Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 13194168


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Listopad 201301.11.2013 r.

Dzień Wszystkich Świętych

Dzień Wszystkich Świętych to wyjątkowe święto. To czas refleksji, zadumy i głębokich przemyśleń. To czas kiedy możemy na chwilę się zatrzymać i powrócić myślą do tych, którzy odeszli.

pobierzdo góry do góry

04.11.2014 r.

Mazowsze i Małopolska tworzą centra edukacji – artykuł o projekcie współpracy LGD Razem dla Radomki

Mazowsze i Małpolska tworzą centra edukacji

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z artykułem przygotowanym przez Gazetę Polską, w której znajdziemy artykuł na temat inauguracji projektu współpracy „Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej – Multicel” realizowanej przez lokalne grupy działania: „Razem dla Radomki”, „Korona Północnego Krakowa”, „Jaksa” oraz „Dziedzictwo i Rozwój”.

pobierzdo góry do góry

04.11.2013 r.

Wspieramy rozwój mikro i małych przedsiębiorstw z obszaru LGD: Fundacja na Rzecz Wspierania i Promocji Piekarstwa i Cukiernictwa

Fundacja na Rzecz Wspierania i Promocji Piekarstwa i Cukiernictwa

W dniach od 25 do 30 listopada 2013 r. z inicjatywy Komisji Europejskiej, odbędzie się ogólnoeuropejska kampania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości pn. „Europejski Tydzień Małych i Średnich Przedsiębiorstw”. W tej inicjatywie uczestniczy również Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki”, która na łamach swoich serwisów internetowych w miesiącu listopadzie prezentować będzie przedsiębiorstwa, wydarzenia i produkty związane z przedsiębiorczością. Pierwszą instytucją która chcemy Państwu przedstawić będzie „Fundacja na Rzecz Wspierania i Promocji Piekarstwa i Cukiernictwa”.

pobierzdo góry do góry

05.11.2013 r.

Rozpoczęło się przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy na przywracanie produkcji rolnej zniszczonej przez klęski żywiołowe

ARiMR

Od 30 października do 12 grudnia 2013 r., czyli przez 30 dni roboczych, można składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych", które finansowane jest ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. O takie wsparcie starać się mogą rolnicy, którzy ponieśli straty w 2012 lub 2013 roku w wyniku działania co najmniej jednej z następujących klęsk żywiołowych: przymrozków wiosennych, ujemnych skutków przezimowania, suszy, powodzi, deszczu nawalnego, obsunięcia się ziemi, lawiny, gradu, huraganu, pioruna. Pomoc może być przyznana jeżeli będą spełnione kryteriów określone w rozporządzeniu MRiRW dotyczącym tego działania.

pobierzdo góry do góry

05.11.2013 r.

Wspieramy rozwój mikro i małych przedsiębiorstw z obszaru LGD: Ireks Prokopowicz

Ireks Prokopowicz

Dziś w ramach cyklu ogólnoeuropejskiej kampanii na rzecz rozwoju przedsiębiorczości „Europejski Tydzień Małych i Średnich Przedsiębiorstw”, przedstawiamy Państwu kolejną firmę związaną z branżą piekarnicza – Ireks Prokopowicz – wiodącego producenta na rynku środków wypiekowych i mieszkanek piekarniczych, która od kilkunastu lat wspiera piekarzy na całym świecie.

pobierzdo góry do góry

06.11.2013 r.

65. rocznica powstania biblioteki w Jedlińsku

Biblioteka w Jedlińsku

23 października obchodziliśmy jubileusz 65-lecia powstania i działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlińsku. Obchody jubileuszowe rozpoczęły się spotkaniem z autorem książek „Iłża zapamiętana”, „Połowa mężczyzny” – Jerzym Madejskim. W spotkaniu jubileuszowym wzięli udział: Przewodniczący Rady Gminy – Waldemar Sulisz, Wójt Gminy Jedlińsk – Wojciech Walczak, Skarbnik Gminy Jedlińsk – Ilona Starzyńska, Komisja ds. Kultury z przewodniczącą - Bożeną Okrój, Dyrektor MBP w Radomiu – Anna Skubisz-Szymanowska, Kierownik Działu Instrukcyjno – Metodycznego MBP – Zofia Nogaś, Instruktorzy MBP – Teresa Majdak, Ewa Ukleja, Dyrektor GCKiKF w Jedlińsku – Agnieszka Gryzek, Czytelnicy GBP w Jedlińsku.

pobierzdo góry do góry

06.11.2013 r.

