Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 13194099


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Maj 201102.05.2011 r.

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

Dzień Flagi

Od siedmiu lat, 2 maja obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, polskie święto państwowe. Obchodzone jest między świętami 1 – maja – Świętem Pracy i 3 maja – Świętem Konstytucji 3 maja.

2 maja nie jest datą przypadkową. Ma upamiętniać żołnierzy 1 Dywizji Kościuszkowskiej którzy 2 maja 1945 roku wywiesili biało-czerwony sztandar na kolumnie Siegessaule w Berlinie w trakcie zdobywania tego miasta. Jest także przypomnieniem, iż w czasach PRL właśnie 2 maja kazano zdejmować flagi narodowe, by nie pozostawały na masztach w nieuznawane przez władze komunistyczne Święto Konstytucji 3 Maja.

pobierzdo góry do góry

03.05.2011 r.

Święto Narodowe - Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 maja 1971 roku

Obraz Jana Matejki – Konstytucja 3 maja

Dziś mija dokładnie 220 lat odkąd Sejm Czteroletni po burzliwej debacie przyjął przez aklamację ustawę rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 Maja. Była ona drugą na świecie i pierwszą w Europie ustawą regulującą organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli.

Konstytucja 3 maja 1791r. dokonywała zasadniczej przemiany przestarzałego ustroju politycznego Rzeczpospolitej. Zgodnie z duchem Oświecenia wprowadziła podział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Uchwalona przez Sejm Czteroletni jako "Ustawa Rządowa", Konstytucja wprowadzała w Rzeczpospolitej wolności wyzwania, jednak religią panującą pozostawał katolicyzm. Na mocy Konstytucji 3 maja zmieniono również następujące elementy: Polska stała się monarchią parlamentarną, Likwidacji uległa odrębność urzędów Polski i Litwy; Zniesiono liberum veto wolne elekcje, konfederacje.

Święto obchodzone w dniu 3 maja jest obok 11 listopada (Dnia Odzyskania Niepodległości) najważniejszym polskim świętem narodowym. 3 maja przypomina nam wysiłki patriotów, którzy podjęli się trudnego zadania – reformy państwa chylącego się ku upadkowi. Dostarcza nam też wiele wzorów do naśladowania, daje przykłady zachować patriotycznych

pobierzdo góry do góry

05.05.2011 r.

13 numer Biuletynu LGD "Razem dla Radomki".

biuletyn lgd razem dla radomki

Zapraszamy Państwa do lektury kolejnego Biuletynu Informacyjnego Lokalnej Grupy Działania "Razem dla Radomki" w których zamieszczamy informacje na aktualnie przeprowadzanego przez nas naboru wniosków z działań: Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw, Odnowa i Rozwój Wsi czy Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej. Informator zawiera także relację z Międzynarodowych Targów Turystyki Wiejskiej Agrotravel oraz zaproszenia na majowe wydarzenia artystyczne organizowane na terenie gmin tworzących LGD. Nie zabraknie również informacji o historii naszych gmin, tym razem przedstawiamy sylwetkę wyjątkowego malarza - Władysława Paciaka.

pobierzdo góry do góry

06.05.2011 r.

Muzeum Witolda Gombrowicza zaprasza na pierwsze spotkanie z cyklu „Prowincja Gombrowicz”.

muzeum gombrowicza

W sobotę 7 maja o godz. 17 gościem MWG będzie Inga Iwasiów, poetka i prozaiczka, literaturoznawczyni, krytyczka literacka, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, feministka. Za powieść „Bambino” Inga Iwasiów otrzymała kilkanaście dni temu prestiżową austriacką nagrodę Bank Austria Literaris, wcześniej książka nominowana była do Nagrody Nike, Nagrody Literackiej Gdynia, Nagrody Angelusa. Jest autorką prac naukowych i esejów, m.in. wykładów „Gender dla średnio zaawansowanych”.

