Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 13193750


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Maj 201301.05.2013 r.

1 maja - 9. rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej

UE

1 maja 2004 r. na mocy Traktatu akcesyjnego podpisanego 16 kwietnia 2003 r. Polska wstąpiła do Unii Europejskiej. Faktyczny proces integracji Polski rozpoczął się w Atenach 8 kwietnia 1994 r. z chwilą złożenia przez Polskę wniosku o członkostwo w Unii Europejskiej i potwierdzenia go przez wszystkie państwa członkowskie podczas konferencji w Essen 9 – 10 grudnia 1994 r. . Razem z Polską przystąpiło 9 innych państw: Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Słowacja, Słowenia, Węgry.

Przez okres 9 lat Polska otrzymała z funduszy polityki spójności 82,2 mld euro, czyli ok. 342 mld zł. Dzięki tym środkom zrealizowano dotychczas prawie 172 tys. projektów. Na lata 2014-2020 otrzymamy kolejną ogromną pulę środków – 73 mld euro z polityki spójności. W latach 2007-2011 Polska gospodarka rozwijała się w wysokim tempie, generując najwyższe średnioroczne tempo wzrostu w całej Unii Europejskiej (4,3 proc. wobec 0,5 proc. w UE-27) i utrzymując się na ścieżce wzrostu gospodarczego nawet w kryzysowym dla wielu państw 2009 roku. Dystans pomiędzy Polską a średnią UE-27 mierzony PKB na mieszkańca wyraźnie zmalał w okresie 2007-2011 – o ponad 13 pkt proc. Tym samym, pod względem szybkości procesu równania do średniej unijnej w zakresie poziomu rozwoju gospodarczego, Polska znalazła się na pierwszym miejscu.

pobierzdo góry do góry

02.05.2013 r.

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

Dzień Flagi

Od dziewięciu lat, 2 maja obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, polskie święto państwowe. Obchodzone jest między świętami 1 – maja – Świętem Pracy i 3 maja – Świętem Konstytucji 3 maja.

2 maja nie jest datą przypadkową. Ma upamiętniać żołnierzy 1 Dywizji Kościuszkowskiej którzy 2 maja 1945 roku wywiesili biało-czerwony sztandar na kolumnie Siegessaule w Berlinie w trakcie zdobywania tego miasta. Jest także przypomnieniem, iż w czasach PRL właśnie w dniu 2 maja kazano zdejmować flagi narodowe, by nie pozostawały na masztach w nieuznawane przez władze komunistyczne Święto Konstytucji 3 Maja.

pobierzdo góry do góry

03.05.2013 r.

Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 maja

Obraz Jana Matejki – Konstytucja 3 maja

Dziś mija 222 lat odkąd Sejm Czteroletni po burzliwej debacie przyjął przez aklamację ustawę rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 Maja. Była ona drugą na świecie i pierwszą w Europie ustawą regulującą organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli.

Konstytucja 3 maja 1791r. dokonywała zasadniczej przemiany przestarzałego ustroju politycznego Rzeczpospolitej. Zgodnie z duchem Oświecenia wprowadziła podział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Uchwalona przez Sejm Czteroletni jako "Ustawa Rządowa", Konstytucja wprowadzała w Rzeczpospolitej wolności wyzwania, jednak religią panującą pozostawał katolicyzm. Na mocy Konstytucji 3 maja zmieniono również następujące elementy: Polska stała się monarchią parlamentarną, Likwidacji uległa odrębność urzędów Polski i Litwy; Zniesiono liberum veto wolne elekcje, konfederacje.

Święto obchodzone w dniu 3 maja jest obok 11 listopada (Dnia Odzyskania Niepodległości) najważniejszym polskim świętem narodowym. 3 maja przypomina nam wysiłki patriotów, którzy podjęli się trudnego zadania – reformy państwa chylącego się ku upadkowi. Dostarcza nam też wiele wzorów do naśladowania, daje przykłady zachować patriotycznych.

pobierzdo góry do góry

06.05.2013 r.

Przypominamy o trwającym naborze wniosków prowadzonych przez LGD Razem dla Radomki!

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" Programu Rozwoju Obszarów wiejskich w zakresie:


Wnioski należy składać w:
Biurze Stowarzyszenia mieszczącym się przy ul. Wernera 9/11 w Radomiu w terminie od 22. 04.2013 r. do 17.05.2013 r. do godziny 16.00. Informacje nt. działań jak również formularze wniosków o przyznanie pomocy dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD www.razemdlaradomki.pl (w zakładce Materiały do pobrania: Materiały do pobrania przez Wnioskodawców) lub Samorządu Województwa Mazowieckiego www.prow.mazovia.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl.

Nabory wniosków skierowane są m.in. do osób, które chcą rozpocząć działalność gospodarczą, dla przedsiębiorców, rolników, samorządów, organizacji pozarządowych, placówek i instytucji kultury z obszaru gmin: Jedlińsk, Przysucha, Przytyk, Wieniawa, Wolanów, Zakrzew.

LGD „Razem dla Radomki” zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegółowe informacje dostępne są w Biurze LGD "Razem dla Radomki" ul. Wernera 9/11 w Radomiu w godz. pn. 9.00-17.00, wt.-pt. 8.00-16.00. Tel. (048) 38-58-996, e-mail: zarzad@razemdlaradomki.pl.

pobierzdo góry do góry

07.05.2013 r.

