Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 13193837


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Luty 2016



04.02.2016 r.

Od jutra startuje nowa edycja konkursu Programu Dotacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich – Mazowsze Lokalnie. Do wygrania dotacje na realizację inicjatyw w wysokości do 5000,00 zł.

Od 5 do 26 lutego będzie można składać wnioski na pierwszy z tegorocznych konkursów Funduszu Inicjatyw Obywatelskich – Mazowsze Lokalnie. Łącznie przeznaczona jest kwota 543 000,00 zł w dwóch ścieżkach: inicjatywy oddolne (503 000,00 zł) i wsparcie grup samopomocowych (40 000,00 zł). Zaplanowane działania mogą trwać maksymalnie 5 miesięcy od 15 kwietnia do 30 września 2016 r.

Konkurs skierowany jest do młodych organizacji pozarządowych, obywatelskich grup nieformalnych (składających się z min. 3 osób pełnoletnich) oraz samopomocowych grup nieformalnych terenu woj. mazowieckiego i działających na jego terenie. Każdy projekt może uzyskać mikrodotację w wysokości od 1 500,00 zł – 5 000,00 zł. Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” jako Ambasador Programu Mazowsze Lokalnie zachęca organizacje pozarządowe i grupy nieformalne z terenu Południowego Mazowsza do udziału w konkursie, świadcząc doradztwo i pomoc przy przygotowywaniu wniosków.

pobierzdo góry do góry

02.02.2016 r.

Konkurs: Upowszechnianie sportu różnych grup społecznych i środowiskowych.

Ministerstwo Sportu i Turystyki

Minister Sportu i Turystyki ogłosił otwarty konkurs ofert na dofinansowanie - ze środków pochodzących z budżetu państwa - zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych realizowanych w okresie od 1 lutego do 31 grudnia 2016 r. Oferty należy składać do 19 lutego 2016 r.

Zadania realizowane w ramach konkursu nr I. upowszechnianie sportu różnych grup społecznych i środowiskowych: 1) Upowszechnianie sportu w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych; 2) Wspieranie projektów sportu dla wszystkich realizowanych przez fundacje działające w obszarze kultury fizycznej. Główne cele i priorytety konkursu to aktywności fizycznej społeczeństwa, w różnych grupach społecznych i środowiskowych; tworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego, kształtowanie zdrowego stylu życia; wspieranie inicjatyw i działań na rzecz rozwoju sportu dla wszystkich, pobudzania aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie dobrych praktyk na terenie całego kraju; promowanie rozwoju sportu dla wszystkich i aktywności fizycznej wszystkich środowisk i grup społecznych; promowanie prozdrowotnych, społecznych, wychowawczych i edukacyjnych wartości sportu; przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym (w tym nadwadze i otyłości), wykluczeniu społecznemu oraz zjawiskom patologii społecznej; niwelowanie różnic dotyczących poziomu aktywności fizycznej w różnych środowiskach i grupach społecznych.

pobierzdo góry do góry

03.02.2016 r.

Świętujmy razem Dzień Kobiet – Konkurs dla Pań z Kół Gospodyń Wiejskich.

Redakcja portalu i kwartalnika „mojeKGW” ponownie daje szansę zaprezentowania kreatywnych pomysłów w nowym konkursie. Tematyka konkursu jest wyjątkowo przyjemna, dotyczy bowiem Dnia Kobiet.

27 stycznia został ogłoszony „Konkurs na Dzień Kobiet” na Ogólnopolskim Portalu mojeKGW.pl. Jest to kolejny sposób aktywizacji Kół Gospodyń Wiejskich, promocji ich talentów a także regionu. Prosta i lekka forma konkursu zachęca do udziału i z pewnością zainteresuje wiele Pań z organizacji wiejskich w całej Polsce.

Aby wziąć udział w konkursie wystarczy przygotować zaproszenie dla Redakcji mojeKGW.pl na Święto Dnia Kobiet. Forma zaproszenia jest absolutnie dowolna, liczy się przede wszystkim pomysł. Redakcja kwartalnika i portalu mojeKGW.pl nagrodzi najbardziej kreatywne zaproszenie. Organizacja, która zdobędzie pierwsze miejsce znajdzie się na okładce pierwszego jubileuszowego wydania kwartalnika „mojeKGW”.

pobierzdo góry do góry

04.02.2016 r.

Szkolenie z zakresu: Produkt lokalny i tradycyjny – identyfikacja i wprowadzenie na listę Produktu Tradycyjnego już jutro w Serdzewicach (gm. Iłża).

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie wspólnie z Lokalną Grupą Działania „Wspólny Trakt” zapraszają w dniu 5 lutego 2016 r. do Seredzic w gminie Iłża na szkolenie w zakresie „Produkt lokalny i tradycyjny – identyfikacja i wprowadzenie na listę Produktu Tradycyjnego”.

Podczas szkolenia zaprezentowana zostanie tematyka poświęcona Produktom Tradycyjnym którą przedstawi Pan Krzysztof Zaniewski z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Mazowieckiego. Łukasz Murawski ze Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” opowie o nowoczesnej i tradycyjnej produkcji miodów. Ponadto przedstawiciele Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Radomiu zaprezentują potencjał małych gospodarstw rolnych w oparciu o zdrową i lokalną żywność.

pobierzdo góry do góry

05.02.2016 r.