Cykl „Prowincja Gombrowicz” to rozmowy z pisarzami, którzy żyjąc, pracując i tworząc poza geograficznym lub instytucjonalnym centrum, są ważnymi, w pewnym sensie centralnymi, postaciami polskiego życia literackiego i intelektualnego. Pozostali goście cyklu to Stefan Chwin, Andrzej Stasiuk oraz Olga Tokarczuk.

Projekt „Prowincja Gombrowicz” realizowany jest w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy przeprowadzonych przez LGD „Razem dla Radomki” w ramach działania „Małe Projekty” - Osi 4 Leader „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

pobierzdo góry do góry

09.05.2011 r.

Konkurs literacki "Pamiętnik z okresu dojrzewania" rozstrzygnięty.

Jury konkursu „Pamiętnik z okresu dojrzewania” wybrało dziesięciu laureatów, którzy zostaną zaproszeni do Muzeum Witolda Gombrowicza i do Muzeum Literatury na trzydniowe warsztaty literackie, które odbędą się w dniach od 27 do 29 maja. Jury w składzie: przewodniczący Jarosław Klejnocki – dyrektor Muzeum Literatury oraz Dominika Świtkowska i Tomasz Tyczyński z Muzeum Witolda Gombrowicza najwyżej oceniło prace: (kolejność alfabetyczna):

 • Paulina Bąk (Żywiec): „Jestem reportażem i próbuję”
 • Katarzyna Bober (Krosno): „Pamiętnik z okresu dojrzewania”
 • Martyna Brzezińska (Łódź): „(Im)presje z okresu dojrzewania”
 • Katarzyna Janota (Katowice): „Pamiętnik z okresu dojrzewania”
 • Tomasz Jativa (Warszawa): „Historiomachia”
 • Dawid Kowalkowski (Kościan): bez tytułu
 • Joanna Mazur (Warszawa): „Wczesne rozważania”
 • Kamil Samołyk (Kraków): „Picie”
 • Adam Śmigielski (Lubawa): „Dziennik z powstania łóżkowego”
 • Aleksandra Winczura (Warszawa): „Zdążyć przed zachodem słońca” .

Na konkurs nadesłano 256 prac z całej Polski, także z małych ośrodków, nieakademickich. Autorów projektu „Nieakademicka Szkoła Twórczego Pisania” cieszy to szczególnie. Nie wiemy, czy potwierdziła się teza, iż w dobie Internetu i innych ułatwień technicznych dostęp do kultury wyrównuje się. Wiemy natomiast, że miedzy innymi i na ten temat będzie można podyskutować z prowadzącymi nasze warsztaty. Udział w roli prowadzących zajęcia (i dyskusję) potwierdzili już: Jerzy Sosnowski, Włodzimierz Kowalewski oraz Jarosław Lipszyc.

Żałujemy tylko, że nie możemy do Wsoli i Warszawy zaprosić wszystkich autorów wartościowych tekstów, a takich na nasz konkurs nadesłano bardzo dużo. Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy. Z zakwalifikowanymi do udziału w warsztatach skontaktujemy się indywidualnie.

Konkurs zorganizowany został przez LGD „Razem dla Radomki”, Muzeum Gombrowicza we Wsoli oraz Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku dla projektu „Nieakademicka szkoła twórczego pisania” realizowanego w ramach Programu Akademia Orange.

pobierzdo góry do góry

10.05.2011 r.

Bezpłatne szkolenia dla bezrobotnych w Radomiu: Aktywni – atrakcyjni na mazowieckim rynku pracy.

zwiazek młodziezy wiejskiej

Związek Młodzieży Wiejskiej zaprasza osoby bezrobotne do udziału w projekcie „Aktywni – atrakcyjni na mazowieckim rynku pracy”, które mieszkają na terenie województwa mazowieckiego w powiecie radomskim, szydłowieckim i przysuskim.