37 Biuletyn Informacyjny LGD Razem dla Radomki

Przed Państwem majowy numer Biuletynu Informacyjnego Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”, na łamach którego co miesiąc przekazujemy najważniejsze informacje dotyczące działań naszej organizacji. Nie zabraknie w nim również opisu inicjatyw realizowanych na terenie naszych gmin.

W bieżącym numerze przypominamy o prowadzonym przez nas w terminie do 17 maja 2013 r. naborze wniosków skierowanych do przedsiębiorców , rolników, samorządów, organizacji pozarządowych, czy też placówek i instytucji kultury, w które pula dostępnych środków wynosi ponad 2 miliony złotych! Uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych zapraszamy do udziału multimedialnych szkoleniach „E-learning w poznaniu naszego dziedzictwa” W numerze nie zabraknie relacji z Międzynarodowych Targów Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki „Agrotravel”, Targów Produktów Regionalnych „Regionalia” oraz z Międzynarodowej Konferencji w Zakrzewie nt. „20 – lecie międzywojennego w kulturze polskiej”. Przedstawiamy również pierwszy z cyklu artykułów poświęconych rodzinie Podlodowskich z Przytyka, autorstwa Pani Agaty Świątkowskiego z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.

Zachęcamy do dzielenia się swoimi uwagami i spostrzeżeniami na łamach Biuletynu. Zapraszamy również do relacjonowania najważniejszych wydarzeń z życia naszych „małych ojczyzn”, oraz do wspólnego redagowania naszego wydawnictwa.

Biuletyn mogą Państwo pobrać klikając w poniższą ikonę Pobierz.

pobierzdo góry do góry

08.05.2013 r.

Premiera filmu pt. Pieśni Wiersze Rytuały- zrealizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Wieniawie.

Produkcja filmu „Pieśni Wiersze Rytuały” została sfinansowana ze środków Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w ramach działania Małe Projekty – Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na Lata 2007-2013. Celem projektu było zaprezentowanie mieszkańcom naszego regionu zanikających obrzędów, zwyczajów, starych pieśni, gwary z gminy Wieniawa poprzez realizację filmu dokumentalnego.

Prace nad filmem rozpoczęły się wiosną 2012 roku i trwały do grudnia tegoż roku. W tym czasie ekipa filmowa prowadziła regularne spotkania z mieszkańcami gminy Wieniawa. Zostały zarejestrowane dawne pieśni świeckie i religijne, stare modlitewki, wiersze odmawiane oryginalną gwarą z naszego regionu. Nagrane zostały dawne obrzędy i rytuały, w tym - odczyniania uroków. Zarejestrowaliśmy również opowieści o roli jaką dawniej spełniał koń na wsi. W filmie nie mogło zabraknąć krajobrazów i zabytków z naszego terenu takich jak stare wiejskie chałupy i ich oryginalne wnętrza, stroje i sprzęty. Zarejestrowaliśmy dęby przykościelne w Wieniawie(350 lat). Jako podkład muzyczny użyliśmy muzyki Jana Wochniaka ze wsi Kłudno.

Z ponad 18 godzin materiału filmowego w poetycki sposób zrealizowany został 30-sto minutowy film dokumentalny „Pieśni Wiersze Rytuały”, którego to pokaz odbył się 30 kwietnia 2013 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Wieniawie. Na pokazie filmu obecni byli m.in. bohaterowie filmu i ich rodziny, Witold Studziński Wójt Gminy w Wieniawie, pracownicy Urzędu , przedstawiciele szkoły, Katarzyna Markiewicz Dyrektor Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze, Katarzyna Klimek Instruktor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Przysusze. Po projekcji odbyła się dyskusja na temat filmu i wspólny poczęstunek.

Film można obejrzeć na miejscu jak również wypożyczyć w siedzibie Biblioteki. Planowane są projekcje podczas Nocy Muzeów w Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze. Zapraszamy również do Biblioteki do obejrzenia wystawy fotograficznej z prac nad filmem.

Reżyserem filmu jest pochodzący ze wsi Brudnów filmowiec Piotr Piasta. Studiował na Wydziale Sztuki Politechniki Radomskiej oraz na Wydziale Edukacji Artystycznej Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Autorem zdjęć w filmie jest absolwent Wydziału Sztuki Politechniki Radomskiej Michał Siczek.

Alicja Ślifirczyk – pomysłodawczyni i koordynatorka projektu.

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieniawie.

Pieśni Wiersze Rytuały Pieśni Wiersze Rytuały Pieśni Wiersze Rytuały
Pieśni Wiersze Rytuały Pieśni Wiersze Rytuały Pieśni Wiersze Rytuały
Pieśni Wiersze Rytuały Pieśni Wiersze Rytuały Pieśni Wiersze Rytuały
pobierzdo góry do góry

09.05.2013 r.

Ruszyła rekrutacja do Programu Menedżerowie NGO

FAOO

Program Menedżerowie NGO (PROMENGO) to bezpłatny cykl edukacyjny adresowany do kadr zarządzających organizacjami pozarządowymi. Podczas blisko rocznej nauki można będzie wzmocnić kompetencje w 9 kluczowych obszarach – od zarządzania strategicznego, marketingu, zarządzania zasobami ludzkimi, przez zarządzanie finansami, wybrane zagadnienia prawa, pozyskiwanie środków, po umiejętności interpersonalne, zarządzanie zespołem i ewaluację. Rekrutacja trwa do 22 maja.