Przedsiębiorstwa z terenu LGD: Piekarnia Wacyn

Piekarnia Wacyn

W dniach od 25 do 30 listopada 2013 r. z inicjatywy Komisji Europejskiej, odbędzie się ogólnoeuropejska kampania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości pn. „Europejski Tydzień Małych i Średnich Przedsiębiorstw”. Celem przedsięwzięcia jest wspieranie rozwoju istniejących małych i średnich przedsiębiorstw oraz zachęcanie do zakładania własnej działalności gospodarczej. W tym okresie zamierzamy prezentować przedsiębiorstwa - lokalnych liderów rozwoju, z obszaru gmin tworzących nasze Stowarzyszenie LGD „Razem dla Radomki”, na łamach portali internetowych www.razemdlaradomki.pl, www.innowacyjnaradomka.pl oraz www.wdolinieradomki.pl. Dziś przedstawiamy sylwetkę Piekarni Wacyn - wiodącego producenta na rynku, którego wyroby piekarnicze cieszą się dużą popularnością wśród smakoszy zdrowego pieczywa.

pobierzdo góry do góry

07.11.2013 r.

Nabór projektów dla programu: Razem Możemy Więcej

Razem Możemy WIęcej

Do 18 listopada trwa nabór wniosków VIII edycji programu „Razem Możemy Więcej”. Jest to program grantowy, w ramach którego można uzyskać wsparcie finansowe na realizację projektów obejmujących: rozwój kulturowo–historycznego dziedzictwa regionu, zwłaszcza w zakresie kultywowania tradycji, zachowania obrzędów i ginących zawodów, troski o zabytki kultury materialnej i niematerialnej; ochronę i promocję zdrowia; inicjatywy społeczne na rzecz budowy małej infrastruktury drogowej (np. ścieżki rowerowe, chodniki, wiaty) służące m.in. poprawie bezpieczeństwa mieszkańców.

pobierzdo góry do góry

07.11.2013 r.

Przedsiębiorstwa z terenu LGD: Piekarnia Expuch z Jedlińska

Expuch Jedlińsk

Dziś w ramach cyklu ogólnoeuropejskiej kampanii na rzecz rozwoju przedsiębiorczości „Europejski Tydzień Małych i Średnich Przedsiębiorstw”, przedstawiamy Państwu kolejną firmę związaną z branżą piekarnicza – Piekarnię EXPUCH z Jedlińska.

pobierzdo góry do góry

08.11.2013 r.

Wspieramy rozwój mikro i małych przedsiębiorstw z obszaru LGD: Piekarnia Gajda.

Piekarnia Gajda

Dziś w ramach cyklu ogólnoeuropejskiej kampanii na rzecz rozwoju przedsiębiorczości „Europejski Tydzień Małych i Średnich Przedsiębiorstw”, przedstawiamy Państwu kolejną firmę związaną z branżą piekarnicza – Piekarnię Gajda z Radomia.

pobierzdo góry do góry

11.11.2013 r.

11 listopada - Święto Niepodległości

11 listopada – to więcej niż tylko rocznica związana z odzyskaniem niepodległości w 1918 roku. 11 listopada to czas, kiedy możemy powrócić myślą do historii naszego kraju.

Rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę, zachęca nie tylko do oddania czci bohaterom za ich męstwo, miłość, ofiarność, ale również skłania do refleksji nad przyszłością naszego państwa i mieszkającego w nim od wieków narodu. Pamiętajmy, że Ojczyzna to nie tylko powód do chluby, ale również i wielki obowiązek, aby mówić młodemu pokoleniu o rzeczach trudnych: polskości, patriotyzmie, bohaterach narodowych.

Prezes Zarządu

Cezary Nowek

11 listopada

pobierzdo góry do góry

12.11.2013 r.

Nowa wystawa w Przysusze: Ginące zawody-tkactwo

museum kolberga

Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze Oddział Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu zaprasza na wystawę „Ginące zawody-tkactwo”, która czynna będzie do dnia 30 listopada 2013 r. www.muzeum-radom.pl.

