Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 13193938


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Listopad 2010 r.01.11.2010r.

1 listopada - Dzień Wszystkich Świętych

Dzień Wszystkich Świętych to wyjątkowe święto. To czas refleksji, zadumy i głębokich przemyśleń. To czas kiedy możemy na chwilę się zatrzymać i powrócić myślą do tych, którzy odeszli.

Odwiedzając cmentarze, pamiętajmy też o tych, na których groby nie ma komu przyjść, chociażby o grobach nieznanego żołnierza, aby zatrzymać się choćby na chwilę przy ich mogile, zapalić lampkę i pomodlić się.

Zachowajmy w naszych sercach pamięć nie tylko o naszych bliskich, ale również pamięć o przemijającej historii, którą warto utrwalić dla potomnych, kultywując pamięć o tych co odeszli.

Prezes Zarządu

Cezary Nowek

pobierzdo góry do góry

03.11.2010 r.

Biuletyn LGD „Razem dla Radomki” – Muzea i Izby Regionalne

biuletyn 07 lgd razem dla radomki

Zachęcamy państwa do lektury najnowszego Biuletynu Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki”, w którym przedstawiam Izby i Muzea Regionalne -utworzone po to, aby ocalić od zapomnienia naszą piękną a zarazem bogatą tradycję i historię.

Życzymy miłej lektury.

pobierzdo góry do góry

04.11.2010 r.

Wystawa Twórców Ludowych

plakat wystawa twórców ludowych

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” oraz Dom Kultury w Przysusze zapraszają na Wystawę Twórców Ludowych, która odbędzie się w dniach od 8 do 14 listopada 2010 r. w Przysusze w Domu Kultury przy ul. Radomskiej 9.

Podczas wystawy swoje prace zaprezentują: Danuta i Zbigniew Glik – malarstwo, Zdzisław i Barbara Bełtowscy – rzeźbiarstwo, ksiądz Marcin Czerwonka – malarstwo, Halina Pękala – plecionkarstwo oraz twórcy związany ze Stowarzyszeniem „Wrzosowisko” z Wrzosu.

Wystawie towarzyszyć będzie również pokaz prac fotograficznych przygotowanych przez dzieci i młodzież z obszaru gmin tworzących Lokalną Grupę Działania „Razem dla Radomki”, które uczestniczyły w konkursie „Piękno Doliny Radomki” oraz w warsztatach organizowanych przez Stowarzyszenie w kwietniu i maju 2010 r.

Serdecznie zapraszamy. Uroczyste otwarcie wystawy odbędzie się o godzinie 12.00 w poniedziałek 8 listopada 2010 r.

pobierzdo góry do góry

05.11.2010 r.

Bezpłatne szkolenie: Podstawy HR w działalności podmiotów ES.

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach pn. „Podstawy HR w działalności podmiotów ES” - podnoszących jakość usług i zarządzania przedsiębiorstwami społecznymi.

Cykl szkoleniowy składa się z 9 dwu i trzy-dniowych szkoleń. Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do pracowników podmiotów szeroko rozumianej ekonomii społecznej z terenu Mazowsza – spółdzielni socjalnych, spółdzielni pracy, ZAZ-zów, organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą lub odpłatną pożytku publicznego, a także do takich instytucji i środowisk lokalnych, które planują rozpoczęcie działalności na polu ekonomii społecznej.

pobierzdo góry do góry

08.11.2010 r.

Szkolenie: Jak pozyskać fundusze na działalność kulturalno –artystyczną.

NGOfund – serwis fundraisingowy dla organizacji pozarządowych zaprasza na szkolenie: "Jak pozyskać fundusze na działalność kulturalno-artystyczną?", które odbędzie się 20 listopada 2010 w Warszawie. Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych działających w obszarze kulturalno-artystycznym oraz osób planujących rozpoczęcie działalności pozarządowej.

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy z oraz praktycznych umiejętności z zakresu: źródeł finansowanie projektów artystyczno-kulturalnych, metod pozyskiwania funduszy, przygotowania wniosku, planowania harmonogramu działań, planowania i tworzenia budżetu.

Szkolenie poprowadzą trenerzy Biura Projektów NGOfund, posiadający wszechstronne doświadczenie w zakresie działalności pozarządowej, pozyskiwania funduszy oraz współpracy z grantodawcami wspierającymi działalność kulturalną.

pobierzdo góry do góry

09.11.2010 r.

