Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 13194108


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Marzec 201201.03.2012 r.

Program stypendialny dla młodych osób z obszarów wiejskich. Ostatnie dni składania wniosków

Fundacja im. Romana Czerneckiego EFC

Zostało kilkanaście dni na złożenie wniosków o stypendium licealne w ramach programu AKROPOL. Termin składania wniosków do kolejnej edycji programu trwa tylko do 14 marca.

Program stypendialny AKROPOL skierowany jest do zdolnej młodzieży pochodzącej z terenów wiejskich kończącej gimnazjum. Osoby, które zgłoszą się do programu i pomyślnie przejdą proces rekrutacyjny oraz zostaną zakwalifikowane do programu przez Komisję Stypendialną mogą liczyć na wsparcie podczas całego okresu nauki w najlepszym liceum w regionie. Dodatkowo fundacja rozwija pasje stypendystów AKROPOL-u organizując i finansując młodzieży m.in. warsztaty, szkolenia, wyjazdy i naukę języków obcych.

Program przeznaczony jest dla wszystkich uczniów III klasy gimnazjum, którzy są mieszkańcami terenów wiejskich, żyją poniżej minimum socjalnego, obliczanego na podstawie średniego dochodu na każdą osobę w rodzinie, i uzyskali w pierwszym semestrze III klasy gimnazjum średnią ocen minimum 4,75 bądź są finalistami kuratoryjnego konkursu przedmiotowego.

pobierzdo góry do góry

05.03.2012 r.

Projekt: wSpinaj się do kariery. Bezpłatne szkolenia stacjonarne i e-learningowe.

Polska Giełda Pracy

Polska Giełda Pracy Oddział w Radomiu zaprasza do udziału w projekcie „wSpinaj się do kariery”, którego celem jest propagowanie idei przedsiębiorczości poprzez zaoferowanie cyklu bezpłatnych szkoleń. Projekt skierowany jest w szczególności do studentów, doktorantów i absolwentów uczelni radomskich oraz mieszkańców Radomia studiujących w innych miastach województwa mazowieckiego, zainteresowanych otworzeniem własnej działalności gospodarczej typu spin off/ spin out.

Projekt oferuje stacjonarne szkolenia w zakresie: charakterystyki działalności spin-off i out, prawnych i finansowych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej, komercjalizacji nauki, zarządzania firmą, finansowania działalności gospodarczej ze źródeł zewnętrznych, przygotowania biznesplanu. Przygotowany będzie również moduł e-learningowy poświęcony promocji firmy w Internecie (e-marketing, e-usługi, strona www, pozycjonowanie, serwisy społecznościowe), skuteczne wykorzystani e marketingu i promocji do budowania wizerunku firmy.

pobierzdo góry do góry

06.03.2012 r.

Zapraszamy na Wieczór Poetycki : Wiosna – Kobieta – Miłość. 10 marca – Bierwce

Wieczór Poetycki: Wiosna – Kobiet - Miłość

Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” wspólnie z Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Bierwce i Okolic oraz z Panią Ewą Ofiarą – Wiceprzewodniczącą Rady Gminy Jedlińsk zapraszają wszystkich zainteresowanych na Wieczór Poetycki z Okazji Dnia Kobiet pt. „Wiosna – Kobieta – Miłość” w wykonaniu Grupy Poetyckiej Eliksir. Spotkanie odbędzie się w najbliższą sobotę 10 marca 2012 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Bierwcach (Gmina Jedlińsk).

Wykonawcy – to członkowie grupy poetyckiej Eliksir, działający przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku Politechniki Radomskiej, którzy zaprezentują nam koncert poetycki „W barwach wiosny”. Grupa zaprezentuje się w składzie: Wiesława Didyk, Grażyna Cieślik, Grażyna Górnik, Anna Łęcka, Maria Majkusiak, Andrzej Mędzycki i Tadeusz Sałek. Muzyka – Robert Grudzień.

Spotkanie poetyckie odbędzie się w ramach inicjatywy Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” zatytułowanej Spotkania z Kulturą, której celem jest organizacja wydarzeń kulturalnych, spotkań z artystami, promocja sztuki w małych miejscowościach na obszarach wiejskich. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Początek o godzinie 18.00. Serdecznie zapraszamy.

pobierzdo góry do góry

07.03.2012 r.

Wiosenne Warsztaty Etnograficzne w Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze. 14-15 marca 2012 r.

museum kolberga

Muzeum Oskara Kolberga w Przysusze zaprasza na warsztaty etnograficzne wykonywania palm i pisanek wielkanocnych, prowadzone przez doświadczone twórczynie ludowe z regionu opoczyńskiego – Mariannę Rzepkę i jej córki Bożenę i Gabrielę z Bielowic.

Pani Marianna jest laureatką Nagrody im. Oskara Kolberga i wraz z córkami kontynuuje regionalną tradycję rękodzieła artystycznego, tworząc w wielu dziedzinach sztuki ludowej: wykonuje koronki, hafty i stroje ludowe, plastykę obrzędową – palmy, pisanki, wycinanki, kwiaty z bibuły. Artystka bardzo aktywnie promuje sztukę ludową, uczestnicząc w warsztatach etnograficznych, realizowanych w jej rodzinnym domu oraz instytucjach, z którymi współpracuje (Łódzki Dom Kultury, Muzea w Opocznie, Przysusze, Tomaszowie, Warszawie, szkoły w Opocznie i Łodzi). Jest inicjatorką utworzenia świetlicy wiejskiej, gdzie prezentowane są prace wszystkich bielowickich twórców ludowych, a także współzałożycielką Bielowickiego Stowarzyszenia Twórców i Przyjaciół Kultury Ludowej w Bielowicach. W środowisku twórczyń regionu opoczyńskiego uważana jest za jedną z najlepszych.