Samorząd Województwa Mazowieckiego zaprasza na spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych w Radomiu.

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Samorząd Województwa Mazowieckiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na Mazowszu na cykl spotkań informacyjnych. Spotkania odbędą się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz w Delegaturach Urzędu w okresie od 10 do 23 lutego. W Radomiu spotkanie zaplanowano na dzień 18 lutego 2016 r. o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Radomiu, przy ul. Kościuszki 5a.

W programie spotkań przewidziano: informację na temat zmian w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; przedstawienie procedury konkursowej wynikającej z Zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu województwa mazowieckiego dla organizacji pozarządowych; informację o priorytetowych obszarach współpracy finansowej Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku; przedstawienie harmonogramu ogłaszania konkursów ofert w 2016 roku; informację o możliwości składania ofert konkursowych w ramach realizacji eusług poprzez elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej ePUAP, w tym także krótki instruktaż sposobu składania ofert z wykorzystaniem profilu zaufanego ePUAP.

pobierzdo góry do góry

08.02.2016 r.

Jedlińskie Zapusty już trwają. Zapraszamy dziś i jutro do Jedlińska na obrzęd Ścięcia Śmierci.

Kusaki – Ścięcie Śmierci 2016

Tradycyjne jak co roku w ostatnie 3 dni karnawału Jedlińsk stanie się sceną plenerowego widowiska „Ścięcia Śmierci”. Symboliczne pożegnanie karnawału zainaugurował wczoraj Bal Zapustowy Kobiet. Dziś o 18.00 odbędzie się w Sali OSP w Jedlińsku koncert popularnego Jerzego Połomskiego, a już jutro od 13.00 na Rynku w Jedlińsku odbędzie się obrzęd „Ścięcia Śmierci” – jedyne tego rodzaju widowisko obchodzone w Polsce i jedno z nielicznych na świecie.

Swoim rodowodem sięga ono XVI stulecia i jest nadal kultywowane w Jedlińsku na pamiątkę „prawa miecza”, które Jedlińsk otrzymał przy lokacji miasta w 1530 roku. Badacze twierdzą, że na obrzęd „Ścięcia Śmierci” duży wpływ miała szkoła ariańska istniejąca w Jedlińsku w latach 1560- 1630 oraz szkoła wyższa funkcjonująca w latach 1630- 1655. W ówczesnych czasach w Jedlińsku przebywało bowiem wielu kleryków, historyków i żaków. Widowisko mogło wziąć swój początek od igrzyska żakowskiego, tj. ścięcia kukły symbolizującej śmierć. Widowisko zachowało swoją pierwotną formę, poprzez co stanowi ważny element dziedzictwa kulturowego naszego kraju. Należy zaznaczyć, że wszystkie role (nawet kobiece) w widowisku są odtwarzane przez mężczyzn.

pobierzdo góry do góry

08.02.2016 r.

Przedstawiciele LGD Razem dla Radomki zaprezentowali się na szkoleniu poświęconemu produktom tradycyjnym i lokalnym w Seredzicach.

Szkolenie – produkty tradycyjne i lokalne w Seredzicach – Krzysztof Zaniewski, fot. Wspólny Trak

W miniony piątek, 5 lutego w Świetlicy Wiejskiej w Seredzicach (gm. Iłża) Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego wraz z Lokalną Grupą Działania „Wspólny Trakt” ze Skaryszewa zorganizowali spotkanie poświęcone promocji produktów tradycyjnych i regionalnych zatytułowane: Produkt lokalny i tradycyjny – identyfikacja i wprowadzenie na listę Produktu Tradycyjnego. Oprócz udziału w części szkoleniowej, każdy z uczestników spotkania mógł spróbować przepysznych produktów przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich i producentów z terenu LGD „Wspólny Trakt”.

Tradycyjne kulinarne stanowią dzisiaj istotną część naszej tożsamości kulturowej, a pielęgnowanie dziedzictwa kulinarnego w oparciu o produkty tradycyjne jest kluczem do rozwoju regionu i szansą dla mieszkańców obszarów wiejskich – poinformował nas we wstępie spotkania Pan Krzysztof Zaniewski z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Mazowieckiego, który wspólnie z Panią Prezes LGD Wspólny Trakt – Teresą Majkusiak oraz Burmistrzem Miasta i Gminy Iłża Andrzejem Moską powitał blisko 70 uczestników szkolenia. W swoim wystąpieniu zaprezentował zebranym możliwości jakie stwarza dla producentów promocja ich produktów w Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze, czy przez uzyskanie wpisów na Listę Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa.

pobierzdo góry do góry

09.02.2016 r.

Szlak Rodu Kochanowskich.