W ramach projektu przeprowadzane są bezpłatne szkolenia zawodowe w zakresie:
ochrona osób i mienia I stopnia; asystent księgowości; asystent zarządcy nieruchomości.
Każdy z uczestników ma zapewniony dodatek szkoleniowy, zwrot kosztów dojazdu, materiały szkoleniowe, udział w szkoleniu z zakresu aktywizacji zawodowej, poczęstunek. Szkolenia odbywać się będą na terenie Radomia. Pierwsze szkolenia rozpoczynają się w połowie maja.

pobierzdo góry do góry

10.05.2011 r.

Trwa nabór wniosków w zakresie działań: Odnowa i Rozwój Wsi, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej. Termin składania wniosków upływa w dniu 13.05.2011 r. o godzinie 15.00.

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" Programu Rozwoju Obszarów wiejskich w terminie do 13 maja 2011 roku do godziny 15.00. Nabór wniosków prowadzony jest w zakresie:


Wnioski należy składać w:
Biurze Stowarzyszenia mieszczącym się przy ul. Wernera 9/11 w Radomiu w terminie od 18.04.2011 r. do 13.05.2011 r. do godziny 15.00. Informacje nt. działań jak również formularze wniosków o przyznanie pomocy dostępny są w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD www.razemdlaradomki.pl (w zakładce Materiały do pobrania: Materiały do pobrania przez Wnioskodawców) lub Samorządu Województwa Mazowieckiego www.prow.mazovia.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl. Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu oraz złożony w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej (nagranie na płycie CD).

LGD „Razem dla Radomki” zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegółowe informacje dostępne są w Biurze LGD "Razem dla Radomki" ul. Wernera 9/11 w Radomiu w godz. pn. 9.00-17.00, wt.-pt. 8.00-16.00. Tel. (048) 38-58-996, e-mail: zarzad@razemdlaradomki.pl.

pobierzdo góry do góry

11.05.2011 r.

LGD Razem dla Radomki zaprasza na uroczystości związane z obchodami Jubileuszu 100 – lecia powstania harcerstwa.

100-lecie harcerstwa

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki”, Komenda Hufca ZHP Radom Powiat, oraz Starostwo Powiatowe w Radomiu zapraszają na uroczystości związane z obchodami Jubileuszu 100-lecia powstania harcerstwa które, odbędą się 28.05.2011 r. w Radomiu.

Rozpoczęcie uroczystości zostało zaplanowane na godzinie 10.00, uroczystą Mszą Świętą w kościele Garnizonowym w Radomiu przy Placu Konstytucji 3 Maja.

Po Mszy Świętej o godzinie 12.00 zapraszamy na Konferencję Harcmistrzowską pt. „100-lat z harcerską lilijką”, podczas której postaramy się podsumować dorobek organizacji, a także spojrzeć w przyszłość i przyjąć nowe kierunki działania na kolejne lata służby i pracy wychowawczej. Konferencja odbędzie się w budynku Starostwa Powiatowego w Radomiu, przy ul. Domagalskiego 7.

O godzinie 15.00 w Ośrodku Harcerskim w Rajcu rozpocznie się wielkie spotkanie po latach, podczas którego rozpalimy obrzędowe ognisko, wysłuchamy gawędy i powspominamy nasze młode lata z harcerskiej drużyny.

Koszt uczestnictwa wynosi 25zł, zapisy do 16 maja. Zapisy oraz dodatkowe informacje można uzyskać u Komendanta Hufca Radom Powiat – Pani Małgorzaty Szydło pod nr tel. 665 665 561.

pobierzdo góry do góry

12.05.2011 r.

Noc Muzeów w domu Gombrowiczów już jutro!

muzeum gombrowicza

Muzeum Gombrowicza we Wsoli zaprasza wszystkich chętnych do udziału w tegorocznej edycji Nocy Muzeów, która odbędzie się już jutro. W piątkowy wieczór będzie wyjątkowo poetycko, literacko oraz muzycznie. O godzinie 19.30 imprezę rozpocznie Edyta Jungowska – aktorka teatralna i filmowa, która czytać będzie opowiadanie W. Gombrowicza – „Filidor dzieckiem podszyty”.