Nauka odbywa się w modelu mieszanym (blended learning), łączącym szkolenia stacjonarne z kształceniem on-line. Szkolenia stacjonarne organizowane są podczas comiesięcznych dwu- lub trzydniowych zjazdów, zaś do nauki on-line wykorzystywana jest platforma e-learningowa. Zajęcia prowadzą szkoleniowcy łączący doświadczenie trenerskie z doświadczeniem wieloletniej pracy w organizacjach lub specjalizujący się w wybranych aspektach zarządzania NGO w ramach działalności dydaktyczno-naukowej.

Realizatorem Programu jest Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich (FAOO), powołana przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności pod koniec 2012 roku. Więcej informacji o Fundacji i Programie oraz o tym, dlaczego warto w nim wziąć udział, można znaleźć na stronie www.faoo.pl.

pobierzdo góry do góry

10.05.2013 r.

Majówka w Bierwieckiej Woli

Majówka w Bierwieckiej Woli

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wspólnej zabawy na Majówce, która odbędzie się w najbliższą niedzielę 12 maja 2013 r. w Bierwieckiej Woli (gmina Jedlińsk).

Organizatorzy wydarzenia – Wójt Gminy Jedlińsk oraz Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku przygotowali wiele atrakcji. W programie mecz piłki nożnej drużyn z Bierwieckiej Woli, zawody sportowe i zabawy integracyjne z nagrodami, teatrzyk dla dzieci, pokaz strażacki, kiermasz prac plastycznych, loteria fantowa. Na zakończenie imprezy czeka na Nas zabawa taneczna z zespołem Piotra Fokta.

Serdecznie Zapraszamy!

pobierzdo góry do góry

13.05.2013 r.

Rita Gombrowicz i Jorge Lavelli we Wsoli

Muzeum Gombrowicza

16 i 17 maja będzie okazja do niezwykłych rozmów o autorze „Ferdydurke”. Najpierw (we czwartek, 16 maja) we Wsoli znany krytyk i teatrolog Janusz Majcherek rozmawiał będzie z Jorge Lavellim, wybitnym reżyserem francuskim, który przed półwieczem wyreżyserował paryską prapremierę „Ślubu” Witolda Gombrowicza. Rozmowę uzupełnią fragmenty spektaklu w reżyserii Lavelliego, które otrzymaliśmy od pani Rity Gombrowicz, gościa honorowego spotkania z francuskim reżyserem.

Spotkanie z Ritą Gombrowicz odbędzie się następnego dnia (w piątek, 17 maja). Rozmowę poprowadzą Dominika Świtkowska i Tomasz Tyczyński, pytania będą mogli zadać również ci wszyscy, którzy ostatnio widują panią Gombrowicz w mediach ogólnopolskich, przy okazji promocji intymnych zapisków Witolda Gombrowicza, które wkrótce ukażą się nakładem Wydawnictwa Literackiego.

Ponieważ 17 maja to we Wsoli także Noc Muzeów (organizowana tradycyjnie w przeddzień europejskiej edycji tej imprezy), po spotkaniu z Ritą Gombrowicz czeka nas jeszcze recital piosenki francuskiej w doskonałych interpretacjach Jana Jakuba Należytego. Towarzyszyć mu będą: Dorota Wasilewska – fortepian, Paweł Goleń - kontrabas, gitara, Sławomir Ratajczyk – akordeon.

W cyklu „Powrót Gombrowicza” MWG zaprosi na jeszcze dwa wydarzenia. Na koniec maja zaplanowano premierę filmu dokumentalnego „Zabijcie Witolda” autorstwa Agnieszki Herbich i Lucasa Trajtengartza. Film, zawierający relacje ostatnich żyjących świadków argentyńskiej biografii Gombrowicza, zrealizowany został na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

pobierzdo góry do góry

14.05.2013 r.

Trwa trzeci nabór wniosków o dofinansowanie projektów „małych” w ramach FOP

Fundusze Szwajcarskie

Do 29 maja 2013 r. trwa trzeci nabór wniosków o dofinansowanie projektów „małych” w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Wysokość dofinansowania jednego projektu wynosi od 5 tys. do 40 tys. franków szwajcarskich.

Podstawowy cel Funduszu dla Organizacji Pozarządowych to wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, którego podstawą są obywatele – świadomi swoich praw i obowiązków, cechujący się zaangażowaniem dla dobra wspólnego oraz poczuciem odpowiedzialności nie tylko za siebie, lecz także za wspólnotę, z którą łączy ich miejsce zamieszkania. Wsparcie udzielane jest na działania organizacji pozarządowych ukierunkowane na zwiększenie aktywnego udziału obywateli w życiu publicznym.

Do udziału w konkursie zaprasza się organizacje pozarządowe, których średnia sum przychodów z działalności w ostatnich dwóch okresach obrachunkowych nie przekroczyła kwoty 50 000 złotych. Szczegółowe informacje związane z procedurą ubiegania się o dofinansowanie dostępne są na oficjalnej stronie internetowej www.swissgrant.pl w zakładce Fundusz dla Organizacji Pozarządowych oraz pod numerem telefonu +48 22 339 45 45.

pobierzdo góry do góry

15.05.2013 r.

Przypominamy o naborze wniosków prowadzonych przez LGD Razem dla Radomki! Termin składania wniosków mija 17.05.2013 !

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" Programu Rozwoju Obszarów wiejskich w zakresie:


Wnioski należy składać w:
Biurze Stowarzyszenia mieszczącym się przy ul. Wernera 9/11 w Radomiu w terminie od 22. 04.2013 r. do 17.05.2013 r. do godziny 16.00. Informacje nt. działań jak również formularze wniosków o przyznanie pomocy dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD www.razemdlaradomki.pl (w zakładce Materiały do pobrania: Materiały do pobrania przez Wnioskodawców) lub Samorządu Województwa Mazowieckiego www.prow.mazovia.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl.

