NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 10906380


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Aktualności

lgd razem dla radomki

26.09.2017 r.

Zapraszamy na spotkanie warsztatowe z zakresu przygotowania projektów grantowych. 03.10.2017 r. - Zakrzew

Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” serdecznie zaprasza na bezpłatne spotkanie warsztatowe poświęcone zakresowi przygotowania projektów grantowych, omówienia zasad wypełniania wniosków. Spotkanie odbędzie się w dniu 3 października 2017 roku o godzinie 13.00 w Kawiarence Muzealnej znajdującej się w budynku Publicznego Gimnazjum w Zakrzewie, Zakrzew 58 D.

Spotkanie ma na celu przedstawienie głównych założeń i zakresu wsparcia dla projektów składanych do konkursów o wybór operacji dla projektów grantowych realizowanych przez LGD w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Szczegółowo omówiony zostanie sposób wypełniania wniosku o przyznanie pomocy, zakres kwalifikowalności kosztów oraz sposób wyboru projektów.

Spotkanie ma na celu przekazanie informacji i wiedzy w zakresie przygotowania projektów składanych do projektu grantowego LGD „Razem dla Radomki” pn. Promocja i rozwój obszarów wiejskich. Wysokość wsparcia: wartość grantu nie może być niższa niż 5 000,00 zł, oraz nie wyższa niż 40 000,00 zł. Limit środków w ogłoszonym naborze wynosi: 300 000,00 zł.

Zakres zadań planowanych do realizacji zadania w ramach grantu: wsparcie przeznaczone będzie na realizację projektów związanych z promocją produktów tradycyjnych i regionalnych (m.in. organizację wydarzeń, przygotowaniem publikacji, konkursów, warsztatów oraz innych inicjatyw); rozwojem i budową małej infrastruktury historyczno-kulturowej, turystyczno-rekreacyjnej i sportowej (m.in. budowa obiektów rekreacyjnych, sportowych, adaptacja miejsc zieleni, tworzeniem instalacji multimedialnych, ścieżek rowerowych, rekreacyjnych, zagospodarowaniem przestrzeni i tworzeniem miejsc integracji społecznej i miejsc podnoszących standard turystyczny i kulturowy, budową obiektów małej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej), promocją gmin (wydawanie publikacji, tworzenie map, stron internetowych oraz innych multimediów, questing oraz organizacja wydarzeń i inicjatyw promocyjno-historycznych-kulturowych).

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Szczegółowe informacje na temat ogłoszonego konkursu, wzory formularza o przyznanie pomocy, kart oceny (kryteriów strategicznych i lokalnych) oraz pozostała dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej www.razemdlaradomki.pl w zakładce LSR 2016-2023. Szczegółowe informacje nt. prowadzonego konkursu mogą uzyskać Państwo w Biurze LGD „Razem dla Radomki”, mieszczącym się w Janiszewie, ul. Zielona 127 (Gmina Zakrzew) oraz pod nr telefonu 572 361 068.

pobierzdo góry
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”; w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.