Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 13194200


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Maj 201202.05.2012 r.

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

Dzień Flagi

Od ośmiu lat, 2 maja obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, polskie święto państwowe. Obchodzone jest między świętami 1 – maja – Świętem Pracy i 3 maja – Świętem Konstytucji 3 maja.

2 maja nie jest datą przypadkową. Ma upamiętniać żołnierzy 1 Dywizji Kościuszkowskiej którzy 2 maja 1945 roku wywiesili biało-czerwony sztandar na kolumnie Siegessaule w Berlinie w trakcie zdobywania tego miasta. Jest także przypomnieniem, iż w czasach PRL właśnie w dniu 2 maja kazano zdejmować flagi narodowe, by nie pozostawały na masztach w nieuznawane przez władze komunistyczne Święto Konstytucji 3 Maja.

pobierzdo góry do góry

03.05.2012 r.

Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 maja 1971 roku

Obraz Jana Matejki – Konstytucja 3 maja

Dziś mija dokładnie 221 lat odkąd Sejm Czteroletni po burzliwej debacie przyjął przez aklamację ustawę rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 Maja. Była ona drugą na świecie i pierwszą w Europie ustawą regulującą organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli.

Konstytucja 3 maja 1791r. dokonywała zasadniczej przemiany przestarzałego ustroju politycznego Rzeczpospolitej. Zgodnie z duchem Oświecenia wprowadziła podział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Uchwalona przez Sejm Czteroletni jako "Ustawa Rządowa", Konstytucja wprowadzała w Rzeczpospolitej wolności wyzwania, jednak religią panującą pozostawał katolicyzm. Na mocy Konstytucji 3 maja zmieniono również następujące elementy: Polska stała się monarchią parlamentarną, Likwidacji uległa odrębność urzędów Polski i Litwy; Zniesiono liberum veto wolne elekcje, konfederacje.

Święto obchodzone w dniu 3 maja jest obok 11 listopada (Dnia Odzyskania Niepodległości) najważniejszym polskim świętem narodowym. 3 maja przypomina nam wysiłki patriotów, którzy podjęli się trudnego zadania – reformy państwa chylącego się ku upadkowi. Dostarcza nam też wiele wzorów do naśladowania, daje przykłady zachować patriotycznych.

pobierzdo góry do góry

04.05.2012 r.

25 Numer Biuletynu Informacyjnego Lokalnej Grupy Działania Razem dla Radomki

Biuletyn LGD Razem dla Radomki

Prezentujemy państwu już 25 numer Biuletynu Informacyjnego naszego Stowarzyszenia, zawierający najistotniejsze informacje dotyczące pracy naszego Stowarzyszenia a także inicjatywy lokalnych liderów.

Tym razem na jego łamach chcieliśmy przedstawić Państwu relację z IV Międzynarodowych Targów Turystyki Wiejskich i Agroturystyki AGROTRAVEL 2012, w których już po raz trzeci z rzędu braliśmy udział. W aktualnym numerze przestawiamy także informacje dotyczące nowego projektu LGD skierowanego do szkół gimnazjalnych pn. „Przemysł dla Dzieci”, zaproszenie na konferencję promującą projekt ”Mazowieckie partnerstwo na rzecz współpracy, adaptacyjności i innowacji”, a także relację z „Tygodnia z Marią” realizowanego przez Publiczne Gimnazjum w Przytyku. Ponadto w numerze znajdą Państwo zaproszenie na Majówkę w Bierwieckiej Woli organizowaną przez Wójta Gminy Jedlińsk – Wojciecha Walczaka oraz Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku oraz wiele innych informacji.

Biuletyn mogą Państwo przeczytać klikając w poniższą ikonę Pobierz. Życzymy miłej lektury.

pobierzdo góry do góry

07.05.2012 r.

Konkurs na najaktywniejsze sołectwo na Mazowszu

Drugą edycję konkursu na najciekawsze inicjatywy w społecznościach wiejskich ogłosił Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki. Zwycięzcy otrzymają nagrody i wyróżnienia. Termin składania ofert mija 15 czerwca 2012 r. Celem projektu jest m.in. promowanie inicjatyw oddolnych oraz aktywizacja mieszkańców wsi.

Organizatorem konkursu „Najaktywniejsze sołectwo" jest Wojewoda Mazowiecki przy współudziale Województwa Mazowieckiego, Związku Stowarzyszeń Mazowiecki Leader, Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie i Gazety Sołeckiej.

Celem konkursu jest promocja najlepszych przykładów dobrych praktyk zrealizowanych projektów i uhonorowanie najbardziej aktywnych sołtysów, którzy pracują na rzecz społeczności lokalnej, najlepszych, czyli tych, którzy swoją aktywnością i realizacją oddolnych inicjatyw sołeckich doprowadzają do rozwoju małych społeczności wiejskich.

