finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

AktualnościRelacja z Walnego Zebrania LGD i seminarium promującego turystykę w Dolinie Radomki.

30.05.2022 r.

Relacja z Walnego Zebrania LGD i seminarium promującego turystykę w Dolinie Radomki.

W czwartek, 26 maja w Zajeździe Regina w Strzałkowie LGD zorganizowało Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które połączone zostało z konferencją promujące działania mające na celu rozwój turystyki i obszaru LGD dla projektu współpracy „Południowe Mazowsze – Marką Turystyczną”.na którego realizację pozyskaliśmy 200 000,00 zł wsparcia unijnego. W zorganizowanym spotkaniu udział wzięli przedstawiciele organizacji pozarządowych, sektora samorządowego, przedsiębiorcy i lokalni liderzy – członkowie LGD „Razem dla Radomki”, którzy na co dzień podejmują działania na rzecz rozwoju gmin Jedlińsk, Przytyk, Przysucha, Wieniawa, Wolanów i Zakrzew.

Walne zebranie to najważniejsza władza Stowarzyszenia, które podejmuje decyzje w sprawie działania organizacji, uchwalając kierunki i programy działania. Podczas spotkania w Strzałkowie członkowie stowarzyszenia zaakcentowali sprawozdanie Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady Stowarzyszenia za działalność w 2021 roku – udzielając jednogłośnie absolutorium dla naszego Zarządu.

Dziękujemy Członkom Stowarzyszenia za sukcesywną pracę związaną z rozwojem naszego LGD, obszaru naszych gmin i współpracę, która mobilizuje nas do nowych wyzwań na rzecz naszych małych ojczyzn. 2021 rok był rokiem wytężonej i sukcesywnej pracy w stowarzyszeniu. W ubiegłym roku otrzymaliśmy za efektywne wdrażanie podejścia LEADER dodatkowy bonus finansowy w kwocie ponad 3 500 000,00 zł, dzięki czemu łączna suma środków na wdrażanie w konkursach i naborach wniosków na ostatnie 6 lat wyniosła ponad 15 milionów złotych, przyczyniając się do realizacji ponad 170 projektów na rzecz wspomnianych gmin.

A przykładem efektywnej pracy był również realizowany od czerwca 2021 do maja 2022 r. projekt współpracy „Południowe Mazowsze-Marką Turystyczną” przy udziale partnerów” Stowarzyszenia „Dziedzictwo i Rozwój”, Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Kozienicka” , na którego realizację nasze stowarzyszenie pozyskało ponad 200 000,00 zł. O projekcie opowiedzieli Prezes LGD – Cezary Nowek i Koordynator projektu Arkadiusz Ostrowski. Dzięki realizacji projektu blisko 100 000,00 zł przekazaliśmy na dofinansowanie start-upów na inicjatywy turystyczne i kulturalne. A o tym co jeszcze w ramach projektu udało nam się zrobić, opowiedziały Panie – Patrycja Bartula – Jakubowska – autorka wydanej publikacji o Szlaku Rodu Kochanowskich, oraz Pani Ilona Drabik – Dyrektor Centrum Kultury i Biblioteka w Przytyku w Przytyku, Prezes Stowarzyszenia Przystań nad Radomką – która dzięki wsparciu finansowemu od LGD – utworzyła w 2021 i 2022 roku ścieżki biegowe, zorganizowało zawody Run Jagodno, a także przeprowadziła projekty kulturalne jak Jesienne Grzybobranie czy Rynek Miejsce Spotkań.

Projekt współpracy „Południowe Mazowsze – Marką Turystyczną” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020″

logotypy prow
logotypy prow
logotypy prow
logotypy prow
logotypy prow
logotypy prow
logotypy prow
logotypy prow
logotypy prow
logotypy prow
logotypy prow
logotypy prow
logotypy prow
logotypy prow
logotypy prow
logotypy prow

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

kalendarz 2024
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content