Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 13193873


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Maj 201401.05.2014 r.

1 maja - 10. rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej

UE

1 maja 2004 r. na mocy Traktatu akcesyjnego podpisanego 16 kwietnia 2003 r. Polska wstąpiła do Unii Europejskiej. Faktyczny proces integracji Polski rozpoczął się w Atenach 8 kwietnia 1994 r. z chwilą złożenia przez Polskę wniosku o członkostwo w Unii Europejskiej i potwierdzenia go przez wszystkie państwa członkowskie podczas konferencji w Essen 9 – 10 grudnia 1994 r. . Razem z Polską przystąpiło 9 innych państw: Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Słowacja, Słowenia, Węgry.

Chcąc zachęcić Polaków do wspólnego świętowania, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju wraz z licznymi partnerami z całej Polski (m.in. Urzędami Marszałkowskimi, instytucjami wdrażającymi fundusze unijne, beneficjentami oraz Telewizją Polską) przeprowadzi szereg działań, które podsumują ostatnie 10 lat rozwoju naszego kraju i zaprezentują skalę zmian, jakie nastąpiły w naszym kraju dzięki wykorzystaniu Funduszy Europejskich.

pobierzdo góry do góry

02.05.2014 r.

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

Dzień Flagi

Od dziesięciu lat, 2 maja obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, polskie święto państwowe. Obchodzone jest między świętami 1 – maja – Świętem Pracy i 3 maja – Świętem Konstytucji 3 maja.

2 maja nie jest datą przypadkową. Ma upamiętniać żołnierzy 1 Dywizji Kościuszkowskiej którzy 2 maja 1945 roku wywiesili biało-czerwony sztandar na kolumnie Siegessaule w Berlinie w trakcie zdobywania tego miasta. Jest także przypomnieniem, iż w czasach PRL właśnie w dniu 2 maja kazano zdejmować flagi narodowe, by nie pozostawały na masztach w nieuznawane przez władze komunistyczne Święto Konstytucji 3 Maja.

pobierzdo góry do góry

03.05.2014 r.

Święto 3 maja

Obraz Jana Matejki – Konstytucja 3 maja

Dziś mija 223 lat odkąd Sejm Czteroletni po burzliwej debacie przyjął przez aklamację ustawę rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 Maja. Była ona drugą na świecie i pierwszą w Europie ustawą regulującą organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli.

Konstytucja 3 maja 1791r. dokonywała zasadniczej przemiany przestarzałego ustroju politycznego Rzeczpospolitej. Zgodnie z duchem Oświecenia wprowadziła podział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Uchwalona przez Sejm Czteroletni jako "Ustawa Rządowa", Konstytucja wprowadzała w Rzeczpospolitej wolności wyzwania, jednak religią panującą pozostawał katolicyzm. Na mocy Konstytucji 3 maja zmieniono również następujące elementy: Polska stała się monarchią parlamentarną, Likwidacji uległa odrębność urzędów Polski i Litwy; Zniesiono liberum veto wolne elekcje, konfederacje.

Święto obchodzone w dniu 3 maja jest obok 11 listopada (Dnia Odzyskania Niepodległości) najważniejszym polskim świętem narodowym. 3 maja przypomina nam wysiłki patriotów, którzy podjęli się trudnego zadania – reformy państwa chylącego się ku upadkowi. Dostarcza nam też wiele wzorów do naśladowania, daje przykłady zachować patriotycznych.

pobierzdo góry do góry

05.05.2014 r.

Działasz Lokalnie? Kolejny nabór wniosków na projekty aktywizujące społeczność lokalną.

Działaj Lokalnie

Ruszyła kolejna edycja konkursu programu „Działaj lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii oraz Stowarzyszenie Centrum Młodzieży „Arka” w Radomiu. Celem realizowanego konkursu jest aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego, realizowanych w małych miejscowościach. Pula środków finansowych w ramach konkursu wynosi 42 tysiące złotych.

Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne, które mają swoją siedzibę, lub planują prowadzić działania w gminach: Borkowice, Chotcza, Iłża, Jastrzębia, Jedlińsk, Kowala, Lipsko, Pionki, Sienno, Solec nad Wisłą, Zakrzew.

pobierzdo góry do góry

05.05.2014 r.