Sołectwo może zostać zgłoszone przez: 15 mieszkańców, radę sołecką, przewodniczącego rady gminy lub powiatu, wójta, starostę, organizację pozarządową.

pobierzdo góry do góry

09.05.2012 r.

Ruszyła V edycja konkursu grantowego: Na dobry początek

Fundacja Steczkowskiego

Fundacja Banku Gospodarstwa Krajowego im. J. K. Steczkowskiego ogłasza piątą edycję konkursu grantowego „Na dobry początek!” o dofinansowanie projektów edukacyjnych dla dzieci w wieku 2 - 5 lat mieszkających na terenach wiejskich i w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców. Listy intencyjne można składać do 29 maja 2012 r.

W konkursie dofinansowane będą projekty w dwóch ścieżkach. Ścieżka I – nowatorskie projekty w zakresie stymulowania rozwoju kierowane do dzieci w wieku 3-5 lat objęte już edukacją.Ścieżka II – projekty mające na celu ułatwienie dostęp do edukacji w grupach rówieśniczych dzieciom w wieku przedszkolnym (2-5 lat) które nie mają wcale lub mają utrudniony dostęp do edukacji. Projekty powinny uwzględniać zaangażowanie rodziców/opiekunów w ich współtworzenie i realizację.

O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty niedziałające dla osiągnięcia zysku: stowarzyszenia, fundacje, świetlice wiejskie, biblioteki, domy kultury, przedszkola i pozostałe instytucje działające dla dobra publicznego, mające osobowość prawną i zarejestrowane w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców. W konkursie udział brać mogą również grupy nieformalne, pod warunkiem nawiązania współpracy z podmiotem posiadającym osobowość prawną i działającym na terenie do 20 tys. mieszkańców oraz filie, oddziały podmiotów, mieszczące się w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców.

pobierzdo góry do góry

08.05.2012 r.

Zapraszamy na konferencję promującą projekt: Mazowieckie partnerstwo na rzecz współpracy, adaptacyjności i innowacji. 14 maja 2012 r. – Przysucha

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

„Mazowieckie partnerstwo na rzecz współpracy, adaptacyjności i innowacji” to projekt realizowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” oraz Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza od kwietnia 2012 roku. W ramach projektu 14 maja o godzinie 13.00 w Domu Kultury w Przysusze odbędzie się konferencja promująca projekt, na którą już dziś serdecznie zapraszamy.

Podczas spotkania zastaną poruszone tematy związane z przedsiębiorczością na obszarach wiejskich. Prelegenci omówią zagadnienia takie jak: „Przedsiębiorczość a rozwój lokalny” czy „Komunikacja społeczna wspólnoty lokalnej na rzecz pożądanego rozwoju”. Dodatkowo na spotkaniu Prezes Lokalnej Grupy Działania – p. Cezary Nowek przedstawi założenia działań realizowanych w ramach partnerskiego projektu („Z biegiem Radomki”, „Paprykowy Szlak”, „Aktywność lokalna = przedsiębiorczość”).

W konferencji udział mogą wziąć: przedsiębiorcy z sektora MSP, organizacje przedsiębiorców, organizacje pracodawców, izby i cechy rzemieślnicze, izby gospodarcze, stowarzyszenia, przedstawiciele powiatowych i gminnych władz samorządowych, przedstawiciele: świata nauki, jednostek badawczo-rozwojowych, centrów transferu i technologii, parków technologicznych i inkubatorów przedsiębiorczości.

  • Program konferencji:
  • 12:45-13.00: Rejestracja uczestników
  • 13:00-13:15: Lokalna Grupa Działania w procesie rozwoju lokalnego Cezary Nowek – Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”
  • 13:15-14:00: Przedsiębiorczość a rozwój lokalny Wojciech J. Jabłoński, Wiceprezes Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza
  • 14:00-14:45: Komunikacja społeczna wspólnoty lokalnej na rzecz pożądanego rozwoju Leszek Stafiej, Prezes Zarządu Stafiej Partnerzy DKS Sp. z o.o., niezależny doradca ds. komunikacji społecznej, marketingowej i mediów
  • 14:45-15.00: Wystąpienie zaproszonych gości, dyskusja”

Celem zgłoszenia uczestnictwa należy wypełnić Formularz oraz Deklarację uczestnictwa a następnie wysłać je e-mailem na adres poczty elektronicznej: zarzad@razemdlaradomki.pl. Serdecznie zapraszamy.

pobierzdo góry do góry

10.05.2012 r.

Zapraszamy solistów, kapele i zespoły śpiewacze do udziału w 53 Dniach Kolbergowskich

53 Dni Kolbergowskie

Urząd Gminy i Miasta Przysucha, Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” oraz Towarzystwo Kulturalne im. Oskara Kolberga w Przysusze serdecznie zapraszają solistów oraz kapele i zespoły śpiewacze do udziału w 53 Dniach Kolbergowskich – XIII Mazowieckim Przeglądzie Folkloru, który odbędzie się w dniu 03.06.2012 r.

