Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 13194268


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Marzec 201701.03.2017 r.

Program dotacyjny: Kultura – Interwencje 2017.

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Narodowe Centrum Kultury ogłosiło nabór wniosków do programu dotacyjnego "Kultura – Interwencje 2017", którego celem jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym. Wnioski można składać do 27 marca 2017 r.

Uprawnione do składania wniosków w programie są organizacje pozarządowe oraz samorządowe instytucje kultury. Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania w ramach programu określa się od 5 czerwca do 20 listopada 2017 roku. Wysokość przeznaczonych środków na konkurs wynosi 10 milionów złotych.

pobierzdo góry do góry

02.03.2017 r.

Lokalna Grupa Działania Razem dla Radomki ogłasza nabory wniosków o przyznanie pomocy na rozpoczęcie działalności gospodarczej i rozwój istniejących przedsiębiorstw.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Poddziałania 19.2 „„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla następujących działań: Rozwój istniejącego przedsiębiorstwa, Utworzenie nowego podmiotu gospodarczego w tym dla osób w wieku 50+.

pobierzdo góry do góry

02.03.2017 r.

Zapraszamy na spotkanie informacyjne nt. możliwości otrzymania wsparcia finansowego ze środków Unii Europejskiej na rozpoczęcie działalności gospodarczej i rozwój istniejących przedsiębiorstw. 8 marca 2017 roku – Słowików (Gmina Przytyk)

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

W związku z ogłoszonymi na miesiąc marzec 2017 rok naborami wniosków o przyznanie pomocy w ramach Poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w następujących zakresach: Rozwój istniejącego przedsiębiorstwa, Utworzenie nowego podmiotu gospodarczego w tym dla osób w wieku 50 – zapraszamy na pierwsze bezpłatne spotkanie informacyjne które odbędzie się w dniu 8 marca 2017 roku o godzinie 13.00 w Centrum Dystrybucji Przetwórstwa Rolnego w Słowikowie (gmina Przytyk). Podczas spotkania przedstawione zostaną rozporządzenia, dokumentacja konkursowa, wytyczne, karty oceny związane z realizowanymi naborami wniosków.

pobierzdo góry do góry

03.03.2017 r.

Oskarowe utwory na Dzień Kobiet w Muzeum Gombrowicza.

Utwory z filmu „La La Land” nagrodzonego właśnie sześcioma Oskarami (w tym za najlepszą muzykę) będzie można usłyszeć w Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli w niedzielę, 5 marca. Piosenki wykona trio jazzowe w składzie: Iza Zając – wokal, Piotr Cieślikowski – saksofon, Jarosław Małys – fortepian.

Film „La La Land” to amerykański musical z 2016 roku, w reżyserii Damiena Chazelle, w polskich kinach wyświetlany był w styczniu tego roku. Nominowany do Oskarów w 14 kategoriach, zdobył aż sześć statuetek, w tym za najlepszą piosenkę i muzykę. Program koncertu we Wsoli artyści wzbogacą o utwory Elli Fiztgerald.

pobierzdo góry do góry

07.03.2017 r.

Przypominamy. Termin zgłaszania fiszek projektów mija w dniu 9 marca 2017 r.

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” informuje o realizacji konkursów w ramach Poddziałania 19.2 „„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla działań z zakresu Rozwój istniejącego przedsiębiorstwa oraz Utworzenie nowego podmiotu gospodarczego w tym dla osób w wieku 50+ .

W związku z prowadzonymi naborami przypominamy, że termin składania fiszek projektów, dzięki którym można otrzymać dodatkowe punkty za spełnione kryteria mija w dniu 9 marca 2017 roku. Fiszki można składać bezpośrednio w Biurze Projektu do dnia 9 marca 2017 roku do godziny 16.00 lub przesłać korespondencją mailowa na adres: zarzad@razemdlaradomki.pl do godziny 23:59 w dniu 9 marca 2017 r.

pobierzdo góry do góry

07.03.2017 r.

Zapraszamy na spotkanie informacyjne nt. możliwości otrzymania wsparcia finansowego ze środków Unii Europejskiej na rozpoczęcie działalności gospodarczej i rozwój istniejących przedsiębiorstw. 8 marca 2017 roku – Słowików (Gmina Przytyk).

