Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 13194229


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Marzec 201601.03.2016 r.

Nowy konkurs dotacyjny Ministerstwa Sportu i Turystyki

Ministerstwo Sportu i Turystyki

Minister Sportu i Turystyki ogłosił programu „Klub” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży. Oferty należy składać do 15 kwietnia 2016 r.

Głównymi celami programu są: upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży; wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej; wsparcie instytucjonalne działalności podstawowych jednostek struktury organizacyjnej sportu polskiego – klubów sportowych w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży; inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży; optymalizacja wykorzystania potencjału infrastrukturalnego przez samorządy lokalne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

pobierzdo góry do góry

01.03.2016 r.

W świecie poezji Pani Anny Łęckiej.

Piękno słów ukrytych w poezji Pani Anny Łęckiej od kliku lat możemy odkrywać podczas spotkań poetyckich w trakcie których prezentuje swoją twórczość, jak również na łamach magazynów literackich (również tych zagranicznych) które publikują tą wyjątkowo wrażliwą podróż po świecie przemyśleń. W twórczości Pani Anny odnajdziemy wrażliwość na cierpienie drugiego człowieka, na piękno otaczającego nas świata.

Wiele przemyśleń jest odzwierciedleniem wielkiego serca poetki, która jest osobą oddaną pracy społecznej. Na co dzień Pani Łęcka jest związana ze środowiskiem gminy Wieniawa, gdzie pracuje jako dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Sokolnikach. Podjęła to wyzwanie będąc już na emeryturze. Był to też czas kiedy zaczęła tworzyć swoje pierwsze wiersze.

pobierzdo góry do góry

02.03.2016 r.

Mobilny Punkt Informacyjny nt. funduszy unijnych w Gminie Zakrzew

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

17 marca w Urzędzie Gminy Zakrzew w godzinach 9:00 - 13:30 prowadzone będą bezpłatne konsultacje związane z możliwością otrzymania dofinansowania na realizację własnych pomysłów z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020.

Konsultacje skierowane są do społeczności lokalnej, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców, osób fizycznych oraz wszystkich zainteresowanych tematyką środków unijnych. Będzie to okazja uzyskać szersze informacje podczas indywidualnego spotkania ze specjalistą ds. funduszy europejskich.

pobierzdo góry do góry

02.03.2016 r.

Konkurs grantowy Kulczyk Foundation dla organizacji pozarządowych.

W 2016 odbędą się dwie edycje – właśnie ta wiosenna i jesienna. W każdej jest do rozdania 100 tys. zł. Maksymalnie można zdobyć 25 tys. zł. – Wystarczy rzut oka na nowy formularz wniosku, żeby zrozumieć, co liczy się w naszym konkursie. Pytamy o cele, o możliwości ewaluacji projektu, o oczekiwaną zmianę społeczną. Zależy nam na tym, aby promować mądre podeście do inicjatyw społecznych, dokładnie takie, jakie prezentują wspaniałe organizacje, które wspieramy na całym świecie – zaznacza Marta Schmude-Olczak.

Nabór wniosków w tej edycji zakończy się 30 czerwca. Wnioskodawcą może być np. organizacja społeczna lub spółdzielnia. – Bardzo zależy nam na tym, by pokazywać jakie znaczenie w inicjatywach społecznych ma podejście systemowe, strukturalne, nastawione na budowanie trwałych mechanizmów zmiany. Liczymy właśnie na takie wnioski – zaprasza do Konkursu Dominika Kulczyk, prezes Kulczyk Foundation. Co należy zrobić, by podjąć walkę o pieniądze? Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej Fundacji – dostępnej pod adresem www.kulczykfoundation.org.pl/

pobierzdo góry do góry

02.03.2016 r.

Gombrowicz zaprasza na pierwsze spotkanie z cyklu pisarz i krytyk.

„Pisarz i krytyk” to nowy cykl rozmów o literaturze, na który zaprasza Muzeum Witolda Gombrowicza. Pierwsze spotkanie już w najbliższą niedzielę, 6 marca: z Łukaszem Orbitowskim, tegorocznym laureatem Paszportu „Polityki” rozmawiać będzie Justyna Sobolewska, krytyczka literacka i dziennikarka tego tygodnika. Wybitni z wybitnymi, znani ze znanymi, kontrowersyjni z kontrowersyjnymi – nasz cykl będzie okazją do zetknięcia się z ważnymi postaciami polskiej literatury współczesnej. Bohaterami będą nie tylko pisarze i ich książki, ale również czytający je krytycy, ich warsztat i wrażliwość literacka. Równie ważni jak teksty literackie, bo pośredniczący między ich autorami a czytelnikami, kreujący gusty i kryteria. Zachęcamy do czytania nagrodzonej książki, „Inną duszę” można kupić w cenie hurtowej (na hasło: Muzeum Gombrowicza) w Księgarni Literackiej im. W. Gombrowicza przy ul. Żeromskiego 83 w Radomiu.

pobierzdo góry do góry

03.03.2016 r.

