Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 13194142


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Lipiec 201401.07.2014 r.

Rusza rekrutacja do II edycji Programu Menedżerowie NGO

Program Menedżerowie NGO (PROMENGO) to cykl edukacyjny adresowany do kadr zarządzających organizacjami pozarządowymi. Podczas zajęć można będzie wzmocnić kompetencje w 9 kluczowych obszarach – od planowania strategicznego, marketingu, zarządzania zasobami ludzkimi, przez zarządzanie finansami, wybrane zagadnienia prawa, pozyskiwanie środków, po umiejętności interpersonalne, zarządzanie zespołem i ewaluację. Zgłoszenia można przesyłać do 17 lipca 2014.

Nauka odbywa się w modelu mieszanym (blended learning), łączącym szkolenia stacjonarne z kształceniem online. Szkolenia stacjonarne organizowane są podczas comiesięcznych dwu- lub trzydniowych zjazdów, zaś do nauki online wykorzystywana jest platforma e-learningowa Kursodrom.pl. Każdy przedmiot zaliczany jest poprzez wykonanie zadania wdrażanego we własnej organizacji, które można skonsultować z trenerem-ekspertem.

pobierzdo góry do góry

02.07.2014 r.

Portal www.wdolinieradomki.pl ma już pół miliona odwiedzin!

W Dolinie Radomki

Zapraszamy do odwiedzin naszego portalu turystycznego www.wdolinieradomki.pl , na którym znajdą Państwo najciekawsze informacje na temat obszaru Południowego Mazowsza, w szczególności na temat atrakcji i szlaków turystycznych, bazy noclegowej, aktywnego wypoczynku. Nie zabraknie kalendarium wydarzeń i zaproszeń na najciekawsze wydarzenia i inicjatywy.

pobierzdo góry do góry

03.07.2014 r.

Zderzenia pokoleń rozpoczęte!

Zderzenie pokoleń. Warsztaty z zakresu edukacji kulturalnej

W ubiegłym tygodniu w Bierwcach, w Wieniawie i we Wrzosie zainaugurowały swoją działalność trzy nieformalne „Uniwersytety Kultury”. Powstały one w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” projektu „Zderzenie pokoleń. Seniorzy i młodzi na rzecz edukacji kulturowej”, który uzyskał wsparcie finansowe w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych lata 2014-2020, prowadzonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Celem utworzonych „uniwersytetów” a zarazem realizowanego przez nas projektu jest inicjowanie działań zmierzających do rozwoju edukacji kulturowej i integracji międzypokoleniowej w gminie Jedlińsk, Przytyk i Wieniawa. Dzięki realizacji naszej nowej inicjatywy, chcemy przełamać stereotypy i pokazać że życie na emeryturze, szczególnie osób po 60 roku życia nie musi oznaczać zamykania się w domu. Uważamy że to czas na nowe wyzwania. Dlatego chcemy zainspirować „seniorów” oraz młodzież, dążąc do integracji wewnątrz i międzypokoleniowej.

pobierzdo góry do góry

03.07.2014 r.

Zapraszamy w weekend nad Radomkę! Czeka na nas nie tylko upalna pogada, ale koncerty, zawody wakebordingu i wiele innych atrakcji!

 Wakeboarding w Domaniowie fot. pl.youcanwake.com

Zapraszamy serdecznie Państwa w ten pierwszy lipcowy weekend do Doliny Radomki. Czekają nas nie tylko upalne dni, ale również moc atrakcji. Wakacje - jak co roku rozpoczynamy od Powitania Lata w Domaniowie - festynu któremu od zeszłego roku towarzyszy bardzo ciekawa inicjatywa skrywająca się pod nazwą „WakeGP” - czyli pierwsza tego typu impreza w Polsce promująca wakeboarding i sporty wodne. Jedlińsk zaprasza za to miłośników jazdy na jednośladach na Ogólnopolski Zlot Motocyklowy Irons Party i koncerty zespołów CREE czy KSU.

Letnie dni to czas, w którym mamy dla osób odwiedzających nasze strony, ale także dla mieszkańców obszaru gmin tworzących LGD – wiele atrakcyjnych propozycji spędzenia wolnego czasu. Oprócz możliwości poznawania architektury, uczestnictwa w spływach kajakowych, wypoczywania nad zbiornikami wodnymi czy podróżowania pod szlakach rowerowych – odbywają się liczne ciekawe imprezy i wydarzenia kulturalne, na które już dziś gorąco Państwa zapraszamy!

pobierzdo góry do góry

04.07.2014 r.