Ekspozycja przedstawia wytwórczość domową powszechnie występującą na wsi jeszcze w połowie XX wieku, współcześnie szybko zanikającą, uprawianą tylko w kilku polskich regionach etnograficznych, kontynuowaną przez niewielu twórców ludowych.

pobierzdo góry do góry

12.11.2013 r.

Wspieramy rozwój mikro i małych przedsiębiorstw z obszaru LGD: Gospodarstwo Rolne Państwa Pysiak

Gospodarstwo Rolne Państwa Pysiak

W dniach od 25 do 30 listopada 2013 r. z inicjatywy Komisji Europejskiej, odbędzie się ogólnoeuropejska kampania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości pn. „Europejski Tydzień Małych i Średnich Przedsiębiorstw”. Celem przedsięwzięcia jest wspieranie rozwoju istniejących małych i średnich przedsiębiorstw oraz zachęcanie do zakładania własnej działalności gospodarczej. W tym okresie zamierzamy prezentować przedsiębiorstwa - lokalnych liderów rozwoju, z obszaru gmin tworzących nasze Stowarzyszenie LGD „Razem dla Radomki”, na łamach portali internetowych www.razemdlaradomki.pl oraz www.wdolinieradomki.pl. Dziś przedstawiamy sylwetkę Gospodarstwa Rolnego Państwa Pysiak ze Zdziechowa -producentów docenianych w całym kraju wyrobów wędliniarskich.

pobierzdo góry do góry

13.11.2013 r.

Nekropolia przysuska – nowe wydawnictwo sfinansowane ze środków LGD

Nekropolia Przysuska

„Nekropolia przysuska” – to nowe wydawnictwo przygotowane przez Dom Kultury w Przysusze, które zawiera opis cmentarza parafii rzymsko-katolickiej w Przysusze, poczynając od położenia geograficznego i charakterystyki po plany cmentarza i zaznaczone na nim kwatery. Publikacja zawiera rys historyczny, opisane są w niej najstarsze nagrobki, pomniki, formy i inskrypcje nagrobkowe. Znajdziemy w niej również wzmiankę o osobach znanych, które spoczywają na tym cmentarzu. Nie brakuje także refleksji o cmentarzu jako miejscu ostatnich pożegnać. Do publikacji załączone zostały plany cmentarza podzielonego na kwatery oraz plany samych kwater.

pobierzdo góry do góry

13.11.2013 r.

Wspieramy rozwój mikro i małych przedsiębiorstw z obszaru LGD: Gospodarstwo Sadownicze Moniki i Tomasza Bankiewicz z Komorowa

Gospodarstwo Sadownicze Moniki Bankiewicz

W dniach od 25 do 30 listopada 2013 r. z inicjatywy Komisji Europejskiej, odbędzie się ogólnoeuropejska kampania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości pn. „Europejski Tydzień Małych i Średnich Przedsiębiorstw”. Celem przedsięwzięcia jest wspieranie rozwoju istniejących małych i średnich przedsiębiorstw oraz zachęcanie do zakładania własnej działalności gospodarczej. W tym okresie prezentuemy przedsiębiorstwa - lokalnych liderów rozwoju, z obszaru gmin tworzących nasze Stowarzyszenie LGD „Razem dla Radomki”, na łamach portali internetowych www.razemdlaradomki.pl oraz www.wdolinieradomki.pl. W dniu dzisiejszym prezentujemy Gospodarstwo Sadownicze Moniki i Tomasza Bankiewicz z Komorowa – producentów m.in. Smaczka z Doliny Radomki – naturalnie mętnego soku jabłkowego.

pobierzdo góry do góry

14.11.2013 r.

Wspieramy rozwój mikro i małych przedsiębiorstw z obszaru LGD: Zakłady Mięsne Ted z Przytyka!