Nabory wniosków skierowane są m.in. do osób, które chcą rozpocząć działalność gospodarczą, dla przedsiębiorców, rolników, samorządów, organizacji pozarządowych, placówek i instytucji kultury z obszaru gmin: Jedlińsk, Przysucha, Przytyk, Wieniawa, Wolanów, Zakrzew.

LGD „Razem dla Radomki” zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegółowe informacje dostępne są w Biurze LGD "Razem dla Radomki" ul. Wernera 9/11 w Radomiu w godz. pn. 9.00-17.00, wt.-pt. 8.00-16.00. Tel. (048) 38-58-996, e-mail: zarzad@razemdlaradomki.pl.

pobierzdo góry do góry

16.05.2013 r.

Noc Muzeów w Przysusze

museum kolberga

Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze zaprasza 18 maja (sobota) na Noc Muzeów. Tematem przewodnim tegorocznego spotkania będzie taniec ludowy.

W programie: koncert – „Tańce polskie”, wykonawca: Aureliusz Mendera (nauczyciel klasy fortepianu w Szkole Muzycznej im. Oskara Kolberga w Ruszkowicach), wernisaży wystawy – „Obrazy tańca ludowego” oraz pokaz filmu – „Pieśni. Wiersze. Rytuały”, zrealizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Wieniawie, w reżyserii Piotra Piasty, pomysł i koordynacja projektu: Alicja Ślifirczyk, zdjęcia i montaż: Michał Siczek, muzyka: Jan Wochniak.

Zaczynamy o godz. 18.00. Więcej informacji na stronie: www.muzeum-radom.pl

pobierzdo góry do góry

17.05.2013 r.

Konkurs EU: Działania programowe Europejskie partnerstwo na rzecz sportu

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Do 19 lipca 2013 r. można składać wnioski w konkursie Komisji Europejskiej (Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji i Kultury), którego celem jest wdrożenie działania przygotowawczego „Europejskie partnerstwo na rzecz sportu” zgodnie z decyzją Komisji w sprawie przyjęcia rocznego programu prac na 2013 r. dotyczącego dotacji i umów w zakresie działania przygotowawczego „Europejskie partnerstwo na rzecz sportu” i w zakresie dorocznych imprez.

Głównym celem tego działania przygotowawczego jest przygotowanie przyszłych działań UE w tej dziedzinie, w szczególności w ramach rozdziału „Sport” we wniosku dotyczącym programu UE na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu na lata 2014-2020 („Erasmus dla wszystkich”) i w oparciu o priorytety przedstawione w białej księdze na temat sportu z 2007 r. oraz w komunikacie z 2011 r. „Rozwijanie europejskiego wymiaru sportu”.

Niniejsze zaproszenie do składania wniosków ma za zadanie wsparcie transnarodowych projektów zgłoszonych przez instytucje publiczne lub organizacje niedochodowe w celu wskazania i przetestowania odpowiednich sieci i dobrych praktyk w dziedzinie sportu w następujących obszarach: usprawnienie właściwego zarządzania i równoległych karier w sporcie przez wspieranie mobilności wolontariuszy, trenerów, menedżerów i personelu organizacji niedochodowych; ochrona sportowców, szczególnie najmłodszych, przed zagrożeniami ich zdrowia i bezpieczeństwa przez poprawę warunków treningów i zawodów; propagowanie tradycyjnych europejskich dyscyplin sportu i gier.

Budżet udostępniony na potrzeby niniejszego zaproszenia do składania wniosków wynosi 2 650 000 euro w ramach linii budżetowej „Działanie przygotowawcze – Europejskie partnerstwo na rzecz sportu”. Współfinansowanie UE może wynieść maksymalnie 80% całkowitych kosztów kwalifikowalnych. Wnioskodawca wnosi środki własne w minimalnej wysokości 20% całkowitych kosztów kwalifikowalnych.

pobierzdo góry do góry

21.05.2013 r.

Zapraszamy na Jarmark Ludowy w Bieniędzicach

Jarmark Ludowy w Bieniędzicach

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” wspólnie z Gminą Wolanów oraz Stowarzyszeniem „Razem dla Rozwoju” serdecznie zapraszają na Jarmark Ludowy, którego tegoroczna edycja odbędzie się w najbliższą niedzielę - 26 maja 2013 r. na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Bieniędzicach.

Jarmark Ludowy – jest wydarzeniem, które ma na celu promocję folkloru i dziedzictwa kulturowego naszych małych ojczyzn. Ideą imprezy jest organizacja wydarzenia w małych miejscowościach położonych na obszarach wiejskich; aktywizacja mieszkańców, kół gospodyń wiejskich i organizacji pozarządowych do wspólnego inicjowania i kreowania wydarzeń kulturalnych. Naszej idei nie jest obca też chęć przypomnienia o minionym już, ale pięknym zwyczaju polskiej wsi, którym były wiejskie zabawy ludowe, na który kapele grały huczne mazurki, oberki podczas których spotykali się wszyscy mieszkańcy wsi.