Celem warsztatów jest propagowanie i kultywowanie tradycji związanej z okresem Świąt Wielkanocnych, spotkanie z twórczyniami ludowymi oraz pokaz zdobienia pisanek i wykonywania palm. Zajęciom teoretycznym będzie towarzyszyć pogadanka o tradycjach okresu Wielkiego Postu, Niedzieli Palmowej i Wielkiej Nocy. Uczestnicy usłyszą o zwyczajach związanych ze święceniem palm, dowiedzą się z czego są wykonane, jaka jest symbolika poszczególnych elementów. Zapoznają się z techniką wykonywania tradycyjnych pisanek opoczyńskich, sposobem ich pisania. Każdy z uczestników samodzielnie wykona palmę lub pisankę.

Tegoroczne warsztaty etnograficzne odbędą się w dniach 14-15 marca 2012. Adresowane są do dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz dorosłych. Zapisy grup pod numerem tel. 48 675 22 48. Opłata za udział w warsztatach wynosi 4 zł od osoby. Każdy uczestnik powinien przynieść ze sobą ugotowane jajko oraz nożyczki.

pobierzdo góry do góry

08.03.2012 r.

Laureat Nagrody Nike 2011 – Marian Pilot gościem Muzeum Witolda Gombrowicza.

Marian Pilot

Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli zaprasza na spotkanie z wybitnym pisarzem, cenionym za twórcze łączenie prozy „nurty chłopskiego” z tradycją gombrowiczowską - Marianem Pilotem, który będzie gościem na spotkaniu we Wsoli w dniu 11 marca o godzinie 17.00

Marian Pilot urodził się 6 grudnia 1936 w Siedlikowie pod Ostrzeszowem (woj. wielkopolskie). Uważany jest za jednego z głównych przedstawicieli tzw. nurtu chłopskiego w prozie polskiej. Był redaktorem pisma „Wiadomości Filmowe" (1958-1960) oraz kierownikiem działu kulturalnego "Na Przełaj" (1960-1967). W latach 1967-1978 pełnił kierował działu prozy "Tygodnika Kulturalnego". Pracował w redakcji filmów fabularnych Telewizji Polskiej, a w latach 2003-2006 był członkiem Rady Nadzorczej TVP . Jest laureatem licznych nagród literackich, choć jak sam mówi, jest „pisarzem leniwym, który wydaje książkę raz na 10 lat”. W 1965 r. otrzymał Nagrodę im. Stanisława Piętaka za powieść "Sień", a za dorobek twórczy Nagrodę im. Władysława Reymonta . W 2011 r. został laureatem Nike za powieść „Pióropusz”.

Zapraszamy

pobierzdo góry do góry

09.03.2012 r.

Konkurs dotacyjny: Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym

Ministerstwo Kultury I Dziedzictwa Narodowego

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako instytucja pośrednicząca dla XI Priorytetu Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym o dofinansowanie projektów w ramach Działania 11.2 „Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym”. Nabór projektów będzie odbywał się w okresie od 2 kwietnia do 23 kwietnia 2012.

W ramach działania można realizować projekty podlegające na budowie, rozbudowie, remoncie i przebudowy instytucji kultury oraz zakupu i remontu trwałego wyposażenia działalności kulturalnej.

O dotacje mogą ubiegać się instytucje kultury, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, archiwa państwowe oraz jednostki samorządu terytorialnego.

pobierzdo góry do góry

09.03.2012 r.

Prelekcja w Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze. 11 marca 2012 r.

museum kolberga

Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze zaprasza w najbliższą niedzielę 11 marca 2012 r. na prelekcję pt. „Społeczność żydowska w Przysusze”. Spotkanie które rozpocznie się o godzinie 11.00 poprowadzi dr Agnieszka Zarychta- Wójcicka.

Szczegółowe informacje o prelekcji udzielane są w siedzibie muzeum oraz pod nr telefonu (48) 675-22-48.

Serdecznie zapraszamy.

pobierzdo góry do góry

12.03.2012 r.

Gimnazjaliści na szóstkę z plusem. Artykuł w Tygodniku Radomskim.

Regionalny Konkurs Przedsiębiorczości

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z aktualnym numerem Tygodnika Radomskiego nr 4(8), w którym zamieszczona została relacja poświęcona Regionalnemu Konkursowi Przedsiębiorczości, w którym rywalizowało 109 gimnazjalistów – członków Innowacyjnych Klubów Przedsiębiorczości utworzonych i funkcjonujących w pięciu szkołach gimnazjalnych w województwie mazowieckim, tj. w: Jedlińsku, Przytyku, Przysusze, Wolanowie i Wieniawie w ramach projektu realizowanego przez LGD „Razem dla Radomki” – „Jestem aktywny – będę przedsiębiorcą”.