O godzinie 20.30 będziemy mieli okazję posłuchać recitalu Mirka Czyżykiewicza – klasyka polskiej piosenki literackiej, poety, od 30 lat jednego z najważniejszych polskich bardów. Przed recitalem Czyżykiewicza oraz zaraz po jego zakończeniu czekać nas będzie „Piazzolla z Antresoli” – czyli utwory Astora Piazzoli i nie tylko w wykonaniu Artura Miedzińskiego

Bilet wstępu – cytat z Gombrowicza (z pamięci lub kartki). Wszystkich zainteresowanych do Wsoli dowiezie bezpłatny autobus. Zbiórka przed Teatrem Powszechnym w Radomiu o godzinie 18.40. Powrót po zakończeniu imprezy.

pobierzdo góry do góry

13.05.2011 r.

Nowy numer Biuletynu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Biuletyn Ksow

Zapraszamy do lektury najnowszego Biuletynu KSOW, w którym znajdziemy m.in. informacje na temat: współpracy Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich z samorządami; roli i znaczeniu Europejskiej Sieci Obszarów Wiejskich dla rozwoju obszarów wiejskich; wsparciu aktywności młodzieży; przykłady najciekawszych pakietów turystyki wiejskiej, wydarzeń i najbliższych planów działań w regionach; roli i znaczeniu KSOW dla rozwoju obszarów wiejskich; Francuskiej Sieci Obszarów Wiejskich. Życzymy miłej lektury.

pobierzdo góry do góry

16.05.2011 r.

Nieprowincjonalna „Prowincja Gombrowicz” już jutro w Muzeum Gombrowicza we Wsoli.

muzeum gombrowicza

Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu „Prowincja Gombrowicz”, którego gościem będzie Stefan Chwin, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, prozaik, eseista, autor m.in. takich powieści jak „Krótka historia pewnego żartu”, „Hanemann”, „Esther”, „Panna Ferbelin”, a także „Dziennika dla dorosłych” oraz prac historyczno-literackich: „Literatura a zdrada”, „Samobójstwo jako doświadczenia wyobraźni”.

Spotkanie odbędzie się we wtorek, 17 maja o godzinie 18.30 w Muzeum Gombrowicza we Wsoli. Wszystkich zainteresowanych z Radomia do Wsoli dowiezie bezpłatny autobus. Zbiórka pod Teatrem Powszechnym w Radomiu o godzinie 17.40. Wstęp wolny.

Projekt „Prowincja Gombrowicz” realizowany jest w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy przeprowadzonych przez LGD „Razem dla Radomki” w ramach działania „Małe Projekty” - Osi 4 Leader „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Cykl „Prowincja Gombrowicz” to rozmowy z pisarzami, którzy żyjąc, pracując i tworząc poza geograficznym lub instytucjonalnym centrum, są ważnymi, w pewnym sensie centralnymi, postaciami polskiego życia literackiego i intelektualnego. Pozostali goście cyklu to Andrzej Stasiuk oraz Olga Tokarczuk.

pobierzdo góry do góry

16.05.2011 r.

Zakończenie naboru wniosków prowadzonych przez LGD „Razem dla Radomki” w ramach PROW oś 4 Leader na lata 2007-2013 r.

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” informuje, iż w dniu 13 maja 2011 r. o godzinie 15.00 zakończył się nabór wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Osi 4 Leader na lata 2007-2013 z zakresu działań: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Odnowa i Rozwój Wsi.

W ramach działania:

 • Odnowa i Rozwój Wsi – złożono 5 wniosków o łącznej wartości 1 495 247,00 zł (limit dostępnych środków wynosi 2 060 815,00zł)
 • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – złożono 6 wniosków o łącznej wartości 525 380,83 zł (limit dostępnych środków wynosi 301 423,50 zł)
 • Różnicowanie w kierunku działalności gospodarczej – złożono 2 wnioski o łącznej wartości 198 000,00 zł (limit dostępnych środków wynosi 350 000,00 zł)

Wnioski zostaną ocenione przez Radę Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”, która dokona wyboru finansowania operacji, w terminie nie dłuższym niż 21 dni, licząc od dnia zakończenia naboru.

pobierzdo góry do góry

17.05.2011 r.