26 maja zaprezentują się dziecięce zespoły ludowe z Publicznych Szkół Podstawowych z Bieniędzic, Mniszka i Wrzosu; młodzieżowe zespoły ludowe: „Plejada z Przytyka” oraz „Wolanianki” z Wolanowa; Zespół Śpiewaczy Koła Gospodyń Wiejskich z Bieniędzic, Zespół „Mirowianki” z „Mirowa” oraz Kapela Braci Tarnowskich z Domaniowa. Imprezie towarzyszyć będzie szereg dodatkowych atrakcji. Dla najmłodszych przygotowane będą zabawy i gry animacyjne prowadzone przez Grupę Eduminki. Nie zabraknie również pokazu prac twórców ludowych, warsztatów rękodzieła ludowego (bibułkarstwo, plecionkarstwo), a także poczęstunku przygotowanego z produktów lokalnych i tradycyjnych przegotowanych przez koła gospodyń wiejskich. Na zakończenie imprezy zapraszamy na biesiadę przy ognisku, przy rytmie granych przez kapele mazurków i oberków.

Serdecznie zapraszamy! 26 maja 2013 r. – Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieniędzicach (gmina Wolanów). Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Początek o godzinie 16.00. Serdecznie zapraszamy.

pobierzdo góry do góry

22.05.2013 r.

Konkurs na najciekawszą inicjatywę innowacyjną

Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza

Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza zaprasza samorządy, instytucje naukowe, organizacje pozarządowe, klastry i inne podmioty do udziału w konkursie na Najciekawszą Inicjatywę Innowacyjną w regionie. Celem konkursu jest wyłonienie i upowszechnienie najciekawszych, realizowanych w formule partnerskiej i możliwych do upowszechnienia innowacyjnych inicjatyw realizowanych przez podmioty/grupy podmiotów działających na terenie województwa mazowieckiego na rzecz podniesienia adaptacyjności przedsiębiorstw.

Zgłoszenia w konkursie przyjmowane są do dnia 14 czerwca 2013 r. Laureaci konkursu zyskają możliwość promocji wypracowanych rozwiązań i prestiżowy tytuł przyznany przez najbardziej rozpoznawalną mazowiecką organizację pracodawców. Zapraszamy do udziału!

pobierzdo góry do góry

23.05.2013 r.

Album: Co można zobaczyć w Dolinie Radomki

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Serdecznie zapraszamy Państwa do lektury albumu fotograficznego pt. „Co można zobaczyć w Dolinie Radomki”, który udostępniliśmy w wersji elektronicznej on-line.

Album zawiera zdjęcia nadesłane na konkurs fotograficzny, przeprowadzony wśród dzieci i młodzieży z terenu gmin tworzących LGD „Razem dla Radomki” w 2008 roku.

Publikację mogą Państwo przejrzeć pod adresem: http://wdolinieradomki.pl/przytyk_album_2009/

pobierzdo góry do góry

23.05.2013 r.

Smaczek z Doliny Radomki z kolejną nagrodą!

 Pani Monika Bankiewicz z Nagrodą – fot. Archiwum Gazety Wyborczej

Po raz kolejny Izba Przemysłowo – Handlowa Ziemi Radomskiej nagrodziła ludzi i instytucje z zasługami dla lokalnej społeczności, niekoniecznie związane z biznesem. Produktem roku wybrany został naturalnie mętny sok jabłkowy „Smakuś z Doliny Radomki” produkowany przez Gospodarstwo Sadownicze MB Moniki Bankiewicz.

Była to już XVII edycja Gali Biznesu "Granitowy Tulipan". Ideą konkursu jest promocja najlepszych firm, produktów, inwestycji, menedżerów oraz samorządów, jak również firm i instytucji, które w znaczący sposób wspomagają rozwój przedsiębiorczości. Zwycięzców w każdej kategorii wybiera kapituła konkursu, w której skład wchodzą m.in. przedstawiciele Zarządu Izby Przemysłowo Handlowej Ziemi Radomskiej, administracji państwowej, samorządu terytorialnego, banków, firm ubezpieczeniowych, samorządu gospodarczego. Laureaci otrzymują statuetki oraz prawo do posługiwania się znakiem Nagrody Gospodarczej Granitowy Tulipan na drukach firmowych, towarach, w działaniach promocyjnych.

Wśród wyróżnionych firm, znalazło się miejsce dla przedstawicieli współpracujących ze Stowarzyszeniem „Razem dla Radomki”. Produktem roku został wybrany – „Smaczek z Doliny Radomki” – naturalnie mętny sok jabłkowy – produkowany w Gospodarstwie Sadowniczym Pani Moniki Bankiewicz. Warto nadmienić, iż zakup nowoczesnej linii technologicznej do produkcji soku, został sfinansowany w ramach naboru wniosku prowadzonych przez LGD „Razem dla Radomki” dla działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” w ramach Osi 4 Leader – Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 r.

”Smaczek” wyróżnia się niepowtarzalnym smakiem. Jest to 100 procentowy sok jabłkowy, bez dodatku wody, cukru czy innych konserwantów. Jest bogatym źródłem witaminy C, błonnika, potasu, fosforu, magnezu i wielu innych środków mineralnych. Obniża poziom cholesterolu we krwi, zapobiega chorobom serca, chroni przed nowotworami. O zaletach soku świadczy sposób prowadzenia gospodarstwa sadowniczego. Sok powstaje dzięki metodzie tłoczenia na zimno, po czym podlega pasteryzacji w temperaturze 80 stopni. W ten sposób z 7 kilogramów owoców otrzymuje się 5 litrów naturalnego smacznego soku. Wcześniej do jego produkcji wybierane są najwyższej klasy jabłka, które magazynowane są w komorach chłodniczych z kontrolowaną atmosferą. Charakteryzują się bogatym aromatem czy naturalną mętnością, a barwa soku jest zbliżona do barwy owoców. Tłoczony sok jabłkowy przygotowywany jest obecnie z odmian jabłek Gala Must, Gala Royal, Rajka, Ligol, Alwa, Szampin, Jonagold, Mutsu, Fucji, Idared, i Golden.