Zaproszenie do Magnolii - spotkanie autorskie z Grażyną Jeronim-Gałuszką w Radomskiej Bibliotece Głównej. 6.05.2014 r.

Lato w Magnolii

Radomska Biblioteka Główna zaprasza jutro na spotkanie autorskie z Grażyną Jeronim Gałuszką, promujące najnowszą powieść „Długie lato w Magnolii” oraz otwarcie wystawy fotografii Pawła Podłońskiego zatytułowaną „Londyn – w drodze do..”.

Spotkanie z Grażyną Jeronim- Gałuszką, mieszkanką gminy Zakrzew, autorką licznych powieści odbędzie się 6 maja o godzinie 17.00. Autorka ukończyła bibliotekoznawstwo na Uniwersytecie Warszawskim oraz scenopisarstwo w PWSFTviT w Łodzi. Jej debiutancka powieść Złote nietoperze otrzymała pierwszą nagrodę w konkursie literackim "Kolory życia". W 2007 r. wydało ją Wydawnictwo Prószyński i S - ka, następnie ukazały się: Oczy Marzanny M., Kobiety z Czerwonych Bagien, Nie zostawiaj mnie, Magnolia i Gdybyś mnie kochała. W maju ukaże się kolejna - Długie lato w Magnolii.

pobierzdo góry do góry

06.05.2014 r.

Jak nie kochać tej ziemi… - Mała Ojczyzna w obiektywie uczestników warsztatów fotograficznych w Zakrzewie

Warsztaty fotograficzne w Zakrzewie

Gminna Biblioteka Publiczna w Zakrzewie przy współpracy z Lokalną Grupą Działania „Razem dla Radomski” przystąpiła do projektu „Jak nie kochać tej ziemi… - Mała Ojczyzna w obiektywie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 3 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

W ramach projektu organizujemy bezpłatne warsztaty fotograficzne dla młodzieży w wieku 12 – 18 lat. Uczestniczy w nich 15 młodych osób z terenu gminy Zakrzew. Zajęcia prowadzone są przez wybitnego radomskiego artystę fotografika – Wojciecha Stana. Podczas warsztatów młodzież poznaje tajniki warsztatowe fotografii oraz sprzęt fotograficzny, m.in. zasady kadrowania, wykorzystanie koloru, perspektywy, tła. sposoby fotografowania krajobrazu, obiektów, tajniki fotografii portretowej.

pobierzdo góry do góry

07.05.2014 r.

Konferencja projektu eCOOP – cyfrowe środowisko współdziałania

eCOOP – cyfrowe środowisko współdziałania

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego serdecznie zaprasza w dniu 8 maja 2014 r. o godzinie 9.00 na Konferencję Regionalną kończącą działanie Mikroimlementacji pt. „Moja historia – integracja pokoleń”, w ramach projektu „eCOOP – cyfrowe środowisko współdziałania”, które odbędzie się w hotelu Panorama w Mszczonowie przy ul. Tarczyńskiej 109a.

Działania „Moja historia – integracja pokoleń” realizowane było w okresie od października 2013 r. do kwietnia 2014 r. przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego we współpracy z Gminnym Centrum Informacji w Mszczonowie, w ramach projektu „eCOOP – cyfrowe środowisko współdziałania”. Jego głównym celem była integracja pokoleń, w tym przypadku szesnaściorga młodych ludzi oraz takiej samej liczby seniorów. Wizualnym rezultatem przedsięwzięcia są „videobloga”, czyli nagrania wspomnień osób starszych zebrane i zmontowane przez młodzież szkolną.

pobierzdo góry do góry

07.05.2014 r.

Lista rankingowa wniosków złożonych w ramach naboru wniosków dla działania: Małe Projekty

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” informuje o zakończeniu powtórnej oceny wniosków, dokonanej przez Radę Stowarzyszenia w sprawie oceny wniosków które wpłynęły w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś 4 Leader na lata 2007-2013 w ramach działania: „Małe projekty”.

