finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Aktualności

Nabór ofert w ramach Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na 2023 rok

24.11.2022 | listopad2022

 

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego uruchamia nabór ofert w ramach Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020–2030 edycja 2023, który skierowany jest do wszystkich organizacji pozarządowych oraz instytucji prowadzących działalność pożytku publicznego.

Termin naboru ustalony jest do dnia 19 grudnia 2022 r.

Głównym celem Programu jest rozwój edukacji dorosłych w formie grundtvigiańskich uniwersytetów ludowych:

– umożliwiających rozwój osobisty, zawodowy i zwiększenie aktywności obywatelskiej,

– wpływających na rozwój społeczności lokalnych,

– oddanych zachowywaniu oraz przekazywaniu tradycji i dziedzictwa narodowego.

Dotacje w ramach Konkursu są środkami przeznaczonymi na realizację zadań wskazanych w następujących priorytetach:

– Priorytet 1 – wsparcie infrastrukturalne i programowe działających uniwersytetów ludowych, prowadzących kursy stacjonarne z wykorzystaniem bazy internatowej lub kursy niestacjonarne,

– Priorytet 2 – wsparcie tworzenia nowych oraz reaktywacji wcześniej istniejących uniwersytetów ludowych,

– Priorytet 3 – wsparcie sieci i porozumień uniwersytetów ludowych oraz upowszechniania edukacji grundtvigiańskiej,

– Priorytet 4 – wsparcie rozwoju edukacji obywatelskiej i zachowania dziedzictwa w środowiskach lokalnych.

Wartość środków przeznaczonych na dotacje dla organizacji w ramach tegorocznego konkursu wynosi łącznie 41 184 000,00 zł, w tym 13 728 000,00 zł w 2023 roku, 13 728 000,00 zł w 2024 roku i 13 728 000,00 zł w 2025 roku.

Wysokość wsparcia: 100%. Dofinansowania.
Maksymalna wartość dotacji:
– Priorytety 1-3 = 1.000.000 zł,
– Priorytet 4 = 100.000 zł.

Na co można uzyskać wsparcie ?

 

– Priorytet 1 – wsparcie infrastrukturalne i programowe działających uniwersytetów ludowych, prowadzących kursy stacjonarne z wykorzystaniem bazy internatowej lub kursy niestacjonarne (Zadanie 1).
– Priorytet 2 – wsparcie tworzenia nowych oraz reaktywacji wcześniej istniejących uniwersytetów ludowych (Zadanie 2).
– Priorytet 3 – wsparcie sieci i porozumień uniwersytetów ludowych oraz upowszechniania edukacji grundtvigiańskiej (Zadanie 3).
– Priorytet 4 – wsparcie rozwoju edukacji obywatelskiej i zachowania dziedzictwa w środowiskach lokalnych (Zadanie 4)

Więcej informacji dostępnych na adresie: https://niw.gov.pl/otwieramy-nabor-ofert-w-ramach-programu-wspierania-rozwoju-uniwersytetow-ludowych-edycja-2023/

 

 

logotypy prow

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

kalendarz 2024
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content