finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Aktualności

logo

05.09.2017 r.

Ogłoszenie: Wybór trenerów do prowadzenia szkoleń e-learnigowych – Akademia Skutecznych Menadżerów Społecznych

W zawiązku z realizacją zadania publicznego „Akademia Skutecznych Menadżerów Społecznych” dofinansowanego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 – Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Stowarzyszenie „Razem dla Radomki poszukuje:

Szkoleniowców/tutorów do prowadzenia zajęć szkoleniowych e-learningowych z następującej tematyki:

 • 1. PR i Promocja NGO. Reklama społeczna.
 • 2. Tworzenie partnerstw i współpraca z komercyjnymi partnerami i administracją publiczną.
 • 3. Pozyskiwanie środków finansowych na działanie i rozwój organizacji pozarządowych na obszarach wiejskich (środki zewnętrzne, publiczne i unijne).
 • 4. Zasady i przepisy dot. organizacji wolontariatu.
 • 5. Finanse w organizacji pozarządowej. Przewodnik w prowadzeniu księgowości w organizacji pozarządowej.
 • 6. Ekonomia społeczna – szansą na rozwój organizacji pozarządowych.

Zakres obowiązków dot. zatrudnienia na stanowisku Szkoleniowca szkolenia: 1-6.

 • aktualizacja sylabusa programu szkoleniowego (Zmiana i aktualizacja musi dotyczyć min. 25 procent treści posiadanego już sylabusa szkoleniowego.) ;
 • aktualizacja pakietu/ów dydaktycznych z materiałami szkoleniowymi do nauki metodą e-learning („tradycyjne” materiały, ćwiczenia, prezentacje, quizy, studia przypadków itp.);
 • prowadzenie zajęć e-learnigowych o okresie od 25.08.2017 r. do 20.12.2017 r.;
 • bieżący kontakt mailowy lub na forum z uczestnikami projektu w okresie od 25.08.2017 r. do 20.12.2017 r.
 • na podstawie opracowanych materiałów opracowanie informacji do przygotowywanego e-booka.

Wymagania stawiane oferentom:

 • wykształcenie wyższe;
 • doświadczenie w realizacji szkoleń z danej tematyki (min. 2 przeprowadzone szkolenia stacjonarne i/lub e – learningowe);
 • doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla organizacji pozarządowych;
 • mile widziane doświadczenie w opracowaniu i prowadzeniu szkoleń e – learning i/lub b – learning;
 • mile widziane doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu szkoleń w środowisku wiejskim.

CV, list motywacyjny wraz z upoważnieniem do przetwarzania danych osobowych do celów rekrutacji, wykaz przeprowadzonych szkoleń, ew. referencje, listy polecające prosimy wysyłać na adres e-mail: promocja@razemdlaradomki.pl wpisując w tytule „Oferta – Szkolenia e-learning” oraz w treści wykazując temat interesującego Państwa obszaru tematycznego.

Dokumenty można także przesyłać pocztą na adres: „Razem dla Radomki”, Janiszew ul. Zielona 127, 26-652 Zakrzewz dopiskiem „Oferta – Szkolenia e-learning. Projekt Akademia Skutecznych Menadżerów Społecznych ”. Dokumenty można przesyłać do dnia 10.09.2017 r. W przypadku przesłania dokumentów drogą pocztową decyduje data rejestracji w Biurze projektu.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

kalendarz 2024
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content