Zatwierdzona lista rankingowa wniosków o dofinansowanie operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Razem dla Radomki” dla działania: „Małe Projekty”, złożonych w ramach naborów wniosków przeprowadzonych przez LGD w terminie od 24 marca 2014 r. do 7 kwietnia 2014 r., ocenionych powtórnie przez Radę LGD.

pobierzdo góry do góry

08.05.2014 r.

Ostatnie dni na składanie wniosków w Programie Grantowym Fundacji Orange.

Fundacja Orange

Już po raz szósty Fundacja Orange przyzna granty w ramach programu Akademia Orange na realizację innowacyjnych projektów, w których młodzi ludzie staną się twórcami kultury. W programie mogą wziąć udział organizacje i instytucje pracujące z dziećmi i młodzieżą. Termin składania wniosków mija 14 maja 2014 r.

Program Akademia Orange, realizowany przez Fundację Orange, wspiera oryginalne inicjatywy edukacyjno-kulturalne, by rozbudzić potencjał młodych ludzi z różnorodnych środowisk i włączyć ich do aktywnego uczestniczenia w kulturze. Każdego roku w Akademii Orange bierze udział ponad 5 tysięcy młodych ludzi, przyszłych twórców i świadomych odbiorców kultury.

pobierzdo góry do góry

09.05.2014 r.

Zapraszamy na Jarmark Ludowy do Bieniędzic. 18 maja 2014 r.

Jarmark Ludowy w Bieniędzicach

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” wspólnie z Gminą Wolanów oraz Stowarzyszeniem „Razem dla Rozwoju” serdecznie zapraszają na Jarmark Ludowy, którego tegoroczna edycja odbędzie się w niedzielę - 18 maja 2014 r. na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Bieniędzicach o godzinie 16.00.

Jarmark Ludowy – jest wydarzeniem, które ma na celu promocję folkloru i dziedzictwa kulturowego naszych małych ojczyzn. Ideą imprezy jest organizacja wydarzenia w małych miejscowościach położonych na obszarach wiejskich; aktywizacja mieszkańców, kół gospodyń wiejskich i organizacji pozarządowych do wspólnego inicjowania i kreowania wydarzeń kulturalnych. Naszej idei nie jest obca też chęć przypomnienia o minionym już, ale pięknym zwyczaju polskiej wsi, którym były wiejskie zabawy ludowe, na który kapele grały huczne mazurki, oberki podczas których spotykali się wszyscy mieszkańcy wsi.

pobierzdo góry do góry

12.05.2014 r.

XV edycja konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego

XV edycja konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego

Samorząd Województwa Mazowieckiego już po raz 15 organizuje konkurs Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego, pragnąc nagrodzić wybitnych mieszkańców naszego regionu za szczególne zasługi w zakresie promocji województwa mazowieckiego w kraju i na świecie w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

To uhonorowanie pracy i talentu ludzi niepospolitych, którzy z potrzeby serca intensywnie działają na rzecz wspólnoty mazowieckiej. Zapraszamy zatem do zgłaszania kandydatów. Nabór wniosków przewidziany jest do 30 czerwca br. Spośród nominowanych przez uprawnione podmioty, Kapituła wyłoni 10. laureatów, którzy podczas uroczystej gali otrzymają pamiątkową statuetkę oraz nagrodę pieniężną w wysokości 10 000 zł.

pobierzdo góry do góry

12.05.2014 r.

Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla Smaczka z Doliny Radomki.

Mistrzowie Agroligi – Państwo Bankiewicz fot. www.prezydent.pl, Wojciech Olkusnik

Monika i Tomasz Bankiewicz – właściciele gospodarstwa sadowniczego i producenci maturalnie mętnego soku – Smaczka z Doliny Radomki zostali laureatami kolejnej prestiżowej nagrody. Po wielkim sukcesie jakim było otrzymanie w miesiącu kwietniu – tytułu Mistrzów Agroligii 2013 tym razem za swoje soki otrzymali Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Konkurs Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego to sposób na promocję i rozpowszechnienie poza granicami Mazowsza wyrobów producentów żywności z naszego regionu. Produkty, którym przyznano wyróżnienie są zdrowe i wytwarzane według oryginalnych przepisów. Mogły się o nie starać zarówno firmy komercyjne, jak też podmioty i organizacje zajmujące się wytwarzaniem żywności na mniejszą skalę – koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia, gospodarstwa agroturystyczne, gospodarstwa ekologiczne, osoby fizyczne, które mogą udokumentować swoją działalność posiadanymi certyfikatami, dyplomami, zaświadczeniami lub innymi dokumentami (np. potwierdzającymi prezentację produktu na targach, wystawach, imprezach lokalnych i regionalnych). Od zeszłego roku przyznawane laury są przyznawane producentom indywidualnym oraz przedsiębiorcom. W każdej grupie nagradzano produkty z podziałem na kategorie: przetwory mięsne, owocowe i warzywne, wyroby piekarnicze i cukiernicze, produkty mleczarskie, miody oraz napoje.