Wędliny Ted

W dniach od 25 do 30 listopada 2013 r. z inicjatywy Komisji Europejskiej, odbędzie się ogólnoeuropejska kampania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości pn. „Europejski Tydzień Małych i Średnich Przedsiębiorstw”. Celem przedsięwzięcia jest wspieranie rozwoju istniejących małych i średnich przedsiębiorstw oraz zachęcanie do zakładania własnej działalności gospodarczej. W tym okresie prezentuemy przedsiębiorstwa - lokalnych liderów rozwoju, z obszaru gmin tworzących nasze Stowarzyszenie LGD „Razem dla Radomki”, na łamach portali internetowych www.razemdlaradomki.pl oraz www.wdolinieradomki.pl. W dniu dzisiejszym przedstawiamy producenta wędlin – Zakłady Mięsne Ted z Przytyka.

pobierzdo góry do góry

15.11.2013 r.

Zapraszamy na Andrzejki Folkowe we Wrzosie. 23 listopada

Andrzejki Folkowe we Wrzosie2013

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” wspólnie z Stowarzyszeniem „Wrzosowisko” oraz Publiczną Szkołą Podstawową we Wrzosie (gmina Przytyk) zaprasza na kolejną edycję Andrzejek Folkowych, które odbędą się w najbliższą sobotę, 23 listopada o godzinie 17.00 we Wrzosie.

Andrzejki Folkowe – to wydarzenie które ma na celu integrację mieszkańców, ale również promocję folkloru, dziedzictwa kulturowego oraz powoli zapominanych obrzędów i zwyczajów. Naszej idei nie jest obca też chęć przypomnienia o minionym już, ale pięknym zwyczaju polskiej wsi, którym były wiejskie zabawy ludowe – które gromadziły licznie mieszkańców, podczas których kapele grały huczne mazurki, oberki.

pobierzdo góry do góry

15.11.2013 r.

Wspieramy rozwój średnich, mikro i małych przedsiębiorstw z obszaru LGD: Kratki.pl

Kratki.pl

W dniach od 25 do 30 listopada 2013 r. z inicjatywy Komisji Europejskiej, odbędzie się ogólnoeuropejska kampania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości pn. „Europejski Tydzień Małych i Średnich Przedsiębiorstw”. Celem przedsięwzięcia jest wspieranie rozwoju istniejących małych i średnich przedsiębiorstw oraz zachęcanie do zakładania własnej działalności gospodarczej. W tym okresie prezentujemy przedsiębiorstwa - lokalnych liderów rozwoju, z obszaru gmin tworzących nasze Stowarzyszenie LGD „Razem dla Radomki”, na łamach portali internetowych www.razemdlaradomki.pl oraz www.wdolinieradomki.pl. W dniu dzisiejszym prezentujemy firmę Kratki.pl ze Wsoli – jednego z największych producentów branży wkładów kominowych i akcesoriów w Polsce

pobierzdo góry do góry

17.11.2013 r.

Zapraszamy na konferencję: Tworzenie szlaków kulinarnych w świetle zwiększenia atrakcyjności turystycznej regionu

Konferencja Przysucha

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki”, Urząd Marszałkowski Woj. Mazowieckiego oraz Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha zapraszają w dniu 25 listopada 2013 r. na konferencję zatytułowaną „Tworzenie szlaków kulinarnych w świetle zwiększania atrakcyjności turystycznej regionu”, która odbędzie się w Domu Kultury w Przysusze, przy ul. Radomskiej 9.

pobierzdo góry do góry

18.11.2013 r.

Konferencja szkoleniowa – Udrażnianie rzek

Migracje - Konferencja

Zapraszamy Państwa na konferencję, która odbędzie się w dniu 28 do 29 listopada 2013 r. w podwarszawskim Grębiszewie. Podczas konferencji przekazane zostaną aktualne informacje dotyczące możliwości i współpracy związanej z pozyskanie dotacji na udrażnianie rzek w latach 2014-2020.

pobierzdo góry do góry

18.11.2013 r.

Wspieramy rozwój średnich, mikro i małych przedsiębiorstw z obszaru LGD: POLBAS - producent basenów z Milejowic

POLBAS

Przedstawiamy sylwetkę kolejnej firmy z terenu działania LGD, którą promujemy w ramach ogólnoeuropejskiej kampanii na rzecz rozwoju przedsiębiorczości pn. „Europejski Tydzień Małych i Średnich Przedsiębiorstw”. Celem przedsięwzięcia jest wspieranie rozwoju istniejących małych i średnich przedsiębiorstw oraz zachęcanie do zakładania własnej działalności gospodarczej. Dziś prezentujemy firmę POLBAS z Milejowic – producenta basenów.

pobierzdo góry do góry

19.11.2013 r.