Konkurs fotograficzny: Rolnik – człowiek sukcesu

ARiMR

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym „Rolnik – człowiek sukcesu”, który ma na celu pokazanie dokumentacji fotograficznej zmian, które zaszły na polskiej wsi, zwłaszcza od czasu odejścia naszego kraju do Unii Europejskiej. Prace powinny ukazywać rolników, korzystających z nowoczesnych maszyn i urządzeń, hodowle z zwierząt w nowych lub zmodernizowanych chlewniach, oborach, kurnikach, prace polowe itp. Mile widziane będą też prace ilustrujące życie kulturalne i społeczne współczesnej wsi polskiej oraz fotografie pokazujące piękno krajobrazów wiejskich.

Fotografie które otrzyma Agencja będą wykorzystywane w działaniach promocyjnych pokazujących efekty osiągnięte w rolnictwie i przetwórstwie żywności, dzięki dobremu wykorzystaniu środków wypłaconych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. Konkurs trwa do 30.09.2011 r. Do wygrania nagrody atrakcyjne nagrody finansowe i rzeczowe.

pobierzdo góry do góry

18.05.2011 r.

Bezpłatne szkolenia zawodowe w Radomiu: Księgowość komputerowa, Specjalista ds. kadr i płac, podatkowa księgowość przychodów i rozchodów

bco

„45 + Księgowość moją Szansą” to projekt szkoleniowy realizowany przez BCO Biuro Doradztwa Biznesowego mający na celu aktywizację i poprawę sytuacji zawodowej kobiet powyżej 45 roku życia z terenu powiatu radomskiego, posiadających wykształcenie najwyżej średnie.

Celem głównym projektu jest dostosowanie kwalifikacji i umiejętności 100 kobiet zatrudnionych na terenie powiatu radomskiego do potrzeb regionalnej gospodarki poprzez zaoferowanie bezpłatnych i kompleksowych szkoleń księgowo-finansowych. W ramach projektu odbędą się również tzw. szkolenia miękkie z zakresu godzenie życia zawodowego i rodzinnego, komunikacji interpersonalnej oraz efektywnego poszukiwania zatrudnienia z uwzględnieniem technik autoprezentacji i umiejętności kierowania własnym rozwojem.

pobierzdo góry do góry

19.05.2011 r.

I Przegląd Twórczości Dzieci i Młodzieży w Wolanowie

dla przyszłości gminy wolanów

Stowarzyszenie „Dla Przyszłości Gminy Wolanów” zaprasza na I Przegląd Twórczości Dzieci i Młodzieży, który uświetni koncert organowy w wykonaniu Pana Roberta Grudnia. Celem imprezy jest rozwijanie artystycznych zainteresowań uczniów, wymiana doświadczeń, zaprezentowanie dorobku szkół w zakresie twórczości plastycznej, muzealnej, teatralnej itp.

Przegląd ma charakter prezentacji, nie jest konkursem. Decyzja w zakresie doboru formy artystycznego przekazu należy do reprezentacji szkoły. Może być to przedstawienie teatralne, występ wokalny, krasomówczy, recytatorski lub inny, trwający 30 - 40 min. Mile widziana wystawa twórczości plastycznej uczniów. Zgłoszenia reprezentacji szkół, do 50 osób, można dokonać telefonicznie 48 6186034, 48 6186032 lub elektronicznie slawnoszkola@wp.pl w terminie do 22.05.2011r. do godziny 11.00.

Przegląd odbędzie się w dniu 25 maja 2011 r. o godzinie 11.00 w ZSO w Wolanowie, a koncert organowy w wykonaniu Roberta Grudnia przewidziany jest na godzinę 14.00

pobierzdo góry do góry

20.05.2011 r.