Artykuł mogą Państwo przeczytać klikając w poniższą ikonę Pobierz. Życzymy miłej lektury.

pobierzdo góry do góry

12.03.2012 r.

Konferencja: Produkt tradycyjny i lokalny szansą rozwoju regionu. 15 marca 2012 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie i Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt” działając w inicjatywie Lokalnych Grup Działania Południowego Mazowsza. Zapraszają na konferencję nt. „PRODUKT TRADYCYJNY I LOKALNY SZANSĄ ROZWOJU REGIONU”, która odbędzie się 15 MARCA 2012 r. „Villa Cyganeria” Hotel, Restauracja w Skaryszewie, ul. Piaseckiego 1, godz.1000 – 1500.

W trakcie szkolenie które poprowadzi Pan Krzysztof Zaniewski z Urzędu Marszałkowskiego zostaną przedstawione zagadnienia związane z produktami tradycyjnymi i regionalnymi, możliwością pozyskania środków unijnych na promocję produktów rolniczych. Omówione zostaną formy wprowadzania do obrotu żywności tradycyjnej i regionalnej – które zaprezentuje B. Sałata z Centrum Doradztwa Rolniczego, jak również zagadnienia związane z Siecią Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsza (które zaprezentuje Anna Woszczyk z Urzędu Marszałkowskiego), oraz działalność marginalna, lokalna i ograniczona na przykładzie gospodarstwa rolnego Elżbiety i Wojciecha Pysiak ze Zdziechowa. Na spotkaniu wystąpi również Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” który przedstawi produkt tradycyjny „Paprykę Przytycką”.

pobierzdo góry do góry

13.03.2012 r.

Digital storytelling - czyli cyfrowe narracje w PSP Zakrzew

W Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Zakrzewie, przy wsparciu Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA realizowany jest projekt językowy pt.”Digital storytelling”. W tym semestrze nauczycielki języka angielskiego Agata Brandys i Anna Bąk uczestniczyć będą w szkoleniach metodycznych organizowanych przez fundację, a od września 2012 do czerwca 2013 oprócz szkoleń nauczycieli odbywały się będą dodatkowe zajęcia dla dzieci z kl. IV-VI.

Szczególny nacisk położony będzie na słuchanie i mówienie w j. angielskim a także na nowoczesne technologie będące narzędziem do podniesienia jakości nauczania, które równocześnie będą uatrakcyjniały spotkania. Będzie to nie tylko miły sposób na uczenie się języka, ale także bardzo skuteczny. Poprzez oglądanie filmów w języku angielskim dzieci będą mogły rozszerzyć swoje słownictwo oraz usłyszeć sposób wymowy kłopotliwych słów. Dodatkowo uczestnicy programu będą poznawać poprzez film kulturę, historię, codzienne życie rówieśników w krajach anglojęzycznych. Po obejrzeniu filmu wszyscy uczniowie otrzymywać będą „Worksheets” z różnorodnymi, atrakcyjnymi ćwiczeniami dotyczącymi projekcji filmu.

Na drugiej części każdych zajęć nasi podopieczni będą tworzyli historię opierającą się na przyniesionych fotografiach oraz nagraniach audio w j. angielskim z zapisami relacji mówionych – „My own digitalstory” każdy uczeń będzie narratorem swojej historii, którą będzie opowiadał po angielsku. Pod okiem nauczycieli, uczestnicy dopracują linię fabularną opierając się na swoich wspomnieniach. Następnie za pomocą prostych w obsłudze programów do edycji wideo (na licencji freeware) monitować będą przyniesione przez siebie materiały. W ten sposób powstaną ciekawe historie, fragmenty ich życia, którymi zdecydowali się podzielić doskonaląc w ten sposób mówienie w j. angielskim oraz posługiwanie się nowoczesnymi technologiami. Na zakończenie pracy w projekcie przewidziane są nagrody, a najciekawsze filmiki umieszczone będą na stronie internetowej szkoły.

pobierzdo góry do góry

13.03.2012 r.

Wiosna, Kobieta i Miłość w Bierwcach.

W minioną sobotę – 10 marca 2012 r. Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” wspólnie z Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Bierwce i Okolic przygotowali dla mieszkańców wsi Bierwce wieczór poetycki pn. „Wiosna-Kobieta-Milość”, inaugurując tym samym cykl spotkań z kulturą, które odbywać się będą na obszarach wiejskich.

Spotkanie poetyckie „Wiosna-Kobieta-Miłośc”, odbyło się w ramach inicjatywy Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” zatytułowanej Spotkania z Kulturą, której celem jest organizacja wydarzeń kulturalnych, spotkań z artystami, promocja sztuki w małych miejscowościach na obszarach wiejskich. Na pierwszym spotkaniu zaprezentowana została poezja w wykonaniu radomskiej grupy Eliksir, działającej przy Uniwersystecie Trzeciego Wieku Politechniki Radomskiej, która zaprezentowała swój koncert w składzie: Wiesława Didyk, Grazyna Cieślik, Grażyna Górnik, Anna Łęcka, Maria Majkusiak, Andrzej Mędzycki. Muzyka – Robert Grudzień.

O tym jak ważna jest realizacja wydarzeń kulturalnych na obszarach wiejskich świadczyła licznie zgromadzona publiczność, wśród której był również m.in. wójt Gminy Jedlińsk – Wojciech Walczak, oraz Waldemar Sulisz – Przewodniczący Rady Gminy. Wieczór poetycki zatytułowany „Wiosna-Kobieta-Miłość”.