Szlak Rodu Kochanowskich to szlak turystyczny prowadzący przez ziemię radomską, przez miejsca, których historia związana jest z rodziną Kochanowskich herbu Korwin. Ta znana i ceniona rodzina szlachecka budzi powszechne zainteresowanie głównie z uwagi na związki z Janem Kochanowskim – poetą, choć także inni jej przedstawiciele byli literatami, tłumaczami, wydawcami oraz pełnili ważne funkcje publiczne. Zachęcamy Państwo do odwiedzenia strony internetowej promującej Szlak Rodu Kochanowskich na której znajdziemy opis szlaku wraz z informacją na temat poszczególnych miejsc, mapę, szlak rowerowy, a dla najmłodszych kolorowanki i interaktywne puzzle.

pobierzdo góry do góry

10.02.2016 r.

Gorzki spektakl w "Gombrowiczu". 14 lutego 2016 r.

 Fot. Emilia Treszczyńska/ Teatr Rondo w Słupsku

Muzeum Gombrowicza zaprasza w niedzielę, 14 lutego na monodram „Jordan” w wykonaniu Doroty Landowskiej, aktorki Teatru Studio. Spektakl ten po raz pierwszy pokazywany był w roku 1996 w warszawskim Teatrze Powszechnym, obecnie grany jest jako spektakl mistrzowski.

To nie jest opowieść o życiu i uczuciach słodkich jak walentynkowe serce. Przeciwnie, mistrzowski spektakl Doroty Landowskiej opowiada historię ponurą: o ciemnej stronie uczuć, o braku miłości, o kruchości świata i ludzkiej psychiki. To nie jest dobra walentynkowa zabawa, choć bohaterka monodramu autorstwa Anne Reynolds i Moire Buffini wspomina także zabawne epizody ze swojego życia. Ze świata, który zawalił się w jednej chwili - gdy Jordan stała się dzieciobójczynią. A może ten świat rozsypywał się już wcześniej, tylko nikt tego nie zauważył? Świetne aktorstwo, mądry spektakl. Chwilami drastyczny, więc zapraszamy tych z Państwa, którzy skończyli 16 lat.

pobierzdo góry do góry

11.02.2016 r.

Rekordowe Kusaki w Jedlińsku.

Jedlińskie Kusaki

Tłumy widzów, wiele barwnych i przebranych postaci, diabłów, cyganek, krakowiaków, nowożeńców we wtorek od godzin popołudniowych przemierzało i bawiło się na ulicach Jedlińska, niewielkiej miejscowości położonej 10 km na północ od Radomia, która od stuleci obchodzi unikatowy obrzęd Ścięcia Śmierci – Jedlińskich Kusaków.

To właśnie tutaj świętuje się w wyjątkowy sposób trzy ostatnie dni karnawału, które zainaugurował w kusą niedzielę Bal Zapustowy Kobiet. W poniedziałek mieliśmy przyjemność wysłuchać koncertu popularnego artysty Jerzego Połomskiego, który zaprezentował licznie zebranej publiczności repertuar składający się z jego największych przebojów. Jednak to zaplanowane na kusy wtorek uroczystości przyciągnęły na Rynek w Jedlińsku wielotysięczną publiczność, która wspólnie z włodarzami gminy żegnała karnawał, oglądając jedyne tego rodzaju w Polsce i w Europie – widowisko Ścięcia Śmierci.

pobierzdo góry do góry

12.02.2016 r.

Seniorzy znów w akcji. To już 9 edycja konkursu grantowego.

Seniorzy w Akcji

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności zapraszają do udziału w ogólnopolskim konkursie „Seniorzy w akcji” inkubator + dotacje. Konkurs skierowany jest do osób 60+ i do par międzypokoleniowych (osoba 60+ i osoba do 35 lat), które mają pomysł na projekt społeczny i chcą go zrealizować przy wsparciu ekspertów. Listy intencyjne można złożyć do 17 marca 2016 roku.

Dzięki udziałowi w konkursie Krystyna (67 lat) i Kasia (31 lat) wraz mieszkańcami zagospodarowały teren osiedlowego skweru w Stalowej Woli. Lubosza (68 lat) zorganizowała międzypokoleniowe warsztaty tradycyjnego ogrodnictwa. Wojciech (71 lat) i Karolina (31 lat) zaprosili słuchaczy UTW i dzieci na międzypokoleniowe warsztaty tworzenia bajek do teatrzyku Kamishibai. Olgierd (62 lata) zachęcił mieszkańców osiedla do udziału w banku sąsiedzkiej wymiany usług i umiejętności.

pobierzdo góry do góry

12.02.2016 r.

Gorzki spektakl w Gombrowiczu. Zmiana terminu na 20 marca.

Muzeum Gombrowicza zaprasza w niedzielę, 20 marca na monodram „Jordan” w wykonaniu Doroty Landowskiej, aktorki Teatru Studio. Spektakl ten po raz pierwszy pokazywany był w roku 1996 w warszawskim Teatrze Powszechnym, obecnie grany jest jako spektakl mistrzowski.