Smaczek z Doliny Radomki produkowany jest 37 hektarowym gospodarstwie sadowniczym Państwa Tomasza i Moniki Bańkiewicz, które znajduje się w Komorowie, w niewielkiej miejscowości znajdującej się na trasie Radom – Przysucha. Początki Gospodarstwa są bardzo odległe i sięgają 1931 roku. Miejsce produkcji soków jest wyjątkowe, albowiem występuje tutaj specyficzny mikroklimat, nadający intensywny smak, aromat i soczystość owocom. Ochrona i nawożenie sadu w gospodarstwie prowadzone jest zgodnie z Programem Integrowanej Produkcji co gwarantuje wysoką jakość i zdrowe owoce. Gospodarstwo prowadzone jest zgodnie z najwyższymi standardami, posiada wspomniany już certyfikat Integrowanej Produkcji, oraz GLOBALGAP i HCCP. Jest w pełni umaszynowione, ma rozwinięty system nawodnieniowy (nawodnienie podkomorowe i przeciwprzymrozkowe), prowadzi szkółkę jabłoni na własne potrzeby. Ostatnie lata to wciąż trwający rozwój gospodarstwa. Powstał połączony kompleks budynków chłodniczo-sortowniczych będących własnością Grupy Producenckiej „Skowronki” i gospodarstwa Pańśtwa Bankiewicz. Nowoczesne komory chłodnicze ULO mogą pomieścić łącznie ponad 4 tyś ton jabłek. Pakownia wyposażona jest nowoczesną maszynę sortującą Firmy Sorter. Uprawiane są tu głównie jabłka, gruszki i śliwki. Wszystkie drzewka pochodzą z własnych szkółek. Produkowane Jabłka Deserowe trafiają na rynek zagraniczny.

pobierzdo góry do góry

24.05.2013 r.

Argentyńscy przyjaciele o Gombrowiczu - film

Zapraszamy na premierę filmu dokumentalnego „Zabijcie Witolda”! Projekcja jest jednym z wydarzeń organizowanych w ramach cyklu „Powrót Gombrowicza”, odbędzie się w radomskim Multikinie (ul. Chrobrego 1, Galeria Słoneczna) w poniedziałek, 27 maja o godz. 18. Wstęp wolny!

Film zawiera relacje świadków argentyńskiej biografii Gombrowicza, zarejestrowane dosłownie w ostatnim momencie. Argentyńscy przyjaciele pisarza są obecnie w podeszłym wieku, ich pamięć blaknie, a często odchodzi wraz z nimi, dlatego Muzeum Gombrowicza zainspirowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych do sfinansowania tej produkcji. Jeden z głównych jej bohaterów, Juan Carlos Gómez, nazywany duchowym spadkobiercą Witolda, zmarł w grudniu ubiegłego roku, zaledwie kilka miesięcy po nagraniu wywiadu do filmu.

O spotkaniu z Gómezem i innych szczegółach powstawiania tego obrazu opowie współautorka filmu, Agnieszka Herbich. Rozmowa z nią odbędzie się po zakończeniu projekcji.

Film dokumentalny „Zabijcie Witolda”: reżyseria Agnieszka Herbich i Lucas Trajtengartz. Produkcja: Retina Films, Argentyna. Cyklem wydarzeń zatytułowanym „Powrót Gombrowicza” Muzeum Witolda Gombrowicza przypomina o 50. rocznicy powrotu pisarza z Argentyny do Europy. Wydarzenia finansowane są ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zwiastun filmu:pobierzdo góry do góry

27.05.2013 r.

Święto folkloru w Bieniędzicach

Kolejna edycja Jarmarku Ludowego za nami. Tym razem odbyła się ona w niedzielę 26 maja 2013 r. w niewielkiej miejscowości Bieniędzice położonej w gminie Wolanów. Mimo deszczowej aury licznie przybyła publiczność do późnych godzin nocnych bawiła się przy dźwiękach kapel ludowych i zespołów śpiewaczych. Wydarzenie zostało przygotowane przez Urząd Gminy w Wolanowie, Stowarzyszenie Lokalną Grupę Działania „Razem dla Radomki” oraz Stowarzyszenie „Razem dla Rozwoju” z Bieniędzic i współfinansowane zostało ze środków Unii Europejskiej w Ramach osi 4 Leader – Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Jarmark Ludowy – organizowany przez nasze Stowarzyszenie „Razem dla Radomki”, jest wydarzeniem, które ma na celu promocję folkloru i dziedzictwa kulturowego naszych małych ojczyzn. Ideą imprezy jest organizacja wydarzenia w małych miejscowościach, aktywizacja mieszkańców, kół gospodyń wiejskich i organizacji pozarządowych do wspólnego inicjowania i kreowania wydarzeń kulturalnych. Naszej idei nie jest obca również chęć przypomnienia o minionym już, ale pięknym zwyczaju polskiej wsi, którym były wiejskie zabawy ludowe, na których kapele grały huczne mazurki, oberki. Nie inaczej było również w Bieniędzicach, gdzie oprócz występów zespołów i kapel ludowych, ma gości wydarzenia czekało wiele innych atrakcji. Najmłodsi uczestniczyli w zabawach i grach animacyjnych prowadzonych przez Grupę Eduminki. Nie zabrakło również warsztatów rękodzieła: malarstwa naiwnego, bibułkarstwa, plecionkarstwa oraz kiermaszu prac twórców ludowych. Wszyscy chętni mogli spróbować przepysznych dań regionalnych przygotowanych przez sołectwa i Koło Gospodyń Wiejskich z Bieniędzic.