Spotkanie poetyckie w Bierwcach Spotkanie poetyckie w Bierwcach Spotkanie poetyckie w Bierwcach
Spotkanie poetyckie w Bierwcach Spotkanie poetyckie w Bierwcach Spotkanie poetyckie w Bierwcach
pobierzdo góry do góry

14.03.2012 r.

Nabór wniosków w zakresie działań: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Odnowa i Rozwój Wsi, Małe Projekty.

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" Programu Rozwoju Obszarów wiejskich w zakresie:


Wnioski należy składać w:
Biurze Stowarzyszenia mieszczącym się przy ul. Wernera 9/11 w Radomiu w terminie od 30.03.2012 r. do 27.04.2012 r. do godziny 15.00. Informacje nt. działań jak również formularze wniosków o przyznanie pomocy dostępny są w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD www.razemdlaradomki.pl (w zakładce Materiały do pobrania: Materiały do pobrania przez Wnioskodawców) lub Samorządu Województwa Mazowieckiego www.prow.mazovia.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl.

LGD „Razem dla Radomki” zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegółowe informacje dostępne są w Biurze LGD "Razem dla Radomki" ul. Wernera 9/11 w Radomiu w godz. pn. 9.00-17.00, wt.-pt. 8.00-16.00. Tel. (048) 38-58-996, e-mail: zarzad@razemdlaradomki.pl.

pobierzdo góry do góry

15.03.2012 r.

Od dziś ARiMR przyjmuje wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich, wsparcia ONW i płatności rolnośrodowiskowych za 2012r.

ARiMR

Jak co roku, od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej, w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 15 marca do 15 maja br. można będzie składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach systemów wsparcia bezpośredniego za 2012 r., pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (płatność ONW) oraz o przyznanie płatności z "Programu rolnośrodowiskowego" w ramach PROW 2007-2013. Dopłaty bezpośrednie Unia Europejska wprowadziła w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (w tym roku mija jej 50 lecie), aby rekompensować rolnikom obniżkę cen minimalnych i interwencyjnych na produkty rolne, na unijnym rynku.

O wszystkie te płatności można się ubiegać składając wspólny wniosek. Wszyscy, którzy złożą wnioski o wsparcie od 15 marca do 15 maja br. mogą liczyć na otrzymanie należnych dopłat w pełnej wysokości, natomiast osoby, które dostarczą swoje wnioski po 15 maja, ale nie później niż do 11 czerwca otrzymają takie płatności pomniejszone o 1% za każdy roboczy dzień opóźnienia.Dopłaty bezpośrednie Unia Europejska wprowadziła w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (w tym roku mija jej 50 lecie), aby rekompensować rolnikom obniżkę cen minimalnych i interwencyjnych na produkty rolne, na unijnym rynku.

pobierzdo góry do góry

16.03.2012 r.

Bezpłatne zajęcia z języka angielskiego w gminie Jedlińsk.

herb gminy Jedllińk

Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku zaprasza wszystkie dzieci z gminy Jedlińsk w wieku od 6 do 8 lat na zajęcia z języka angielskiego. Zajęcia odbywać się będą od 20 marca w każdy wtorek o godzinie 17.00. Istnieje także możliwość indywidualnych konsultacji. Ilość miejsc ograniczona.

Zajęcia są bezpłatne. Szczegółowe informację udzielane są w Gminnym Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku a także pod nr telefonu 48 32 13 052

pobierzdo góry do góry

16.03.2012 r.

Bezpłatne miejsca na studiach w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych w Warszawie dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych z Województwa Mazowieckiego

Zarząd Województwa Mazowieckiego po raz kolejny organizuje nabór na bezpłatne miejsca na studiach stacjonarnych I stopnia w Polsko - Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych w Warszawie, kierunek Informatyka lub Zarządzanie Informacją. Oferta jest skierowana do absolwentów szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie województwa mazowieckiego.

Kandydaci muszą być absolwentami szkół ponadgminazjalnych z terenu Województwa Mazowieckiego z miejscowości do 40 tysięcy mieszkańców, uzyskali średnią ocen za ostatni rok nauki nie niższą niż 4,3 lub nie niższą niż 4,0 w przypadku laureatów olimpiad lub konkursów informatycznych ogólnopolskich oraz nie niższą niż 4,5 z przedmiotów: informatyka/technologia informatyczna i matematyka. Dodatkowo kandydaci muszą pochodzić z rodzin, w których dochód brutto na osobę nie przekracza 120% miesięcznego minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Szczegółowe informacje zostały przedstawione na stronie Samorządu Województwa Mazowieckiego.

pobierzdo góry do góry

19.03.2012 r.

Niedziela ze Zdrowiem – spotkanie nt. edukacji prozdrowotnej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dziedzictwo i Rozwój” zaprasza na spotkanie dla osób zainteresowanych zdrowym stylem życia, edukacją prozdrowotną i celebrowaniem sukcesów w tej dziedzinie.