pobierzdo góry do góry

13.05.2014 r.

Mazowsze Bliskie Sercu – konkurs fotograficzny!

Mazowsze Bliskie Sercu

Samorząd Województwa Mazowieckiego już po raz dziewiąty zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym „Mazowsze bliskie sercu”, który przeznaczony jest dla fotografów amatorów mieszkających lub uczących się na terenie Mazowsza.

Do konkursu można zgłaszać fotografie w jednej kategorii tematycznej: „Mazowsze – pomysł na weekend dwa kroki stąd” oraz w dwóch kategoriach wiekowych: do 16 roku życia lub powyżej 16 roku życia.

pobierzdo góry do góry

15.05.2014 r.

Noc muzeów we Wsoli

Noc Muzeów we Wsoli

Tradycyjnie już Muzeum Witolda Gombrowicza zaprasza na Noc Muzeów w przeddzień tego europejskiego wydarzenia. I tradycyjnie we Wsoli zabrzmi dobra muzyka z dobrym, literackim tekstem: gościem muzeum będzie Jacek Kleyff, człowiek-legenda, bard, poeta, kompozytor, malarz. Współtwórca Salonu Niezależnych, założyciel Orkiestry Na Zdrowie.

Zapraszamy na koncert, w którym Kleyffowi towarzyszyć będą wybitni muzycy: Mikołaj Trzaska i Jerzy „Słoma” Słomiński. Poprosiliśmy naszego gościa, by przypomniał publiczności swoje stare utwory, dla wielu będące synonimem niezależnej kultury w czasach, gdy ta niezależność nie była łatwa. A także zaprezentował nowe teksty i muzykę, inne od tych najlepiej pamiętanych, ale równie ważne i dające do myślenia.

pobierzdo góry do góry

16.05.2014 r.

Majówka w Bierwieckiej Woli.

Majówka w Bierwieckiej Woli

Zapraszamy wszystkich do wspólnej zabawy na Majówce, która odbędzie się w najbliższą sobotę 17 maja 2014r. w Bierwieckiej Woli (gmina Jedlińsk).

Organizatorzy wydarzenia – Wójt Gminy Jedlińsk oraz Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku przygotowali wiele atrakcji. W programie programy artystyczne w wykonaniu mieszkańców, przedstawienie teatralne „Pchła-krętaczka”, program muzyczny w wykonaniu Dariusza Makarewicza, oraz konkursy dla dzieci i dorosłych. Dla najmłodszych przygotowane zostanie wesołe miasteczko i wiele innych atrakcji. Na zakończenie imprezy czeka na Nas zabawa taneczna z zespołem Bajka oraz z DJ-em.

pobierzdo góry do góry

16.05.2014 r.

Przysucha zaprasza na Noc Muzeów

Noc Muzeów w Przysusze

Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze po raz kolejny uczestniczy w Międzynarodowym Dniu Muzeów, który odbędzie się w najbliższą sobotę. W ten wyjątkowy dzień placówka zaprasza wszystkie zainteresowane osoby na bezpłatne zwiedzanie muzealnych ekspozycji w godzinach od 19.00 do 22.00.

W programie ponadto zaplanowano m.in. prelekcję na temat twórczości muzycznej i kompozytorskiej Oskara Kolberga, pokaz nagrania fragmentu koncertu pieśni Oskara Kolberga, który odbył się w dniu 21.02.2014 r; zwiedzanie z przewodnikiem wystawy „Muzyka tradycyjna i instrumentarium ludowe regionu radomskiego”; pokaz filmów Piotra Baczewskiego o muzykantach z okolic Przysuchy; a także pokaz filmu Muzeum utracone popularyzującego wiedzę o polskich stratach wojennych w dziedzinie dóbr kultury. (Projekt realizowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR).

pobierzdo góry do góry

17.05.2014 r.