Ogłoszenie o naborze wniosków prowadzonych przez Lokalną Grupę Działania Razem dla Radomki!

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” informuje, iż w dniach od 2 do 17 grudnia 2013 r. przyjmować będzie wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie działań: Odnowa i Rozwój Wsi, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Małe Projekty.

pobierzdo góry do góry

19.11.2013 r.

Wspieramy rozwój średnich, mikro i małych przedsiębiorstw z obszaru LGD: Dekor Dar z Przysuchy

Dekor-Dar

Przedstawiamy sylwetkę kolejnej firmy z terenu działania LGD, którą promujemy w ramach ogólnoeuropejskiej kampanii na rzecz rozwoju przedsiębiorczości pn. „Europejski Tydzień Małych i Średnich Przedsiębiorstw”. Celem przedsięwzięcia jest wspieranie rozwoju istniejących małych i średnich przedsiębiorstw oraz zachęcanie do zakładania własnej działalności gospodarczej. Dziś prezentujemy jedną z wiodących firm, zajmujących się rękodziełem ludowym – Dekor Dar z Przysuchy.

pobierzdo góry do góry

20.11.2013 r.

Zdobądź fundusze na rozwój swojej firmy - bezpłatne spotkanie z doradcami. 25 listopada - Przysusza

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” zaprasza osoby zainteresowanie tworzeniem i rozwojem działalności gospodarczej na bezpłatne spotkanie z doradcami, które odbędzie się w najbliższy poniedziałek 25 listopada 2013 r. w Domu Kultury w Przysusze, przy ul. Radomskiej 9.

W szczególności omówione zostaną działania związane ze wsparciem w ramach działań Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie działań: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.

pobierzdo góry do góry

21.11.2013 r.

Andrzejki Folkowe we Wrzosie już w sobotę! Zapraszamy!

Andrzejki Folkowe we Wrzosie2013

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” wspólnie z Stowarzyszeniem „Wrzosowisko” oraz Publiczną Szkołą Podstawową we Wrzosie (gmina Przytyk) zaprasza na kolejną edycję Andrzejek Folkowych, które odbędą się w najbliższą sobotę, 23 listopada o godzinie 17.00 we Wrzosie.

pobierzdo góry do góry

21.11.2013 r.

Wspieramy rozwój średnich, mikro i małych przedsiębiorstw z obszaru LGD: Malarstwo naiwne - Pańśtwo Glik

Malarstwo naiwne – Państwo Glik z Oblasu

Przedstawiamy sylwetkę kolejnej firmy z terenu działania LGD, którą promujemy w ramach ogólnoeuropejskiej kampanii na rzecz rozwoju przedsiębiorczości pn. „Europejski Tydzień Małych i Średnich Przedsiębiorstw”. Celem przedsięwzięcia jest wspieranie rozwoju istniejących małych i średnich przedsiębiorstw oraz zachęcanie do zakładania własnej działalności gospodarczej. Dziś prezentujemy jedną z wiodących firm, zajmujących się rękodziełem ludowym – Państwa Glik z Oblasu.

pobierzdo góry do góry

22.11.2013 r.

Zapraszamy do lektury 43 Numeru Biuletynu LGD

Biuletyn LGD Razem dla Radomki

Zachęcamy Państwa do lektury najnowszego Biuletynu Informacyjnego Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”. W listopadowym numerze znajdą Państwo wiele ciekawych artykułów – w tym informacje o: zbliżającym się naborze wniosków w ramach Osi 4 Leader PROW 2007-2013, z którym mogą skorzystać m.in. przedsiębiorcy, rolnicy, samorządy, organizacje pozarządowe, instytucje kultury z obszaru gmin: Jedlińsk, Przysucha, Przytyk, Wieniawa, Wolanów, Zakrzew. Znajdą w nim Państwo relacje z jubileuszu z okazji 20 – lecia pracy artystycznej Nauczycielskiego Chóru Canto z Przysuchy oraz z projektów realizowanych ze środków LGD, informację o nowym projekcie naszego stowarzyszania pn.„Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej”, którego głównym założeniem jest umożliwienie mieszkańcom obszarów czterech lokalnych grup działania z obszaru woj. mazowieckiego, woj. małopolskiego i woj. świętokrzyskiego; jak również zaproszenia na Andrzejki Folkowe do Wrzosu, które odbędą się już jutro! To oczywiście nie wszystkie artykuły, które znajdą Państwo w naszym wydawnictwie.

pobierzdo góry do góry

26.11.2013 r.

