finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Materiały do pobrania dla Wnioskodawców

Wnioski, instrukcje, oświadczenia

  • Lista rankingowa wniosków zgłoszonych w ramach działań: Odnowa i rozwój Wsi, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.
    pobierz (rozmiar 72 KB, format: doc)

Formularz wniosku o wpis do ewidencji producentów obowiązujący od 21 września 2010 r.

pdf

Wniosek o wpis do ewidencji producentów
(format: pdf, rozmiar pliku: 244 KB)

pdf

Załącznik do wniosku o wpis do ewidencji producentów dla organizacji producentów
(format: pdf, rozmiar pliku: 259 KB)

pdf

Instrukcja wypełniania wniosku o wpis do ewidencji producentów
(format: pdf, rozmiar pliku: 232 KB)

pdf

Wykaz kodów kraju pochodzenia dla poszczególnych państw
(format: pdf, rozmiar pliku: 86,6 KB)

Dokumenty w sprawie zaliczki

pdf

Informacje dotyczące otrzymania zaliczki
(format: pdf, rozmiar pliku: 83,6 KB)

Pismo w sprawie zaliczki
(format: pdf, rozmiar pliku: 1,31 MB)

pdf

Wniosek o zaliczkę
(format: pdf, rozmiar pliku: 139 MB KB)

excel

Wniosek o zaliczkę
(format: xls, rozmiar pliku: 72,5 KB)

pdf

Instrukcja o wypełnienie wniosku
(format: pdf, rozmiar pliku: 238 KB)

pdf

Akceptowane formy gwarancji
(format: pdf, rozmiar pliku: 179 KB)

Dokumenty związane z wyprzedzającym finansowaniem

pdf

Instrukcja do wniosku na wyprzedzające finansowanie
(format: pdf, rozmiar pliku: 183 KB)

pdf

Wniosek na wyprzedzajace finansowanie
(format: pdf, rozmiar pliku: 184 KB)

excel

Wyprzedzające finansowanie
(format: xls, rozmiar pliku: 336 KB)

Dokumenty stosowane w procedurze naboru

word

Procedury i karty oceny
(format: doc, rozmiar pliku: 248 KB)

word

Regulamin Rady
(format: doc, rozmiar pliku: 112 KB)

Dokumenty stosowane w procedurze odwołania od decyzji Rady

pdf

Formularz odwołania
(format: pdf, rozmiar pliku: 185 KB)

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

kalendarz 2024
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content