Organizatorzy zapewniają wszystkim występującym posiłek, dyplomy, a dla laureatów nagrody przewidziane są nagrody pieniężne.

Celem zgłoszenia uczestnictwa należy wypełnić Kartę uczestnictwa .Wypełnione karty zgłoszeń prosiły przesyłać w terminie do 31.05.2012 r. na adres Towarzystwo Kulturalne im. Oskara Kolberga, ul. Radomska 9, 26-400 Przysucha.

pobierzdo góry do góry

11.05.2012 r.

Konkurs dotacyjny: Realizacja działań związanych z rozwojem turystyki

Przypominamy, iż do dnia 16 maja 2012 roku można składać oferty w ramach otwartego konkursu ofert w dziedzinie turystyki który ogłosił Zarząd Województwa Mazowieckiego.

Zadania, których dotyczy konkurs związane są z: budową, rozwojem i promocją produktów turystycznych; tworzeniem szlaków turystycznych; kreowaniem marki turystycznej Mazowsza; promocją rajdów pieszych, rowerowych, konnych oraz spływów kajakowych, jak również projekty związane z Europejskim Rokiem Osób Starszych – wspierające projekty turystyczne mające na celu integrację pokoleniową oraz działania skierowane do seniorów związane z aktywizacją tej grupy.

Zgodnie z rozporządzeniem wnioskowana kwota dotacji nie może przekroczyć 80% całkowitych kosztów zadania, a oferent może złożyć nie więcej niż 3 oferty w konkursie.

pobierzdo góry do góry

14.05.2012 r.

Wizyta studyjna Lokalnej Grupy Działania Razem Ku Lepszej Przyszłości

Przedstawiciele Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Razem Ku Lepszej Przyszłości” w dniach 11 i 12 maja 2012 r. uczestniczyli w wyjeździe studyjnym, który został przeprowadzony na terenie gmin należących do Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”. Lokalna Grupa Działania „Razem Ku Lepszej Przyszłości” obejmuje swoim zasięgiem 12 gmin znajdujących się na terenie województwa lubelskiego. Są to gminy należące do powiatu łukowskiego (10 gmin) oraz do powiatu ryckiego (2 gminy). Obszar działania obejmuje 1 573,4 km2, co stanowi 6,3% powierzchni województwa lubelskiego.

Wizyta studyjna była okazją do spotkania obydwu organizacji, omówienia zagadnień związanych z funkcjonowaniem Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, rozwojem produktów turystycznych i realizacji projektów współpracy. Obydwie Lokalne Grupy Działania wymieniły się również doświadczeniami z zakresu partnerstwa trójsektorowego, aktywizacji mieszkańców w celu korzystania z pomocy finansowej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Ukazano również problemy i osiągnięcia w zakresie rozwoju turystyki i przedsiębiorczości na obszarach LGD.

Drugiego dnia wizyty przedstawiciele LGD „Razem Ku Lepszej Przyszłości” zostali zaproszeni przez nasze Stowarzyszenie do gminy Jedlińsk, gdzie zapoznali się z działaniami i inwestycjami które zostały zrealizowane dzięki otrzymanym środkom unijnym. Zorganizowane zostało spotkanie z władzami gminy Jedlińsk, podczas którego Sekretarz Gminy - Włodzimierz Dłużewski oraz Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku – Agnieszka Gryzek przedstawili działania podejmowane w zakresie inwestycji, działań kulturalnych i społecznych. Uczestnicy spotkania odwiedzili również Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli; wybudowaną w 2011 r. Publiczną Szkołę Podstawową w Bierwcach, a także Centrum Kultury w Bierwieckiej Woli, które zostało utworzone dzięki środkóm unijnym otrzymanym w ramach naboru wniosków przeprowadzonych przez LGD „Razem dla Radomki” dla działania Odnowa i Rozwój Wsi.

Wizyta Razem Ku Lepszej Przyszlosci Wizyta Razem Ku Lepszej Przyszlosci Wizyta Razem Ku Lepszej Przyszlosci
Wizyta Razem Ku Lepszej Przyszlosci Wizyta Razem Ku Lepszej Przyszlosci Wizyta Razem Ku Lepszej Przyszlosci
pobierzdo góry do góry

15.05.2012 r.

Noc Muzeów u Gombrowicza. Piątek – 18 maja 2012 r.

Tradycyjnie już Noc Muzeów we Wsoli odbywa się w przeddzień tej ogólnoeuropejskiej. W tym roku czeka nas noc-spektakl, zatytułowana „Wszystko (to) gra”.

Pierwszym piątkowym gościem Gombrowicza będzie wybitny polski aktor Adam Ferency który przeczyta fragmenty „Pornografii” Witolda Gombrowicza. Wybór tekstu jest oczywisty , bo Ferency grał Witolda w opartym na tej powieści filmie Jakuba Kolskiego. Następnie Adam Ferency będzie gościem kolejnej rozmowy z cyklu „Twarze i gęby”, w którym prowadzone są rozmowy o życiu w teatrze i o teatrze życia. W ramach tego cyklu Muzeum gościło już Krzysztofa Globisza i Teresę Lipowską.