W programie przewidziano spotkanie pt. „Masz pływ na swoje zdrowie” z dietetyk Agatą Ziemnicką, psychologiem klinicznym Centrum Psychodietetyki „Równowaga”, współprowadzącą program kulinarno-dietetyczny w TVN Style „Rewolucja na talerzu” oraz spotkanie pt. „Filozofia WELLNES – by budzić się codziennie rano mieć wystarczająco czasu, energii, aby żyć tak, jak chcesz”, które przedstawi Halina Ambroziak – Więckowska – prezes Centrum Rozwoju Wallness w Warszawie, promotorka zdrowego i stylowego życia wallness.

Spotkanie „Niedziela ze Zdrowiem” odbędzie się 25 marca 2012 r. o godzinie 14.30 w Domu Weselnym „Dwa Lwy” w Zwoleniu przy ul. 11 listopada.

pobierzdo góry do góry

20.03.2012 r.

Konkurs Inicjatyw Organizacji Pozarządowych w 2012 r.

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w otwartym konkursie ofert: "Konkurs inicjatyw organizacji pozarządowych" na najlepsze projekty z obszaru: wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Termin nadsyłania ofert upływa 10 kwietnia 2012.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2012 r. wynosi 300 000,00 zł. Wysokość dotacji, o którą mogą się ubiegać organizacje nie może być wyższa niż 30 000,00 zł – w przypadku jednej organizacji, a dla kilku organizacji składających ofertę wspólną nie może być wyższa niż 60 000,00 zł. Dotacja nie może przekroczyć kwoty 80% kwoty całkowitej przeznaczonej na realizacje zadania.

pobierzdo góry do góry

20.03.2012 r,

Kiermasz Wielkanocny w Wolanowie. 23 marca 2012 r.

Kiermasz Wielkanocny - Wolanów

23 marca 2012 r. w holu Urzędu Gminy Wolanów odbędzie się Kiermasz Wielkanocny, zorganizowany przez Gminne Centrum Kultury w Wolanowie. Podczas kiermaszu będzie można nabyć prace autorstwa uczestników zajęć plastycznych prowadzonych w Gminnym Centrum Kultury oraz Świetlicy w Mniszku. Nie zabraknie ręcznie wykonanych pisanek, palemek, baranków z masy solnej, kartek czy stroików na stół wielkanocny.

Fundusze zebrane ze sprzedaży przeznaczone zostaną na zakup materiałów artystycznych oraz gier dla dzieci i młodzieży. Wszystkich chętnych zapraszamy na kiermasz w godzinach od 8.00 do 14.00.

pobierzdo góry do góry

21.03.2012 r.

Zapraszamy na konferencję podsumowującą realizację innowacyjnego projektu: Jestem aktywny – będę przedsiębiorcą.

loga

Serdecznie zapraszamy w najbliższy czwartek 22 marca na konferencję podsumowująca projekt pn. „Jestem aktywny – będę przedsiębiorcą” realizowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” w partnerstwie z Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z.o.o, Samorządami Województwa Świętokrzyskiego i Mazowieckiego oraz Lokalną Grupą Działania „Perła Czarnej Nidy”.

W konferencji wezmą udział osoby zaangażowane w jego realizację z ramienia Lidera Projektu oraz Partnerów projektu, Animatorzy prowadzący zajęcia w Innowacyjnych Klubach Przedsiębiorczości, Eksperci projektu oraz inni zaproszeni goście, w tym m.in. przedstawiciele poszczególnych samorządów z regionów świętokrzyskiego i mazowieckiego, przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Kielcach, szkół gimnazjalnych oraz instytucji edukacyjnych z Województwa Świętokrzyskiego.

Na konferencji zostaną podsumowane i przedstawione między innymi rezultaty działań podjętych w ramach projektu w regionach świętokrzyskim i mazowieckim, zostaną wygłoszone tematyczne prelekcje przez Ekspertów ds. przedsiębiorczości, metodyki, TRIZ i TRIZ-pedagogiki, zaprezentowane reportaże z funkcjonowania Innowacyjnych Klubów Przedsiębiorczości utworzonych w ramach projektu na terenie obu województw oraz z przebiegu Regionalnych Konkursów Przedsiębiorczości, a także zostaną przedstawione praktyczne materiały metodyczne dla nauczycieli dotyczące prowadzenia zajęć w szkolnych Innowacyjnych Klubach Przedsiębiorczości, opracowane w trakcie realizacji projektu przy wykorzystaniu założeń metodyki TRIZ.

Konferencja odbędzie się w Sali Kominkowej Wojewódzkiego Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach w godzinach 10.30-14.00. Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji, proszone są o telefoniczne bądź mailowe dokonywanie zgłoszeń do dnia 20 marca 2012 roku (tel. 41 365 81 79, 41 365 81 83; faks 41 365 81 91, e-mail: biuro.umws@sejmik.kielce.pl). Osoba do kontaktu: Ewa Cisowska-Kusak – Kierownik Lokalny Projektu.

pobierzdo góry do góry

22.03.2012 r.

Konkurs LGD Razem dla Radomki na najlepszą pracę licencjacką, magisterską i doktorską.

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Zapraszamy do udziału w konkursie na najlepszą pracę licencjacką, magisterską, doktorancką poświęconą tematyce gmin tworzących Lokalną Grupę Działania "Razem dla Radomki": Jedlińsk, Przysucha, Przytyk, Wieniawa, Wolanów, Zakrzew.

