Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 13194209


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Marzec 201512.03.2015 r.

1,8 mln zł w konkursie Wojewody Mazowieckiego

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Wojewoda Mazowiecki ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2015. Obszary w ramach którym możemy realizować projekty dotyczą m.in. wsparcia integracji ze społeczeństwem cudzoziemców ze statusem uchodźcy i ochroną uzupełniającą, aktywizacji osób starszych, organizacji zajęć dla dzieci, przeciwdziałanie bezdomności, wyrównywanie szans i integrację społecznej osób niepełnosprawnych

pobierzdo góry do góry

02.03.2015 r.

Konkurs grantowy programu RITA - Przemiany w regionie

RITA

Fundacja Edukacja dla Demokracji zaprasza do składania wniosków do konkursu grantowego programu RITA - Przemiany w regionie. Oferty w edycji wiosennej można składać do 16 marca 2015, do godz. 16.00.

Program RITA - Przemiany w regionie jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW), realizowanym przez Fundację Edukacja dla Demokracji (FED). Celem programu jest wsparcie demokratycznych i systemowych przemian w krajach Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej, poprzez dzielenie się polskim doświadczeniem w tym zakresie, oraz udział w kształtowaniu nowych liderów i elit zdolnych do działania na rzecz demokracji, gospodarki rynkowej oraz społeczeństwa obywatelskiego.

pobierzdo góry do góry

03.03.2015 r.

Wnioski o płatności obszarowe do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa możemy składać przez Internet .

”

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchamia nową aplikację internetową e-wniosek służącą do ubiegania się o płatności obszarowe. Zostanie ona udostępniona 15 marca 2015 r. na portalu Agencji. Żeby mogła z niej skorzystać jak największa rzesza rolników, ARiMR podpisała porozumienie z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, które umożliwia wypełnianie e-wniosków przez uprawnionych doradców.

pobierzdo góry do góry

03.03.2015 r.

Święto Kobiet w Wolanowie

Wójt Gminy Wolanów Adam Gibała, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wolanowie oraz gminne instytucje kultury serdecznie zapraszają wszystkie mieszkanki gminy na popołudnie artystyczne: ,,Kobieta nie jedno ma imię”, które odbędzie się w niedzielę 8 marca 2015 r. o godz. 16.00 w ZSO w Wolanowie, przy ul. Kolejowej 17.

pobierzdo góry do góry

04.03.2015 r.

Zapraszamy producentów do udziału w Targach Produktów Regionalnych i Ekologicznych Regionalia 2015.

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” w dniach od 17 do 19 kwietnia 2015 r. uczestniczyć będzie w IV edycji Targów Produktów Regionalnych i Ekologicznych „Regionalia”, które odbędą się w Warszawie w Centrum MT Polska przy ulicy Marsa 56 c. Na swoim stoisku chcemy zaprezentować najlepsze produkty spożywcze z naszego terenu oferujemy wystawcą bezpłatną powierzchnię wystawienniczą i możliwość promocji produktów żywnościowych.

pobierzdo góry do góry

05.03.2015 r.

Ludowe Klimaty we Wrzosie

Ludowe Klimaty we Wrzosie

Polska sztuka ludowa jest tematycznie mocno związana z cyklicznością przyrody. Dobrze wpisuje się w tematykę zajęć dla dzieci i dorosłych. Dlatego we Wrzosie Stowarzyszenie „Wrzosowisko” podjęło się realizacji inicjatywy – projektu pn. Ludowe Klimaty, realizowanego z funduszy unijnych pozyskanych ze Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w ramach działania Małe Projekty Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Podczas warsztatów zastanawiamy się wspólnie czym jest sztuka ludowa? Czym zajmują się artyści ludowi? Jak wyglądają dzieła sztuki ludowej? Warto szukać odpowiedzi na te pytania bowiem w pewien sposób odnajdujemy i siebie – twierdzą przedstawiciele Stowarzyszenia.

pobierzdo góry do góry

05.03.2015 r.

Startuje Konkurs „FIO – Mazowsze Lokalnie” 2015.