Relacja filmowa ze Ścięcia Śmierci w Jedlińsku.

Jedlińskie Kusaki

Kusaki to widowisko, którego tradycja sięga średniowiecza, biorąc swój początek w najdawniejszych obrzędach zapustnych. W Jedlińsku, dzięki XIX-wiecznym zapiskom księdza Kloczkowskiego, nabrała charakteru cyklicznego widowiska. Mowa o kusakach i obrzędzie ścięcia śmierci, w którym uczestniczą męscy przedstawiciele jedlińskiej społeczności. Ich tegoroczna edycja odbyła się w dniu 9 lutego 2016 r.

Polecamy film przedstawiający tegoroczne obchody Ścięcia Śmierci. Autorzy: Jędrzej Jakubowski-Bartula i Patrycja Bartula-Jakubowska. Produkcja: BardzoPolska.pl.

pobierzdo góry do góry

03.03.2016 r.

Otwarty konkurs zadań w obszarze: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych województwa Mazowieckiego w 2016 r. w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”.

Konkurs przeprowadzony zostanie w trybie wspierania zadań publicznych. Termin składania ofert wyznaczono do dnia 23 marca 2016 r., a wysokość środków na realizację zadań wynosi 1 200 000,00 zł. Wśród rodzajów zadań wyróżniono następujące priorytety: Patriotyzm; Kultura puka do drzwi; Kultura łączy pokolenia, Kultura buduje spójność, Zabytki i muzea – żywe atrakcje, To także nasze dziedzictwo; Lokalni liderzy obywatelskich polityk kulturalnych; Kultura zaprasza; Lokalni liderzy obywatelskich polityk kulturalnych; Kultura zaprasza; Kultura podniebna – kultura podziemna; Niech Nas Poznają; Kto Ty Jesteś? ; Wokół Wspólnoty.

pobierzdo góry do góry

04.03.2016 r.

100 000 dla kultury w konkursie Virgin Mobile Academy

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Trwa druga edycja programu Virgin Mobile Academy 2015/2016. Do wygrania jest 100 000 zł na realizację projektu z obszaru kultury i sztuki. Zgłoszenia przyjmowane są do 31 marca. Program skierowany jest zarówno do osób prywatnych, jak i ngo-sów czy instytucji. Może zgłosić się każdy, kto chce zrealizować swój nowy projekt lub potrzebuje dofinansowania do inicjatywy, która już trwa.

Konkurs skierowany jest do fundacji, stowarzyszeń, artystów i instytucji kultury skoncentrowanych na realizacji projektów w dziedzinie kultury i sztuki. W ramach projektu należy przygotować 15-30 sekundowy film prezentujący projekt lub maksymalnie 10-slajdową prezentację.

pobierzdo góry do góry

06.03.2016 r.

Centrum Dystrybucji i Przetwórstwa Rolnego w Słowikowie (Gmina Przytyk) członkiem Partnerstwa Paprykowy Szlak

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Z przyjemnością informujemy iż w dniu 3 marca br. Centrum Dystrybucji i Przetwórstwa Rolnego w Przytyku podpisało Deklarację przystąpienia do Partnerstwa "Paprykowy Szlak", którego celem jest współpraca pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami rolniczymi, lokalnymi grupami działania, ośrodkami nauki, przedsiębiorcami, rolnikami, oraz organizacjami pozarządowymi z obszaru powiatu białobrzeskiego, przysuskiego i radomskiego na rzecz rozwoju Produktu Tradycyjnego "Papryka Przytycka" - obejmującego jego wytwarzanie, sprzedaż, promocję oraz rejestrację przez Komisję Europejską jako Chronione Oznaczenie Geograficzne.

pobierzdo góry do góry

07.03.2016 r.

Konkurs FIO Mazowsze Lokalnie na rozwój młodych organizacji już otwarty

Od 7 do 29 marca 2016 r. można składać wnioski o dofinansowanie działań związanych z rozwojem młodej organizacji pozarządowej. Zakup sprzętu biurowego, namiotu, stworzenie strony www….czemu nie! Powiedz tylko jaki masz na to pomysł i jak to wykorzystasz?

Program FIO-Mazowsze Lokalnie ogłosił właśnie ostatni konkurs w edycji programu 2014-2016: w ścieżce na rozwój młodych organizacji. O dofinansowanie w wysokości o d 1 500 – 5 000 zł mogą się starać te organizacje które nie mają jeszcze 18 miesięcy od momentu zarejestrowania i które posiadają budżet roczny nie większy niż 25 000 zł lub też nie miały jeszcze obowiązku przygotowania sprawozdania finansowego z uwagi na zbyt krótki okres działalności. Okres trwania projektu nie może przekroczyć 4 miesięcy w przedziale czasowym pomiędzy połową kwietnia a końcem września.

pobierzdo góry do góry

08.03.2016 r.

Wielkanocne warsztaty w Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze.

Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze serdecznie zaprasza wszystkich chętnych na warsztaty etnograficzne z udziałem twórczyń ludowych, które odbędą się w dniach 9, 10 i 11 marca 2016 r.

W trakcie warsztatów uczestnicy uczyć się będą przygotowywać palmy i pisanki wielkanocne. Szczegółowe informacje i zapisy pod numerem telefonu 48 675 22 48 lub mail: muzeum ok@muzeum-radom.pl

pobierzdo góry do góry

08.03.2016 r.

Koncert kameralny muzyki Szostakowicz Groteska i Tragizm. Zakrzew – 12 marca

Serdecznie zapraszamy wszystkich naszych czytelników na koncert kameralny muzyki Dmitrija Szostakowicza "Groteska i tragizm" w wykonaniu studentów Akademii Muzycznej w Łodzi, który odbędzie się 12 marca 2016 r. (sobota) o godz. 18:00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zakrzewie.

Program: Sonata d-moll na wiolonczelę i fortepian op. 40; II Trio e-moll na skrzypce, wiolonczelę i fortepian op. 67;Satyry na sopran i fortepian op. 109.

pobierzdo góry do góry

08.03.2016 r.

8 marca - Międzynarodowy Dzień Kobiet

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Dzień Kobiet, to coroczne święto obchodzone 8 marca, jako wyraz szacunku dla ofiar walki o równouprawnienie Kobiet. Jest to święto o stosunkowo długiej tradycji ustanowione ponad 100 lat temu. Pierwszy raz święto obchodzono 28 lutego 1909 r. w Stanach Zjednoczonych. W 1910 r. Międzynarodówka Socjalistyczna ustanowiła obchodzony na całym świecie Dzień Kobiet, który miał służyć rozpowszechnianiu idei równości kobiet i mężczyzn oraz poszanowaniu praw Kobiet. Współcześnie Dzień Kobiet jest oficjalnym świętem w kilkudziesięciu krajach świata, mimo że nie wszędzie obchodzony jest 8 marca, np. w Tunezji Święto Kobiet obchodzone jest 13 sierpnia.

pobierzdo góry do góry

15.03.2016 r.

Wystartował projekt LECHSTARTER – akcja społeczna w której do rozdania jest 1 milion złotych na projekty.

LECHSTARTER to akcja społeczna, mająca na celu inspirowanie mieszkańców do wprowadzania pozytywnych zmian w miejskim otoczeniu. Pomysły m.in. z obszaru estetyzacji i zazieleniania miast, tworzenia przestrzeni jednoczących mieszkańców oraz nowych technologii służących mieszkańcom można zgłaszać do 4 kwietnia na stronie www.urbanforms.org/lechstarter.

Miasta to doskonałe miejsca do aktywnego, pełnego energii i różnorodności, wymagającego życia. Jednak zawsze mogłoby się w nich żyć lepiej – efektywniej, wygodniej, w sposób bardziej świadomy i zrównoważony. Dlatego powstał LECHSTARTER. Jest to program, który przypomina, że kreatywność, nietuzinkowość i otwarte umysły mieszkańców miast mogą być zapalnikiem do pozytywnych zmian w najbliższym otoczeniu.

pobierzdo góry do góry

15.03.2016 r.

Szlakiem Kolberga. Stanisław Soyka z wizytą u Jana Gacy.

Przygotowane filmy pn. „Szlakiem Kolberga” to cykl programów dokumentalnych, prezentujących artystów ludowych czerpiących ze spuścizny Oskara Kolberga. Każdy odcinek jest muzyczną podróżą w inny rejon Polski. W podróż śladami Kolberga wyruszą muzycy (w każdym odcinku inny), m.in.: Tymon Tymański, Gaba Kulka, Czesław Mozil, Krzesimir Dębski, Zbigniew Wodecki. Ich spotkania z wybitnymi muzykami ludowymi to zetknięcie różnych światów muzycznych a jednocześnie wyjątkowa okazja do poznania polskiego folkloru.

Dziś zaprezentujemy Państwu filmy, w których Stanisław Soyka wyruszy śladami Kolberga w okolice Przysuchy aby poznać znanego ludowego skrzypka Piotra Gacę, oraz drugi z podróży po kielecczyźnie Mateusza Pospieszalskiego, instrumentalisty grypy Voo Voo . Projekt „Szlakiem Kolberga” przygotowany został przez Narodowe Centrum Kultury przy współpracy z Telewizją Polską S.A.

pobierzdo góry do góry

09.03.2016 r.

II posiedzenie Grupy Tematycznej do spraw Podejścia LEADER

II posiedzenie Grupy Tematycznej do spraw Podejścia LEADER, z udziałem Pana Ryszarda Zarudzkiego – Wiceministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, odbyło się w Klaudynie pod Warszawą, w dniach 3-4 marca 2016 r. W spotkaniu udział wzięli Pan Krzysztof Grabowski Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, Pani Urszula Budzich – Tabor – reprezentująca Punkt Kontaktowy Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, przedstawiciele IZ RPO z woj. kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, śląskiego i wielkopolskiego oraz przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz przedstawiciel Lokalnych Grup Działania – Prezes LGD „Razem dla Radomki” – Cezary Adam Nowek. Posiedzeniu przewodniczył Pan Witold Magryś – przedstawiciel Polskiej Sieci LGD.

pobierzdo góry do góry

10.03.2016 r.