Zakres tematyczny prac nakierunkowany jest na ukazanie historii tego obszaru, jego kultury, gospodarki a także na wskazanie rozwiązań innowacyjnych stosowanych w przedsiębiorstwach z terenu LGD.Dla laureatów konkursu (trzech - po jednym w każdej kategorii) przeznaczone są atrakcyjne nagrody rzeczowe o wartości: 1000,00 zł za najlepszą pracę licencjacką, 2000,00 zł za najlepszą pracę magisterską, 3000,00 zł za najlepszą pracę doktorską.

W konkursie mogą wziąć udział prace które zostały napisane w terminie od 1 czerwca 2011 r. Termin napływu zgłoszeń upływa 20 listopada 2012 roku. Zgłoszenie do udziału w konkursie następuje poprzez nadesłanie pracy konkursowej wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym. Prace powinny zostać nadesłane w 1 egzemplarzu (wersja papierowa) oraz nagrane na nośniku elektronicznym na adres: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Razem dla Radomki" ul. Wernera 9/11, Radom.

pobierzdo góry do góry

26.03.2012 r.

Konkurs: Współpraca młodzieżowa z państwami niesąsiadującymi z UE

Młodzież w Działaniu

Do 15 maja 2012 r. można składać wnioski o dofinansowanie projektów naboru w Działaniu 3.2. Młodzi w świecie: Współpraca z państwami niesąsiadującymi z Unią Europejską w Programie Młodzież w Działaniu.

Celem naboru wniosków jest wspieranie projektów promujących współpracę na rzecz młodzieży między państwami uczestniczącymi w Programie Młodzież w Działaniu i państwami partnerskimi niesąsiadującymi z Unią Europejską (państwami, które podpisały z Unią Europejską porozumienie w sprawie młodzieży). Nabór otwarty jest dla organizacji działających na rzecz młodzieży, które są zainteresowane prowadzeniem projektów promujących współpracę w tej dziedzinie z udziałem liderów młodzieżowych i osób pracujących z młodzieżą, jak również samej młodzieży i innych podmiotów zaangażowanych w organizacje i struktury młodzieżowe.

Całkowity budżet przyznawany na współfinansowanie projektów w ramach niniejszego zaproszenia do składania wniosków wynosi 3 mln euro. Pomoc finansowa na realizację jednego projektu nie może przekroczyć 100 tyś. euro, a poziom dofinansowania ustalony jest na kwotę 80% całkowitych kosztów kwalifikujących się projektu.

pobierzdo góry do góry

26.03.2012 r.

Firmy z obszaru gmin tworzących Stowarzyszenie Razem dla Radomki nagrodzone na Gali Konkursu Perła Powiatu.

W piątek w Zespole Szkół Muzycznych w Radomiu odbyła się finałowa gala konkursu gospodarczego Perła Powiatu Radomskiego – pierwszej edycji konkursu organizowanego przez Starostę Radomskiego – Mirosława Ślifirczyka, którego ideą jest nagradzanie produktów, firm i gospodarstw rolnych, które osiągnęły najlepsze wyniki w 2011 roku, jak również wspieranie działalności gospodarczej oraz rolnej, promocja innowacyjnych przedsięwzięć i rozwiązań.

"Perła Powiatu" została przyznana w pięciu kategoriach: Mała Firma Roku (zatrudniająca mniej niż 50 pracowników), Firma Roku (zatrudniająca 50 i więcej osób), Produkt Roku, Małe Gospodarstwo Rolne (powierzchnia mniej niż 10 ha) oraz Gospodarstwo Rolne (powierzchnia 10 ha i powyżej).

Wśród nagrodzonych firm z terenu gmin tworzących nasze Stowarzyszenie w kategorii Mała Firma Roku zwyciężyła Piekarnia „Wacyn” z gminy Zakrzew - jedna z najbardziej zaawansowanych technologicznie piekarń w regionie, której produkty wytwarzane są zgodnie z własnymi recepturami, pozbawione sztucznych konserwantów i środków chemicznych. Produktem roku uznano „Miody Pszczele Odmianowe” Adama Pysiaka z Golędzina (gmina Zakrzew), który pszczelarstwem zajmuje się od 40 lat, posiada 70 rodzin pszczelich i prowadzi pasiekę wędrowną, pozyskując w sezonie 5 miodów odmianowych, w tym miód pozyskiwany z soków malinowych i żurawinowych.

Pozostałe nagrody otrzymali: Zakłady Chemiczne „Bochem” z Pionek (kategoria – Firma Roku), Marek Jabłoński z Pakosławia (Gospodarstwo Rolne), Michał Grzelak ze Skaryszewa (Małe Gospodarstwo Rolne). Nagrodę specjalną przyznano Stadninie „Hubertus” ze Skaryszewa. Galę konkursu uświetniły występy uczniów z Zespołu Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga, oraz kabaretu OT.TO.

Wszystkim nagrodzonym i nominowanym firmom i gospodarstwom rolnym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów

Perły Powiatu Radomskiego fot. Radom 24, Mieczysław Kaca Perły Powiatu Radomskiego - fot. Radom 24, Mieczysław Kaca Perły Powiatu Radomskiego -fot. Radom 24, Mieczysław Kaca
pobierzdo góry do góry

27.03.2012 r.

Jestem aktywny – będę przedsiębiorcą. Konferencja kończąca realizację projektu.