Fundacja Fundusz Współpracy, wspólnie ze Stowarzyszeniem BORIS i Stowarzyszeniem Europa i My, ogłasza nabór wniosków do drugiego konkursu na mikrodotacje dla młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i samopomocowych z terenu województwa mazowieckiego. Termin składania wniosków na Konkurs Inicjatywy Oddolne rozpoczyna się 16 marca, kolejny, na rozwój organizacji startuje 13 kwietnia br. W tym roku operatorzy FIO-Mazowsze Lokalnie zdecydowali się wprowadzić nowe, rewolucyjne założenia Konkursu.

To już druga edycja Konkursu dedykowana młodym organizacjom pozarządowym i grupom nieformalnym z Mazowsza, w którym można uzyskać mikrodotację, wysokości do 5 tysięcy złotych. W ramach tegorocznego Konkursu programu „FIO-Mazowsze Lokalnie” będzie rozdysponowane blisko 800 tysięcy złotych, z czego aż 70% środków będzie przeznaczonych na realizację inicjatyw oddolnych, 30% zaś na wsparcie rozwoju organizacji.

pobierzdo góry do góry

06.03.2015 r.

Marcowy Biuletyn Informacyjny LGD. Zachęcamy do lektury!

Biuletyn LGD Razem dla Radomki

Serdecznie zachęcamy Państwa do lektury marcowego numeru naszego wydawnictwa, które przedstawia najważniejsze informacje dotyczące działań realizowanych przez nasze Stowarzyszenie, jak również inicjatywy realizowane przez nasze instytucje partnerskie, samorządy, przedsiębiorców oraz osoby prywatne.

Informator rozpoczynamy od artykułu poświęconego Programowi Rozwoju Obszarów Wiejskich na Lata 2014-2020, który został zatwierdzony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 20 lutego 2015 r., tym samym określone i zaakceptowane zostały najważniejsze wytyczne dotyczące nowego okresu programowania środków unijnych, przekazanych na obszary wiejskie. Dalej znajdą Państwo informacje o ogłoszonych przez nas konkursach, w których chcemy wyróżnić liderów środowisk wiejskich, działających na rzecz społeczności lokalnych, jak również produkty/kulinaria z terenu LGD.

pobierzdo góry do góry

09.03.2015 r.

Warsztaty w Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze

Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze zaprasza na warsztaty wykonywania pisanek i palm wielkanocnych, prowadzone przez Mariannę i Gabrielę Rzepkę z Belowic. Zajęcia rozpoczynają się już dziś, a kolejne spotkania zaplanowano na 10 i 18 marca 2015 r.

pobierzdo góry do góry

09.03.2015 r.

Konkurs MKiDN. Stypendia "Aktywność obywatelska"

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

O dofinansowanie mogą ubiegać się projekty mające na celu rozwijanie i wzmacnianie społecznych ról sztuki i kultury oraz wspierające twórcze reagowanie na wyzwania społeczne i rozwijanie dialogu społecznego. Nabór trwa do 31 marca 2015 r.

Przedmiotem konkursu są stypendia - mające charakter cyklicznego świadczenia finansowego dla osób fizycznych, na realizację określonego przedsięwzięcia - przyznawane w dziedzinie animacja i edukacja kulturalna. Konkurs jest realizacją postanowień PAKTU dla KULTURY.

pobierzdo góry do góry

10.03.2015 r.

Kultura żywego słowa w Sokolnikach. Nowy projekt finansowany przez LGD.

Ludowe Klimaty we Wrzosie

W grudniu 2014 r. w Sokolnikach Mokrych Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Sokolniki Mokre „Viribus Unitis” rozpoczęło realizację projektu skierowanego do dzieci i młodzieży, który ma na celu realizację szkoleń, przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym, a także organizację wydarzeń kulturalnych Wszystkie te działania zorganizowane zostaną w ramach projektu pn. „Kultura żywego słowa w dwóch językach ( polski, rosyjski) - warsztaty teatralno – kulinarne” finansowanego ze środków Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” dla działania Małe Projekty Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

pobierzdo góry do góry

11.03.2015 r.