Przedsiębiorca moje nowe ja! - darmowe szkolenie

Biuro Consultingowo-Handlowe GWARANCJA zaprasza na bezpłatne szkolenie Przedsiębiorca moje nowe ja! mające na celu podniesienie kwalifikacji i wiedzy z zakresu przedsiębiorczości. Projekt skierowany jest do osób: pełnoletnich - ukończone 18 lat, liczy się data wieku na dzień zgłoszenia, bezrobotnych i długotrwale bezrobotnych– zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, nieaktywnych zawodowo w tym uczących się lub kształcących się, niezatrudnionych, które powróciły z emigracji zarobkowej, nieposiadających zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu. Zameldowanych na terenie miasta Warszawy, powiatu radomskiego, szydłowieckiego, przysuskiego, żuromińskiego.

pobierzdo góry do góry

10.11.2010 r.

Komunikat UE w sprawie Wspólnej Polityki Rolnej w perspektywie 2014 – 2020

Wspólna Polityka Rolna (WPR) stoi przed szeregiem wyzwań, z których część ma charakter wyjątkowy, w większości nieprzewidywalny, co skłania UE do podjęcia decyzji strategicznej w sprawie wyboru wizji długoterminowej przyszłości jej rolnictwa i obszarów wiejskich.

KOMISJIA DLA RADY, PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW zorganizowała szeroko zakrojoną debatę publiczną w pierwszej połowie 2010 r., której podsumowanie stanowiła konferencja przeprowadzona w maju 2010 r. W tkacie czterech kolejnych Prezydencji Rada omówiła założenia reformy, Parlament Europejski (PE) przyjął samodzielnie zainicjowane sprawozdanie na temat WPR po 2013 r., a także przedstawił jego powiązanie ze Strategią Europa 2020, a Komitet Ekonomiczno-Społeczny i Komitet Regionów (KR) zaprezentowały swoje stanowiska.

Polecamy zapoznać się z treścią KOMUNIKATU KOMISJI DLA RADY, PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

pobierzdo góry do góry

11.11.2010 r.

Święto Niepodległości

11 listopada – to więcej niż tylko rocznica związana z odzyskaniem niepodległości w 1918 roku. 11 listopada to czas, kiedy możemy powrócić myślą do historii naszego kraju.

Rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę, zachęca nie tylko do oddania czci bohaterom za ich męstwo, miłość, ofiarność, ale również skłania do refleksji nad przyszłością naszego państwa i mieszkającego w nim od wieków narodu. Pamiętajmy, że Ojczyzna to nie tylko powód do chluby, ale również i wielki obowiązek, aby mówić młodemu pokoleniu o rzeczach trudnych: polskości, patriotyzmie, bohaterach narodowych.

Prezes Zarządu

Cezary Nowek

11 listopada

pobierzdo góry do góry

12.11.2010 r.

Joasia Radulska z Wolanowa laureatką konkursu o Mazowszu. Gratulujemy!

fotografia joanny radulskiej

Joanna Radulska zajęła II miejsce w konkursie fotograficznym pn. „Mazowsze bliskie sercu” . Pragniemy nadmienić iż Joanna zajęła pierwsze miejsce w konkursie fotograficznym „Piękno Doliny Radomki” zorganizowanym przez LGD „Razem dla Radomki”.

Konkurs „Mazowsze bliskie sercu” organizowany jest już od 5 lat przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. W obecnej edycji wzięło udział ponad 900 uczestników, którzy nadesłali ponad 2 tysiące zdjęć.

Joanna otrzymała II nagrodę w kategorii krajobraz za zdjęcia pt. „Błotna palma” zrobione na plaży nad Zalewem Domaniowskich. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

pobierzdo góry do góry

15.11.2010 r.

Wystawa Twórców Ludowych

W dniach od 8 do 14 listopada Stowarzyszenie LGD „Razem dla Radomki” zorganizowało Wystawę Twórców Ludowych, którą można było podziwiać w Domu Kultury w Przysusze przy ul. Radomskiej 9.