Rozporządzenie Komisji Europejskiej w sprawie WWA – dotyczących wędzonych produktów mięsnych.

W wyniku działań podjętych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, po 1 września br. polscy producenci tradycyjnie wędzonych produktów mięsnych będą mogli stosować obecnie obowiązujące limity dla wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA). Stały Komitet do spraw Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt (SCoFCAH) działający przy Komisji Europejskiej 1 lipca br. zaopiniował pozytywnie projekt rozporządzenia wykonawczego Komisji Europejskiej w tej sprawie.

Obecne normy dla WWA (tj. benzo(a)piren na poziomie nie wyższym niż 5 µg/kg oraz suma WWA na poziomie nie wyższym niż 30 µg/kg) będą mogły mieć zastosowanie po 1 września br. wyłącznie dla tych tradycyjnie wędzonych produktów mięsnych, które będą umieszczane na rynku krajowym.

pobierzdo góry do góry

04.07.2014 r.

Jubileuszowy – 50 numer Biuletynu Informacyjnego LGD Razem dla Radomki

Biuletyn LGD Razem dla Radomki

Zachęcamy do lektury jubileuszowego, pięćdziesiątego numeru naszego Biuletynu Informacyjnego. Przez okres ponad 4 lat, od kiedy po raz pierwszy oddaliśmy w Wasze ręce nasze wydawnictwo, staraliśmy się przedstawiać co miesiąc najważniejsze inicjatywy, projekty i wydarzenia realizowane nie tylko przez nas, ale także przez instytucje kultury, samorządy, gminy, przedsiębiorców oraz osoby prywatne na terenie naszych gmin.

pobierzdo góry do góry

07.07.2014 r.

Konkurs MEN: Polsko-ukraińska współpraca młodzieży

Dzień Flagi

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Polsko-ukraińska współpraca młodzieży”. Termin składania ofert przez organizacje pozarządowe oraz jednostki samorządu terytorialnego upływa 21 lipca 2014 r.

pobierzdo góry do góry

08.07.2014 r.

Konkurs Ministerstwa Sportu i Turystyki: Upowszechnianie sportu i różnych grup społecznych i środowiskowych.

Ministerstwo Sportu i Turystyki

Minister Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie - ze środków pochodzących z budżetu państwa - zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych, realizowanych w okresie od 3 lipca do 31 grudnia 2014 roku. Oferty należy składać do 25 lipca 2014 r.

pobierzdo góry do góry

08.07.2014 r.

Wyślij kartkę zapraszająca nad Domaniowskie Morze

testowy obrazek

Zachęcamy do wysyłania e-kartek zapraszających do wypoczynku na terenie Doliny Radomki. Dziś prezentujemy kartkę, która zaprasza nas nad Morze Domaniowskie, największy zbiornik wodny w regionie radomskim, idealne miejsce do uprawniania sportów wodnych, wędkowania i rekreacji.

pobierzdo góry do góry

09.07.2014 r.

Konkurs grantowy Funduszu Notariatu. Termin składania wniosków przedłużony do 22 lipca 2014 r.

Fundusz Notariatu

Do 22 lipca możemy składać wnioski o dofinansowanie w ramach III edycji konkursu grantowego Funduszu Społecznego Notariatu. Celem konkursu jest po raz kolejny wyłonienie najciekawszych projektów poświęconych walce z wykluczeniem społecznym dzieci i młodzieży.

Fundusz Społeczny Notariatu zaprasza organizacje pozarządowe, które: uzyskały osobowość prawną na co najmniej 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku aplikacyjnego, działają nie dla osiągnięcia zysku (nonprofit) lub z przeznaczeniem wygenerowanych środków na cele statutowe (not-for-profit).

pobierzdo góry do góry

10.07.2014 r.

Program grantowy Na Dobry początek.

Na dobry początek

Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego rozpoczyna nabór wniosków w VII edycji konkursu grantowego „Na dobry początek!”. O dofinansowanie projektów edukacyjnych dla dzieci w wieku 2 - 8 lat mogą ubiegać się fundacje, stowarzyszenia, ośrodki kultury i biblioteki publiczne z siedzibą na terenach wiejskich lub w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców. Termin zgłaszania wniosków upływa 10 września 2014 roku.

pobierzdo góry do góry

10.07.2014 r.