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

W związku z ogłoszonymi na miesiąc marzec 2017 rok naborami wniosków o przyznanie pomocy w ramach Poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w następujących zakresach: Rozwój istniejącego przedsiębiorstwa, Utworzenie nowego podmiotu gospodarczego w tym dla osób w wieku 50 – zapraszamy na pierwsze bezpłatne spotkanie informacyjne które odbędzie się w dniu 8 marca 2017 roku o godzinie 13.00 w Centrum Dystrybucji Przetwórstwa Rolnego w Słowikowie (gmina Przytyk). Podczas spotkania przedstawione zostaną rozporządzenia, dokumentacja konkursowa, wytyczne, karty oceny związane z realizowanymi naborami wniosków.

pobierzdo góry do góry

08.03.2017 r.

8 marca - Międzynarodowy Dzień Kobiet.

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Dzień Kobiet, to coroczne święto obchodzone 8 marca, jako wyraz szacunku dla ofiar walki o równouprawnienie Kobiet. Jest to święto o stosunkowo długiej tradycji ustanowione ponad 100 lat temu. Pierwszy raz święto obchodzono 28 lutego 1909 r. w Stanach Zjednoczonych. W 1910 r. Międzynarodówka Socjalistyczna ustanowiła obchodzony na całym świecie Dzień Kobiet, który miał służyć rozpowszechnianiu idei równości kobiet i mężczyzn oraz poszanowaniu praw Kobiet. Współcześnie Dzień Kobiet jest oficjalnym świętem w kilkudziesięciu krajach świata, mimo że nie wszędzie obchodzony jest 8 marca, np. w Tunezji Święto Kobiet obchodzone jest 13 sierpnia.

pobierzdo góry do góry

09.03.2017 r.

Lista pytań i odpowiedzi na zagadnienia związane z Podziałaniem 19.2 w tym w zakresie rozwoju i podejmowania działalności gospodarczej oraz pozostałych działań podejmowanych przez lokalne grupy działania.

”

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opublikowała na swojej stronie internetowej listę pytań i odpowiedzi dotyczących poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność", w którym mogą Państwo zapoznać się z zagadnieniami poświęconymi m.in. wsparciu na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i podejmowania działalności gospodarczej oraz pozostałych działań podejmowanych przez lokalne grupy działania.

pobierzdo góry do góry

09.03.2017 r.

Rozpoczęcie naboru wniosków w zakresie działań - Infrastruktura Publiczna: wybudowanie, zmodernizowanie lub wyposażenie obiektów turystycznych lub rekreacyjnych.

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Razem dla Radomki" informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w następującym zakresie - Infrastruktura Publiczna: wybudowanie, zmodernizowanie lub wyposażenie obiektów turystycznych lub rekreacyjnych.

Termin składania wniosków wyznacza się na okres od dnia 09.03.2017 r. do dnia 23.03.2017 do godz. 15.00.

pobierzdo góry do góry

09.03.2017 r.

Informacja o rozpoczęciu naboru wniosków w zakresie działania: Rozwój istniejącego przedsiębiorstwa.

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Razem dla Radomki" informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w następującym zakresie: Rozwój istniejącego przedsiębiorstwa

Termin składania wniosków wyznacza się na okres od 09.03.2017 r. do dnia 28.03.2017 r. do godz. 15.00

pobierzdo góry do góry

09.03.2017 r.

Informacja o rozpoczęciu naboru wniosków zakresie działania: Utworzenie nowego podmiotu gospodarczego w tym dla osób w wieku 50+.

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Razem dla Radomki" informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w następującym zakresie: Utworzenie nowego podmiotu gospodarczego w tym dla osób w wieku 50+

Termin składania wniosków wyznacza się na okres od dnia 09.03.2017 r. do dnia 27.03.2017 r. do godz. 15.00.

pobierzdo góry do góry

13.03.2017 r.

Nabór wniosków w programie Wolontariat dla dziedzictwa.

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Do 31 marca można składać wnioski w programie "Wolontariat dla dziedzictwa". Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków w programie są organizacje pozarządowe będące podmiotami prawa polskiego.

