finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Aktualności

Harmonogram nabór wniosków dla organizacji pozarządowych

26.01.2021

Znany już jest dokładny harmonogram naborów wniosków skierowanych do organizacji pozarządowych na realizację zadań Województwa Mazowieckiego.

Pierwszych ogłoszeń należy spodziewać się na początku lutego.

Wśród wskazanych konkursów będą m.in.:

  • Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
  • Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
  • Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
  • Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  • Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie
  • Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
  • Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
  • Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
  • Turystyka i krajoznawstwo
  • i wiele innych

Harmonogram naborów dostępny jest pod adresem: https://www.dialog.mazovia.pl/files/Ogloszenia_konkursowe_2021/Harmonogram/Harmonogram%20Konkurs%C3%B3w%20-%202021%20rok.pdf

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

kalendarz 2024
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content