Mobilne Punkty Informacyjne zapraszają na spotkania na temat funduszy unijnych na lata 2014-2020.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Projektów Unijnych zaprasza do udziału w spotkaniach w Mobilnych Punktach Informacyjnych. W trakcie spotkań przedstawione będą ogólne informacje o planowanych środkach w nowym budżecie unijnym dla społeczności lokalnej, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST), przedsiębiorców, osób fizycznych oraz wszystkich zainteresowanych tematyką funduszy unijnych. Każdy zainteresowany otrzymaniem dofinansowania na realizację własnych pomysłów będzie mógł dowiedzieć się więcej na temat funduszy na lata 2014-2020.

pobierzdo góry do góry

11.03.2015 r.

LGD uczestnikiem debaty: Aktywność Kobiet siłą społeczności wiejskich w Pałacu Prezydenckim.

W minioną niedzielę w Pałacu Prezydenckim z Okazji Dnia Kobiet Pani prezydentowa Anna Komorowska zorganizowała debatę „Aktywność Kobiet siłą społeczności wiejskich” w której uczestniczyły liderki obszarów wiejskich z całego kraju, w tym Dorota Wąsik – pracownik Biura LGD a zarazem członek Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”.

Uczestnicy spotkania rozmawiali o rosnącej roli kobiet i ich aktywności na obszarach wiejskich, sprawowania funkcji publicznych i rozwoju zawodowym. W dyskusji uczestniczyła także Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Irena Wóycicka i Zastępca Szefa KPRP Dariusz Młotkiewicz.

pobierzdo góry do góry

12.03.2015 r.

Muzeum Witolda Gombrowicza z nowymi eksponatami

=

Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli od dziś jest w posiadaniu nowych eksponatów, pamiątek po Witoldzie Gombrowiczu które zostały przekazane przez Ritę Gombrowicz. Wśród kilkunastu otrzymanych przedmiotów używanych przez pisarza możemy wyróżnić: notes z numerami telefonów m.in. do Jerzego Giedroyca i Guntera Grassa; lornetka, przez którą Gombrowicz "podglądał" życie Vence, gdy astma nie pozwalała mu wychodzić z domu; a także okrągłe szylkretowe okulary, których pisarz używał w Argentynie.

pobierzdo góry do góry

13.03.2015 r.

Konferencja w Pałacu Prezydenckim „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Szanse, wyzwania, koncepcja rozwoju”.

Fot. Wojciech Olkuśnik/ Kancelaria Prezeydenta RP www.prezydent.pl

Reprezentanci Lokalnej Grupy Działania – Prezes Zarządu Cezary Adam Nowek oraz Przewodniczący Rady Stowarzyszenia, a zarazem Wójt Gminy Zakrzew Sławomir Białkowski, na zaproszenie Kancelarii Prezydenta wzięli udział jako przedstawiciele naszego regionu w konferencji „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Szanse, wyzwania, koncepcja rozwoju”, która odbyła się w minioną środę 11 marca 2015 r.

Polska wieś staje cię coraz mniej rolnicza, dlatego uczestnicy spotkania zastanawiali się nad jej rozwojem, sposobem tworzenia nowych miejsc pracy. Wskazywali że kluczem do tego są małe przedsiębiorstwa i wzmacnianie rynków lokalnych. Paneliści Forum Debaty Publicznej podkreślali jednocześnie, że obszary wiejskie są miejscem, gdzie sektor małych i średnich przedsiębiorstw powinien rozwijać się w sposób szczególny. Na wsi drzemie ogromny, niewykorzystany potencjał i dlatego trzeba pomyśleć, jakie są szanse na jego pobudzenie, stworzenie tam nowych miejsc pracy i nowych rodzajów aktywności - zauważył Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP Dariusz Młotkiewicz.

pobierzdo góry do góry

13.03.2015 r.

Powstanie Muzeum Rycerstwa i Kaplica św. Floriana w Taczowie w gminie Zakrzew.