Celem programu jest animowanie społecznego zaangażowania w poznawanie własnego dziedzictwa i w system opieki nad zabytkami, we współpracy z organizacjami pozarządowymi, lokalnymi samorządami, służbami konserwatorskimi i wolontariuszami. Dla realizacji programu kluczowe są działania nastawione na zaangażowanie wolontariuszy do wykonywania zadań aktywizujących społeczności lokalne w zakresie poznawania i ochrony lokalnego dziedzictwa kulturowego, a także stworzenie sieci współpracy pomiędzy różnymi sektorami działającymi na rzecz opieki nad zabytkami.

pobierzdo góry do góry

13.03.2017 r.

Ostatni tydzień na zgłaszanie inicjatyw w konkursie Mazowsze Lokalnie!

Mazowsze Lokalnie to jeden z najpopularniejszych konkursów grantowych dla organizacji pozarządowych, grup nieformalnych na terenie naszego województwa. W poprzednich edycjach skorzystało z niego kilkanaście organizacji i grup nieformalnych z obszaru Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”. W trwającym od 27 lutego do 20 marca 2017 roku konkursie pula dostępnych środków wynosi 676 400,00 zł dostępnych w trzech ścieżkach inicjatywy oddolne (440 000,00 zł), wsparcie grup samopomocowych (33 000,00 zł) i rozwój organizacji (203 400,00 zł). Zaplanowane działania mogą trwać maksymalnie od 15 maja do 31 października 2017 r.

Konkurs skierowany jest do młodych organizacji pozarządowych, obywatelskich grup nieformalnych (składających się z min. 3 osób pełnoletnich) oraz samopomocowych grup nieformalnych terenu woj. mazowieckiego i działających na jego terenie. Każdy projekt może uzyskać mikrodotację w wysokości od 1 500,00 zł – 5 000,00 zł.

pobierzdo góry do góry

14.03.2017 r.

Polecamy publikację Szlak Kulinarny Doliny Radomki

Dziedzictwo kulinarnego obszaru gmin tworzących Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” zasługuję na szczególną uwagę. Znajdą tutaj Państwo wiele przepysznych i wyjątkowych produktów wyróżniających nasz region. Dlatego w publikacji przygotowanej przez nasze LGD – pn. „Szlak Kulinarny Doliny Radomki” zapraszamy Was do podróży kulinarnej, prezentując najsmaczniejsze dania, potrawy, produkty tradycyjne wytwarzane przez producentów, a także te które możemy skosztować w wielu restauracjach i zajazdach zlokalizowanych na terenie powiatu radomskiego, przysuskiego, kozienickiego i zwoleńskiego.

W publikacji prezentujemy mapę Szlaku Kulinarnego, przedstawiającą ponad 40 producentów z terenu powiatu radomskiego, przysuskiego, kozienickiego i zwoleńskiego. Zapraszamy do odwiedzenia naszych stron, degustacji ale i lektury publikacji dostępnej pod adresem internetowym: http://razemdlaradomki.pl/dok/SZLAK-KULINARNY-POAUDNIOWEGO-MAZOWSZA-210x210-calosc5/index.htm

pobierzdo góry do góry

14.03.2016 r.

Spotkanie informacyjne nt. programu grantowego Mazowsze Lokalnie w Wieniawie. 16.03.2017 r.

Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” – Ambasador projektu FIO „Mazowsze Lokalnie” oraz Gminne Centrum Kultury i Sportu w Wieniawie serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych do udziału w spotkaniu informacyjnym, które zostanie poświęcone tegorocznej edycji programu Mazowsze Lokalnie, jednego z najpopularniejszych konkursów grantowych i grup nieformalnych realizowanych na terenie naszego województwa. Podczas spotkania które zostanie zorganizowane w najbliższy czwartek o godzinie 14.00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wieniawie (ul. Kochanowskiego 82) omówione zostaną zasady, regulamin, wytyczne konkursu. Przedstawione zostaną również karty oceny oraz sposób przygotowania dokumentacji konkursowej. Spotkanie informacyjne ma charakter bezpłatny i jest skierowane do wszystkich zainteresowanych osób i organizacji.

Konkurs skierowany jest do młodych organizacji pozarządowych, obywatelskich grup nieformalnych (składających się z min. 3 osób pełnoletnich) oraz samopomocowych grup nieformalnych terenu woj. mazowieckiego i działających na jego terenie. Każdy projekt może uzyskać mikrodotację w wysokości od 1 500,00 zł – 5 000,00 zł. Informujemy, iż w trwającym w dniach od 27 lutego do 20 marca 2017 roku konkursie, pula dostępnych środków wynosi 676 400,00 zł dostępnych w trzech ścieżkach: inicjatywy oddolne (440 000,00 zł), wsparcie grup samopomocowych (33 000,00 zł) i rozwój organizacji (203 400,00 zł).

pobierzdo góry do góry

15.03.2017 r.