To nie jest opowieść o życiu i uczuciach słodkich jak walentynkowe serce. Przeciwnie, mistrzowski spektakl Doroty Landowskiej opowiada historię ponurą: o ciemnej stronie uczuć, o braku miłości, o kruchości świata i ludzkiej psychiki. To nie jest dobra walentynkowa zabawa, choć bohaterka monodramu autorstwa Anne Reynolds i Moire Buffini wspomina także zabawne epizody ze swojego życia. Ze świata, który zawalił się w jednej chwili - gdy Jordan stała się dzieciobójczynią. A może ten świat rozsypywał się już wcześniej, tylko nikt tego nie zauważył? Świetne aktorstwo, mądry spektakl. Chwilami drastyczny, więc zapraszamy tych z Państwa, którzy skończyli 16 lat.

pobierzdo góry do góry

15.02.2016 r.

Nabór projektów do programu Sport Wszystkich Dzieci.

Ministerstwo Sportu i Turystyki

Minister Sportu i Turystyki ogłosił Program „Sport wszystkich dzieci” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży. Oferty należy składać do 24 lutego 2016 r.

Głównymi celami programu są: 1) Upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży;2) Wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej; 3) Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia; 4) Dokonanie zmiany modelu zachowań społecznych wobec aktywności fizycznej.

Poprzez udział w różnorodnych zadaniach o charakterze sportowym bezpośredni beneficjenci i adresaci programu będą mieli szereg możliwości nabycia umiejętności społecznych i interpersonalnych, co niewątpliwie może wpływać także na zwiększenie efektywności przyswajania innych przedmiotów stanowiących edukacyjną podstawę programową.

pobierzdo góry do góry

15.02.2016 r.

III Turniej Piłki Halowej o Puchar Wójta Gminy Przytyk

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Wójt Gminy Przytyk Dariusz Wołczyński, zaprasza drużyny piłkarskie sołectw Gminy Przytyk do wzięcia udziału w turnieju piłki halowej. Zawody odbędą się w dniach 27-28 lutego br. na hali sportowej Publicznego Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Przytyku.

Start zaplanowana na godzinę 10.00. Karty zgłoszeniowe zawierające 10 osobowe składy drużyn należy składać do dnia 23 lutego do pok. nr .2 lub 35 Urzędu Gmin w Przytyku. Więcej informacji oraz regulamin wraz z formularzami znajdą Państwo na stronie internetowej: Gminy Przytyk

pobierzdo góry do góry

16.02.2016 r.

Zbadaj kulturę – cykl bezpłatnych szkoleń i warsztatów.

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Mazowiecki Instytut Kultury zaprasza do udziału w projekcie Zbadaj Kulturę. Jest to cykl szkoleń i warsztatów skierowanych do instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych działających w dziedzinie kultury na terenie województwa mazowieckiego. Celem projektu jest przekazanie wiedzy o prostych narzędziach badawczych, które pomogą w tworzeniu i realizacji działań spełniających potrzeby lokalnej społeczności.

Projekt będzie realizowany od marca do listopada 2016 roku, a jego celem jest przekazanie wiedzy o prostych narzędziach badawczych, które pomogą w tworzeniu i realizacji działań spełniających potrzeby lokalnej społeczności.

pobierzdo góry do góry

16.02.2016 r.

FAJNE FERIE w Gminnym Centrum Kultury w Wieniawie.

 Fajne Ferie w Wieniawie

Budowanie robotów, wyprawa do Krainy Rzeczy Znalezionych, Improv games, czy niekonwencjonalne warsztaty teatralne – to tylko niektóre z zajęć zaproponowanych przez Gminne Centrum Kultury w Wieniawie w ramach ferii zimowych 2016.

Ferie w Gminnym Centrum Kultury w Wieniawie rozpoczęły się od warsztatów z lego robotyki „LEGO Mindstorms” podczas których dzieci budowały roboty manipulatory i roboty pojazdy, jak również starały się unicestwić meteoryty w kosmicznej substancji biorąc udział w Misji Kosmicznej! Najmłodsi zainteresowani teatrem uczestniczyli w zajęciach „ZGUBIONE-ZNALEZIONE” podczas których zanurzyli się w Krainę Rzeczy Znalezionych, w świat małych i wielkich Zgub. Dzieci wprawiły w ruch ciała i wyobraźnię, by zbadać kim są Zguby, gdzie trafiają, co lubią robić i w czym mogą być podobne do nich samych. Kolejną propozycją dla najmłodszych były zajęcia „ZABAWNE LABORATORIUM”. Pierwsze spotkanie polegało na doświadczaniu różnego rodzaju emocji dzięki podróżom do laboratoriów strachu, snu, radości i podróży. W tych miejscach dzieci spotkały czarownicę, kosmitę Zenka, Panią Minkę i Śpioszkę. Podczas drugiego spotkania Gminny Ośrodek Kultury został zamieniony w przestrzeń do gry w zabawne zgadywanki. Maluchy były podzielone na drużyny, których zadaniem było odnalezienie ukrytych zagadek. Należy zaznaczyć, że „ZABAWNE LABORATORIUM” było tworzone wspólnie z częścią młodzieży z grupy „LAMA”: Moniką Żurowską, Sylwią Szczęsną, Pauliną Zych, Natalią Kornacką i Bartkiem Żurowskim. Ci młodzi ludzie aktywnie włączyli się zarówno w kształtowanie pomysłu na zajęcia, jak również ich realizację.

pobierzdo góry do góry

17.02.2016 r.