 Wójt Gminy Zakrzew Sławomir Białkowski I Marszałek Woj. Mazowieckiego Leszek Ruszczyk podpisują umowę dot. dofinansowania projektu

W Zakrzewie od kilku lat Wójt Gminy Sławomir Białkowski realizuje inicjatywy związane z upamiętnieniem jednego z najważniejszych rycerzy doby średniowiecza, bohatera powieści historycznej autorstwa polskiego noblisty Henryka Sienkiewicza pt. „Krzyżacy” – Mikołaja Powały z Taczowa. To właśnie ta niewielka miejscowość stała się wizytówką gminy dzięki utworzonemu tutaj Parkowi Historycznemu „Rycerze Bogurodzicy”, który zostanie dodatkowo rozbudowany w ramach podpisanej 12 marca umowie z Samorządem Województwa Mazowieckiego, przekazującej dotację w wysokości 750 tyś. zł na utworzenie Muzeum Rycerstwa i Kaplicy św. Floriana.

pobierzdo góry do góry

16.03.2015 r.

Od dziś możemy składać aplikacje do konkursu dotacyjnego „Mazowsze Lokalnie"

Fundacja Fundusz Współpracy, wspólnie ze Stowarzyszeniem BORIS i Stowarzyszeniem Europa i My, rozpoczął dziś drugą edycję konkursu na mikrodotacje dla młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i samopomocowych z terenu województwa mazowieckiego. Termin składania wniosków na Konkurs Inicjatywy Oddolne rozpoczyna się 16 marca, kolejny, na rozwój organizacji startuje 13 kwietnia br. W tym roku operatorzy FIO-Mazowsze Lokalnie zdecydowali się wprowadzić nowe, rewolucyjne założenia Konkursu.

To już druga edycja Konkursu dedykowana młodym organizacjom pozarządowym i grupom nieformalnym z Mazowsza, w którym można uzyskać mikrodotację, wysokości do 5 tysięcy złotych. W ramach tegorocznego Konkursu programu „FIO-Mazowsze Lokalnie” będzie rozdysponowane blisko 800 tysięcy złotych, z czego aż 70% środków będzie przeznaczonych na realizację inicjatyw oddolnych, 30% zaś na wsparcie rozwoju organizacji.

pobierzdo góry do góry

17.03.2015 r.

Wiosenne spotkania „Jadą Goście, Jadą” – czyli Wolanów na ludowo już w sobotę.

 Wiosenne spotkania „Jadą Goście, Jadą”w Wolanowie

Prawdziwe święto muzyki ludowej i folkloru czeka na gości sobotniego wydarzenia w Wolanowie, na które zapraszają już dziś organizatorzy – Gmina Wolanów, Zespół Pieśni i Tańca Wolanianki oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wolanowie.

Podczas wiosennego spotkania zaprezentują się nie tylko reprezentanci gospodarzy - Zespołu Pieśni i Tańca Wolanianki, ale liczne zespoły z regionu radomskiego i przysuskiego. Wystąpią młodzi artyści z dziecięcego zespołu „ludowego” Kukułeczki ze Skrzynna, „Plejada” z Przytyka, „Zakrzewiaki z Zakrzewa” oraz reprezentanci szkół z Wrzosu i Bierwiec. Oprócz nich na scenie będziemy mogli podziwiać zespół folklorystyczny Lokalnego Stowarzyszenia Kobiet ze Skrzynna oraz „Wrzosowianki” z Wrzosu, Grupę z Zespołu Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu oraz Kapelę Wiesławy Gromadzkiej. Początek wydarzenia, które odbędzie się w Hali Sportowej ZSO w Wolanowie zaplanowano na godzinę 14.00.

pobierzdo góry do góry

18.03.2015 r.

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie „Produkt Tradycyjny jako element podnoszenia atrakcyjności turystycznej regionu oraz warsztaty produkcji sera podpuszczkowego.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” oraz Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie zapraszają serdecznie na szkolenie „Produkt Tradycyjny jako element podnoszenia atrakcyjności turystycznej regionu”, które odbędzie się w dniu 27 marca 2015 r. w Gminnym Centrum Informacji, Edukacji i Kultury w Zakrzewie.

