

Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej "Multicel" to międzynarodowy projekt współpracy realizowany przez partnerów z Polski oraz ze Słowacji. Cechuje się on innowacyjnym podejściem w zakresie zaproponowanych do realizacji na terenie partnerskich lokalnych grup działania zadań, które wpłyną na wzmocnienie kapitału społecznego, aktywizację mieszkańców, w tym osób z grup defaworyzowanych. Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020".

Projekt realizowany będzie w okresie od 12 marca 2019 roku do 28 lutego 2020 roku przez następujące organizacje pozarządowe: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Razem dla Radomki" (woj. mazowieckie), Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Puszcza Kozienicka" (woj. mazowieckie), Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dziedzictwo i Rozwój) (woj. mazowieckie), Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Korona Północnego Krakowa (woj. małoposkie), Stowarzyszenie "Laboreckého občianskeho združenia Nová Alternatíva (Słowacja).

Projekt ma na celu promocję postaw przedsiębiorczych i kreatywnych w różnych grupach wiekowych, zwiększenie szans na efektywne prowadzenie działalności gospodarczej, pozarolniczej i utrzymanie miejsc pracy, powołanie Multimedialnych Centrów Edukacji Lokalnej działających na obszarach Partnerskich LGD, Popularyzacja efektywniejszego wykorzystanie sprzętu komputerowego oraz narzędzi internetowych przez mieszkańców obszarów wiejskich dzięki szkoleniom i uruchomieniu na platformie oferty edukacyjnej e – learningowej.

Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” w ramach projektu utworzy Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej w Milejowicach, przeznaczy wsparcie finansowe na finansowanie start-upów na inicjatywy z zakresu edukacji. Zaoferowane zostaną szkolenia, kursy i warsztaty, dla dzieci i młodzieży zorganizowany zostanie konkurs Biznes Junior i organizacja wyjazdów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Przyznane zostaną Laury Przedsiębiorczości w konkursie: Efektywny Młody Przedsiębiorca.

Konferencji towarzyszyło Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”, podczas którego wybrano nowy skład Rady Stowarzyszenia „Razem dl Radomki”, przyjęto zmiany w Statucie LGD „Razem dla Radomki”, zaktualizowano skład Zarządu Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”.

pobierzdo góry
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”; w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.