Papryka jako towar eksportowy naszego regionu. Rozmowa z Prezesem Centrum Dystrybucji i Przetwórstwa Rolnego w Słowikowie, Panem Andrzejem Anasiakiem.

Andrzej Anasiak – Cetnrum Dystrybucji i Przetwórstwa Rolnego w Przytyku

W 2015 r. do użytku oddane zostało Centrum Dystrybucji i Przetwórstwa Rolnego w Słowikowie, jedna z kluczowych inwestycji dla regionu radomskiego i przysuskiego. Jest to pierwsze tak zorganizowane miejsce handlu w tej części województwa mazowieckiego, z którym rolnicy wiążą duże nadzieje związane z tworzeniem nowych rynków zbytu i możliwością uzyskiwania atrakcyjnych cen za swoje produkty. O tym jakie działania będzie podejmować ta nowa instytucja na mapie naszego województwa dowiemy się z rozmowy przeprowadzonej z Panem Andrzejem Anasiakiem – Prezesem Centrum Dystrybucji i Przetwórstwa Rolnego.

pobierzdo góry do góry

17.02.2016 r.

Nestlé Polska ufunduje siłownie zewnętrzne dla 16 gmin

W tym roku firma Nestlé S.A. obchodzi swoje 150-lecie. W wartości firmy od zawsze wpisana była troska nie tylko o jakość produktów, ale i o podnoszenie jakości życia konsumentów. Dlatego z okazji jubileuszu firma Nestlé porusza Polaków organizując konkurs dla gmin, w którym do wygrania będzie 16 siłowni terenowych.

Firma Nestlé ma w Polsce długoletnie tradycje propagowania zdrowego stylu życia wśród swoich konsumentów i od lat prowadzi działania społeczne m.in. w miejscowościach, w których znajdują się jej fabryki. Dlatego też z okazji swojego 150-lecia postanowiła zorganizować konkurs dla gmin, w którym do wygrania będzie 16 siłowni na świeżym powietrzu.

pobierzdo góry do góry

19.02.2016 r.

69 wydanie Biuletynu Stowarzyszenia Razem dla Radomki.

Biuletyn LGD Razem dla Radomki

Serdecznie zachęcamy do lektury kolejnego numeru Biuletynu Informacyjnego Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”, w którym prezentujemy najważniejsze informacje dotyczące działań podejmowanych przez nasze LGD, jak również inicjatywy realizowane przez nasze instytucje partnerskie, samorządy, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe.

Znajdziecie w nim Państwo artykuł przedstawiający efekty wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju w latach 2009-2015, stanowiący podsumowanie obranych przez nasze Stowarzyszenie działań mających na celu aktywizację i rozwój obszaru naszych 6 gmin w okresie minionych 7 lat. Warto zaznaczyć że dzięki realizacji inicjatywy Osi 4 LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pozyskaliśmy ponad 10 milionów złotych na rozwój obszarów wiejskich, a kwotę tą dodatkowo zwiększyliśmy o kolejne środki w wysokości 1,5 miliona złotych zdobyte w ramach wygranych konkursów grantowych. Prezentujemy także informacje o trzeciej edycji konkursu Mazowsze Lokalnie, informacje o nowym projekcie LGD – „Mazowiecka Kuźnia Smaków”, który ma a celu promocję dziedzictwa kulinarnego naszego regionu, budowę silnej marki produktów tradycyjnych, regionalnych, lokalnych, producentów z branży spożywczej. Postaramy się zabrać Państwa w wycieczkę po świecie poezji Pani Anny Łęckiej, poetki związanej od kilku lat z gminą Wieniawa. Prezentujemy relacje z unikatowego obrzędu Ścięcia Śmierci w Jedlińsku, "aktualności" z Muzeum Oskara Kolberga w Przysusze, oraz wywiad z Panem Andrzejem Anasiakiem - Prezesem Centrum Dystrybucji i Przetwórstwa Rolnego w Słowikowie.

pobierzdo góry do góry

18.02.2016 r.

Przypominamy o konkursie dotacyjnym FIO Mazowsze Lokalnie, w którym do wygrania na realizację są dotacje w wysokości do 5000,00 zł. Termin upływa 26 lutego 2016 r.

Do 26 lutego będzie można składać wnioski na pierwszy z tegorocznych konkursów Funduszu Inicjatyw Obywatelskich – Mazowsze Lokalnie. Łącznie przeznaczona jest kwota 543 000,00 zł w dwóch ścieżkach: inicjatywy oddolne (503 000,00 zł) i wsparcie grup samopomocowych (40 000,00 zł). Zaplanowane działania mogą trwać maksymalnie 5 miesięcy od 15 kwietnia do 30 września 2016 r.