Bezpłatne szkolenie z zakresu opracowania wniosku na podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej w ramach naborów Stowarzyszenia Razem dla Radomki. 21.03.2017 r. - Słowików (Gmina Przytyk)

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie poświęcone zakresowi przygotowaniu wniosku o przyznanie pomocy i biznesplanu, które zostanie przeprowadzone przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” w związku z realizowanymi naborami wniosków w zakresie działania : 19.2 Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla operacji: Rozwój istniejącego przedsiębiorstwa, Utworzenie nowego podmiotu gospodarczego w tym dla osób w wieku 50 .

Spotkanie odbędzie się w najbliższy wtorek, 21 marca 2017 r. o godzinie 11.00 w Centrum Dystrybucji Przetwórstwa Rolnego w Słowikowie (gmina Przytyk).

pobierzdo góry do góry

16.03.2017 r.

Spotkanie z Jackiem Podsiadło we Wsoli

O tym, „dlaczego ludzie raczej nie lubią wierszy” z poetą Jackiem Podsiadło rozmawiać będzie Anna Spólna. Spotkanie odbędzie się w Muzeum Witolda Gombrowicza 19 marca 2017 roku o godz. 17.00.

Jacek Podsiadło to jeden z najważniejszych poetów urodzonych w latach 60. Jego wiersze bywają intymnym wyznaniem, wyrazistym obrazkiem obyczajowym, manifestem zbuntowanego anarchisty, zapisem kontemplacji. Jest wirtuozem formy. Wielokrotnie nagradzany i tłumaczony, trzyma się jednak z daleka od literackiego establishmentu.

pobierzdo góry do góry

16.03.2017 r.

Warsztaty sadownicze w Mariówce. 18.03.2017 r.

Ośrodek Edukacyjno-Profilaktyczny Sióstr Służek w Mariówce we współpracy z Instytutem Ogrodnictwa w Skierniewicach zaprasza na warsztaty sadownicze "Cięcia drzew owocowych by nasze sady i ogrody były zdrowe i hojnie rodziły", które odbędą się 18 marca 2017 roku w NZOZ Promień w Mariówce k. Przysuchy.

Podczas spotkania zaprezentowane zostaną techniki cięcia drzew owocowych, ogólne zasady, terminy cięcia/letnie, zimowe, sanitarne, odmładzające, cięcia drzew owocujących, cięcia młodych drzew w 1 roku po posadzeniu, zasady formowania koron w młodych nasadzeniach, oraz zajęcia pokazowe w sadzie.

pobierzdo góry do góry

17.03.2017 r.

Ruszył konkurs ARiMR w ramach Poddziałania 6.2. Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich. Premie do 100 000 zł.

”

W związku z realizacją harmonogramu naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, w dniu 8 lutego 2017 r. nastąpiło ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich" objętego PROW na lata 2014-2020. Nabór wniosków przeprowadzony zostanie w terminie od 13 marca do 11 kwietnia 2017 r.

Zgodnie z przepisami, o pomoc może ubiegać rolnik, małżonek rolnika lub domownik rolnika, który m.in. podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy, nieprzerwanie co najmniej od 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Pomoc może być również przyznana beneficjentowi poddziałania "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi" objętego Programem.

pobierzdo góry do góry

20.03.2017 r.

Informacja o realizacji konsultacji w Biurze LGD Razem dla Radomki

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Razem dla Radomki" uprzejmie informuje, że z uwagi na wzmożone zainteresowanie konsultacjami, oraz z uwagi na zbliżający się termin zakończenia naboru wniosków na w zakresie podejmowania i rozwoju przedsiębiorczości w ramach działania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" realizacja spotkań doradczych, możliwa będzie jedynie po wcześniejszej rezerwacji telefonicznej, osobistej lub mailowej. Pozwoli nam to na efektywniejszą pracę oraz uniknięcie sytuacji oczekiwania w kolejce na spotkanie z Pracownikami Biura.

pobierzdo góry do góry

20.03.2017 r.

