finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Aktualności

lgd razem dla radomki

18.07.2017 r.

Zapytanie o wybór trenerów do prowadzenia szkoleń stacjonarnych.

W zawiązku z realizacją zadania publicznego „Aktywne NGOsy i skuteczni liderzy na rzecz rozwoju społeczności lokalnych” dofinansowanego z środków Województwa Mazowieckiego w ramach otwartego konkursu ofert: „Realizacja działań z zakresu wzmacniania potencjału mazowieckich organizacji pozarządowych oraz budowania postaw aktywności obywatelskiej” Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” poszukuje trenera/szkoleniowca do przeprowadzenia spotkań szkoleniowych w następujących obszarach tematycznych:

Finanse w organizacji pozarządowej Dokumenty aplikacyjne – ogłoszenie

Wolontariat. Kluby Wolontariackie. Dokumenty aplikacyjne – ogłoszenie

Księgowość w organizacji pozarządowej. Dokumenty aplikacyjne – ogłoszenie

Organizacje pozarządowe. Podstawy prawne funkcjonowania. Dokumenty aplikacyjne – ogłoszenie

Pozyskiwanie funduszy na rozwój społeczności lokalnych. Dokumenty aplikacyjne – ogłoszenie

Procedury świadczenia usług doradczych i szkoleniowych dla NGO i inicjatyw obywatelskich Dokumenty aplikacyjne – ogłoszenie

Skuteczne NGO Dokumenty aplikacyjne – ogłoszenie

Wolontariat w NGO Dokumenty aplikacyjne – ogłoszenie

Procedury i standardy realizacji zadań/usług przez ngo w zakresie form niefinansowych i finansowych Dokumenty aplikacyjne – ogłoszenie

CV, list motywacyjny wraz z upoważnieniem do przetwarzania danych osobowych do celów rekrutacji, wykaz przeprowadzonych szkoleń, ew. referencje, listy polecające prosimy wysyłać na adres e-mail: promocja@razemdlaradomki.pl wpisując w tytule nazwę konkretnego obszaru tematycznego. Dokumenty można także przesyłać pocztą na adres: „Razem dla Radomki” ul. Wernera 9/11, 26-600 Radom z dopiskiem ” Oferta – Szkolenia Aktywne NGOsy – Procedury i standardy realizacji zadań/usług przez ngo w zakresie form niefinansowych i finansowych”. Kontakt telefoniczny 48 38 58 996.

Dokumenty można przesyłać do dnia 26.07.2017r. W przypadku przesłania dokumentów drogą pocztową decyduje data rejestracji w Biurze projektu. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

kalendarz 2024
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content