Konkurs skierowany jest do młodych organizacji pozarządowych, obywatelskich grup nieformalnych (składających się z min. 3 osób pełnoletnich) oraz samopomocowych grup nieformalnych terenu woj. mazowieckiego i działających na jego terenie. Każdy projekt może uzyskać mikrodotację w wysokości od 1 500,00 zł – 5 000,00 zł. Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” jako Ambasador Programu Mazowsze Lokalnie zachęca organizacje pozarządowe i grupy nieformalne z terenu Południowego Mazowsza do udziału w konkursie, świadcząc doradztwo i pomoc przy przygotowywaniu wniosków.

pobierzdo góry do góry

22.02.2016 r.

22 lutego - Dzień Myśli Braterskiej.

22 lutego obchodzimy Dzień Myśli Braterskiej – święto przyjaźni obchodzone każdego roku w tym dniu przez harcerzy i skautów na całym świecie. Zostało one ustanowione w dzień urodzin założyciela skautingu, sir Roberta Baden-Powella (22 lutego 1857 r.) i jego żony Olave Baden Powell (22 lutego 1889 r.). Idea ustanowiona tego dnia zrodziła się na 4. Międzynarodowej Konferencji Skautek i Przewodniczek w 1926 roku w Stanach Zjednoczonych.

Dzień Myśli Braterskiej uświadamia skautom na całym świecie, jak jest ich wielu i że wszyscy są dla siebie braćmi niezależnie od koloru skóry, narodowości czy wieku. W ten dzień harcerze myślą o sobie, składają sobie życzenia, przesyłają kartki, organizują różne gry terenowe lub spotykają się przy ognisku. Dla niektórych środowisk harcerskich Dzień Myśli Braterskiej jest okazją do zbiorki pieniędzy, często na cel charytatywny.

pobierzdo góry do góry

22.02.2016 r.

Pani Monika Bankiewicz i Pani Anna Łecka z nagrodą dla Człowieka Roku.

Niezmiernie miło nam poinformować, iż Pani Monika Bankiewicz – członek Stowarzyszenia LGD„Razem dla Radomki” oraz współpracująca z naszym LGD Pani Anna Łęcka otrzymały w konkursie dziennika Echo Dnia nagrody dla Człowieka Roku. Pani Łęcka otrzymała zaszczytny tytuł Człowieka Roku w Powiecie Przysuskim, a Pani Bankiewicz w kategorii Rolnictwo.

Anna Łęcka jest pedagogiem z powołania, zawodowo związana była z I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Radomiu. Na co dzień związana jest ze środowiskiem gminy Wieniawa, gdzie pracuje jako dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Sokolnikach. Wolontariuszka, która od ponad 20 lat koordynuję pracę wolontariatu i wspiera organizacje charytatywne. Założyła Sekcję Bliżej Dziecka, której celem jest niesienie pomocy dzieciom niepełnosprawnym i tym pochodzącym z ubogich rodzin. Współpracowała również z Towarzystwem Pomocy Dzieciom, Caritasem i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Udzielała się także w harcerstwie, pełniła tam funkcję zastępcy komendanta Chorągwi Radomskiej ZHP. Należy do Grupy Poetyckiej Eliksir. Za swoją działalność otrzymała liczne nagrody i wyróżnienia, między innymi: Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty oraz Złoty Krzyż Zasługi, nagrody Kuratora Oświaty.

pobierzdo góry do góry

23.02.2016 r.

Zielone Serca Mazowsza. Film Sławomira Wąsika o Kozienickim Parku Krajobrazowym.

Zachęcamy Państwa do obejrzenia filmu „Kozienicki Park Krajobrazowy – zielone serce Mazowsza”, który zabiera nas w podróż po uroczych zakątkach jednego z najstarszych parków krajobrazowych w Polsce, obejmującym swoim zasięgiem aż 15 rezerwatów. Przygotowany film to 20 minut unikalnych zdjęć i ujęć pokazujących piękno przyrody, świata roślin i zwierząt oraz historię Kozienickiego Parku Krajobrazowego. Autorem zdjęć jest Sławomir Wąsik, lektorem znana prezenterka telewizyjna Krystyna Czubówna. Muzykę napisał Robert Letkiewicz.

Autorem filmu jest Sławomir Wąsik - 55 letni przyrodnik, autor tekstów i wielu książek, realizator filmów dokumentalnych i fotografik. Jak wspomina autor – to bardzo osobisty film, do którego materiał został nakręcony głównie w ostatnim roku, a niektóre ujęcia były . Przygotowania do scen, które na ekranie widzimy przez 10 sekund, trwają nawet i po kilka dni.

pobierzdo góry do góry

23.02.2016 r.

Zapraszamy do współpracy e- wolontariackiej w Stowarzyszeniu Razem dla Radomki.

E-wolontariat

E-wolontariatem, czyli wirtualnym wolontariatem określamy rodzaj wolontariatu, polegający na wykonywaniu zadań w całości lub częściowo poza organizacją z wykorzystaniem komputera i Internetu bądź też korzystając z innych urządzeń podłączonych do Internetu. To co różni e- wolontariat od telepracy to wykonywanie czynności zleconych przez sieciowych wolontariuszy pracują na rzecz organizacji non-profit, szkół, w ramach programów rządowych lub dla podmiotów pożytku publicznego. Sieciowi wolontariusze nie otrzymują wynagrodzenia od firm nastawionych na zysk, lecz pracują na rzecz organizacji non-profit, szkół czy innych instytucji realizujących często oddolne inicjatywy.