22 marca 2012 roku w Wojewódzkim Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach, przy ul. Ściegiennego 2 odbyła się konferencja kończąca realizację projektu JESTEM AKTYWNY – BĘDĘ PRZEDSIĘBIORCĄ. W konferencji uczestniczyły osoby zaangażowane w jego realizację z ramienia Lidera Projektu – Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii oraz Partnerów projektu – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy” oraz Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki”, Animatorzy prowadzący zajęcia w 10 Innowacyjnych Klubach Przedsiębiorczości, Eksperci projektu oraz inni zaproszeni goście, w tym m.in. przedstawiciele samorządów, przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Kielcach, szkół gimnazjalnych oraz instytucji edukacyjnych z Województwa Świętokrzyskiego.

Konferencja adresowana była do wszystkich uczestników, skupiała się wokół prezentacji celów i uwarunkowań realizacji projektu. Podczas konferencji głos zabrali reprezentanci wszystkich podmiotów zaangażowanych w realizacje projektu. Wystąpili eksperci – Pani Anna SabatUJK w Kielcach., Pan Jan Boratyński -Regionalny Dyrektor TRIZ-Polska, Pani dr Irena Stańczyk ekspert TRIZ-pedagogiki, UJK w Kielcach. Wnikliwego podsumowania wpływu projektu na postawy młodzieży przedstawili trenerzy, Animator Klubu ale także sama młodzież gimnazjalna na rzecz której projekt został zrealizowany.

W drugiej części spotkania przestawiono film z działalności Klubów Przedsiębiorczości z województwa mazowieckiego oraz film konkursowy przygotowany przez młodzież z Klubu w Chęcinach – zwycięzcę Regionalnego Konkursu Przedsiębiorczości zorganizowanego w województwie świętokrzyskim.

Konferencja – Projekt Jestem Aktywny – Będę Przedsiębiorcą Konferencja – Projekt Jestem Aktywny – Będę Przedsiębiorcą Konferencja – Projekt Jestem Aktywny – Będę Przedsiębiorcą
pobierzdo góry do góry

28.03.2012 r.

Filmy z zajęć prowadzonych w Innowacyjnych Klubach Przedsiębiorczości oraz z Regionalnego Konkursu – realizowanych w ramach projektu Jestem aktywny – będę przedsiębiorcą.

Zachęcamy do obejrzenia filmów które przedstawiają projekt „Jestem aktywny – będę przedsiębiorcą” - realizowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Razem dla Radomki" w partnerstwie ze Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii oraz Samorządami Województwa Mazowieckiego i Świętokrzyskiego. Projekt zakładał promocję postaw przedsiębiorczych oraz innowacyjnego podejścia do rozwiązywania problemów powstających w procesie prowadzenia firmy, poprzez współdziałanie przedsiębiorców z uczniami szkół gimnazjalnych.

Filmy prezentują zajęcia prowadzane przez Animatorów i Ekspertów TRIZ w 5 Innowacyjnych Klubach Przedsiębiorczości prowadzonych w gimnazjach z terenu działania LGD „Razem dla RadomkI” oraz Regionalny Konkurs Przedsiębiorczości, w którym rywalizowały w/w szkoły. Konkurs miał na celu sprawdzić wiedze merytoryczną młodzieży i ich twórcze podejście do rozwiązywania zadań, a także propagować wśród młodzieży ideę aktywnego i praktycznego nauczania przedsiębiorczości poprzez zaprezentowanie możliwości i skuteczności zastosowania na zajęciach mało znanej w Polsce metodyki TRIZ.
pobierzdo góry do góry

28.03.2012 r.

Wizyta Studyjna na obszarze gmin – Stowarzyszenia Regionu Spisz ze Słowacji.

Przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” w dniach 22 – 26 marca 2012 r. uczestniczyli w wyjeździe studyjnym, który został zorganizowany na obszarze gmin tworzących Stowarzyszenie Regionu Spisz ze Słowacji. Podczas spotkania obydwu organizacji, omówione zostały zagadnienia związane z inicjowaniem działań związanych z wprowadzeniem na rynek i promocją produktów lokalnych, rozwojem produktu turystycznego i realizacji projektów współpracy. Przedstawiciele Stowarzyszenia LGD „Razem dla Radomki” mieli okazję poznać produkty turystyczne oraz dorobek historyczny i dziedzictwo kulturowe odwiedzanych terenów. Obydwie Lokalne Grupy Działania wymieniły się również doświadczeniami z zakresu partnerstwa trójsektorowego, aktywizacji mieszkańców w celu korzystania z pomocy finansowej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Ukazano również problemy i osiągnięcia w zakresie rozwoju turystyki na obszarach LGD.

