Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 13353353


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Aktualności

lgd razem dla radomki

29.01.2019 r.

Prezentujemy Lokalne Inicjatywy zrealizowane w ramach projektu LGD Skuteczni Menadżerowie Społeczni: Pozytywni z Radomia.

„Integracja środowisk – środowiska głuchoniemych ze środowiskiem osób słyszących” to tytuł lokalnej inicjatywy (start-upu) realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Przyjaźni”, w ramach dofinansowania w kwocie 1350,00 zł, przekazanego przez Lokalną Grupę Działania „Razem dla Radomki” w ramach projektu pn. „Skuteczni Menadżerowie Społeczni” dofinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2018.

Celem zadania była szeroko pojęta aktywizacja i integracja społeczna osób niepełnosprawnych niesłyszących i osób słyszących, poprzez dostęp do różnych form terapii - spotkań integracyjnych, wspólnych wyjść, wyjazdów oraz poprawienie ich komfortu życia. Działania projektowe ukierunkowane były na przeciwdziałanie utracie samodzielności życiowej poprzez włączanie do wspólnych działań społecznych mieszkańców Radomia i okolicznych gmin tj. osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych.

Cel ten został w pełni osiągnięty i zrealizowany, gdyż uczestnicy nawzajem poznali się, a przede wszystkim mogli się wspólnie integrować podczas wyjazdu do Królewskich źródeł i wyjścia do Muzeum Wsi Radomskiej, dzięki temu osoby głuchonieme pokonały barierę izolacji i odosobnienia. Członkowie rodzin osoby z niepełnosprawnością mogły być spokojne, że ich bliski przebywa pod dobrą opieką. Dzięki temu członkowie rodzin otrzymali czas, który mogli poświęcić na realizowanie swoich planów, zamierzeń, czy odpoczynek itp. Ponadto możliwość bezpłatnego udziału w projekcie, pozwoliła na uczestnictwo osób głuchoniemych, które ze względu na niezadawalającą kondycję finansową nie biorą udziału w tego rodzaju działaniach.

Zaplanowane rezultaty projektu zostały osiągnięte poprzez:

 • objęcie działaniami 30 osób niepełnosprawnych niesłyszących i niedosłyszących oraz 20 osób słyszących (łącznie 50 beneficjentów),
 • organizacji prelekcji podczas wyjazdu do „Królewskich Źródeł” – lista obecności 1 kpl.
 • organizacja wyjścia do Muzeum Wsi Radomskiej na Festiwal Ziemniaka – lista obecności 1 kpl.
 • przygotowanie prezentacji multimedialnej podsumowującej projekt – płyta CD-R - 1szt.
 • organizacja konkursu wiedzy o Źródła Królewskich i regionie radomskim na spotkaniu kończącym projekt – zakup nagród dla 3
 • Ponadto dzięki udziałowi w projekcie uczestnicy:

  • zintegrowali się poprzez wspólne zajęcia, wspólne wyjście i wyjazd,
  • zadysponowali czas wolny,
  • poprzez zastosowanie takiej formy terapii nastąpiło zwiększenie samodzielności, poczucia własnej wartości oraz poprawa stanu fizycznego,
  • uczestnicy odwrócili uwagę od niepełnosprawności, własnych ograniczeń i związanych z nią problemów.

  Projekt koncentrował się na zespołowych działaniach - opartych na wzbogaceniu, udoskonaleniu i rozwijaniu działań, wypoczynku w Kozienickim Rezerwacie Przyrody oraz udziale w święcie tradycyjnym pn. „Festiwal ziemniaka” – połączonych ze zdobytą wiedzą i służących szeroko pojętej integracji grup społecznych, będących pewną formą rehabilitacji i aktywizacji w życiu społecznym.

  pobierzdo góry
  mapa aktyawnych organizacji pozarzšdowych
  sieć
  szlak stefana szyllera


  więcej: Partnerskie Mazowsze LGD  enrd
  ksow

  więcej: polecane strony


  LEADER

  NASZE GMINY:

  gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

  Partnerzy / Partners LGD

  dziedzictwo i rozwój patrnerzy lgd
  ksow patrnerzy lgd
  puszcza kozienicka partnerzy lgd
  lgd ziemi siedleckiej
  MAS Jablunkovsko
  partnerzy lgd razem dla radomki
  moves partnerzy lgd razem dla radomki
  sao radomka
  zwiazek gmin radomka

  Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
  Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”; w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
  Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.