Przedstawione na niej zostały prace o różnej tematyce – wytwory rękodzielnicze, hafciarskie, plecionkarstwo a także rzeźby i obrazy. Swoje prace zaprezentowali: Danuta i Zbigniew Glik z Oblasu – prezentując nurt malarstwa naiwnego, ks. Marcin Czerwonka – malarz z Przysuchy, Barbara i Zdzisław Bałtowscy z Przysuchy – rzeźbiarze oraz artyści ze Stowarzyszenia „Wrzosowisko” –Anna Drabik, Iwona Zdziech oraz Dorota Radomska.

Publiczność odwiedzająca wystawę mogła porozmawiać z artystami o ich inspiracjach, metodzie i technice wykonywanych prac a także wziąć udział w warsztatach z rzeźbiarstwa prowadzonych przez Pana Zdzisława Bałtowskiego.

Wystawie towarzyszył również pokaz prac fotograficznych przygotowanych przez dzieci i młodzież z obszaru gmin tworzących Lokalną Grupę Działania „Razem dla Radomki”, które uczestniczyły w konkursie „Piękno Doliny Radomki” oraz w warsztatach organizowanych przez Stowarzyszenie w kwietniu i maju 2010 r.

Wszystkim artystom dziękujemy za udział w wystawie i udostępnienie swoich prac.

Zachęcamy Państwa do obejrzenia zdjęć z wystawy.

Wystawa Twórców Ludowych Wystawa Twórców Ludowych Wystawa Twórców Ludowych
pobierzdo góry do góry

16.11.2010 r.

Projekt - TY I JA – integracja rodzin z dysfunkcjami społecznymi z Gminy Wieniawa

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Informujemy, iż wniosek przygotowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” w partnerstwie z Gminą Wieniawa pn. „TY I JA - integracja rodzin z dysfunkcjami społecznymi z Gminy Wieniawa” został wybrany do realizacji w ramach Działania 7.3. „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem projektu jest stworzenie warunków sprzyjających integracji społecznej dzieci wiejskich, jak i ich rodzin, a także aktywizacja społeczna mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie organizowania działań odnawiających więzi społeczne między rodzinami i mieszkańcami.

pobierzdo góry do góry

17.11.2010 r.

Listopadowe PROWieści

prowiesci

Zachęcamy do lektury najnowszego wydania miesięcznika dotyczącego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W najnowszym numerze znajdziecie Państwo wywiad z Kazimierzem Plocke, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Rolnictwa na temat budżetu MRiRW na rok 2011 oraz wypowiedź Artura Ławniczaka, Podsekretarza Stanu na temat przyszłości rolnictwa ekologicznego w Polsce. Ponadto, w numerze m.in. relacje z dwóch międzynarodowych wydarzeń tj. 10. Spotkania Narodowych Sieci Obszarów Wiejskich w Edynburgu oraz II Seminarium pt. „Zapewnienie dobrego zarządzania programami rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007- 2013” w Brukseli.

Pobierz PROWieści

pobierzdo góry do góry

18.11.2010r.

Lista operacji wybranych przez LGD „Razem dla Radomki” w ramach działania „Odnowa i rozwój Wsi” - zatwierdzonych przez Zarząd Województwa Mazowieckiego

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Informujemy, iż Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 16 listopada przyjął uchwałę Nr 2322/400/10 w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych przez Lokalną Grupę Działania „Razem dla Radomki” w ramach Działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” ogłosiła nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w dniach od 24 listopada 2009 r. do 21 grudnia 2009 r. Za pośrednictwem LGD do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie wpłynęło 6 wniosków o przyznanie pomocy.

Wszystkie złożone wnioski w wyniku przeprowadzonej weryfikacji, oceniono pozytywnie.

pobierzdo góry do góry

19.11.2011r.

Dotacje UE dla starszych rolników.

Informujemy że osoby prywatne, które za unijne środki zamierzają tworzyć nowe miejsca pracy na wsi, nie będzie już obowiązywało kryterium wiekowe. Muszą być to osoby pełnoletnie.

Obecne przepisy wskazują, iż o wsparcie mogą się ubiegać osoby, które nie ukończyły 60 lat. Nowelizacja będzie znosiła tą granicę górnego wieku beneficjentów.

Propozycja zmiany kryterium wiekowego znalazła się w projekcie nowelizacji rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które określa warunki i tryb przyznawania pomocy finansowej na tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (Dz.U. z 2008 r. nr 139, poz. 883 z późn. zm.). Pozytywnie oceniają ją doradcy rolniczy.