Efektem przeprowadzonych spotkań było podjęcie decyzji o podjęciu współpracy pomiędzy obydwiema organizacjami i podpisaniu deklaracji współpracy pomiędzy LGD „Razem dla Radomki” a LGD Stowarzyszenie Rozwoju Regionu Spisz. Współpraca ma przyczynić się do stworzenia i realizacji wizji rozwoju przy wykorzystaniu pełni możliwości, zainteresowań, wiedzy i pasji mieszkańców obszarów wiejskich, bogactwa dziedzictwa przyrodniczo – kulturowego oraz szans wynikających ze współpracy lokalnych środowisk obszaru partnerskiego działania. Założeniem podjętej współpracy jest również: budowa porozumienia organizacji na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich na terytorium Polski i Słowacji; wymiana doświadczeń w zakresie działań prowadzonych na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, promocji dziedzictwa przyrodniczego, kulturalnego i kulinarnego; inicjowanie działań zmierzających do budowania partnerstwa pomiędzy organizacjami pozarządowymi, biznesem i instytucjami sektora publicznego na rzecz podnoszenia jakości życia na wsi; przygotowanie i realizacja projektów współpracy a także rozwój turystyki opartej na lokalnych zasobach.

Członkowie Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” uczestniczyli również w szkoleniach przygotowanych przez pracowników Biura, w których przedstawione zostały najważniejsze zagadnienia związane z realizowanymi działaniami i naborami wniosków w ramach Osi 4 Programu LEADER; kierunkami działań w 2012 roku, oraz inicjatywami i działaniami które Stowarzyszenie zamierza realizować w II kwartale.

Wyjazd Studyjny – Stowarzyszenie Regionu Spisz ze Słowacja Wyjazd Studyjny – Stowarzyszenie Regionu Spisz ze Słowacja Wyjazd Studyjny – Stowarzyszenie Regionu Spisz ze Słowacja
Wyjazd Studyjny – Stowarzyszenie Regionu Spisz ze Słowacja Wyjazd Studyjny – Stowarzyszenie Regionu Spisz ze Słowacja Wyjazd Studyjny – Stowarzyszenie Regionu Spisz ze Słowacja
pobierzdo góry do góry

29.03.2012 r.

Konkurs dotacyjny: Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Mazowiecki Kurator Oświaty ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu województwa mazowieckiego w czasie ferii letnich 2012. Oferty można składać do 17 kwietnia 2012.

Przygotowywane projekty mogą dotyczyć organizacji letniego wypoczynku wyjazdowego oraz wypoczynku w miejscu zamieszkania. W przypadku organizacji wyjazdu – stawka dofinansowania wynosi 35 zł/osobodzień, a w przypadku organizacji wypoczynku w miejscu zamieszkania – 15 zł/osobodzień. Dofinansowanie nie może przekroczyć 99% całkowitych kosztów zadania, a środki przeznaczone na koszty obsługi zadania, w tym koszty administracyjne nie mogą przekraczać 25 %.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację projektów wynosi 2 468 000,00 zł.

pobierzdo góry do góry

30.03.2012 r.

Rozpoczęliśmy nabór wniosków w zakresie działań: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Odnowa i Rozwój Wsi, Małe Projekty.

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" Programu Rozwoju Obszarów wiejskich w zakresie:


Wnioski należy składać w:
Biurze Stowarzyszenia mieszczącym się przy ul. Wernera 9/11 w Radomiu w terminie od 30.03.2012 r. do 27.04.2012 r. do godziny 15.00. Informacje nt. działań jak również formularze wniosków o przyznanie pomocy dostępny są w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD www.razemdlaradomki.pl (w zakładce Materiały do pobrania: Materiały do pobrania przez Wnioskodawców) lub Samorządu Województwa Mazowieckiego www.prow.mazovia.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl.

LGD „Razem dla Radomki” zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegółowe informacje dostępne są w Biurze LGD "Razem dla Radomki" ul. Wernera 9/11 w Radomiu w godz. pn. 9.00-17.00, wt.-pt. 8.00-16.00. Tel. (048) 38-58-996, e-mail: zarzad@razemdlaradomki.pl.

pobierzdo góry do góry

30.03.2012 r.

24 numer Biuletynu Informacyjnego LGD Razem dla Radomki

Biuletyn LGD Razem dla Radomki

W tym szczególnym okresie poprzedzającym Święta Wielkanocne zachęcam Państwa do lektury najnowszego wydania Biuletynu Informacyjnego Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki”, który przedstawia najważniejsze informacje dotyczące działań realizowanych przez nasze Stowarzyszenie, a także z najważniejszych wydarzeń z życia naszych „małych ojczyzn”.

W aktualnym wydaniu przedstawiamy informacje związane z rozpoczynającymi się w dniu 30 marca 2012 r. naborami wniosków w ramach działania Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, a także relacje ze spotkania poetyckiego w Bierwcach, rozdania nagród Perły Powiatu Radomskiego w którym laureatami zostały firmy z terenu gmin LGD. Ponadto znajdą Państwo informacje o nowym projekcie którego realizację w miesiącu kwietniu rozpoczyna nasze Stowarzyszenie; partnerstwie ze Stowarzyszeniem Regionu Spisze ze Słowacji oraz o nowy działaniach i inicjatywach w Publicznej Szkole Podstawowej w Zakrzewie.

Biuletyn mogą Państwo przeczytać klikając w poniższą ikonę Pobierz. Życzymy miłej lektury.

pobierzdo góry do góry

mapa aktyawnych organizacji pozarzšdowych
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

dziedzictwo i rozwój patrnerzy lgd
ksow patrnerzy lgd
puszcza kozienicka partnerzy lgd
lgd ziemi siedleckiej
MAS Jablunkovsko
partnerzy lgd razem dla radomki
moves partnerzy lgd razem dla radomki
sao radomka
zwiazek gmin radomka

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”; w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.