W trakcie spotkania poprowadzone zostaną warsztaty produkcji sera podpuszczkowego prowadzone przez Krzysztofa Jaworskiego, utytułowanego serowara z Żuław. W pierwszej części spotkania przedstawimy zagadnienia związane z budową sieci dziedzictwa kulinarnego oraz kształtowaniem produktów lokalnych i tradycyjnych. Zaprezentowane zostaną markowe produkty obszaru LGD „Razem dla Radomki”, w tym „Zakrzewska kiełbasa jałowcowa” oraz „Zdziechowska kiełbasa wiejska” wytwarzane w Gospodarstwie Rolnym Wojciecha Pysiaka– które w dniu 5 marca zostały wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

pobierzdo góry do góry

19.03.2015 r.

Ruszyła II edycja programu grantowego "mPotęga"

Łamigłówki, warsztaty, gry planszowe, blogi edukacyjne, quizy, filmiki, gry terenowe i wiele innych – tak może wyglądać nauka matematyki! Jeśli jesteś zwolennikiem edukacji przez zabawę, pasjonują cię nauki ścisłe i masz swój pomysł na niebanalne i skuteczne uczenie matematyki, zgłoś się do konkursu grantowego „mPotęga” . Termin nadsyłania wniosków - 11 maja 2015 r. O granty mogą ubiegać się m.in.: szkoły, uczelnie wyższe, biblioteki, organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne, chcące w interesujący i nieszablonowy sposób promować naukę matematyki.

pobierzdo góry do góry

19.03.2015 r.

Folkowe podsumowanie projektu „Kultywowanie lokalnych tradycji” w Bieniędzicach.

 Zespół Śpiewaczy z Bieniędzic

W najbliższą niedzielę w Publicznej Szkole Podstawowej w Bieniędzicach odbędzie się podsumowanie projektu realizowanego przez Gminę Wolanów pn. „ Kultywowanie lokalnych tradycji w gminie Wolanów”, finansowanego ze środków unijnych przekazanych przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” w ramach działania Małe Projekty Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Podczas wydarzenia zaprezentują się licznie kapele ludowe i zespołu śpiewacze. Do tańca oberki i mazurki przygrywać będą nam Kapela Braci Tarnowskich, Kapela Jana Wochniaka i Tomasza Stachury. Z kolei zespoły śpiewacze „Wrzosowianki”, „Stępocianki”, „Kalina” oraz reprezentanci gospodarzy a zarazem uczestnicy projektu – Zespół Śpiewaczy „Bieniędzice” zaprezentują bogaty repertuar regionu radomskiego.

pobierzdo góry do góry

20.03.2015 r.

Etnograficzne warsztaty w Przysusze. Zaproszenie na warsztaty tradycyjnych pieśni wielkanocnych

Z początkiem marca w Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze rozpoczął się cykl warsztatów etnograficznych prezentujących techniki wykonywania palm i pisanek wielkanocnych. Celem spotkań było propagowanie i kultywowanie tradycji związanej ze świętami Wielkiej Nocy. Przez 3 dni Muzeum odwiedziły grupy dzieci i młodzieży ze szkół i przeszkoli powiatu przysuskiego a także grupa seniorów z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Grodzisku Mazowieckim. Warsztaty prowadziła pani Marianna Rzepka, twórczyni ludowa z Bielowic k/Opoczna – laureatka Nagrody im. Oskara Kolberga, wraz z córką Gabrielą Rzepką.

Muzeum zaprasza także na warsztaty śpiewu tradycyjnych pieśni wielkopostnych, która w dniu 25 marca 2015 r. o godzinie 13.00 poprowadzi Maria Siwiec z Gałek koło Rusinowa. W programie także prezentacja wystawy „Obrazy Marianny Wiśnios ze wsi Rataje” i reportażu filmowego „Marianna Wiśnios z łaski bożej malarka” (Ewa Nakonieczna – scenariusz, Cezary Nędzi –zdjęcia, Mariusz Pyrka – montaż), zrealizowanego i udostępnionego przez Grupę Medialną TV Dami.

pobierzdo góry do góry

23.03.2015 r.