Ministerstwo Rolnictwa zamierza także poszerzyć wykaz działalności nierolniczych, na których uruchomienie można przeznaczyć dotację UE. Katalog zostanie poszerzony o pozyskiwanie drewna, roboty związane z budową dróg i autostrad oraz wytwarzanie energii elektrycznej. Zdaniem firm doradczych zwłaszcza ta ostatnia działalność może cieszyć się dużym powodzeniem wśród osób ubiegających się o wsparcie, ponieważ będą mogły na wsi zakładać farmy wiatrowe lub biogazownie.

pobierzdo góry do góry

20.11.2010 r.

Wybory samorządowe - głosujmy na swoją przyszłość.

W niedzielę 21 listopada odbędą się wybory samorządowe. Wybieramy w nich nasze lokalne władze - radnych, wójtów, burmistrzów. Będziemy w nich wybierać także naszych reprezentantów do Sejmiku Wojewódzkiego.

Pamiętajmy aby aktywnie uczestniczyć w wyborach, gdyż to od wybranych przez nas przedstawicieli zależeć będzie w największym stopniu, jak będzie się nam żyło przez kolejne lata. Zachęcamy Państwa do skorzystania z prawa przysługującego wszystkim obywatelom RP i wzięciu udziału w niedzielnych wyborach. Tego dnia nasz głos nabierze szczególnej wartości.

Zdecydujmy kto będzie reprezentowali dbał o interesy naszych lokalnych społeczności przez najbliższe cztery lata. Zdecydujmy o kształcie demokracji w naszym kraju.

pobierzdo góry do góry

22.11.2010 r.

Bezpłatne szkolenia w Regionalnym Ośrodku Europejskiego Funduszu Społecznego w Radomiu.

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego z siedzibą w Radomiu serdecznie zaprasza na najbliższe szkolenia z zakresu: „Pomoc Publiczna w projektach PO KL” który odbędzie się w dniach 29 – 30 listopada 2010 r. oraz na szkolenie „Równość szans a przygotowanie projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego”, które odbędzie się w 7 i 8 grudnia 2010 r.

Szkolenie pn. „Pomoc publiczna w projektach PO KL” obejmuje planowanie kosztów w podziale na zadania, właściwy dobór jednostek rozliczeniowych oraz opracowanie prawidłowej metodologii oraz umożliwia zdobycie wiedzy z zakresu zasad budżetowania pomocy publicznej i w zakresie rozliczania pomocy publicznej.

Podczas szkolenia „Równość szans a przygotowanie projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego” przedstawione zostaną istotne kwestie związane z wprowadzaniem do wniosku Standardu minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz praktycznej realizacji tej zasady.

pobierzdo góry do góry

23.11.2010 r.

Rusza VII edycja konkursu dla szkół – Zbiórka makulatury.

zarzad województwa mazowieckiego

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne do udziału w VII edycji Konkursu – zbiórka makulatury, w którym dla zwycięskich szkół przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Podnoszenie świadomości ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami jest jednym z zadań zapisanych w „Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2007-2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015”. Ogólnym celem akcji jest uświadamianie dzieciom i młodzieży, że każdy człowiek swoim zachowaniem wpływa na środowisko, gdyż im więcej makulatury zbierzemy i przekażemy do powtórnego przetwarzania, tym więcej drzew zostanie dla następnych pokoleń.

Konkurs trwa od 1 grudnia 2010 r. do 31 marca 2011 r. i łączy w sobie kilka aspektów: poszanowanie zasobów natury, zainteresowanie odzyskiwaniem surowców wtórnych oraz aspekt społeczny.

pobierzdo góry do góry

24.11.2010 r.

Wybory Samorządowe

Miło nam pogratulować wygranej w tegorocznych wyborach samorządowych wszystkim Lokalnym działaczom. Jesteśmy przekonani, że Gminy zarządzane przez Państwa będą silne, dumne, sprawiedliwe i gotowe do nowych przedsięwzięć. Dziękujemy za pracę społeczną, obywatelską postawę tym, którzy zakończyli swoje kadencje. Proszę przyjąć wyrazy uznania i gratulacje.

pobierzdo góry do góry

25.11.2010 r.