40 000 zł dofinansowania na założenie firmy. Rusza nabór do projektu Radomski Biznes I

wup

W projekcie „Radomski Biznes I” zostanie rekrutowanych 36 osób zarejestrowanych jako bezrobotni ( w tym 18 osób w wieku powyżej 45 lat), które chcą założyć własną działalność gospodarczą, mieszkających na terenie powiatów: białobrzeskiego, kozienickiego, lipskiego, przysuskiego, radomskiego ziemskiego i grodzkiego, szydłowieckiego i zwoleńskiego. Dla uczestników przygotowano m.in. szkolenia oraz jednorazową dotację w kwocie 40 tyś. zł.

Uczestnikami projektu mogą być jedynie osoby, które nie posiadają i nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie ostatnich 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu, tzn. przed dniem podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie

Zgłoszenie do udziału w projekcie należy złożyć w siedzibie Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Radomiu, ul. Mokra 2, pok. 206, 209, I p., w terminie od 23.05.2011 r. do 03.06.2011 r., w godz. 9-15.

pobierzdo góry do góry

20.05.2011 r.

Informacja o Posiedzeniu Rady Stowarzyszenia "Razem dla Radomki"

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Informujemy, iż w dniu 23 maja 2011 r. o godzinie 12:00 w Sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Jedlińsku, przy ul. Wareckiej 19 odbędzie się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”.

Podczas posiedzenia zostaną omówione i wybrane do realizacji wnioski przyjęte przez LGD w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś 4 Leader na lata 2007-2013 z zakresu działania: „Odnowa i rozwój wsi”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.

pobierzdo góry do góry

22.05.2011 r.

Stowarzyszenie Razem dla Radomki zaprasza na uroczystości związane z obchodami Jubileuszu 100 – lecia powstania harcerstwa.

100-lecie harcerstwa

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki”, Komenda Hufca ZHP Radom Powiat, oraz Starostwo Powiatowe w Radomiu zapraszają na uroczystości związane z obchodami Jubileuszu 100-lecia powstania harcerstwa które, odbędą się 28.05.2011 r. w Radomiu.

Rozpoczęcie uroczystości zostało zaplanowane na godzinie 10.00, uroczystą Mszą Świętą w kościele Garnizonowym w Radomiu przy Placu Konstytucji 3 Maja.

Po Mszy Świętej o godzinie 12.00 zapraszamy na Konferencję Harcmistrzowską pt. „100-lat z harcerską lilijką”, podczas której postaramy się podsumować dorobek organizacji, a także spojrzeć w przyszłość i przyjąć nowe kierunki działania na kolejne lata służby i pracy wychowawczej. Konferencja odbędzie się w budynku Starostwa Powiatowego w Radomiu, przy ul. Domagalskiego 7.

O godzinie 15.00 w Ośrodku Harcerskim w Rajcu rozpocznie się wielkie spotkanie po latach, podczas którego rozpalimy obrzędowe ognisko, wysłuchamy gawędy i powspominamy nasze młode lata z harcerskiej drużyny.

Koszt uczestnictwa wynosi 25zł, zapisy do 16 maja. Zapisy oraz dodatkowe informacje można uzyskać u Komendanta Hufca Radom Powiat – Pani Małgorzaty Szydło pod nr tel. 665 665 561.

pobierzdo góry do góry

23.05.2011 r.

Zapraszamy na Warsztaty Literackie we Wsoli i w Warszawie 27-29 maja 2011 r.

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Zapraszamy Państwa na warsztaty literackie organizowane przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” wspólnie z Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli oraz Gminnym Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku, które odbędą się w dniach 27-29 maja w Muzeum Gombrowicza we Wsoli a także w Muzeum Literatury w Warszawie i stanowić będą finał projektu „Nieakademickiej szkoły pisania”, realizowanego w ramach programu Akademia Orange. Warsztaty poprowadzą autorytety z dziedziny literatury, kultury, nowych mediów. Imprezie towarzyszyć będzie uroczystość wręczenia nagród dla młodych, utalentowanych twórców – laureatów ogólnopolskiego konkursu literackiego „Pamiętnik z okresu dojrzewania”, realizowanego w ramach w/w projektu