Jarmark Ludowy w Bieniędzicach już jutro! Zapraszamy!

Jarmark Ludowy w Bieniędzicach

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” wspólnie z Gminą Wolanów oraz Stowarzyszeniem „Razem dla Rozwoju” serdecznie zapraszają na Jarmark Ludowy, którego tegoroczna edycja odbędzie się w niedzielę - 18 maja 2014 r. na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Bieniędzicach o godzinie 16.00.

Jarmark Ludowy – jest wydarzeniem, które ma na celu promocję folkloru i dziedzictwa kulturowego naszych małych ojczyzn. Ideą imprezy jest organizacja wydarzenia w małych miejscowościach położonych na obszarach wiejskich; aktywizacja mieszkańców, kół gospodyń wiejskich i organizacji pozarządowych do wspólnego inicjowania i kreowania wydarzeń kulturalnych. Naszej idei nie jest obca też chęć przypomnienia o minionym już, ale pięknym zwyczaju polskiej wsi, którym były wiejskie zabawy ludowe, na który kapele grały huczne mazurki, oberki podczas których spotykali się wszyscy mieszkańcy wsi.

pobierzdo góry do góry

19.05.2014 r.

Folkowe święto w Bięniędzicach.

Jarmark Ludowy w Bieniędzicach

Piękno tradycji ludowej co roku odżywa w połowie maja w niewielkiej miejscowości Bieniędzice, położonej w gminie Wolanów. Wszystko to za sprawą zorganizowanego w niedzielę Jarmarku Ludowego, który na celu ma promocję folkloru, dziedzictwa kulturowego, oraz chęć przypomnienia o pięknym zwyczaju polskiej wsi, którym były wiejskie zabawy ludowe, podczas których grane były huczne mazurki, oberki i fokstroty! Druga edycja wydarzenia została przygotowana przez Stowarzyszenie „Razem dla Rozwoju”, Urząd Gminy w Wolanowie oraz Lokalną Grupę Działania „Razem dla Radomki” i współfinansowana została ze środków Unii Europejskiej w Ramach osi 4 Leader – Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Jarmark Ludowy to impreza promująca bogatą tradycję i kulturę obszarów wiejskich. Organizowana jest w niewielkim miejscowościach, tak aby aktywizować mieszkańców, koła gospodyń wiejskich i organizacje pozarządowe do wspólnego kreowania wydarzeń kulturalnych. Poprzez nasze „folkowe inicjatywy” chcemy przypomnieć o pięknym zwyczaju polskiej wsi, którym były wiejskie zabawy ludowe, na których kapele grały huczne mazurki, oberki podczas których spotykali się wszyscy mieszkańcy wsi.

pobierzdo góry do góry

20.05.2014 r.

II edycja konkursu na najlepszą orkiestrę dętą Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

”KSOW"

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich zaprasza do udziału w konkursie mającym na celu wyłonienie i promocje najlepszych orkiestr dętych działających na obszarach wiejskich w województwie mazowieckim.

Konkurs ma na celu rozbudzenie aktywności społecznej w województwie mazowieckim, a szczególnie ochronę dziedzictwa kulturowego. Pula nagród w konkursie wynosi 22.000 zł, w tym nagroda I stopnia do 10 000 zł, II stopnia do 6 000,00 zł, III stopnia do 4 000,00 zł.

pobierzdo góry do góry

20.05.2014 r.

Zderzenie pokoleń. Nowy projekt LGD który otrzymał dofinansowanie!

Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych

„Zderzenie pokoleń – seniorzy i młodzi na rzecz edukacji kulturowej” to tytuł nowego projektu Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”, który uzyskał wsparcie finansowe w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych lata 2014-2020, prowadzonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Dzięki realizacji naszej nowej inicjatywy, chcemy przełamać stereotypy i pokazać że życie na emeryturze, szczególnie osób po 60 roku życia nie musi oznaczać zamykania się w domu. Uważamy że to czas na nowe wyzwania. Dlatego chcemy zainspirować „seniorów” oraz młodzież, dążąc do integracji wewnątrz i międzypokoleniowej – tworząc trzy nieformalne Uniwersytety Kultury na obszarze gminy Jedlińsk, Przytyk i Wieniawa. Dzięki nim umożliwimy udział „seniorom” w życiu społecznym, kulturalnym, rozwinięcie ich pasji, a także poznawania nowych zjawisk i technologii powstających w dzisiejszych czasach. Nasze działania dążyć będą do aktywizacji uczestników, którzy to dzięki zdobytym umiejętnościom podczas warsztatów, sami zaczną kierować przebiegiem projektu, dzięki temu tworząc odpowiednią przestrzeń kultury i edukacji na obszarze małych miejscowości na terenach wiejskich. To w skrócie – co chcemy zaproponować poprzez realizacje projektu.

pobierzdo góry do góry

21.05.2014 r.

Nabór wniosków w Programie Eramus+: Sport

Erasmus+

Komisja Europejska (Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury) przedłużyła do 26 czerwca 2014 termin naboru wniosków w ramach akcji „Współpraca partnerska w dziedzinie sportu” i „Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe”.

Założenia i cele Akcji Sport: rozwiązanie zagrożeń dla uczciwości sportu, takich jak: doping, ustawianie meczów, przemoc na trybunach, nietolerancja, dyskryminacja; promowanie i wspieranie dobrego zarządzania w sporcie; promowanie wolontariatu, integracji społecznej i wyrównywania szans, wraz z szerzeniem świadomości dobrego wpływu aktywności fizycznej na poprawę zdrowia (HEPA) oraz równego dostępu do sportu dla wszystkich.

pobierzdo góry do góry

21.05.2014 r.

Festyny ekologiczne w gminie Zakrzew - Moje rady na odpady.

Erasmus+

„Moje rady na odpady” – to nazwa dwóch festynów ekologicznych, które odbędą się w gminie Zakrzew, w miejscowościach Janiszew i Zatopolice. Będą to imprezy ogólnodostępne i bezpłatne i odbędą się w dniu 1 i 15 czerwca 2014r. Serdecznie zapraszamy

pobierzdo góry do góry

22.05.2014 r.

Nabór wniosków Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA

”KSOW"

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA ogłasza nabór wniosków na projekty do realizacji w ramach Planu Działania KSOW na lata 2014 – 2015. Projekty mogą dotyczyć wyłącznie poniższych działań szczegółowych zaplanowanych do realizacji w ramach Planu działania Sekretariatu Centralnego KSOW na lata 2014-2015: Przeniesienie dobrych praktyk, projektów innowacyjnych oraz organizacja wymiany doświadczeń i „know-how”: 2.5 Organizacja wizyt studyjnych mających na celu wymianę doświadczeń.

Limit środków finansowych przeznaczonych na projekty w działaniu 2.5 wynosi 1 000 000,00 zł

pobierzdo góry do góry

23.05.2014 r.

W ARIMR trwa przyjmowanie wniosków o przyznanie premii młodych rolnikom

”

Od 15 maja do 21 czerwca 2014 r. Oddziały Regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będą przyjmowały wnioski o przyznanie pomocy z działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom". Wsparcie to jest finansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. W tym naborze ARiMR ma do rozdzielenia ok. 800 mln zł.

Termin i warunki przyjmowania wniosków o taką pomoc zapowiedział Andrzej Gross Prezes ARiMR podczas konferencji prasowej zorganizowane 18 kwietnia w siedzibie centrali ARiMR w Warszawie. Prezes zaznaczył wówczas, że to wsparcie jest bardzo oczekiwane na polskiej wsi i dlatego jest uruchamiane niezwłocznie po podpisaniu rozporządzenia przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego, które reguluje zasady tegorocznego naboru.

pobierzdo góry do góry

26.05.2014 r.

Konkurs na rzecz Edukacji Globalnej

Fundacja Edukacja dla Demokracji zaprasza organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty do składania wniosków o dofinansowanie projektów z zakresu edukacji globalnej. Termin składania wniosków upływa 23 czerwca 2014 r.