Wyślij kartkę zapraszającą do Przysuchy!

Przysucha

Zachęcamy do wysyłania e-kartek zapraszających do wypoczynku na terenie Doliny Radomki. Dziś prezentujemy kartkę, która zaprasza nas do Przysuchy -rodzinnego miasta Oskara Kolberga.

Zapraszamy także do sprawdzenia propozycji e-kartek promujących naszą LGD – które dostępne są na naszej stronie internetowej

pobierzdo góry do góry

11.07.2014 r.

Konkurs na Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa

Polska Organizacja Turystyczna

Rozpoczął się nabór w Konkursie na Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Mazowieckiego 2014. Koordynatorem konkursu jest Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna. Produkty mogą być zgłaszane w pięciu kategoriach: Wydarzenie cykliczne, Pakiet usług turystycznych – Impreza turystyczna, Obiekt, Szlak, Obszar. Celem konkursu jest wyłonienie najbardziej atrakcyjnych, nowatorskich i przyjaznych dla turystów produktów turystycznych roku, a także wspieranie inicjatyw regionalnych i lokalnych służących rozwojowi konkurencyjnych produktów Mazowsza.

pobierzdo góry do góry

11.07.2014 r.

Spotkajmy się na imieninach u Jana Kochanowskiego. Kolejna inicjatywa zrealizowana przy wsparciu środków finansowych Lokalnej Grupy Działania Razem dla Radomki

Spotkajmy się na imieninach u Jana

24 czerwca na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących odbył się festyn z okazji Dnia Patrona Szkoły zorganizowany w ramach projektu „Spotkajmy się na imieninach u Jana Kochanowskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, przekazanych w ramach konkursu ogłoszonego przez LGD „Razem dla Radomki”. Beneficjentem tego działania jest Gmina Wieniawa.

Uroczystość rozpoczęła się przed pomnikiem Jana Kochanowskiego w obecności szacownych gości: Wójta Gminy W. Studzińskiego, Przewodniczącego Rady Gminy M. Korby, Sekretarza Gminy S. Górskiego, ks. dr S. Jaśkiewicza, prezesa oddziału PCK- F. Filipczaka, radnych, dyrektorów szkół i placówek kulturalno– oświatowych, rodziców, społeczności szkolnej ZSO oraz mieszkańców gminy Wieniawa.

pobierzdo góry do góry

14.07.2014 r.

Zapytanie ofertowe – organizacja szkoleń wyjazdowych

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Zapraszamy do składania ofert w ramach ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania „Razem dla Radomki” zapytania ofertowego dotyczącego organizacji wyjazdów szkoleniowych dla członków Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”.

pobierzdo góry do góry

14.07.2014 r.

Wyślij e-kartę zapraszającą do Wolanowa.

Wolanów

Zachęcamy do wysyłania e-kartek zapraszających do wypoczynku na terenie Doliny Radomki. Dziś prezentujemy kartkę, która zaprasza nas do odwiedzenia Wolanowa.

pobierzdo góry do góry

15.07.2014 r.

Lato z Radiem w Przysusze. Wilki, Kombi, De Mono

Lato z Radiem w Przysusze

Audycja Lato z Radiem zawita do Przysuchy w sobotę 19 lipca. Czekać nas będzie moc atrakcji, oraz koncert finałowy który rozpocznie się od godziny 16.00. Wystąpią gwiazdy polskiej sceny pop: Kombi-Łosowski, De Mono i Wilki. Przygotowany zostanie również przez znanego iluzjonistę Macieja Pola – specjalny program dla najmłodszych.

Serdecznie zapraszamy!

pobierzdo góry do góry

16.07.2014 r.

Rusza konkurs grantowy „Pracownia Talentów” Fundacji Tesco Dzieciom

7 lipca ruszyła „Pracownia Talentów” – konkurs grantowy skierowany do organizacji pozarządowych zajmujących się edukacją dzieci i młodzieży. Organizacje mogą zdobyć środki na realizację długoterminowych projektów edukacyjnych. Do podziału jest aż 250 tys. złotych, co pozwoli na sfinansowanie około 25 projektów w całym kraju.