W drugiej części wieczoru zaśpiewa- Mariusz Lubomski, wybitny wykonawca i autor piosenki literackiej. Jego koncerty to swoiste spektakle, w którym słowo i muzyka uzupełniane są aktorską grą wykonawcy. Tworzy on specyficzny rodzaj piosenek o charakterystycznym akustycznym brzmieniu, korzystającym z rytmów bossa nowy, rytmów karaibskich i pieśni cygańskich, klasycznego bluesa z elementami funky, garażowego undergroundu, ostrych rockowych brzmień i piosenek aktorskich, klimatu francuskich kabaretów i nowojorskich klubów jazzowych, songów Weila – Brechta i Toma Waitsa.

Wstęp wolny. Wszystkich zainteresowanych dowiezie autobus MZDiK. Przejazd trasą z Dworca PKP (przystanek końcowy linii 18) ulicami: 25 Czerwca, Żwirki i Wigury, Kusocińskiego, Chrobrego, Mieszka I, Aleksandrowicza, Warszawska, Wsola- Muzeum. Na powyższej trasie będą obowiązywały wszystkie przystanki autobusowe na terenie Radomia, poza granicami miasta tylko przystanek we Wsoli.

pobierzdo góry do góry

15.05.2012 r.

Lista rankingowa wniosków złożonych w ramach naboru wniosków przeprowadzonych przez LGD w zakresie działań: Odnowa i rozwój wsi, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz Małe projekty.

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” informuje o zakończeniu postępowania przez Radę Stowarzyszenia w sprawie oceny wniosków, które wpłynęły w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś 4 Leader na lata 2007-2013 w ramach działania: „Odnowa i rozwój wsi", "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw", "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej", „Małe projekty”.

Poniżej prezentujemy listę rankingową naboru wniosków przeprowadzonych w dniach od 30 marca 2012 r. do 27 kwietnia 2012 r. w ramach działań: „Odnowa i rozwój wsi”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Małe Projekty”.

Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Razem dla Radomki”:

pobierzdo góry do góry

16.05.2012 r.

Sobota – 19 maja. Noc Muzeów w Przysusze. Zapraszamy!

Noc Muzeów w Przysusze

Dzień po nocy Muzeów we Wsoli zapraszamy Państwa na Noc Muzeów w Przysusze którą organizuje Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze – Oddział Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu oraz Szkoła Muzyczna I stopnia im. Oskara Kolberga w Ruszkowicach.

W ramach programu przewidziano koncert muzyki klasycznej w wykonaniu Pauliny Kruk (flet), Aureliusza Mendery (fortepian) oraz Dawida Cichawy (trąbka), który o godzinie 18.00 rozpocznie sobotnie wydarzenia w Przysusze. Następnie o godzinie 19.00 rozpocznie się wystawa fotografii Marii Gutowskiej – Ilustracje do „Chłopów” Wł. Reymonta, a o godzinie 20.00 zapraszamy na koncert jazzowy w wykonaniu „Tria Jazzowego” w składzie Jakub Banaszek, Patryk Czapla, Dawid Cichawa.

W trakcie „Nocy” Muzeum Oskara Kolberga udostępnia dla zwiedzających swoje zbiory w tym wystawę czasową pn. „Entuzjastki etnografii. Kobiety w kręgu przyjaciół i współpracowników O.Kolberga”. Serdecznie zapraszamy.

pobierzdo góry do góry

17.05.2012 r.

Majowe spotkanie z organizacjami pozarządowymi w Radomiu

Samorząd Województwa Mazowieckiego zaprasza w dniu 28 maja na spotkanie skierowane do organizacji pozarządowych, które odbędzie się w Delegaturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Radomiu w ramach cyklu konsultacji odbywających się na terenie całego Województwa Mazowieckiego.

Spotkania przedstawicieli Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na dobre wpisały się w miesiącu maju do kalendarza wydarzeń na Mazowszu. Obecny Rok – 2012 upływa pod znakiem obchodów Roku Janusza Korczaka oraz Europejskiego Roku Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej, stąd program tegorocznych spotkań będzie obejmował tematy związane z prawami dziecka, ideami Janusza Korczaka oraz aktywnością seniorów. Podczas spotkań poruszone zostaną również zagadnienia związane z aktualizacją „Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego” i „Planu Zagospodarowanie Przestrzennego Województwa Mazowieckiego”.

W trakcie spotkania wystąpią przedstawiciele Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej i organizacji pozarządowych z nimi współpracujących, przedstawicieli Zarządu Mazowieckiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej oraz Instytutu Żywności i Żywienia. Spotkanie odbędzie się w dniu 28 maja o godzinie 13.00 w Sali konferencyjnej w siedzibie delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Radomiu, mieszczącej się przy ul. Kościuszki 5 a.

pobierzdo góry do góry

18.05.2012 r.