Dla potrzeb niniejszego konkursu przez „edukację globalną” rozumie się działania edukacyjne skierowane do polskiego społeczeństwa i nawiązujące do problemów i wyzwań rozwojowych na świecie. Jest to część kształcenia obywatelskiego i wychowania, która rozszerza ich zakres przez uświadamianie istnienia zjawisk i współzależności globalnych. Głównym celem edukacji globalnej jest przygotowanie odbiorców do stawiania czoła wyzwaniom dotyczącym całej ludzkości. Przez współzależności należy rozumieć wzajemne powiązania i przenikanie systemów kulturowych, środowiskowych, ekonomicznych, społecznych, politycznych i technologicznych.

pobierzdo góry do góry

27.05.2014 r.

Wieniawa – nowy zespół folklorystyczny laureatem Festiwalu Folkloru Powiśle.

Zespół Wieniawa

Zespół folklorystyczny Wieniawa, który został reaktywowany po kilku latach przerwy, powrócił na scenę wielkim stylu i może poszczycić się bardzo znaczącym sukcesem. 18 maja 2014 r. wystąpił po raz pierwszy przed szerszą publicznością, zdobywając główną nagrodę – w kategorii zespoły śpiewacze na XX Festiwalu Folkloru i Twórczości Nieprofesjonalnej Powiśle 2014 w Lipsku.

Jak wspomina Pani Alicja Ślifriczyk, Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Wieniawie – Reaktywacja zespołu okazała się bardzo dobrym pomysłem. Po krótkim, bo zaledwie 4 miesięcznym czasie prób, zarówno zespół śpiewaczy, jak i soliści Ewa Białek, Władysława Adamczyk oraz Mariank Kulkowski zdobyli czołowe nagrodzone miejsca.

pobierzdo góry do góry

28.05.2014 r.

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach e-learningowych!

Szkolenia - Multicel

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki”, zaprasza mieszkańców gmin Jedlińsk, Przysucha, Przytyk, Wolanów, Wieniawa i Zakrzew oraz wszystkie zainteresowane osoby do udziału w bezpłatnych szkoleniach realizowanych w ramach projektu „Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej”.

Szkolenia prowadzone będą w ramach następujących zagadnień: Fotowoltaika i energia odnawialna, Oskar Kolberg- życie i twórczość, Język angielski-poziom podstawowy, Język niemiecki-poziom podstawowy, Obsługa komputera-poziom średniozaawansowany.

pobierzdo góry do góry

29.05.2014 r.

Zaproszenie do Przysuchy na 15 Dni Przysuchy i 55 Dni Kolbergowskie!

Przysucha – rodzinne miasta Oskara Kolberga – co roku w pierwszy weekend czerwca przyciąga liczne grono widzów, którzy przyjeżdżają tutaj na organizowane wydarzenia kulturalne. Sobota – to „Dni Przysuchy” impreza na której prezentują się ogólnopolskie gwiazdy estrady. Niedziela – to dzień „Dni Kolbergowskich” podczas którego możemy podziwiać autentycznych muzyków wiejskich, którzy uczestniczą w Mazowieckiem Przeglądzie Folkloru. Na wydarzenia zapraszają Urząd Miasta i Gminy Przysucha, Dom Kultury w Przysusze, Towarzystwo Kulturowe im. Oskara Kolberga oraz nasze Stowarzyszenie „Razem dla Radomki”, które od 5 lat jest współorganizatorem imprez.

W sobotę 7 czerwca czeka nas moc atrakcji, wśród których należy wyróżnić występ Jacek Stachurskiego z zespołem. Dni Przysuchy rozpocznie się o godzinie 17.00 występ rockowego zespołu Crossroad Strangers. Po nim zaprezentuje się Przysuska Orkiestra Dęta oraz Chór Nauczycielski „Canto”.

pobierzdo góry do góry

mapa aktyawnych organizacji pozarzšdowych
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

dziedzictwo i rozwój patrnerzy lgd
ksow patrnerzy lgd
puszcza kozienicka partnerzy lgd
lgd ziemi siedleckiej
MAS Jablunkovsko
partnerzy lgd razem dla radomki
moves partnerzy lgd razem dla radomki
sao radomka
zwiazek gmin radomka

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”; w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.