Mazurki, oberki i fokstroty – czyli Andrzejki Folkowe we Wrzosie!

Andrzejki Folkowe we Wrzosie2013

Piękno tradycji ludowej co roku odżywa w ostatnich tygodniach listopada w niewielkiej miejscowości Wrzos położonej w gminie Przytyk. Wszystko to za sprawą organizowanej od trzech lat przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki”, Stowarzyszenie „Wrzosowisko” i Publiczną Szkołę Podstawą we Wrzosie – inicjatywie o nazwie „Folkowe Andrzejki”, która na celu ma promocję folkloru, dziedzictwa kulturowego, oraz chęć przypomnienia o pięknym zwyczaju polskiej wsi, którym były wiejskie zabawy ludowe, podczas których grane były huczne mazurki, oberki i fokstroty!

pobierzdo góry do góry

26.11.2013 r.

Wspieramy rozwój średnich, mikro i małych przedsiębiorstw z obszaru LGD: Firma Windoor

Wiindoor

W dniach od 25 do 30 listopada 2013 r. z inicjatywy Komisji Europejskiej, odbędzie się ogólnoeuropejska kampania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości pn. „Europejski Tydzień Małych i Średnich Przedsiębiorstw”. Celem przedsięwzięcia jest wspieranie rozwoju istniejących małych i średnich przedsiębiorstw oraz zachęcanie do zakładania własnej działalności gospodarczej. W tym okresie prezentujemy przedsiębiorstwa - lokalnych liderów rozwoju, z obszaru gmin tworzących nasze Stowarzyszenie LGD „Razem dla Radomki”, na łamach portali internetowych www.razemdlaradomki.pl oraz www.wdolinieradomki.pl. W dniu dzisiejszym prezentujemy firmę Windoor ze Wsoli – jednego z większych producentów drzwi wewnętrznych w kraju.

pobierzdo góry do góry

27.11.2013 r.

Ostatnie dni na złożenie wniosku na tworzenie Małych Kin Społecznościowych

Kino za Rogiem

Tylko do 1 grudnia można składać wnioski o dofinansowanie na tworzenie Małych Kin Społecznościowych w ramach konkursu „Kino za Rogiem” ogłoszonego przez Krajową Izbę Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji, który organizowany jest w ramach projektu – Mazowiecki Klaster – Małe Kina Społecznościowe. Kino za Rogiem to nowa filozofia kina. Odwołuje się do tęsknoty za kameralną wspólnotą, do pomysłu na kino dla przyjaciół, tanie w obsłudze i utrzymaniu, ale spełniające zarazem wysokie standardy techniczne, dostępne wszędzie za rogiem. Powstaną kina, które zachowując praktycznie najważniejsze zalety komercyjnych kin sieciowych, w szczególności wysoką jakość obrazu i dźwięku, nie będą posiadać ich ograniczeń w postaci narzuconego z góry repertuaru, braku dostępności wielu tytułów i krótkiego czasu kinowej eksploatacji, po której film schodzi z ekranu bezpowrotnie.

pobierzdo góry do góry

27.11.2013 r.

Wspieramy rozwój średnich, mikro i małych przedsiębiorstw z obszaru LGD: FigAND

Figand

W dniach od 25 do 30 listopada 2013 r. z inicjatywy Komisji Europejskiej, odbędzie się ogólnoeuropejska kampania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości pn. „Europejski Tydzień Małych i Średnich Przedsiębiorstw”. Celem przedsięwzięcia jest wspieranie rozwoju istniejących małych i średnich przedsiębiorstw oraz zachęcanie do zakładania własnej działalności gospodarczej. W tym okresie prezentujemy przedsiębiorstwa - lokalnych liderów rozwoju, z obszaru gmin tworzących nasze Stowarzyszenie LGD „Razem dla Radomki”, na łamach portali internetowych www.razemdlaradomki.pl oraz www.wdolinieradomki.pl. W dniu dzisiejszym prezentujemy zakład mleczny „FigAnd” znany i ceniony w całym kraju!

pobierzdo góry do góry

28.11.2013 r.

