finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

AktualnościDoposażenie placu zabaw dla dzieci w Bieniędzicach

18.05.2022 r.

Doposażenie placu zabaw dla dzieci w Bieniędzicach – kolejny projekt grantowy z dofinansowaniem od LGD Razem dla Radomki!!

Stowarzyszenie „Razem dla Rozwoju” z Bieniędzic w 2022 roku zrealizowało projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu grantowego Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” pn. „Wsparcie inicjatyw lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach otrzymanego wsparcia na potrzeby realizacji projektu zostały zakupione następujące urządzenia zabawowe : huśtawka wahadłowa Jolka, huśtawka sprężynowa Śmigło,przeplotnia Rakieta.

Całkowita wartość projektu to kwota: 14 048,74 zł.

Na realizację ww. projektu Stowarzyszenie „Razem dla Rozwoju” otrzymało wsparcie finansowe w wysokości 11 030,00 zł, pozostałe koszty realizacji projektu to wkład własny finansowy organizacji w wysokości 677,14 zł oraz niefinansowy czyli praca społeczna członków organizacji.

Na zakończenie realizacji zadania odbyło się uroczyste otwarcie nowo doposażonego placu zabaw.

Celem operacji było umożliwienie mieszkańcom wsi Bieniędzic rozwoju inicjatyw lokalnych i integracji społecznej poprzez doposażenie i udostępnienie placu zabaw.W ramach realizowanego projektu stowarzyszenie doposażyło ogólnodostępny plac zabaw przy PSP w Bieniędzicach w urządzenia zabawowe, przez co powstała nowa ogólnodostępna infrastruktura rekreacyjna oraz dzięki czemu zostało stworzone długo oczekiwane miejsce aktywności rówieśniczej integrującej zarówno dzieci jak i młodzież.

logotypy prow

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

kalendarz 2024
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content