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty serowarskie do Zakrzewa. 27 marca 2015 r.

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego zaprasza na bezpłatne warsztaty serowarskie prowadzone przez Krzysztofa Jaworskiego – utytułowanego serowara z Żuław.

Warsztaty odbędą się w najbliższy piątek w Gminnym Centrum Informacji, Edukacji i Kultury w Zakrzewie w ramach organizowanego szkolenia pn. „Produkt tradycyjny jako element podnoszenia atrakcyjności turystycznej regionu” . W pierwszej połowie spotkania przedstawimy zagadnienia związane z budową sieci dziedzictwa kulinarnego oraz kształtowaniem produktów lokalnych i tradycyjnych. Zaprezentowane zostaną markowe produkty obszaru LGD „Razem dla Radomki”, w tym „Zakrzewska kiełbasa jałowcowa” oraz „Zdziechowska kiełbasa wiejska” wytwarzane Gospodarstwie Rolnym Wojciecha Pysiaka– które w dniu 5 marca zostały wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Obecność na tej liście jest jednym z najważniejszych wyróżnień dla produktów spożywczych, potwierdza ich wyjątkową jakość, wyśmienity smak oraz wytwarzanie zgodne z tradycyjnymi metodami w oparciu o naturalny skład surowców, pozbawiony konserwantów. Dla wszystkich uczestników spotkania przygotowany zostanie poczęstunek regionalny.

pobierzdo góry do góry

25.03.2015 r.

Kiełbasa Wiejska Zdziechowska oraz Zakrzewska Kiełbasa Jałowcowa na Liście Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zapraszamy na spotkanie „Produkt tradycyjny jako element podnoszenia atrakcyjności turystycznej regionu” oraz uroczyste wręczenie wyróżnienia dla Gospodarstwa Rolnego Państwa Pysiak.

Zakrzewska Kiełbasa Jałowcowa

Kiełbasa Wiejska Zdziechowska oraz Zakrzewska Kiełbasa Jałowcowa – to kolejne produkty po Salcesonie Wizytowym i Szynce Zdziechowskiej produkowane w Gospodarstwie Rolnym Elżbiety i Wojciecha Pysiak ze Zdziechowa, które zostały wyróżnione tytułem Produktu Tradycyjnego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W związku z uroczystym wręczeniem wyróżnienia zapraszamy w piątek 27 marca 2015 r. na godzinę 10.00 do Gminnego Centrum Informacji, Edukacji i Kultury w Zakrzewie na spotkanie np. „Produkt tradycyjny jako element podnoszenia atrakcyjności turystycznej regionu” podczas którego przedstawiciele Samorządu Województwa Mazowieckiego, producenci markowych produktów przedstawią zagadnienia związane z budową sieci dziedzictwa kulinarnego oraz kształtowaniem produktów lokalnych i tradycyjnych.

pobierzdo góry do góry

26.03.2015 r.

Nie tylko „Bombonierka”. Koncert Basi Stępniak-Wilk w Muzeum Witolda Gombrowicza.

Basia Stępniak-Wilk wystąpi w Muzeum Witolda Gombrowicza w najbliższą niedzielę, 29 marca. Artystka, znana radomianom jako laureatka „Złotego Prysznica”, we Wsoli zaśpiewa nie tylko słynną „Bombonierkę”, ale także teksty Gałczyńskiego. Publiczność kojarzy Basię Stępniak-Wilk przede wszystkim z piosenką opowiadającą o rozpakowywaniu czekoladek, śpiewaną w duecie z Grzegorzem Turnauem oraz z nastrojowej i poetyckiej „Krainy Łagodności”. Warto jednak przypomnieć, że artystka swoją muzyczną karierę rozpoczęła właśnie w Radomiu, zdobywając w 1995 roku „Złoty Prysznic” na Turnieju Śpiewających Poezję „Łaźnia”.

pobierzdo góry do góry

26.03.2015 r.