Konkurs: Dostęp do Internetu na etapie ostatniej mili

W terminie od 16 maja do 29 czerwca 2012 r. Władza Wdrażająca Programy Europejskie przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili” w Programie Innowacyjna Gospodarka.

W ramach tego działania Wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie na zbudowanie infrastruktury telekomunikacyjnej pomiędzy najbliższym lub najbardziej efektywnym punktem dystrybucji Internetu, a użytkownikiem końcowym w celu umożliwienia bezpośredniego dostarczenia użytkownikowi końcowemu usługi przyłączenia do sieci telekomunikacyjnej i zapewnienia korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu.

Minimalna kwota dofinansowania: 30 tys. zł. Maksymalny okres realizacji projektu: 24 miesiące. Do udziału w konkursie zaproszeni są: mikro-, mali i średni przedsiębiorcy, w tym organizacje pozarządowe non-profit.

pobierzdo góry do góry

21.05.2012 r.

Zaproszenie na otwarcie Gminnego Centrum Informacji, Edukacji i Kultury w Zakrzewie

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Wójt i Rada Gminy Zakrzew oraz Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzewie serdecznie zapraszają na uroczystość otwarcia Gminnego Centrum Informacji, Edukacji i Kultury, która odbędzie się w dniu 25 maja 2012 roku o godzinie 12.00.

W trakcie spotkania odbędzie się prezentacja albumu – „Zakrzewska Ziemia – cztery pory roku” który został sfinansowany w ramach naboru wniosków przeprowadzonych przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” w ramach działań Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla działania Małe Projekty. Uroczystemu otwarciu towarzyszyć będzie koncert akordeonowy.

pobierzdo góry do góry

21.05.2012 r.

Szkolenie: Możliwości wytwarzania odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach rolnych.

centrum doradztwa rolniczego

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje szkolenie nt. „Możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach rolnych”, które odbędzie się w terminach: 30 maja-01 czerwca 2012 r. w Radomiu oraz w dniach 11-13 czerwca 2012 w Krakowie. Wiodącym tematem będą zmiany w przepisach i najnowsze technologie w rozwoju odnawialnych źródeł energii . Szkolenie ma na celu zaprezentowanie możliwości wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w gospodarstwie rolnym, gospodarstwie agroturystycznym lub małym przedsiębiorstwie.

Do wzięcia udziału w szkoleniu CDR zaprasza wszystkich zainteresowanych powyższymi zagadnieniami - doradców rolniczych wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego, nauczycieli szkół rolniczych oraz przedstawicieli lokalnych grup działania, samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców lokalnych i gospodarstw agroturystycznych.

pobierzdo góry do góry

22.05.2012 r.

Zapraszamy na 53 Dni Kolbergowskie i 13 Dni Przysuchy

Dni Kolbergowskie Dni Przysuchy

Urząd Gminy i Miasta Przysucha, Dom Kultury w Przysusze, Towarzystwo Kulturalne im. Oskara Kolberga oraz Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” serdecznie zapraszają w dniach 2-3 czerwca 2012 r. na 53 Dni Kolbergowskie i 13 Dni Przysuchy.

W ramach 13 Dni Przysuchy, które rozpoczną się w sobotę od godziny 17.00 zaplanowano liczne koncerty, w których wystąpią m.in. Edyta Geppert i Gosia Andrzejewicz, Chór Nauczycielski Canto, czy zespół Red Guitars. Natomiast w niedzielę o godzinie 10.00 rozpocznie się przegląd solistów, śpiewaków, zespołów i kapel ludowych którzy zaprezentują się w ramach 53 Dni Kolbergowskich. O godzinie 13.30 zaprezentują się dziecięce zespoły ludowe z terenu gmin tworzących nasze Stowarzyszenie: „Zakrzewiaki” z Zakrzewa, „Wolanianki” z Wolanowa oraz „Kukułeczki” ze Skrzyńska, a na godzinę 17.00 zaplanowano występ Zespołu Pieśni i Tańca Uniwersytetu Warszawskiego "Warszawianka"

Celem zgłoszenia uczestnictwa należy wypełnić Kartę uczestnictwa .Wypełnione karty zgłoszeń prosiły przesyłać w terminie do 31.05.2012 r. na adres Towarzystwo Kulturalne im. Oskara Kolberga, ul. Radomska 9, 26-400 Przysucha.

pobierzdo góry do góry

23.05.2012 r.

Konkurs grantowy Fundacji BNP Paribas: Wakacje z Korczakiem

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Fundacja BNP Paribas ogłosiła konkurs grantowy dla świetlic i ognisk Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w całym kraju. Jego motywem przewodnim są myśli i twórczość Janusza Korczaka oraz Prawa Dziecka.