Konkurs Seniorzy w akcji. Termin składania projektów mija 17 marca 2016 r.

Seniorzy w Akcji

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności zapraszają do udziału w ogólnopolskim konkursie „Seniorzy w akcji” inkubator + dotacje. Konkurs skierowany jest do osób 60+ i do par międzypokoleniowych (osoba 60+ i osoba do 35 lat), które mają pomysł na projekt społeczny i chcą go zrealizować przy wsparciu ekspertów. Listy intencyjne można złożyć do 17 marca 2016 roku.

Dzięki udziałowi w konkursie Krystyna (67 lat) i Kasia (31 lat) wraz mieszkańcami zagospodarowały teren osiedlowego skweru w Stalowej Woli. Lubosza (68 lat) zorganizowała międzypokoleniowe warsztaty tradycyjnego ogrodnictwa. Wojciech (71 lat) i Karolina (31 lat) zaprosili słuchaczy UTW i dzieci na międzypokoleniowe warsztaty tworzenia bajek do teatrzyku Kamishibai. Olgierd (62 lata) zachęcił mieszkańców osiedla do udziału w banku sąsiedzkiej wymiany usług i umiejętności.

pobierzdo góry do góry

11.03.2016 r.

XIII edycja konkursu: Smak ekologicznej żywności

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Zapraszamy mazowieckie szkoły podstawowe i gimnazja do udziału w XIII edycji konkursu „Smak ekologicznej żywności”. W tym roku formuła konkursu polegać będzie na sprawdzeniu wiedzy w zakresie rolnictwa ekologicznego i żywności ekologicznej. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z regulaminem konkursu. Termin nadsyłania zgłoszeń: do 1 kwietnia br.

pobierzdo góry do góry

11.03.2016 r.

Zaproszenie na konferencje: Podział województwa mazowieckiego – błąd społeczny i ekonomiczny. 16 marca 2016 r. w Warszawie.

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Marszałek Województwa Mazowieckiego wraz z prof. zw. dr hab. Alojzym Z. Nowakiem - Prorektorem ds. badań naukowych i współpracy Uniwersytetu Warszawskiego organizuje 16 marca 2016 r. konferencję pn. „Podział województwa mazowieckiego – błąd społeczny i ekonomiczny?”. Konferencja odbędzie się w gmachu dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej – Auditorium Minus przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie.

Celem konferencji jest wywołanie debaty publicznej na temat skutków wydzielania Warszawy z województwa mazowieckiego. Udział w niej wezmą prof. dr hab. Krzysztof Opolski, dr Piotr Modzelewski (Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Paweł Swianiewicz (Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski), Piotr Brzeski -Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, oraz Adam Struzik - Marszałek Województwa Mazowieckiego, i prof. zw. dr hab. Alojzy Z. Nowak (Uniwersytet Warszawski).

pobierzdo góry do góry

14.03.2016 r.

Szlakiem Kolberga. Krzesimir Dębski i Anna Maria Jopek.

Przygotowane filmy pn. „Szlakiem Kolberga” to cykl programów dokumentalnych, prezentujących artystów ludowych czerpiących ze spuścizny Oskara Kolberga. Każdy odcinek jest muzyczną podróżą w inny rejon Polski. W podróż śladami Kolberga wyruszą muzycy (w każdym odcinku inny), m.in.: Tymon Tymański, Gaba Kulka, Czesław Mozil, Krzesimir Dębski, Zbigniew Wodecki. Ich spotkania z wybitnymi muzykami ludowymi to zetknięcie różnych światów muzycznych a jednocześnie wyjątkowa okazja do poznania polskiego folkloru.

pobierzdo góry do góry

16.03.2016 r.

Gorzki spektakl w Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli. Zapraszamy.

Muzeum Gombrowicza zaprasza w niedzielę, 20 marca na monodram „Jordan” w wykonaniu Doroty Landowskiej, aktorki Teatru Studio. Spektakl ten po raz pierwszy pokazywany był w roku 1996 w warszawskim Teatrze Powszechnym, obecnie grany jest jako spektakl mistrzowski.

To nie jest opowieść o życiu i uczuciach słodkich jak walentynkowe serce. Przeciwnie, mistrzowski spektakl Doroty Landowskiej opowiada historię ponurą: o ciemnej stronie uczuć, o braku miłości, o kruchości świata i ludzkiej psychiki. To nie jest dobra walentynkowa zabawa, choć bohaterka monodramu autorstwa Anne Reynolds i Moire Buffini wspomina także zabawne epizody ze swojego życia. Ze świata, który zawalił się w jednej chwili - gdy Jordan stała się dzieciobójczynią. A może ten świat rozsypywał się już wcześniej, tylko nikt tego nie zauważył? Świetne aktorstwo, mądry spektakl. Chwilami drastyczny, więc zapraszamy tych z Państwa, którzy skończyli 16 lat.

pobierzdo góry do góry

16.03.2016 r.

