NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 10889836


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Aktualności

lgd razem dla radomki

03.09.2017 r.

Ostatnie dni na składanie wniosków w ramach projektu grantowego LGD.

Trwa pierwszy konkurs LGD na wybór projektów grantowych na realizację Państwa pomysłów, inicjatyw społecznych które mogą liczyć na wsparcie finansowe od 5 do 15 tysięcy złotych w ramach konkurs pn. Aktywne Społeczeństwo. Inicjatywy na rzecz rozwoju społeczności lokalnej oraz wpływające na aktywizację grup defaworyzowanych.

Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w następującym zakresie projektów grantowych dla naboru tematycznego pn. Aktywne społeczeństwo. Inicjatywy na rzecz rozwoju społeczności lokalnej oraz wpływające na aktywizację grup defaworyzowanych.

Termin składania wniosków mija o godzinie 15.00 w dniu 6 września 2017 roku. Limit dostępnych środków w tym konkursie wynosi 100 000,00 zł.

Wsparcie przeznaczone będzie na realizację projektów związanych z aktywizacją przedstawicieli całej społeczności lokalnej, jak również skierowanych do grup defaworyzowanych w zakresach:

  • organizacji szkoleń, warsztatów edukacyjno-multimedialnych, kulturowych, artystycznych, e-learningowych, sportowych;
  • zdobywania nowych kwalifikacji zawodowych;
  • organizacji wydarzeń kulturalnych i sportowych, inicjatyw integracyjnych i związanych z aktywizacją osób zagrożonych wykluczeniem społecznym(g. defaworyzowanych);
  • wydawnictwem publikacji i materiałów promocyjnych;
  • promocją dziedzictwa kulturowego, historycznego i turystyki (poprzez realizację szkoleń, warsztatów i wydawaniem publikacji) oraz realizacją małych inwestycji podnoszących jakość życia mieszkańców.

Projekt skierowany do przedstawicieli jednostek samorządowych, instytucji kultury, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, osób fizycznych – które posiadają siedzibę na obszarze LSR lub działają na rzecz tego obszaru (w przypadku NGO). Dokumenty konkursowe dostępne są na stronie internetowej http://razemdlaradomki.pl/news-pl-128 http://razemdlaradomki.pl/news-pl-128

Informujemy również, iż w II połowie 2017 roku zaplanowany został również drugi konkurs grantowy Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” pn. „Promocja i rozwój obszarów wiejskich” z pulą środków w wysokości 300 000,00 zł w ramach którego maksymalne wsparcie na realizację projektu wynosić będzie 40 000,00 zł, a minimalny kwota dofinansowania 5 000,00 zł.

pobierzdo góry
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”; w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.