Zapraszamy na szkolenie nt. sposobu przygotowania wniosku o przyznanie pomocy i przygotowania biznesplanu dla projektów na rzecz rozwoju i podejmowania działalności gospodarczych w ramach środków Unii Europejskiej – PROW2014-2020. 21 marca 2017 roku – Słowików (Gmina Przytyk).

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie poświęcone zakresowi przygotowaniu wniosku o przyznanie pomocy i biznesplanu, które zostanie przeprowadzone przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” w związku z realizowanymi naborami wniosków w zakresie działania : 19.2 Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla operacji: Rozwój istniejącego przedsiębiorstwa, Utworzenie nowego podmiotu gospodarczego w tym dla osób w wieku 50 .

Spotkanie odbędzie się we wtorek, 21 marca 2017 r. o godzinie 11.00 w Centrum Dystrybucji Przetwórstwa Rolnego w Słowikowie (gmina Przytyk).

Wszystkich zainteresowanych prosimy o wcześniejsze potwierdzenie udziału drogą telefoniczną lub mailowo – wysyłając informację o zgłoszeniu na mail: zarzad@razemdlaradomki.pl. Serdecznie zapraszamy!

pobierzdo góry do góry

22.03.2017 r.

60 tysięcy premii na restrukturyzacje małych gospodarstw w ramach PROW2014-2020.

”

Od 30 marca do 28 kwietnia 2017 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o pomoc na restrukturyzację małych gospodarstw z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Pomoc przyznawana jest w formie premii w wysokości 60 tys. zł. O wsparcie może ubiegać się osoba fizyczna, która jest posiadaczem gospodarstwa rolnego położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o wielkości ekonomicznej mniejszej niż 10 tys. euro. Ponadto osoba taka musi podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik lub małżonek rolnika nieprzerwanie przez co najmniej 24 miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy i w tym okresie nie może prowadzić innej działalności gospodarczej. W tym naborze o wsparcie będzie mógł ubiegać się ten, kto zdecyduje się na rozwój swojego gospodarstwa i przeprowadzi w nim zmiany, dzięki którym stanie się ono bardziej rentowne i konkurencyjne.

pobierzdo góry do góry

23.03.2017 r.

Informacja o zakończeniu weryfikacji konsultacji mailowych.

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Razem dla Radomki" uprzejmie informuje, że z uwagi na wzmożone zainteresowanie konsultacjami, doradztwem, a także z uwagi na zbliżający się termin zakończenia naborów wniosków w zakresie podejmowania i rozwoju przedsiębiorczości w ramach działania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność lokalną”, wyznacza termin przesyłania zapytań i konsultacji e-mailowych do dnia 24.03.2017 roku do godziny 17.00.

pobierzdo góry do góry

27.03.2017 r.

Przypominamy o upływającym terminie składania wniosków w ramach konkursów LGD Razem dla Radomki na podejmowanie i rozwój działalności gospodarczych.

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” informuje o upływającym terminie składania wniosków o przyznanie pomocy na rozpoczęcie działalności gospodarczej i rozwój istniejących przedsiębiorstw, w ramach Poddziałania 19.2 „„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla następujących działań:

pobierzdo góry do góry

29.03.2017 r.

Dziesiąta edycja konkursu edycja Lato w teatrze. Termin przesyłania zgłoszeń mija 3 kwietnia 2017 r.

Ruszył nabór zgłoszeń do programu grantowego Lato w teatrze, organizowanego przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego. Program finansowany jest z funduszy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Lato w teatrze to program grantowy skierowany do teatrów, samorządowych instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych – ośrodków, które w okresie letnich wakacji szkolnych chcą zorganizować warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży zakończone pokazem. Spośród nadesłanych zgłoszeń Komisja Ekspertów Lata w teatrze wybierze najciekawsze propozycje, które uzyskają dofinansowanie w wysokości maksymalnie 40 000 złotych.

pobierzdo góry do góry

29.03.2017 r.

Przypominamy. Do 31 marca 2017 r. organizacje pozarządowe zobowiązane są do złożenia CIT -8 w urzędzie skarbowym.

Przypominamy organizacjom pozarządowym o obowiązku złożenia do dnia 31 marca każdego roku deklaracji podatkowej CIT-8 w urzędzie skarbowym. Złożenie CIT-8 w urzędzie skarbowym do 31 marca każdego roku to obowiązek wszystkich fundacji, stowarzyszeń, stowarzyszeń zwykłych, klubów sportowych, nawet jeśli np. utrzymują się tylko ze składek, drobnych darowizn, nie miały żadnych przychodów i kosztów w poprzednim roku.