Wydarzenie rozpoczęło się po godzinie 16.00 a zainaugurowały je występy najmłodszych uczestników imprezy – dziecięcych zespołów ludowych z Bieniędzic, Mniszka i Wrzosu. Gromkie brawa publiczności na zakończenie tych występów stanowiły poświadczenie dużego zaangażowania i talentu występujących artystów. Następnie wystąpiły dwa młodzieżowe zespoły: „Plejada” z Publicznego Gimnazjum w Przytyku oraz „Wolanianki” z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wolanowie, które na swoim kocie posiadają duże doświadczenie sceniczne i liczne koncerty zagrane przed publicznością na terenie całego kraju. Obydwa te zespoły będziemy mogli również podziwiać w najbliższą niedzielę podczas Dni Kolbergowskich w Przysusze.

Zgromadzoną publiczność do tańca porwały utwory wykonane przez Braci Tarnowskich z Domaniowa, określanym mianem twórców i mistrzów teatru weselnego – zwyczajowych spektakli odbywający się na weselach, a także przez gości wydarzenia. Następnie wystąpiły zespoły śpiewacze: „Mirowianki” z Mirowa – wielokrotni laureaci przeglądów ludowych, zdobywca I miejsca w kategorii Zespołów Śpiewaczych na 51 Dniach Kolbergowskich, czy II miejsca na XV Festiwalu Folkloru im. Józefa Myszki; zespół „Kalina” z Marianowic oraz gospodarze wieczoru – Zespół Śpiewaczy Koła Gospodyń Wiejskich z Bieniędzic. Na zakończenie wieczoru wystąpiła Kapela Jana Wochniaka z Wieniawy, która do późnych godzin nocnych wspólnie z Kapelą Braci Tarnowskich grała mazurki i oberki, przy których bawiła się bieniędzicka publiczność.

 Jarmark Ludowy w Bieniędzicach Zespół z PSP Wrzos Jarmark Ludowy w Bieniędzicach - Zespół Plejada z Przytyka Jarmark Ludowy w Bieniędzicach – Zespół Wolanianki z Wolanowa
 Jarmark Ludowy w Bieniędzicach Jarmark Ludowy w Bieniędzicach Jarmark Ludowy w Bieniędzicach
 Jarmark Ludowy w Bieniędzicach Jarmark Ludowy w Bieniędzicach Jarmark Ludowy w Bieniędzicach – Adam Tarnowski
 Jarmark Ludowy w Bieniędzicach – Kapela Braci Tarnowskich z Domaniowa Jarmark Ludowy w Bieniędzicach Jarmark Ludowy w Bieniędzicach – Mirowianki z Mirowa
 Jarmark Ludowy w Bieniędzicach - Chomentowianki Jarmark Ludowy w Bieniędzicach – Zespół Śpiewaczy KGW Bieniędzice Jarmark Ludowy w Bieniędzicach
pobierzdo góry do góry

28.05.2013

Zapraszamy na Dni Kolbergowskie i Dni Przysuchy. 1-2 czerwca 2013 r.

Dni Przysuchy, Dni Kolbergowskie 2013

Przysucha – rodzinne miasta Oskara Kolberga – co roku w pierwszy weekend czerwca przyciąga liczne grono widzów, którzy przyjeżdżają tutaj na organizowane wydarzenia kulturalne. Sobota – to „Dni Przysuchy” impreza na której prezentują się ogólnopolskie gwiazdy estrady. Niedziela – to dzień „Dni Kolbergowskich” podczas którego możemy podziwiać autentycznych muzyków wiejskich, którzy uczestniczą w Mazowieckiem Przeglądzie Folkloru. Na wydarzenia zapraszają Urząd Miasta i Gminy Przysucha, Dom Kultury w Przysusze, Towarzystwo Kulturowe im. Oskara Kolberga oraz nasze Stowarzyszenie „Razem dla Radomki”, które od 4 lat jest współorganizatorem imprez.

W sobotę 1 czerwca czeka nas moc atrakcji, którego gwiazdami będzie zespół IRA oraz Kabaret Ciach. Dni Przysuchy rozpoczną się o godzinie 16.30, a podczas nich zaprezentują się Chór Nauczycielski Canto, zespół Crossroad Strangers, Przysuska Orkiestra Dęta z Domu Kultury, oraz zespół Rymcerze Bęsiu.

W niedzielę 2 czerwca w Amfiteatrze w Przysusze odbędą się 54 Dni Kolbergowskie, będące jedną z najważniejszych na mapie naszego województwa imprez promujących dziedzictwo kulturowe i folklor. Celem przeglądu jest popularyzacja i ochrona najcenniejszych tradycji autentycznego muzykowania i śpiewu ludowego oraz ukazanie twórczych aspiracji mieszkańców obszarów wiejskich. W przeglądzie folkloru mogą wziąć udział śpiewacy ludowi; zespoły śpiewacze a capella; uprawiające jednogłosowy śpiew gromadny; instrumentaliści – soliści grający na tradycyjnych instrumentach takich jak: skrzypce, harmonia, bębenek, basy i inne instrumenty muzyczne; a także kapele ludowe. Niedzielne wydarzenia rozpoczną się o godzinie 10.00. W przerwie konkursu o godzinie 13.30 zaprezentują się młodzieżowe zespoły ludowe: Wolanianki z Wolanowa, oraz Plejada z Przytyka. Na godzinę 16.30 zaplanowano występy Kapeli Jana Wochniaka z Wieniawy oraz Braci Tarnowskich z Domaniowa. Na zakończenie przeglądu wystąpi Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Żywiecka”. Serdecznie zapraszamy.

pobierzdo góry do góry

29.05.2013 r.

