finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Aktualności

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru LGD Razem dla Radomki na lata 2023-2027 zaakceptowana!

29.05.2023 | maj2023

W ubiegłym tygodniu mieliśmy przyjemność gościć w siedzibie Lokalnego Stowarzyszenia Kobiet ze Skrzynna, gdzie podczas Walnego Zebrania Członków LGD „Razem dla Radomki” zaprezentowaliśmy nową Strategię Rozwoju Lokalnego obszaru LGD na okres lat 2023-2027.

Lokalna Strategia Rozwoju to nadrzędny dokument w którym określamy zakres działań na rzecz aktywizacji i rozwoju obszarów wiejskich gmin Jedlińsk, Przytyk, Przysucha, Wieniawa, Wolanów i Zakrzew. Przyjęte są w nim założenia w zakresie wsparcia i skierowania działań na rzecz mieszkańców, przedsiębiorców, instytucji samorządowych, instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych dla których w formie konkursów przeznaczymy wielomilionowe wsparcie w zakresie możliwości realizowania przez nich inicjatyw. W planowanej nowej perspektywie przeznaczone zostaną środki na realizację działań w zakresie wsparcia sektora przedsiębiorczości, rozwoju małej infrastruktury, realizacji projektów własnych, projektów grantowych oraz projektów partnerskich i w partnerstwie.

Członkowie Walnego zebrania zaopiniowali pozytywnie projekt LSR obszar Razem dla Radomki na lata 2023-2027, który w tym samym dniu Zarząd Stowarzyszenia przyjął uchwałą.

Dziękujemy Wszystkim osobom i podmiotom zaangażowanym w partycypacyjny proces przygotowania lokalnej strategii rozwoju, którzy aktywie uczestniczyli w spotkaniach konsultacyjnych, zgłaszali swoje pomysły i wskazywali kierunki działań w przygotowanym dokumencie. Teraz przed nami ostatni etap związany z opracowaniem LSR, polegający na złożeniu przygotowanej strategii wraz z dokumentami w ramach konkurs na wybór lokalnych strategii rozwoju na okres lat 2023-2029.

logotypy prow

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

kalendarz 2024
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content