W piątek o godzinie 17.30 otwarte warsztaty poprowadzi Jerzy Sosnowski - pisarz, publicysta, a zarazem dziennikarz telewizyjny i radiowy. Wieczorem po zakończeniu warsztatów o godzinie 20.00 odbędzie się koncert jazzowy „Alchemy Of Soul” w wykonaniu Piotra Cieślikowskiego (saksofon tenorowy), Wojtka Pulcyna (kontrabas) i Arkadiusza Skolika (perkusja)

W sobotę o godzinie 12.00 odbędą się warsztaty i dyskusja o mediach i dziennikarstwie kulturalnym które poprowadzi Andrzej Framaszek - literaturoznawca, krytyk literacki, redaktor działu kulturalnego w „Tygodniku Powszechnym”. O godzinie 17.30 o warsztacie pisarza i o tym, kiedy literatura zaczyna być literaturą opowie Włodzimierz Kowalewski -prozaik, krytyk literacki nominowany do Nagrody Literackiej Nike oraz do Paszportów Polityki.

W niedzielę grupa laureatów konkursu „Pamiętnik z okresu dojrzewania” wyjeździe do Warszawy, do Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza i uczestniczyć będzie w warsztatach z zakresu nowych mediów prowadzonych przez Jarosława Lipszyca, które odbędą się o godzinie 11.00 w Staromiejskim Domu Kultury. O godzinie 13.00 zapraszamy na piknik literacki Fiesta w Hiszpanii w Muzeum Literatury w Warszawie. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy

pobierzdo góry do góry

25.05.2011 r.

Lista rankingowa wniosków zgłoszonych w ramach działań: Odnowa i rozwój Wsi, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” informuje o zakończeniu postępowania przez Radę Stowarzyszenia w sprawie oceny wniosków, które wpłynęły w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś 4 Leader na lata 2007-2013 w ramach działania: „Odnowa i rozwój wsi", "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw", "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej".

Poniżej prezentujemy listę rankingową naboru wniosków przeprowadzonych w dniach od 18 kwietnia 2011 r. do 13 marca 2011 r. w ramach działań: „Odnowa i rozwój wsi”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.

Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Razem dla Radomki”.

pobierzdo góry do góry

24.05.2011 r.

Kwietniowo-majowe PROWieści

PROWIEŚCI

Zapraszamy Państwa do lektury kwietniowo-majowego wydania „PROWieści” – miesięcznika dotyczącego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wydawnictwo redagowane jest przez Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich MRiRW.

W numerze informacje o trwającym naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” PROW 2007-2013. Ponadto, relacja z konferencji na temat wyników oceny średniookresowej PROW 2007-2013 oraz 4. Konferencji z cyklu: Wieś – Rolnictwo – Media. Tegoroczna edycja zorganizowana została pod hasłem „Gospodarstwa rodzinne podstawą europejskiego rolnictwa w odniesieniu do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”. Poza tym zaprezentowane zostały przykłady dobrych praktyk w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” PROW 2007-2013.

pobierzdo góry do góry

26.05.2011 r.

Zatrzymane myśli w Jedlińsku

Wystawa w Jedlińsku

Wójt Gminy Jedlińsk i Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej zapraszają na otwarcie wystawy pt. „Zatrzymane myśli”, która odbędzie się 27 maja 2011 r. o godzinie 17.30.

Wystawa na której swoje prace zaprezentuje Małgorzata Grabowska (rysunki i pastele) oraz Agnieszka Grabowska (fotografie) będzie czynna do dnia 10 czerwca 2011 r. w siedzibie Centrum Kultury w Jedlińsku przy ul. Krótkiej 1.

pobierzdo góry do góry

27.05.2011 r

Stowarzyszenie Razem dla Radomki zaprasza na uroczystości związane z obchodami Jubileuszu 100 – lecia powstania harcerstwa.

100-lecie harcerstwa

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki”, Komenda Hufca ZHP Radom Powiat, oraz Starostwo Powiatowe w Radomiu zapraszają na uroczystości związane z obchodami Jubileuszu 100-lecia powstania harcerstwa które, odbędą się 28.05.2011 r. w Radomiu.