Misją działania Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” jest realizacja inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, aktywizacja społeczeństwa, promocja kultury, turystyki, przedsiębiorczości. Realizujemy działania, które przyczyniają się do wzrostu atrakcyjności i rozwoju gospodarczego całego obszaru LGD poprzez aktywizację społeczeństwa i wykorzystanie unikalnych walorów przyrodniczych, kulturowych i historycznych obszaru. W swoich działaniach stawiamy na innowacyjność i efektywność, stale wykorzystując nowe media, a przede wszystkim Internet, jako główny komunikator z naszymi odbiorcami. Poprzez 4 lata udało nam się stworzyć portale internetowe, które miesięcznie odwiedza ponad 50 tysięcy osób. Dlatego, w związku z prężnym rozwojem- poszukujemy osób, które zechciałyby podjąć z nami współpracę, zdobyć wiedzę z zakresu funduszy unijnych, przygotowywania wniosków, grantów, ale również działań związanych z kreacją przestrzeni kultury, kreacją działań w Internecie.

pobierzdo góry do góry

24.02.2016 r.

Szlak Turystyczny Rodu Kochanowskich.

Szlak Rodu Kochanowskich to szlak turystyczny prowadzący przez ziemię radomską, przez miejsca, których historia związana jest z rodziną Kochanowskich herbu Korwin. Ta znana i ceniona rodzina szlachecka budzi powszechne zainteresowanie głównie z uwagi na związki z Janem Kochanowskim – poetą, choć także inni jej przedstawiciele byli literatami, tłumaczami, wydawcami oraz pełnili ważne funkcje publiczne. Zachęcamy Państwo do odwiedzenia strony internetowej promującej Szlak Rodu Kochanowskich na której znajdziemy opis szlaku wraz z informacją na temat poszczególnych miejsc, mapę, szlak rowerowy, a dla najmłodszych kolorowanki i interaktywne puzzle.

Na ziemi radomskiej, gdzie żyli przez stulecia, Kochanowscy pozostawili liczne materialne ślady swojej obecności, byli fundatorami kościołów, kaplic i pomników. Zapewne na Szlaku Rodu Kochanowskich najważniejsze i najlepiej wyeksponowane są miejsca bezpośrednio związane z autorem Trenów – Czarnolas, gdzie Jan Kochanowski mieszkał i tworzył i gdzie obecnie znajduje się jego muzeum, Sycyna, gdzie się urodził, czy Zwoleń, gdzie został pochowany. Warto jednak zajrzeć także do miejsc mniej znanych, jak na przykład do Sieciechowa, do dawnego Opactwa Benedyktyńskiego, gdzie poeta uczył się w przyklasztornej szkole wraz z innymi dziećmi lokalnych rodzin szlacheckich, a gdzie dziś, wewnątrz później zbudowanego kościoła, można zobaczyć wyjątkową, iluzjonistyczną, późnobarokową polichromię. Czy do kościoła w Wieniawie, który był kościołem parafialnym dla Kochanowskich z Kochanowa, a w którym także dziś można oglądać wyjątkowy renesansowy „Poliptyk Wieniawski” ze szkoły Wita Stwosza.

pobierzdo góry do góry

24.02.2016 r.

Utwory Grechuty u Gombrowicza.

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Muzeum Witolda Gombrowicza zaprasza na wyjątkowy koncert: utwory Marka Grechuty zaśpiewa Joanna Lewandowska, która tego wybitnego artystę nazywa mężczyzną swojego życia, oczywiście artystycznego. Zapraszamy do Wsoli w niedzielę, 28 lutego. Początek koncertu o godz. 17. Liczba miejsc ograniczona.

Gdy Joanna Lewandowska wygrywała Studencki Festiwal Piosenki w Krakowie (2006r.) minęła się z Markiem Grechutą za kulisami. Kilka dni po jego śmierci została pierwszą laureatką stypendium jego imienia. Dzięki tej nagrodzie mogła wydać swoją debiutancką płytę.

We Wsoli towarzyszyć jej będą muzycy: Michał Zawadzki – fortepian, Grzech Piotrowski – saksofon, Kuba Szydło - instrumenty perkusyjne, Sebastian Wypych – kontrabas.

pobierzdo góry do góry

24.02.2016 r.

Przypominamy o terminie zakończenia konkursu dotacyjnego FIO Mazowsze Lokalnie, w którym do wygrania są dotacje do 5000,00 zł. Termin upływa dnia 26 lutego 2016 r.

Przypominamy, że do dnia 26 lutego do godziny 15.00 można składać wnioski na pierwszy z tegorocznych konkursów Funduszu Inicjatyw Obywatelskich – Mazowsze Lokalnie. Łącznie przeznaczona jest kwota 543 000,00 zł w dwóch ścieżkach: inicjatywy oddolne (503 000,00 zł) i wsparcie grup samopomocowych (40 000,00 zł). Zaplanowane działania mogą trwać maksymalnie 5 miesięcy od 15 kwietnia do 30 września 2016 r.