Fundacja Tesco Dzieciom od ponad dwóch lat dba o lepsze jutro polskich dzieci. Fundacja pomaga realizować wartościowe inicjatywy i projekty społeczne, a w swoich działań koncentruje się na pomocy dzieciom i młodzieży oraz społecznościom lokalnym. Rocznie wspiera blisko 500 inicjatyw społecznych, których celem jest poprawa sytuacji dzieci i młodzieży. Jedną z realizowanych przez Fundację inicjatyw jest konkurs grantowy – „Pracownia Talentów”.

pobierzdo góry do góry

21.07.2014

FIO Mazowsze Lokalnie

Lato z Radiem w Przysusze

Z wielka przyjemnością pragniemy poinformować, że LGD Razem dla Radomki podpisała porozumienie o współpracy przy realizacji nowego projektu pod nazwą: „FIO Mazowsze Lokalnie”. W ramach projektu począwszy od 2014 roku do roku 2016 będą prowadzone konkursy, w ramach których małe, młode stażem organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i grupy samopomocowe będą miały możliwości pozyskania mikrodotacji w wysokości od 1,5 tyś do 5 tyś zł. na realizację różnorodnych inicjatyw społecznych mieszczących się w sferze zadań pożytku publicznego, ale także na rozwój instytucjonalny. Pierwszy konkurs został już ogłoszony 15 lipca i będzie trwała do 12 sierpnia br.

pobierzdo góry do góry

24.07.2014

Ostatni nabór wniosków !!!

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki”, informuję iż w sierpniu zaplanowany został ostatni nabór wniosków w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W terminie 25 sierpnia do 8 września br będą Państwo mieli możliwość złożenia wniosków w siedzibie LGD przy ul. Wernera 9/11 w Radomiu z następujących działań:

- Odnowa i Rozwój Wsi

- Małe projekty

- Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

- Różnicowanie w kierunku działalności pozarolniczej

pobierzdo góry do góry

28.07.2014 r.

Gombrowicz rusza (w) świat

Muzeum W. Gombrowicza

Zapraszamy do uczestniczenia w wydarzeniu pt.: "Gombrowicz rusza (w) świat". W programie koncert tang w wykonaniu aktorki i wokalistki Anny Dereszowskiej oraz wybitnych muzyków tworzących zespół *Machina del Tango *(Sebastian Wypych -- kontrabas, Grzegorz Lalek -- skrzypce, Klaudiusz Baran -- bandoneon, akordeon, Urszula Borkowska -- fortepian), a także prezentacja wybranych fragmentów "Wspomnień polskich" w wykonaniu Jarosława Rabendy, aktora Teatru Powszechnego w Radomiu, grającego Gombrowicza w spektaklu "Wspomnienia polskie" wyreżyserowanym przez Mikołaja Grabowskiego.

Zapraszamy w Niedzielę, 3 sierpnia, godz. 17.00.

pobierzdo góry do góry

28.07.2014 r.

Wyślij e-kartkę zapraszającą do aktywnego wypoczynku w Dolinie Radomki

Szlaki rowerowe

Zachęcamy do wysyłania e-kartek zapraszających do wypoczynku na terenie Doliny Radomki. Dziś prezentujemy kartkę, która zaprasza nas do aktywnego wypoczynku szlakami rowerowymi.

pobierzdo góry do góry

29.07.2014 r.

Mazowsze Lokalnie - spotkanie w Zakrzewie

spotkanie FIOML

W dniu 24 lipca w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zakrzewie odbyło się pierwsze spotkanie informacyjne dotyczące możliwości pozyskania mikrodotacji w ramach projektu "FIO - Mazowsze Lokalnie". Spotkanie powadzili przedstawiciele LGD "Razem dla Radomki". LGD od 9 lipca pełni funkcje Ambasadora projektu, którego zadaniem jest informować potencjalnych Wnioskodawców o możliwości uzyskania wsparcia finansowego oraz udzielać fachowej pomocy merytorycznej w opracowaniu Wniosków dotacyjnych.

pobierzdo góry do góry

mapa aktyawnych organizacji pozarzšdowych
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

dziedzictwo i rozwój patrnerzy lgd
ksow patrnerzy lgd
puszcza kozienicka partnerzy lgd
lgd ziemi siedleckiej
MAS Jablunkovsko
partnerzy lgd razem dla radomki
moves partnerzy lgd razem dla radomki
sao radomka
zwiazek gmin radomka

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”; w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.