Dzień otwarty Inkubatora Organizacji Pozarządowych w Lokalnej Grupie Działania Razem dla Radomki. Warsztaty związane z przygotowaniem wniosków o wsparcie finansowe w konkursie Mazowsze Lokalnie. 21 marca 2016 r.

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” serdecznie zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i mieszkańców na Dzień Otwarty Inkubatora NGO Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”. Zaplanowane spotkania odbędą się w dniu 21 marca 2016 r. w godzinach od 12.00 do 17.00 w siedzibie Biura LGD w Radomiu przy ul. Wernera 9/11. Na godzinę 14.00 zaplanowaliśmy otwartą prezentację i warsztaty z przygotowania wniosków do konkursu Mazowsze Lokalnie.

pobierzdo góry do góry

17.03.2016 r.

Konkurs Kobieta Przedsiębiorcza. Wśród nominowanych przedstawicielka naszego Stowarzyszenia – Krystyna Smolińska

 Krystyna Smolińska

Po sukcesie członków Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” - Moniki Bankiewicz i Anny Łęckiej w konkursie Echa Dnia, w którym obie Panie zostały wyróżnione tytułami Człowieka Roku, odpowiednio w kategorii rolnictwo i w kategorii obszar powiatu przysuskiego, przedstawiamy Państwu osoby związane z naszym Stowarzyszeniem, które zostały nominowane do konkursu Kobieta Przedsiębiorcza, zachęcając jednocześnie do oddawania na nie swoich głosów.

Ideą konkursu jest chęć pokazania, że dookoła nas jest wiele wyjątkowych kobiet, które znakomicie spełniają się w swoich zawodach, pasjach, działalności społecznej. W tegorocznym plebiscycie znów mamy wiele prezentacji pań, prowadzących bardzo ciekawą działalność. Na liście nominowanych znalazły się nie tylko panie prowadzące wielkie biznesy, ale mające na nie ciekawy pomysł. Są szefowe szkół, placówek kulturalnych, stowarzyszeń, panie aktywnie działające społecznie. Słowem - kobiety różnorodnych zawodów, bo tytuł Kobieta Przedsiębiorcza ma wiele wymiarów. Głosować można za pomocą smsa, poprzez głosy oddane na portalu Echodnia.eu, oraz przez Facebooka do dnia 7 kwietnia. Dziś przedstawiamy Państwu informację o Pani Krystynie Smolińskiej.

pobierzdo góry do góry

18.03.2016 r.

Wielkanocny konkurs w Gminnym Centrum Kultury w Wolanowie

Gminne Centrum Kultury w Wolanowie serdecznie zaprasza do udziału w konkursie wielkanocnym. Lubisz tworzyć? Potrafisz robić piękne rzeczy lub masz zdolności artystyczne? A może po prostu szukasz sposobu na nudę?

Konkurs ma na celu zachowanie tradycji wykonywania pisanek i kartek wielkanocnych, kształtowanie aktywnej i twórczej postawy dzieci i młodzieży wobec sztuki i tradycji kulturowej związanej z obrzędami okresu Wielkiej Nocy. Technika zdobienia jajka i kartki jest dowolna, a kryteria oceny, to: oryginalność, walory artystyczne i materiał użyty do prac.

pobierzdo góry do góry

18.03.2016 r.

70 numer Biuletynu Stowarzyszenia Razem dla Radomki.

Biuletyn LGD Razem dla Radomki

Zapraszamy do lektury już 70 numeru naszego Biuletynu Informacyjnego, w którym prezentujemy najciekawsze inicjatywy realizowane przez nasze Stowarzyszenie Lokalną Grupę Działania „Razem dla Radomki” oraz przez naszych partnerów, instytucje z terenu gmin tworzących naszą LGD.

Aktualne wydanie naszego Informatora rozpoczynamy od zaproszenia na Dzień Otwarty Inkubatora NGO prowadzonego przez LGD „Razem dla Radomki” czyli instytucji wsparcia dla organizacji pozarządowych, ale również dla lokalnych liderów i mieszkańców obszarów wiejskich, którzy dążą do rozwoju swoich społeczności lokalnych. Na spotkaniu które odbędzie się 21 marca przeprowadzimy warsztaty pisania wniosków oraz przekażemy informacje o zbliżających się konkursach. W dalszej części Biuletynu zaprosimy do udziału w konkursie Mazowsze Lokalnie – drugiej w tym roku edycji, która tym razem ukierunkowana jest na rozwój młodych organizacji. Przedstawimy relację z wizyty studyjnej w Norwegii.

pobierzdo góry do góry

20.03.2016 r.

Zachęcamy do lektury najnowszego numeru UE Rural Review Issuse.