Rozpoczęcie uroczystości zostało zaplanowane na godzinie 10.00, uroczystą Mszą Świętą w kościele Garnizonowym w Radomiu przy Placu Konstytucji 3 Maja.

Po Mszy Świętej o godzinie 12.00 zapraszamy na Konferencję Harcmistrzowską pt. „100-lat z harcerską lilijką”, podczas której postaramy się podsumować dorobek organizacji, a także spojrzeć w przyszłość i przyjąć nowe kierunki działania na kolejne lata służby i pracy wychowawczej. Konferencja odbędzie się w budynku Starostwa Powiatowego w Radomiu, przy ul. Domagalskiego 7.

O godzinie 15.00 w Ośrodku Harcerskim w Rajcu rozpocznie się wielkie spotkanie po latach, podczas którego rozpalimy obrzędowe ognisko, wysłuchamy gawędy i powspominamy nasze młode lata z harcerskiej drużyny.

Serdecznie zapraszamy

pobierzdo góry do góry

30.05.2011 r.

Wystawa z okazji 45 lecia Klubu Sportowego Oskar w Przysusze.

MKS Oskar

Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze uprzejmie zaprasza na otwarcie wystawy „45 lat Klubu Sportowego Oskar w Przysusze, która nastąpi w dniu 3 czerwca 2011 r. o godzinie 13.00 w siedzibie Muzeum.

Ekspozycja została zorganizowana z okazji jubileuszu Miejskiego Klubu „Oskar w Przysusze”, przy współpracy z Zarządem Klubu, działaczami, zawodnikami i miłośnikami „Oskara”. Dokumentuje zaangażowanie mieszkańców w krzewienie kultury fizycznej, powstanie poszczególnych klubów i sekcji, ich rozgrywki i osiągnięcia.

Wystawa czynna będzie do 31 sierpnia 2011 roku od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 15.00 oraz w soboty i niedziele od 10.00 do 15.00. Zapraszamy

pobierzdo góry do góry

31.05.2011 r.

Zapraszamy na 12 Dni Przysuchy, 52 Dni Kolbergowskie

52 Dni Kolbergowskie

Urząd Gminy i Miasta Przysucha, Lokalna Grupa Działania “Razem dla Radomki”, Towarzystwo Kulturalne im. Oskara Kolberga w Przysusze oraz Dom Kultury w Przysusze zapraszają na 12 Dni Przysuchy oraz 52 Dni Kolbergowskie które odbędą się w dniach 4-5 czerwca 2011 r. w Amfiteatrze w Przysusze.

Podczas pierwszego dnia które nazywamy Dniami Przysuchy od godziny 17.10 będziemy mogli podziwiać występy Młodzieżowej Orkiestry Dętej, Big Bandu z Domu Kultury, Chór Nauczycielski „Canto” oraz występy głównych wykonawców – zespołu An Dreo & Karina oraz zespołu Łzy

Natomiast w niedzielę o godzinie 10.00 rozpocznie się przegląd solistów, śpiewaków, zespołów i kapel ludowych w ramach 52 Dni Kolbergowskich. O godzinie 13.00 wystąpią dziecięce zespoły ludowe z terenu LGD „Razem dla Radomki” – zespól „Wolanianki” z Wolanowa oraz „Zakrzewiaki Zakrzewa”. Na zakończenie Dni Kolbergowskich przewidziano występ Kapeli Braci Tarnowskich z Domaniowa oraz Kapeli Cezarego Pełki z Przysuchy. Serdecznie zapraszamy.

pobierzdo góry do góry

mapa aktyawnych organizacji pozarzšdowych
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

dziedzictwo i rozwój patrnerzy lgd
ksow patrnerzy lgd
puszcza kozienicka partnerzy lgd
lgd ziemi siedleckiej
MAS Jablunkovsko
partnerzy lgd razem dla radomki
moves partnerzy lgd razem dla radomki
sao radomka
zwiazek gmin radomka

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”; w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.