Nabór wniosków: Działanie 1.5. Rozwój przedsiębiorczości dla mikro i małych przedsiębiorstw

mazowiecka jednostka wdrazania programow unijnych

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Projektów Unijnychogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu Działanie 1.5 Rozwój przedsiębiorczości dla mikro i małych przedsiębiorstw.

Zgodnie z harmonogramem naboru wniosków, zatwierdzonym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, na dofinansowanie realizacji projektów wyłonionych w ramach konkursu nr RPOWM/1.5/1/2013, przeznaczona jest kwota: 5 000 000 EUR . Podmioty, które mogą ubiegać się o dofinansowanie: średnie przedsiębiorstwa. Kryteria wyboru projektów wskazane są w dokumencie „Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”, który jest dostępny na stronie internetowej www.mazowia.eu.

Elektroniczną wersję wniosku o dofinansowanie należy wysyłać za pośrednictwem systemu MEWA od 30 kwietnia 2013 r. do 29 maja 2013 r., do godz. 24.00 , wersję papierową wysłanego wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem kuriera/poczty do 5 czerwca 2013 r. od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00 w Punkcie Przyjmowania Wniosków w siedzibie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych ul. Jagiellońska 74, 03-301 w Warszawie.

pobierzdo góry do góry

29.05.2013 r.

Wsparcie finansowe na posadzenie lasu.

ARiMR

Jak co roku w czerwcu Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpocznie przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Zalesianie gruntów rolnych i zalesianie gruntów innych niż rolne". W tym roku wnioski można składać od 3 czerwca do 31 lipca w biurach powiatowych ARiMR. Wsparcie takie udzielane jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 i jest to już siódmy nabór wniosków finansowany z tego budżetu.

Pomoc na zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne, kierowana jest do rolników, którzy gospodarują na słabych jakościowo glebach i nie osiągają zadowalających plonów lub np. zaprzestają działalności produkcyjnej, bowiem nie opłacało im się to ekonomicznie. Rezygnując z prowadzenia działalności rolniczej na takich gruntach i sadząc tam las, mogą liczyć na otrzymywanie wsparcia finansowego z ARiMR. Powiększanie obszarów leśnych niesie ze sobą również niezaprzeczalne korzyści ekologiczne i środowiskowe. Więcej lasów to czystsze powietrze, zdrowszy klimat, a także wybiegając bardzo daleko w przyszłość większe pokłady węgla.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udziela pomocy finansowej na zalesienie gruntów rolnych jak i zalesianie gruntów innych niż rolne. Kwota pomocy przyznawanej w ramach wsparcia na zalesianie gruntów rolnych wynosi od 4160 do 6260 zł/ha. Dodatkowo można również uzyskać pomoc za wykonanie zaleconego przez nadleśniczego, ogrodzenia młodej uprawy leśnej 2-metrową siatką metalową, w kwocie 2590 zł/ha lub 6,50 zł za metr bieżący wykonanego ogrodzenia. Agencja wypłaca również pomoc w ramach premii pielęgnacyjnej z tytułu zalesiania gruntów innych niż rolne, która wynosi od 970 do 2050 zł/ha; premię zalesieniową w wysokości 1580 zł/ha.

pobierzdo góry do góry

31.05.2013r.

Wyślij kartkę - Dni Kolbergowskie i Dni Przysuchy

kartka dni kolbergowskie

Zachęcamy do wysyłania kartek promujących lub zapraszających na Dni Kolbergowskie i Dni Przysuchy. Jednocześnie zapraszamy 1-2 czerwca 2013 r. na już 54 Dni Kolbergowskie. Czeka na nas moc atrakcji.

pobierzdo góry do góry

03.06.2013 r.

Lista rankingowa wniosków złożonych w ramach naboru wniosków przeprowadzonych przez LGD w zakresie działań: Odnowa i rozwój wsi, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw; Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz Małe projekty

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” informuje o zakończeniu postępowania przez Radę Stowarzyszenia w sprawie oceny wniosków, które wpłynęły w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś 4 Leader na lata 2007-2013 w ramach działania: „Odnowa i rozwój wsi", "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw", "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej", „Małe projekty”.

Poniżej prezentujemy listę rankingową naboru wniosków przeprowadzonych w dniach od 22 kwietnia 2013 r. do 17 maja 2013 r. w ramach działań: „Odnowa i rozwój wsi”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Małe Projekty”.

Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Razem dla Radomki”:

pobierzdo góry do góry

mapa aktyawnych organizacji pozarzšdowych
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

dziedzictwo i rozwój patrnerzy lgd
ksow patrnerzy lgd
puszcza kozienicka partnerzy lgd
lgd ziemi siedleckiej
MAS Jablunkovsko
partnerzy lgd razem dla radomki
moves partnerzy lgd razem dla radomki
sao radomka
zwiazek gmin radomka

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”; w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.