Konkurs skierowany jest do młodych organizacji pozarządowych, obywatelskich grup nieformalnych (składających się z min. 3 osób pełnoletnich) oraz samopomocowych grup nieformalnych terenu woj. mazowieckiego i działających na jego terenie. Każdy projekt może uzyskać mikrodotację w wysokości od 1 500,00 zł – 5 000,00 zł. Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” jako Ambasador Programu Mazowsze Lokalnie zachęca organizacje pozarządowe i grupy nieformalne z terenu Południowego Mazowsza do udziału w konkursie, świadcząc doradztwo i pomoc przy przygotowywaniu wniosków. Z uwagi na duże zainteresowanie konkursem, prosimy o wcześniejszy kontakt w celu ustalenia godzin konsultacji.

pobierzdo góry do góry

25.02.2016 r.

Aż 800 000 zł do wygrania w nowym programie dotacyjnym.

25 lutego rusza I edycja programu „Decydujesz, pomagamy”, skierowanego do organizacji społecznych i grup nieformalnych. Inicjatywa obejmie swoim zasięgiem całą Polskę – podzieloną na 160 okręgów. W każdym z nich zostanie przyznany grant w wysokości 5 000 zł.

Dzielnice przyjazne rodzinom, integracyjne place zabaw, kluby naukowe dla dzieci, boiska piłkarskie, seminaria z zakresu zdrowia oraz zajęcia i warsztaty edukacyjne… To tylko kilka propozycji, które można podarować swojej miejscowości. W nowym programie „Decydujesz, pomagamy” każdy ma możliwość zdobyć dofinansowanie na realizację pomysłów, których do tej pory nie miał szansy wprowadzić w życie, dlatego zgłaszać się mogą zarówno organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia), jak i grupy nieformalne (np. kluby osiedlowe, koła naukowe czy kółka zainteresowań). Ważne, by zgłoszony projekt miał na celu zmianę bliskiego otoczenia, wspierał społeczności lokalne, a także zachęcał mieszkańców do współdziałania i zaangażowania w realizację projektu.

pobierzdo góry do góry

26.02.2016 r.

Zapraszamy producentów do udziału w Targach Produktów Regionalnych i Ekologicznych Regionalia 2016.

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” w dniach od 22 do 24 kwietnia 2016 r. uczestniczyć będzie w V edycji Targów Produktów Regionalnych i Ekologicznych „Regionalia”, które odbędą się w Warszawie w Centrum MT Polska przy ulicy Marsa 56 c. Na swoim stoisku chcemy zaprezentować najlepsze produkty spożywcze z naszego terenu oferujemy wystawcą bezpłatną powierzchnię wystawienniczą i możliwość promocji produktów żywnościowych.

Targi Regionalna to różnorodny katalog wyrobów, które wytwarzane są często według receptur przekazywanych z pokolenia na pokolenia, na bazie lokalnych surowców i w sposób przyjazny dla środowiska. Ich ideą jest popularyzacja produktów regionalnych i potraw przygotowanych według tradycyjnych receptur, bez konserwantów i polepszaczy, promocja żywności ekologicznej i naturalnej.

pobierzdo góry do góry

29.02.2016 r.

Koncepcje sieciowych produktów turystycznych w subregionach województwa mazowieckiego

Zachęcamy do lektury opracowania przygotowanego przez Oddział Terenowy w Siedlcach Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego. Celem publikacji pt. „Koncepcje sieciowych produktów turystycznych w subregionach województwa mazowieckiego” jest zaprezentowanie koncepcji istniejących i proponowanych sieciowych produktów turystycznych w pięciu subregionach Mazowsza m.in. w subregionie radomskim.

Publikacja składa się z trzech części: analizy uwarunkowań do tworzenia sieciowych produktów turystycznych w województwie mazowieckim na tle potrzeb społecznych, zmian zachodzących w turystyce, wybranych aspektów ekonomicznych działalności turystycznej oraz polityki samorządu w zakresie rozwoju turystyki; analizy skomercjalizowanych ofert, utworzonych w ramach wykreowanych już produktów turystycznych Mazowsza; koncepcja nowych produktów w subregionach Mazowsza.

pobierzdo góry do góry

29.02.2016 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w Gminie Zakrzew w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 r.

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Wójt Gminy Zakrzew ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2016 roku . W ramach zadania dotyczącego wspierania i upowszechnienia kultury fizycznej finansowane mogą zostać zadania związane z rozwojem sportu dzieci, młodzieży i dorosłych, prowadzeniem zajęć, treningów, uczestnictwem w rozgrywkach sportowych, organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych, udział sportowych reprezentacji gminy w imprezach i zawodach sportowych w gminie i poza jej granicami.

pobierzdo góry do góry

mapa aktyawnych organizacji pozarzšdowych
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGD



enrd
ksow

więcej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

dziedzictwo i rozwój patrnerzy lgd
ksow patrnerzy lgd
puszcza kozienicka partnerzy lgd
lgd ziemi siedleckiej
MAS Jablunkovsko
partnerzy lgd razem dla radomki
moves partnerzy lgd razem dla radomki
sao radomka
zwiazek gmin radomka

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”; w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.