Promocja szlaków kulinarnych i produktów tradycyjnych w Przysusze.

Konferencja Przysucha

O tym, jak tradycje kulinarne wpływają na rozwój naszej tożsamości kulturowej, a pielęgnowanie dziedzictwa w oparciu o produkty tradycyjne i regionalne stanowi klucz do rozwoju i szansę dla mieszkańców i dla producentów – rozmawiali przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Woj. Mazowieckiego, Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” z przedsiębiorcami podczas zorganizowanej w miniony poniedziałek konferencji w Przysusze zatytułowanej nt. „Tworzenie szlaków kulinarnych w świetle zwiększenia atrakcyjności turystycznej regionu”.

pobierzdo góry do góry

28.11.2013 r.

Wspieramy rozwój mikro i małych przedsiębiorstw z obszaru LGD: Zakłady Drzewne Gajewski

Gajewski

W dniach od 25 do 30 listopada 2013 r. z inicjatywy Komisji Europejskiej, odbędzie się ogólnoeuropejska kampania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości pn. „Europejski Tydzień Małych i Średnich Przedsiębiorstw”. Celem przedsięwzięcia jest wspieranie rozwoju istniejących małych i średnich przedsiębiorstw oraz zachęcanie do zakładania własnej działalności gospodarczej. W tym okresie prezentujemy przedsiębiorstwa - lokalnych liderów rozwoju, z obszaru gmin tworzących nasze Stowarzyszenie LGD „Razem dla Radomki”, na łamach portali internetowych www.razemdlaradomki.pl oraz www.wdolinieradomki.pl. W dniu dzisiejszym prezentujemy Zakłady Drzewne Gajewski.

pobierzdo góry do góry

29.11.2013 r.

Widziane w Laficie – wystawa fotografii Barbary Czartoryskiej

Andrzejki Folkowe we Wrzosie2013

Na wystawę fotografii Barbary Czartoryskiej oraz spotkanie z dyrektorem Instytutu Literackiego w Paryżu Wojciechem Sikorą zaprasza Muzeum Witolda Gombrowicza w niedzielę 1 grudnia. Tym wydarzeniem zamkniemy rok, w którym minęło 60 lat od wydania pierwszej książki w serii „Biblioteka Kultury”. Serię inaugurowały teksty Witolda Gombrowicza: „Ślub” i „Trans-Atlantyk”. Przypomnijmy, że monodramem według „Trans-Atlantyku” otworzyliśmy w tym roku sezon wydarzeń literackich we Wsoli.

pobierzdo góry do góry

29.11.2013 r.

Wspieramy rozwój mikro i małych przedsiębiorstw z obszaru LGD: Bingo Spa

BingoSpa

W dniach od 25 do 30 listopada 2013 r. z inicjatywy Komisji Europejskiej, odbędzie się ogólnoeuropejska kampania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości pn. „Europejski Tydzień Małych i Średnich Przedsiębiorstw”. Celem przedsięwzięcia jest wspieranie rozwoju istniejących małych i średnich przedsiębiorstw oraz zachęcanie do zakładania własnej działalności gospodarczej. W tym okresie prezentujemy przedsiębiorstwa - lokalnych liderów rozwoju, z obszaru gmin tworzących nasze Stowarzyszenie LGD „Razem dla Radomki”, na łamach portali internetowych www.razemdlaradomki.pl oraz www.wdolinieradomki.pl. W dniu dzisiejszym prezentujemy Bingo Spa – firmę kosmetyczną, obecną w kilkunastu krajach w Europie.

pobierzdo góry do góry

mapa aktyawnych organizacji pozarzšdowych
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

dziedzictwo i rozwój patrnerzy lgd
ksow patrnerzy lgd
puszcza kozienicka partnerzy lgd
lgd ziemi siedleckiej
MAS Jablunkovsko
partnerzy lgd razem dla radomki
moves partnerzy lgd razem dla radomki
sao radomka
zwiazek gmin radomka

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”; w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.