W najnowszym numerze Przeglądu Obszarów Wiejskich UE publikowanego przez ENRD poruszane są tematy zwiększania i poprawy zaangażowania zainteresowanych stron w politykę rozwoju obszarów wiejskich, opisując niektóre sposoby poszerzania i wspierania tego zaangażowania w praktyce. Szczególną uwagę autorzy zwracają na te dziedziny, w których sieci polityki rozwoju obszarów wiejskich mogą wnieść wartość dodaną w tym kontekście.

pobierzdo góry do góry

21.03.2016 r.

Konkurs na realizację ofert z Turystyki i krajoznastwa

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych województwa Mazowieckiego w 2016 r. w obszarze „Turystyka i krajoznawstwo”.

Konkurs przeprowadzony zostanie w trybie wspierania zadań publicznych. Termin składania ofert wyznaczono do dnia 8 kwietnia 2016 r., a wysokość środków na realizację zadań wynosi 500 000,00 zł. Wśród rodzajów zadań wyróżniono następujące zadania.

pobierzdo góry do góry

22.03.2016 r.

Konkurs Kobieta Przedsiębiorcza. Wśród nominowanych członkowie naszego Stowarzyszenia: Barbara Siuda i Barbara Waśkiewicz – założycielki zespołu ludowego Wolanianki.

 Barbara Waśkiewicz – Laureat Nagrody Lokalnego Lidera Obszarów Wiejskich

Po sukcesie członków Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” - Moniki Bankiewicz i Anny Łęckiej w konkursie Echa Dnia, w którym obie Panie zostały wyróżnione tytułami Człowieka Roku, odpowiednio w kategorii rolnictwo i w kategorii obszar powiatu przysuskiego, przedstawiamy Państwu osoby związane z naszym Stowarzyszeniem, które zostały nominowane do konkursu Kobieta Przedsiębiorcza, zachęcając jednocześnie do oddawania na nie swoich głosów.

Ideą konkursu jest chęć pokazania, że dookoła nas jest wiele wyjątkowych kobiet, które znakomicie spełniają się w swoich zawodach, pasjach, działalności społecznej. W tegorocznym plebiscycie znów mamy wiele prezentacji pań, prowadzących bardzo ciekawą działalność. Na liście nominowanych znalazły się nie tylko panie prowadzące wielkie biznesy, ale mające na nie ciekawy pomysł. Są szefowe szkół, placówek kulturalnych, stowarzyszeń, panie aktywnie działające społecznie. Słowem - kobiety różnorodnych zawodów, bo tytuł Kobieta Przedsiębiorcza ma wiele wymiarów. Głosować można za pomocą smsa, poprzez głosy oddane na portalu Echodnia.eu, oraz przez Facebooka do dnia 7 kwietnia. Dziś przedstawiamy Państwu informacje o Paniach Barbarze Waśkiewicz i Barbarze Siudzie – założycielkach zespołu „Wolanianki” z Wolanowa, a zarazem będących członkami Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” .

pobierzdo góry do góry

22.03.2016 r.

Wizyta przedstawicieli Ambasad UE na terenie LGD Razem dla Radomki.

Przez dwa dni – 22 i 23 marca na obszarze działania Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” gościć będzie delegacja przedstawicieli ambasad krajów Unii Europejskiej. Będą oni mieli możliwość zapoznać się z pracą samorządów gmin, odwiedzić firmy i gospodarstwa wiodących producentów, jak również obejrzeć inwestycje finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach minionej perspektywy na lata 2007-2013.

Pierwszego dnia wizytę rozpoczęli w Piekarni Wacyn w Wacynie, wielokrotnego laureata ogólnopolskich konkursów, znanego z produkcji najwyższej klasy pieczywa, pozbawionego polepszaczy i sztucznych konserwantów. Uroczyste powitanie gości nastąpiło po godzinie 11.00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zakrzewie. Na miejscu czekali na gości młodzi artyści z zespołu „Zakrzewiaki”, które wystąpili z programem artystycznym prezentującym folklor i tradycje regionu radomskiego. Następnie Wójt Gminy Sławomir Białkowski wspólnie z Wicestarostą Powiatu Radomskiego Leszkiem Margasem powitali gości, prezentując równocześnie w prezentacji multimedialnej informację nt. gminy Zakrzew. Po części oficjalnej przyszedł czas na zwiedzanie Zakrzewa i okolic, w tym Parku Historycznego w Taczowie, Kawiarenki Regionalnej w Publicznym Gimnazjum w Zakrzewie, oraz Gospodarstwa Rolnego Elżbiety i Wojciecha Pysiak ze Zdziechowa, mistrzów Agroligii, producentów wyrobów wędliniarskich wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

pobierzdo góry do góry

23.03.2016 r.

Siatkarska Przysucha. Przedstawiamy Młodzieżową Akademię Piłki Siatkowej.