Zadaniem placówek, które wezmą udział w konkursie będzie przygotowanie ciekawego projektu opisującego plany na bezpieczne i atrakcyjne „Wakacje z Korczakiem”. Siedem najlepszych, spośród zgłoszonych do konkursu projektów zostanie nagrodzonych grantami w wysokości 5 tys. złotych każdy, z przeznaczeniem na realizację zgłoszonego projektu.

pobierzdo góry do góry

24.05.2012 r.

ARiMR od 1 czerwca rozpoczyna nabór wniosków o przyznanie pomocy na zalesianie gruntów rolnych

ARiMR

Od 1 czerwca 2012 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpocznie nabór wniosków od rolników, o przyznanie pomocy na zalesienie gruntów rolnych jak i tych nie użytkowanych rolniczo. Wsparcie takie udzielane jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

Działanie to ma na celu pomoc tym rolnikom, którzy gospodarują na słabych jakościowo glebach i nie osiągają zadowalających plonów lub np. zrezygnowali z prowadzenia upraw, bowiem nie opłacało im się to ekonomicznie. Rezygnując z prowadzenia działalności rolniczej na takich gruntach i sadząc tam las, mogą liczyć na otrzymywanie wsparcia finansowego z ARiMR. Agencja udziela pomocy na zalesienie gruntów rolnych jak i gruntów innych niż rolne.

Wysokość pomocy jaką może otrzymać rolnik na zalesianie gruntów wynosi od 1700 zł/ha (w przypadku zalesienia gruntów innych niż rolne z wykorzystaniem sukcesji naturalnej) do 6260 zł/ha. Dodatkowo rolnik może otrzymać premię pielęgnacyjną, wypłacaną corocznie przez okres 5 lat, w wysokości od 970zł/ha do 2050zł/ha. Przyznawana jest również premia zalesieniowa – wypłacana corocznie przez 15 lat, wynosząca rocznie 1580 zł/ha.

pobierzdo góry do góry

25.05.2012 r.

Pokaz Instruktażowy Bezpieczna Kąpiel nad zalewem w Domaniowie - 29 maja 2012 r.

Serdecznie zapraszamy Państwa na pokaz instruktażowy „Bezpieczna Kąpiel”, który odbędzie się w najbliższy wtorek – 29 maja 2012 r. nad Zalewem w Domaniowie (plaża w Wólce Domaniowskiej) w godzinach 11.00-14.15.

W ramach spotkania przewidziano pokazy: Środowiskowo-Lekarskiego WOPR w Radomiu, Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego, Policji, Komendy Miejskiej PSP, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych oraz Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej. Poprowadzone zostaną również działania edukacyjne w zakresie bezpiecznych zachowań w czasie wakacji . Przeprowadzone zostaną konkursy z nagrodami, jak również zaprezentowany zostanie ratunkowy sprzęt wodny.

pobierzdo góry do góry

27.05.2012 r.

27 maja - Dzień Samorządowca

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

27 maja co roku obchodzony jest Dzień Samorządowca, który został uchwalony przez Sejm w 2000 roku. Dzień ten upamiętnia pierwsze wybory samorządowe z 27 maja 1990 roku.

22 lata funkcjonowania reaktywowanego samorządu terytorialnego uzmysławia skalę przeprowadzonych reform i ich wagę dla dalszych losów Kraju i jego rozwoju. Dziś trudno sobie wyobrazić państwo polskie bez samorządów lokalnych i samorządu regionalnego, władze samorządowe stały się ważnym uczestnikiem przemian, struktury samorządowe przyczyniły się w sposób istotny do uporządkowania państwa, wyzwoliły potencjał tkwiący w społecznościach lokalnych. Samorząd terytorialny w Polsce, będąc najbliższą obywatelom strukturą administracyjną, pozostaje jednym z podstawowych segmentów władzy publicznej. Realizuje w sposób ciągły i powszechny wiele różnorodnych zadań administracji publicznej z zakresu zapewnienia obywatelom bezpieczeństwa zewnętrznego, wewnętrznego i socjalnego.

Życzymy wszystkim przedstawicielom samorządów z terenu LGD „Razem dla Radomki” abyście w dalszym ciągu w duchu odpowiedzialności, ale i z odwagą działali dla dobra społeczności lokalnych. By każdy następny Dzień Samorządowca był okazją do coraz większej satysfakcji dla obywateli naszej społeczności z działań samorządów.

pobierzdo góry do góry

28.05.2012 r.

Spotkanie z organizacjami pozarządowymi w Radomiu. 28 maja – godzina 13.00

Samorząd Województwa Mazowieckiego zaprasza w dniu dzisiejszym - 28 maja na spotkanie skierowane do organizacji pozarządowych, które odbędzie się w Delegaturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Radomiu w ramach cyklu konsultacji odbywających się na terenie całego Województwa Mazowieckiego.