Uwaga: 31 marca to termin obowiązujący organizacje pozarządowe, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym (tak jest w przypadku większości organizacji). Jeśli rok obrotowy jest inny niż rok kalendarzowy to organizacja sporządza CIT-8 odpowiednio do ostatniego dnia trzeciego miesiąca roku następującego po jej roku obrotowym.

pobierzdo góry do góry

30.03.2017 r.

Pół żartem, pół serio: Krwawe ballady w Muzeum Gombrowicza.

Muzeum Witolda Gombrowicza zaprasza na primaaprilisowy koncert w klimacie przedwojennych opowiadań Witolda Gombrowicza oraz warszawskich ballad podwórkowych. „KRWAWE BALLADY” wykonają: JUSTYNA JARY oraz zespół PompaDur. Utwory są tajemnicze, lekko makabryczne, ale z dużą dawką czarnego humoru. Czerpią z tradycji ballad podwórzowych, bazują na przedwojennych szlagierach z motywem zbrodni. Ten oryginalny projekt muzyczny zrealizowała Justyna Jary – stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wokalistka występowała m.in. w Nowym Jorku, Berlinie, Moskwie, Warszawie i Krakowie. Prowadzi autorskie warsztaty wokalne „Uwolnij głos”.

pobierzdo góry do góry

31.03.2017 r.

Wizyta studyjna przedstawicieli LGD w Inkubatorze Przetwórczym i Centrum Produktu Lokalnego w Dwikozach.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Razem dla Radomki w dniu 28 marca 2017 roku zorganizowało szkolenie dla przedsiębiorców i przedstawicieli samorządów z terenu obszaru LSR, podczas którego uczestnicy odwiedzili m.in. Inkubator Przetwórczy i Centrum Produktu Lokalnego w Dwikozach. Celem spotkania było zapoznanie uczestników z wymogami formalnymi dotyczącymi tworzenia inkubatorów przetwórstwa lokalnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działania dla którego nabór wniosków w 2017 roku przeprowadzi również LGD „Razem dla Radomki”, o czym podczas panelu szkoleniowego informował Prezes LGD – Cezary Nowek. Kolejnym punktem było zapoznanie z historią powstania Inkubatora w Dwikozach, zaangażowaniem środków i koncepcją funkcjonowania. Uczestnicy w trakcie zwiedzania inkubatora, zapoznali się z wymogami sanitarnymi i higienicznymi dotyczącymi obiektu, oraz szansą rozwoju lokalnego jaką daje Centrum Produktu Lokalnego.

pobierzdo góry do góry

31.03.2017 r.

Portal Ogłoszeń ARiMR dla Wnioskodawców/Beneficjentów. Wybór oferty na wykonanie inwestycji, tj. wykonanie robót budowlanych oraz dostawę towaru lub usługi w ramach PROW 2014-2020 tylko w trybie konkurencyjnym

”

W celu zapewnienia Wnioskodawcom/Beneficjentom PROW 2014-2020 możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym, od dnia 18 marca 2017 r. ARiMR udostępniła specjalny portal, na którym Wnioskodawcy/Beneficjenci działań/poddziałań/typów operacji oraz pomocy technicznej, realizowanych w ramach PROW 2014-2020, będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe na wykonanie robót budowlanych, usługi lub dostawę maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności.

Portal jest dostępny pod adresem www.portalogloszen.arimr.gov.pl

pobierzdo góry do góry

23.03.2017

Konsultacje dotyczące aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Razem dla Radomki.

 logo lgd

Zarząd Stowarzyszenia "Razem dla Radomki" ogłasza konsultacje społeczne dotyczące możliwości aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia "Razem dla Radomki" na lata 2016-2023.

pobierzdo góry do góry

mapa aktyawnych organizacji pozarzšdowych
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

dziedzictwo i rozwój patrnerzy lgd
ksow patrnerzy lgd
puszcza kozienicka partnerzy lgd
lgd ziemi siedleckiej
MAS Jablunkovsko
partnerzy lgd razem dla radomki
moves partnerzy lgd razem dla radomki
sao radomka
zwiazek gmin radomka

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”; w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.