Piotr Skiba – Młodzieżowa Akademia Piłki Siatkowej w Przysusze

Młodzieżowa Akademia Piłki Siatkowej w Przysusze, to prężnie działające od ponad roku stowarzyszenie, tworzone przez młodych ludzi, pełnych pasji do siatkówki. Mimo niewielkiego stażu działalności swojej organizacji odpowiadają oni za organizację jednego z najważniejszych wydarzeń sportowych w naszym regionie – Eliminacji Mistrzostw Polski w Siatkówce Plażowej Beach Ball. Zachęcamy do lektury rozmowy, nie tylko o siatkówce, ale o Przysusze, czy też o mniejszych i większych sukcesach – którą przeprowadziliśmy z Prezesem Zarządu Stowarzyszenia, Panem Piotrem Skibą.

pobierzdo góry do góry

23.03.2016 r.

Polecamy publikację: Od obrzędu do widowiska ludowego. Zwyczaje regionu radomskiego.

Polecamy Państwu lekturę publikacji opracowanej przez Muzeum Wsi Radomskiej pn. „Od obrzędu do widowiska ludowego. Zwyczaje regionu radomskiego”, która opracowana została przez Panią Justynę Górską – Streicher. Publikacja nawiązuje do dynamiki zmian, która zaszły w zwyczajach i obchodach świąt rodzinnych i dorocznych na przestrzeni czasu. Materiałem źródłowym służącym do opracowania publikacji były przede wszystkim wywiady terenowe z regionu radomskiego. Wydawnictwo zostało wzbogacone o przepisy kulinarne na potrawy regionalne.

pobierzdo góry do góry

24.03.2016 r.

Konkurs FIO Mazowsze Lokalnie na wsparcie rozwoju młodych organizacji. Termin składania wniosków mija 29 marca.

Od 7 do 29 marca 2016 r. można składać wnioski o dofinansowanie działań związanych z rozwojem młodej organizacji pozarządowej. Zakup sprzętu biurowego, namiotu, stworzenie strony www….czemu nie! Powiedz tylko jaki masz na to pomysł i jak to wykorzystasz?

Program FIO-Mazowsze Lokalnie ogłosił właśnie ostatni konkurs w edycji programu 2014-2016: w ścieżce na rozwój młodych organizacji. O dofinansowanie w wysokości o d 1 500 – 5 000 zł mogą się starać te organizacje które nie mają jeszcze 18 miesięcy od momentu zarejestrowania i które posiadają budżet roczny nie większy niż 25 000 zł lub też nie miały jeszcze obowiązku przygotowania sprawozdania finansowego z uwagi na zbyt krótki okres działalności. Okres trwania projektu nie może przekroczyć 4 miesięcy w przedziale czasowym pomiędzy połową kwietnia a końcem września.

pobierzdo góry do góry

25.03.2016 r.

Wsparcie Społeczeństwa Obywatelskiego w Polsce – Nowe Otwarcie: Konferencja w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

 Fot. www.premier.gov.pl

W środę w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Beaty Szydło odbyła się konferencja, której celem była prezentacja planu sformułowania Narodowego Programu Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz przeprowadzenie wstępnej dyskusji nad jego założeniami i zainicjowanie współpracy w przygotowaniu Programu. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu całej Polski. Przy okazji prac nad Narodowym Program Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zauważono, iż należy również zwrócić uwagę na rolę i miejsce organizacji pozarządowych w procesie tworzenia prawa w Polsce. Udział w spotkaniu wzięli również przedstawiciele LGD „Razem dla Radomki” jako przedstawiciele III sektora – organizacji działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

pobierzdo góry do góry

25.03.2016 r.

Zachęcamy do lektury marcowego numeru Kroniki Mazowieckiej.

Biuletyn LGD Razem dla Radomki

Zachęcamy Państwa w tym świątecznym okresie do lektury najnowszego numeru „Kroniki Mazowieckiej” – pisma Samorządu Województwa Mazowieckiego, w którym znajdziemy wiele ciekawych artykułów poświęconych naszemu regionowi i województwu.

Wydanie marcowe nawiązuje zawartością merytoryczną również do Świąt Wielkiej Nocy – prezentując artykuł zatytułowany „Smaczne dzieło sztuki” w którym przypomniane zostały dawne rytuały i wierzenia ludowe, w których symbolika pisanek jest niezwykle ważna. Zaprezentowana została praca sołtysów, inwestycje na Mazowszu, raport z bieżących prac Samorządu. Nie zabraknie działu kulturalnego, opisującego polskie tradycje kulinarne, zwyczaje wielkanocne prace archeologów, region kurpiowski, czy też poetycka twórczość Mazowszan.

pobierzdo góry do góry

29.03.2016 r.

Ruszył Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych. Na realizację projektów w tegorocznej edycji przeznaczono kwotę blisko 40 milionów złotych.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do udziału w otwartym konkursie ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2016 r. ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Oferty należy składać do 15 kwietnia 2016 r.

