Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

 logotypy finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia "Razem dla Radomki" w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" - działanie 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju "Razem dla Radomki" na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 14257996


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Aktualności

lgd razem dla radomki

01.07.2021 r.

Pamiętam jak... Krótka opowieść o lokalnych smakach

To projekt dofinansowany przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” zadanie 15 Propagowanie idei Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze oraz upowszechnienie produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych w wysokości 10 000,00 zł na realizację zadania publicznego pn. Pamiętam jak... Krótka opowieść o lokalnych smakach.

Projekt realizowany będzie w okresie od maja do grudnia 2021 w partnerstwie ze Stowarzyszeniem ”Razem dla Radomki” .

Przez dziedzictwo kulinarne rozumieć można produkty żywnościowe i potrawy,charakteryzujące się szczególnymi cechami jakościowymi, tradycyjnymi sposobami przyrządzania i wytwarzania sięgającymi często odległej historii. Produkty te wytwarzane są głównie w małej skali przy wykorzystaniu specyficznych umiejętności i technologii, a także związane są z określonym obszarem geograficznym. Nie tylko środowisko geograficzne, czyli pierwotne warunki naturalne lub modyfikowane przez człowieka, wpływały na kształtowanie się zwyczajów i specyfiki związanej z pożywieniem. Ogromną role odegrały także czynniki kulturowe takie jak wierzenia, kult czy religia, wprowadzająca posty i umartwienia i wiele innych ograniczeń, zakazów czy nakazów, począwszy od zjawiska tabu szeroko rozpowszechnionego w wielu społecznościach pierwotnych, a kończąc na skomplikowanych systemach. Największą zaletą kuchnitradycyjnej do około końca XIX wieku było to, że opierała się ona na wykorzystaniu, mówiąc językiem współczesnym, zdrowej, ekologicznej żywności. Wody były czyste, a udział w procesachtechnologicznych substancji chemicznych znikomy. Na tradycje kulinarne mają wpływ warunkinaturalne czyli miejsce, gdzie żywność jest produkowana, a także sposób jej wytwarzania. Równieważne są przechodzące z pokolenia na pokolenie, przepisy i technologie przygotowania potraw. Wtradycyjnych sposobach odżywiania się mieszkańców należy wyróżnić pożywienie normalne(codzienne) oraz pożywienie w okresach głodowych, a także przygotowywanie posiłkówświątecznych z okazji świat dorocznych lub rodzinnych. Pomimo bardzo ograniczonej ilościpożywienia w niektórych regionach rozwinęły się uprawy roślin bądź hodowla, które nie tylkopozwalały zaspokoić głód ale również były towarem na sprzedaż.Nie ma jednak powrotu do przeszłości. Zresztą nie trzeba jej idealizować, ona miała także swojemankamenty, jednakże propagowanie rzetelnej wiedzy o tej przeszłości, a także propagowanieekologicznego pożywienia, propagowanie turystyki kulinarnej, ochrona regionalnej specyfiki, jestnaszym obowiązkiem. Wartości te, rozumiane jako dziedzictwo kulinarne warto i należy chronić.Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej "Radomka" w partnerstwie ze stowarzyszeniem „Razem dla Radomki” zamierza zaledwie cząstkę dawnych dań,potraw, produktów, oraz towarzyszących im zwyczajów i rytuałów zachować od zapomnienia iupowszechniać poprzez opracowanie i wydanie publikacji, która w swojej treści będzie odnosiła siędo tych produktów i zwyczajów. Będzie to zaledwie niewielka ich cząstka odnosząca się do obszaruDoliny Radomki, ale niezwykle ważna mając na uwadze upowszechnianie tej wiedzy rozpoczynającod niewielkich regionów, a wychodząc z nimi coraz dalej poprzez możliwości rozpowszechnianiapublikacji poprzez internet, poprzez obecność na targach, jarmarkach, dożynkach - imprezach nietylko o zasięgu lokalnym, ale też ogólnopolskim.

W projekcie zaplanowane zostały dodatkowo dwie prelekcje nt. Produktów i producentów Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Południowego Mazowsza, oraz Produkty lokalne podstawą rozwoju Sieci Dziedzictwa Kulinarnego „Doliny Radomki”.

pobierzdo góry
mapa aktyawnych organizacji pozarzšdowych
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

dziedzictwo i rozwój patrnerzy lgd
ksow patrnerzy lgd
puszcza kozienicka partnerzy lgd
lgd ziemi siedleckiej
MAS Jablunkovsko
partnerzy lgd razem dla radomki
moves partnerzy lgd razem dla radomki
sao radomka
zwiazek gmin radomka