Nowości na stronie

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Z przyjemnością informujemy iż na stronie Stowarzyszenia LGD „Razem dla Radomki” pojawiły się nowe informacje na temat zabytkowych kościołów znajdujących się na obszarze działania LGD „Razem dla Radomki”. Polecamy także zakładkę „Twórcy Ludowi” w której znajdziemy informacje na temat artystów kultywujących tradycyjną sztukę plecionkarstwa, malarstwa czy rzeźbiarstwa.

Zachęcamy do lektury!

pobierzdo góry do góry

26.11.2010 r.

Twórcy Ludowi, dziecięce zespoły ludowe i wystawa twórców ludowych - BIULETYN Stowarzyszenia

8 numer biuletynu stowarzyszenia

Zachęcamy państwa do lektury najnowszego Biuletynu Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki”, w którym prezentujemy:

- Wystawę Twórców Ludowych;
- Twórców ludowych z obszaru LGD Razem dla Radomki: Halina Pękala, Danuta i Zbigniew Glik, Zdzisław i Barbara Bałtowscy, Twórcy ludowi ze Stowarzyszenia "Wrzosowisko";
- Dziecięce zespoły ludowe: "Zakrzewiaki", "Kukułeczki", "Wolanianki"

Życzymy miłej lektury.

pobierzdo góry do góry

29.11.2010r.

Wnioski o przyznanie pomocy na modernizację gospodarstw rolnych.

W styczniu przyszłego roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmować wnioski o przyznanie pomocy na modernizację gospodarstw rolnych. Wnioski o wsparcie modernizacji gospodarstw rolnych będzie można składać od 3 stycznia przyszłego roku.

Zasady ubiegania się o pomoc na modernizację gospodarstw rolnych, finansowaną z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 będą korzystniejsze dla rolników w porównaniu do obowiązujących w poprzednim naborze. Główna zmiana w przepisach dopuszcza bowiem możliwość składania wspólnie przez kilku rolników jednego wniosku o przyznanie pomocy na modernizację ich gospodarstw. Pomoc będą mogli uzyskać na wspólny zakup nowych maszyn i urządzeń. Dotychczas nie mogli oni złożyć razem jednego wniosku o pomoc. Wprowadzenie takiej możliwości spowoduje, że o wsparcie będą mogli się starać także właściciele mniejszych gospodarstw rolnych, którzy dotychczas byli wykluczeni z ubiegania się o taką pomoc.

W styczniowym naborze wniosków pierwszeństwo będą mieli rolnicy, którzy chcą inwestować w restrukturyzację prowadzonej przez siebie produkcji mleczarskiej. To właśnie oni będą mogli przez dwa pierwsze tygodnie naboru czyli od 3 do 17 stycznia 2011 r. składać wnioski o przyznanie takiej pomocy. Dopiero po nich od 17 do 28 stycznia 2011 r. wnioski będą przyjmowane od rolników planujących inwestycje w innych obszarach działalności rolniczej.

pobierzdo góry do góry

30.11.2010 r.

Seminarium informacyjne projektu Jestem aktywny – będę przedsiębiorcą

loga

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” zaprasza na seminarium dotyczące projektu pn. „Jestem aktywny – będę przedsiębiorcą” która odbędzie się w najbliższy czwartek 2 grudnia 2010 r. o godzinie 11:00 w Publicznym Gimnazjum w Przysusze przy ul. Warszawskiej 45

W trakcie seminarium zostanie przedstawiona: prezentacja działalności Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” ; prezentacja projektu „Jestem aktywny – będę przedsiębiorcą” realizowanego w okresie od 01.10.2010r do 30.03.2012r.; prezentacja” Teorii Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań”; oraz zabawy logiczne i wynalazcze z udziałem 5 osobowych zespołów uczniów z gimnazjów objętych projektem.

pobierzdo góry do góry

mapa aktyawnych organizacji pozarzšdowych
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

dziedzictwo i rozwój patrnerzy lgd
ksow patrnerzy lgd
puszcza kozienicka partnerzy lgd
lgd ziemi siedleckiej
MAS Jablunkovsko
partnerzy lgd razem dla radomki
moves partnerzy lgd razem dla radomki
sao radomka
zwiazek gmin radomka

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”; w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.