Celem Programu jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych dla godnego starzenia się oraz zagospodarowanie potencjału osób starszych poprzez aktywność społeczną tych osób. Obecnie osoby starsze, w porównaniu do innych grup wieku, w ograniczonym stopniu angażują się w działalność społeczną. Przyczyny tego są złożone, a często wynikają z braku oferty, która umożliwiałaby aktywne spędzanie wolnego czasu. Jednocześnie należy pamiętać, że osoby starsze posiadają określone kwalifikacje, wiedzę oraz czas wolny. Zagospodarowanie tego potencjału będzie stymulowało zarówno rozwój kapitału społecznego, jak i wzrost gospodarczy. Program pozwoli na zwiększenie aktywności osób po 60 roku życia przez edukację i uczenie się przez całe życie oraz działania na rzecz solidarności i integracji wewnątrz - i międzypokoleniowej.

pobierzdo góry do góry

30.03.2016 r.

Konkursy KSOW na najlepszą orkiestrę dętą, liderkę obszarów wiejskich i pracę magisterską wystartowały.

”KSOW"

Po roku przerwy wybieramy znów najlepszą pracę magisterską dotyczącą wsi i rolnictwa, najlepszą orkiestrę dętą i najaktywniejszą liderkę wiejską!

Zarząd Województwa Mazowieckiego na wniosek Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich podjął w dniu 22 marca br. decyzję o reaktywacji po rocznej przerwie spowodowanej okresem przejściowym planowania UE 2007-2013 / 2014-2020 trzech autorskich konkursów KSOW - na najlepszą pracę magisterską poświęconą rozwojowi obszarów wiejskich w Województwie Mazowieckim; na najlepszą orkiestrę dętą Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz na najaktywniejszą liderkę wiejską. Wszystkie te konkursy cieszyły się w latach ubiegłych dużym zainteresowaniem, a na ich laureatów czekały cenne nagrody rzeczowe i finansowe. W tym roku muzycy walczący po raz trzeci o miano najlepszej orkiestry KSOW walczyć będą łącznie o 12.000 zł, pula nagród w piątej edycji konkursu dla absolwentów wyższych uczelni i trzeciej edycji konkursu dla aktywnych pań reprezentujących lokalne grupy działania, organizacje pozarządowe czy lokalne społeczności to po 15.000 zł brutto na konkurs.

pobierzdo góry do góry

31.03.2016 r.

Lokalna Grupa Działania Razem dla Radomki zaprasza na Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL do Kielc. 8-10 kwietnia 2016 r.

 LGD na Targach AGROTRAVEL 2015

8 kwietnia 2016 r. rozpoczyna się ósma edycja największej branżowej imprezy w kraju poświęconej turystyce wiejskiej, podczas której zaprezentuje się Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki”, które promować będzie dziedzictwo kulturalne i kulinarne naszego pięknego regionu, jak również turystykę obszaru gmin LGD, przedsiębiorstwa z branży turystycznej oraz lokalnych przedsiębiorców. Targi organizowane są przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Świętokrzyską Organizację Turystyczną. Ich ideą jest szeroko rozumiana komercjalizacja usług turystyki wiejskiej i promocja obszarów wiejskich. AGROTRAVEL jako jedyna w kraju wyspecjalizowana impreza wystawiennicza branży agroturystycznej przyciąga z roku na rok coraz większą liczbę wystawców i zwiedzających, których w ubiegłym roku było blisko 30 tysięcy osób.

pobierzdo góry do góry

06.03.2017 r.

Relacje filmowe z obrzędu Ścięcia Śmierci

Kusaki – Ścięcie Śmierci 2015

Zapraszamy Państwa do obejrzenia relacji filmowych z obchodzonego w ubiegły wtorek, unikatowego obrzędu Ścięcia Śmierci w Jedlińsku, który co roku ściąga tłumy turystów. To wyjątkowe w skali Polski i Europy widowisko, swoim rodowodem sięga ono XVI stulecia i jest nadal kultywowane w Jedlińsku na pamiątkę „prawa miecza”, które Jedlińsk otrzymał przy lokacji miasta w 1530 roku. Badacze twierdzą, że na obrzęd „Ścięcia Śmierci” duży wpływ miała szkoła ariańska istniejąca w Jedlińsku w latach 1560- 1630 oraz szkoła wyższa funkcjonująca w latach 1630- 1655. W ówczesnych czasach w Jedlińsku przebywało bowiem wielu kleryków, historyków i żaków. Widowisko mogło wziąć swój początek od igrzyska żakowskiego, tj. ścięcia kukły symbolizującej śmierć. Widowisko zachowało swoją pierwotną formę, poprzez co stanowi ważny element dziedzictwa kulturowego naszego kraju. Należy zaznaczyć, że wszystkie role (nawet kobiece) w widowisku są odtwarzane przez mężczyzn.

pobierzdo góry do góry

mapa aktyawnych organizacji pozarzšdowych
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

dziedzictwo i rozwój patrnerzy lgd
ksow patrnerzy lgd
puszcza kozienicka partnerzy lgd
lgd ziemi siedleckiej
MAS Jablunkovsko
partnerzy lgd razem dla radomki
moves partnerzy lgd razem dla radomki
sao radomka
zwiazek gmin radomka

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”; w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.