finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Aktualności

logo

19.05.2022 r.

Zaproszenie na Walne Zebranie Stowarzyszenia Razem dla Radomki – 26.05.2022 r.

26 maja o godzinie 11.00 w Zajeździe Regina – (Strzałków 144, gmina Wolanów) odbędzie się Walne Zebranie Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”.

Zapraszamy na spotkanie wszystkich Członków Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”. Obecność członków Stowarzyszenia jest obowiązkowa.

Walne Zebranie odbędzie się wg. zaproponowanego porządku obrad:

 • 1. Otwarcie zebrania – przywitanie członków stowarzyszenia;
 • 2. Wybór protokolanta Walnego Zebrania Członków;
 • 3. Zapoznanie z regulaminem Walnego Zebrania Członków;
 • 4. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków;
 • 5. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia Członków;
 • 6. Stwierdzenie prawomocności obrad Walnego Zebrania Członków;
 • 7. Przyjęcie porządku obrad;
 • 8. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków;
 • 9. Wybór komisji Walnego Zebrania Członków; • Uchwał i wniosków;
 • 10. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021;
 • 11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LGD „Razem dla Radomki” za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021;
 • 12. Sprawozdanie Rady Stowarzyszenia LGD „Razem dla Radomki” za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021;
 • 13. Udzielenie absolutorium dla Zarządu;
 • 14. Podjęcie uchwał przez Walne Zebranie Członków
 • 15. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków LGD „Razem dla Radomki”

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

kalendarz 2024
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content