Spotkania przedstawicieli Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na dobre wpisały się w miesiącu maju do kalendarza wydarzeń na Mazowszu. Obecny Rok – 2012 upływa pod znakiem obchodów Roku Janusza Korczaka oraz Europejskiego Roku Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej, stąd program tegorocznych spotkań będzie obejmował tematy związane z prawami dziecka, ideami Janusza Korczaka oraz aktywnością seniorów. Podczas spotkań poruszone zostaną również zagadnienia związane z aktualizacją „Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego” i „Planu Zagospodarowanie Przestrzennego Województwa Mazowieckiego”.

W trakcie spotkania wystąpią przedstawiciele Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej i organizacji pozarządowych z nimi współpracujących, przedstawicieli Zarządu Mazowieckiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej oraz Instytutu Żywności i Żywienia. Spotkanie odbędzie się w dniu 28 maja o godzinie 13.00 w Sali konferencyjnej w siedzibie delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Radomiu, mieszczącej się przy ul. Kościuszki 5 a.

pobierzdo góry do góry

29.05.2012 r.

Otwarcie Gminnego Centrum Informacji, Edukacji i Kultury w Zakrzewie

Od kilku dni mieszkańcy gminy Zakrzew mogą korzystać z nowej inwestycji – Gminnego Centrum Informacji, Edukacji i Kultury w Zakrzewie, które swoją działalność uroczyście zainaugurowało w ubiegły piątek.

W budynku znajdują się wypożyczalnia książek dla dzieci i dorosłych, czytelnia czasopism, ogólna i regionalna, sala komputerowa z 7 stanowiskami do pracy podłączonymi do Internetu oraz sala widowiskowa przeznaczona na działalność kulturalną. Planowane jest też utworzenie w budynku lokalnego centrum kompetencji. Budynek przystosowany został również dla osób niepełnosprawnych, dla których wybudowano podjazd, windę oraz toalety.

Budowa centrum rozpoczęta została w 2009 roku. Całkowity koszt budowy centrum wyniósł ok. 1,5 mln zł. Koszt zakupu wyposażenia wyniósł ok. 130 tyś zł, a środki na ten cel zostały pozyskane w Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, dla działania: Odnowa i Rozwój Wsi.

Uroczystej inauguracji towarzyszyły występy artystyczne, koncerty a także prezentacja albumu „Zakrzewska Ziemia – cztery pory roku” który został sfinansowany w ramach naboru wniosków przeprowadzonych przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” w ramach działań Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla działania Małe Projekty.

 Otwarcie Gminnego Centrum Informacji, Edukacji i Kultury w Zakrzewie (fot. www.cozadzien.pl)  Otwarcie Gminnego Centrum Informacji, Edukacji i Kultury w Zakrzewie (fot. www.cozadzien.pl)  Otwarcie Gminnego Centrum Informacji, Edukacji i Kultury w Zakrzewie (fot. www.cozadzien.pl)
pobierzdo góry do góry

30.05.2012 r.

Prowincja Gombrowicz zaprasza na spotkanie z Marcinem Sendeckim.

muzeum gombrowicza

W poniedziałkowy wieczór 4 czerwca zapraszamy do Muzeum Witolda Gombrowicza na spotkanie literackie z poetą i dziennikarzem Marcinem Sendeckim, autorem jedenastu książek poetyckich, z których trzy nominowane były do Nagrody Poetyckiej Silesius. Jego najnowszy tom wierszy zatytułowany „Farsz” został nominowany w 2012 roku do Nagrody Literackiej Gdynia oraz Nagrody Poetyckiej Silesius Sendecki to jeden z ważniejszych współtwórców środowiska „bruLionu”. Teksty o literaturze i kulturze publikuje również na łamach dzienników.

Spotkanie poprowadzi dr Dominika Świtkowska. Będzie to kolejne wydarzenie z cyklu „Prowincja Gombrowicz”. Dotychczas Prowincja Gombrowicz gościła Olgę Tokarczuk, Ingę Iwasiów, Andrzeja Stasiuka, Stefana Chwina oraz Mariana Pilota.

Zapraszamy. 4 czerwca, godz.18 Wstęp wolny!

pobierzdo góry do góry

31.05.2012 r.

Najnowsze wydanie biuletynu LGD Razem dla Radomki

Biuletyn LGD Razem dla Radomki

Zapraszamy do lektury kolejnego Biuletynu Informacyjnego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki”, który zawiera najistotniejsze informacje dotyczące pracy naszego Stowarzyszenia a także inicjatywy lokalnych liderów.

W 26 wydaniu biuletynu znajdą Państwo informacje o organizowanych od ponad pół wieku Dniach Kolbergowskich będących obecnie Mazowieckim Przeglądem Folkloru oraz relację z konferencji regionalnej jaka miała miejsce w Przysusze w ramach projektu realizowanego wspólnie ze Związkiem Pracodawców Warszawy i Mazowsza. A ponadto relację z wyjątkowej noc jaka odbyła się w Muzeum we Wsoli i w Muzeum w Przysusze oraz z wizyty studyjnej członków LGD „Razem Ku Lepszej Przyszłości” na terenie gminy Jedlińsk. W numerze nie zabraknie także innych ciekawych informacji dotyczących naszych „małych ojczyzn”.

