NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 11610945


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Aktualności

lgd razem dla radomki

01.04.2019 r.

Mazowiecka kuźnia talentów II. Oferta szkoleń zawodowych i stażu u pracodawcy.

Ruszył projekt Mazowiecka Kuźnia Talentów II, skierowanego do osób w województwie mazowieckim, który proponuje bezpłatne szkolenia oraz 4 miesięczne płatne staże zawodowe, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy.

W związku z realizacją projektu : "Mazowiecka kuźnia talentów II" nr POWR.01.02.01-14-0073/18 zawartą z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 1.2,„Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy”, Poddziałanie 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego zwracam się z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie informacji o projekcie na terenie Państwa Placówki i innych z którymi Państwo współpracują.

Celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa 60 osób z terenu województwa mazowieckiego bezrobotnych i biernych zawodowo, które są w wieku 15-29 lat.

Uczestnikom oferujemy:

 • zajęcia indywidualne z doradztwa zawodowego ( 2 spotkania w wymiarze łącznie 8 godzin)
 • warsztaty grupowe z zakresu komunikacji społecznej ( 1 spotkanie w wymiarze 8 godzin)
 • zajęcia z zakresu pośrednictwa pracy ( 2 lub 3 spotkania w łącznym wymiarze 6 godzin)
 • bezpłatny udział w szkoleniach zawodowych, za które uczestnicy otrzymują za udział stypendium w wysokości około 813,60 zł netto - stawka godzinowa stypendium szkoleniowego wynosi 6,78 zł netto - zaś szkolenia trwają średnio 120 h. Szkolenia są dostosowane do umiejętności i predyspozycji Uczestników Projektu wybierane na zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego.
 • 4 miesięczne staże zawodowe z wynagrodzeniem 1017, 40 zł netto/msc. Przed rozpoczęciem stażu organizowane są badania u lekarza medycyny pracy i szkolenie BHP.
 • przed rozpoczęciem stażu są spotklania z pośrednikiem pracy w celu wyszukania ofert stażu, natomiast w trakcie trwania stażu są spotkania z pośrednikiem pracy w celu wyszukania ofert pracy.
 • Udział we wszystkich formach wsparcia jest bezpłatny dla Uczestników Projektu.

  Dodatkowo zapewniamy:

  Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia, zwrot kosztów opieki nad osobą zależną/ dzieckiem, materiały szkoleniowe, catering na szkoleniach, egzamin potwierdzający uzyskane kwalifikacje, badania lekarskie i szkolenie BHP przed rozpoczęciem stażu i ubezpieczenie NNW w trakcie stażu.

  Więcej informacji o projekcie realizowanym przez Forecast Consulting Sp. z o.o. znajdziemy na stronie www.mazowieckakuzniatalentow2.pl

  pobierzdo góry
  sieć
  szlak stefana szyllera


  więcej: Partnerskie Mazowsze LGD  enrd
  ksow

  więcej: polecane strony


  LEADER

  NASZE GMINY:

  gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

  Partnerzy / Partners LGD

  Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
  Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”; w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
  Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.