Folkowe zakończenie projektu „Wolanianki na Start”

Prawdziwe święto muzyki ludowej i folkloru czekało na gości sobotniego wydarzenia w Wolanowie, zorganizowanego przez Gminę Wolanów jako podsumowanie projektu „Wolanianki na start” realizowanego w ramach środków finansowych przekazanych w ramach konkursu zorganizowanego przez Lokalną Grupę Działania „Razem dla Radomki” dla działania Małe Projekty Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 r.

pobierzdo góry do góry

30.03.2015 r.

Czy produkt tradycyjny jest atrakcyjny?

Telewizja Dami

Czy produkt tradycyjny jest atrakcyjny? Na tak zadane pytanie odpowiedź znajdą Państwo w reportażu przygotowanym przez Telewizję Dami, która odwiedziła organizowane w miniony piątek przez nasze Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” warsztaty z produkcji serów oraz szkolenie pn. „Produkt tradycyjny jako element podnoszenia atrakcyjności turystycznej regionu”.

Relację z seminarium mogą Państwo obejrzeć na stronie internetowej http://dami24.pl/wiadomosci/item/511-czy-produkt-tradycyjny-jest-atrakcyjny

pobierzdo góry do góry

31.03.2015 r.

Konkurs grantowy Edukacja Globalna

Fundacja Edukacja dla Demokracji zaprasza organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty do składania wniosków o dofinansowanie projektów z zakresu edukacji globalnej. Termin składania wniosków upływa 10 kwietnia 2014 r.

Dla potrzeb niniejszego konkursu przez „edukację globalną” rozumie się działania edukacyjne skierowane do polskiego społeczeństwa i nawiązujące do problemów i wyzwań rozwojowych na świecie. Jest to część kształcenia obywatelskiego i wychowania, która rozszerza ich zakres przez uświadamianie istnienia zjawisk i współzależności globalnych. Głównym celem edukacji globalnej jest przygotowanie odbiorców do stawiania czoła wyzwaniom dotyczącym całej ludzkości. Przez współzależności należy rozumieć wzajemne powiązania i przenikanie systemów kulturowych, środowiskowych, ekonomicznych, społecznych, politycznych i technologicznych.

pobierzdo góry do góry

31.03.2015 r.

Markowe produkty rolnicze szansą na rozwój obszarów wiejskich. Relacja z seminarium „Produkt tradycyjny jako element podnoszenia atrakcyjności turystycznej regionu”

 Seminarium Produkt tradycyjny jako element podnoszenia atrakcyjności turystycznej regionu

O atrakcyjności produktów tradycyjnych, ich znaczeniu w procesie kształtowaniu coraz silniejszej marki żywności wytwarzanej zgodnie z recepturą przekazywaną z pokolenia na pokolenie rozmawiali uczestnicy seminarium zorganizowanego przez Lokalną Grupę Działania „Razem dla RadomkI” przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Woj. Mazowieckiego w miniony piątek (27 marca 2015 r.) w Gminnym Centrum Informacji, Edukacji i Kultury w Zakrzewie. Spotkanie stanowiło także okazję do wręczenie wyróżnienia związanego z uzyskaniem wpisu na unikalną Listę Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla Kiełbasy Wiejskiej Zdziechowskiej oraz Zakrzewskiej Kiełbasy Jałowcowej produkowanej przez Gospodarstwo Rolne Elżbiety i Wojciecha Pysiak. Po części praktycznej seminarium, każdy z obecnych mógł wziąć udział w warsztatach z produkcji serów.

pobierzdo góry do góry

mapa aktyawnych organizacji pozarzšdowych
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

dziedzictwo i rozwój patrnerzy lgd
ksow patrnerzy lgd
puszcza kozienicka partnerzy lgd
lgd ziemi siedleckiej
MAS Jablunkovsko
partnerzy lgd razem dla radomki
moves partnerzy lgd razem dla radomki
sao radomka
zwiazek gmin radomka

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”; w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.