Biuletyn mogą Państwo przeczytać klikając w poniższą ikonę Pobierz. Życzymy miłej lektury. Zapraszamy do lektury.

pobierzdo góry do góry

01.06.2012 r.

Zapraszamy na 53 Dni Kolbergowskie i 13 Dni Przysuchy. 2 – 3 czerwca 2012 r.

Dni Kolbergowskie Dni Przysuchy

Przysucha – rodzinne miasta Oskara Kolberga – co roku w pierwszy weekend czerwca przyciąga liczne grono widzów, którzy przyjeżdżają tutaj na organizowane wydarzenia kulturalne. Sobota – to „Dni Przysuchy” impreza na której prezentują się ogólnopolskie gwiazdy estrady. Niedziela – to dzień „Dni Kolbergowskich” podczas którego możemy podziwiać autentycznych muzyków wiejskich, którzy uczestniczą w Mazowieckiem Przeglądzie Folkloru. Na wydarzenia zapraszają Urząd Miasta i Gminy Przysucha, Dom Kultury w Przysusze, Towarzystwo Kulturowe im. Oskara Kolberga oraz nasze Stowarzyszenie „Razem dla Radomki”, które od 3 lat jest współorganizatorem imprez.

W sobotę 2 czerwca czeka nas moc atrakcji, którego gwiazdami będzie Edyta Geppert oraz Gosia Andrzejewicz. Dni Przysuchy rozpoczną się o godzinie 17.00, a podczas nich zaprezentują się również Chór Nauczycielski Canto, zespół Red Guitars, Młodzieżowy Zespół Orkiestry Dętej z Domu Kultury w Przysusze, Big Band Estrada z Domu Kultury w Przysusze.

W niedzielę 3 czerwca w Amfiteatrze w Przysusze odbędą się 53 Dni Kolbergowskie, będące jedną z najważniejszych na mapie naszego województwa imprez promujących dziedzictwo kulturowe i folklor. Celem przeglądu jest popularyzacja i ochrona najcenniejszych tradycji autentycznego muzykowania i śpiewu ludowego oraz ukazanie twórczych aspiracji mieszkańców obszarów wiejskich. W przeglądzie folkloru mogą wziąć udział śpiewacy ludowi; zespoły śpiewacze a capella; uprawiające jednogłosowy śpiew gromadny; instrumentaliści – soliści grający na tradycyjnych instrumentach takich jak: skrzypce, harmonia, bębenek, basy i inne instrumenty muzyczne; a także kapele ludowe. Niedzielne wydarzenia rozpoczną się o godzinie 10.00. W przerwie konkursu zaprezentują się dziecięce i młodzieżowe zespoły ludowe z terenu LGD „Razem dla Radomki”: Kukułeczki ze Skrzyńska, Zakrzewiaki z Zakrzewa oraz Wolanianki z Wolanowa, a o godzinie 17.00 wystąpi Zespół Pieśni i Tańca Uniwersytetu Warszawskiego „Warszawianka”. Przygotowane zostaną również specjalne stoiska ludowe, na których każdy z widzów będzie mógł wziąć udział w bezpłatnych warsztatach z rękodzieła, które poprowadzą osoby współpracujące z naszym Stowarzyszeniem m.in. Zdzisław i Barbara Bałtowscy z Przysuchy (rzeźbiarstwo), Zbigniew i Danuta Glik z Oblasu (malarstwo naiwne), czy Pan Andrzej Sławiński z Wierzchowin (rzeźbiarstwo).

Serdecznie zapraszamy.

pobierzdo góry do góry

08.06.2012 r.

Ministerstwo Środowiska. Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Ministerstwo Środowiska, wzorem lat ubiegłych, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego. Konkurs jest przeznaczony dla organizacji pozarządowych i dotyczy przygotowania projektów edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Termin składania ofert upływa dnia 20 czerwca 2012 roku.

Celem zadania jest wsparcie nauczycieli w planowaniu i realizacji gimnazjalnych projektów edukacyjnych o tematyce ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, poprzez przygotowanie dla nich pakietu projektów.

Na wspieranie realizacji zadania przeznacza się środki publiczne w wysokości 100 000 zł brutto. Wnioskodawca jest zobowiązany zapewnić wkład własny w wysokości minimum 20% kosztów realizacji zadania.

pobierzdo góry do góry

mapa aktyawnych organizacji pozarzšdowych
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

dziedzictwo i rozwój patrnerzy lgd
ksow patrnerzy lgd
puszcza kozienicka partnerzy lgd
lgd ziemi siedleckiej
MAS Jablunkovsko
partnerzy lgd razem dla radomki
moves partnerzy lgd razem dla radomki
sao radomka
zwiazek gmin radomka

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”; w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.