finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Aktualności

LGD Razem dla Radomki realizuje nowy projekt współpracy.

28.03.2023 | marzec2023

Umowa na realizacjęprojektu przez stowarzyszenie „Razem dla Radomki” została podpisana w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie w marcu bieżącego roku.

Współpraca międzynarodowa jest czymś więcej niż tylko tworzeniem sieci kontaktów. Zachęca i wspiera lokalną społeczność w podejmowaniu wspólnych inicjatyw z innymi grupami LEADER (lub grupami stosującymi podobne podejście) w innym regionie, państwie członkowskim czy nawet kraju trzecim. Głównym celem współpracy międzynarodowej jest pomoc podmiotom z obszarów wiejskich w podnoszeniu potencjału ich regionów.

Lokalna grupa działania „Razem dla Radomki” realizując swoje zadania służące realizacji lokalnej strategii rozwoju (LSR) przyczynia się do szeroko rozumianego rozwoju obszaru wiejskiego objętego LSR. Jako stowarzyszenie działające na rzecz aktywizacji społeczności wiejskiej, doradztwem i fachowością swoich działań promocyjnych i aktywizujących wspiera nie tylko zachowanie dziedzictwa kulturowego, ale też służy wsparciem finansowym w zakresie rozwoju całego obszaru na jakim działa. Projekty współpracy ze względu na swój charakter są dobrymi przykładami współpracy, nie tylko na poziomie samej LGD, ale i w szerokim aspekcie obszaru, dziedzin i sektorów. Są to działania z reguły wykraczające poza obszar funkcjonowania lokalnej grupy działania a także służące promocji samej organizacji.

Dlatego „Razem dla Radomki” będzie realizowała  Projekt współpracy pt. „Lokalne Atrakcje Kulinarne” akronim LAK. Będzie on realizowany w ramach partnerstwa trzech LGD, tj. Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” (Partner nr 1), Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej (Partner nr 2), oraz  zagranicznego Partnera projektu LaboreckéhoobčianskehozdruženiaNováAlternatíva na Słowacji (Partner nr 3) niebędącego Lokalną Grupą Działania, realizującego LSR.Projekt realizowany będzie dwuetapowo w okresie 10 miesięcy w 2023 roku.

W ramach projektu zamierzamy przeprowadzić działania skoncentrowane na produktach i usługach lokalnych, oraz ich producentach, zarówno obecnych jak i potencjalnych. Nasze działania zrealizujemy poprzez m.in.:

–  przeprowadzenie konkursu pn. Promocja dźwignią lokalnego biznesu.Konkurs skierowany zostanie do lokalnych przedsiębiorców, producentów, rolników wytwarzających lokalne produkty/usługi. Nagrodzonych zostanie 6 przedsiębiorców, producentów, rolników wytwarzających lokalne produkty/usługi, którzy przedstawią najlepsze (kompleksowe) oferty reklamy tradycyjnej i/lub internetowej firmy/produktu/usługi. Konkurs ogłoszony zostanie na stronie internetowej LGD „Razem dla Radomki”.

– Modernizację strony internetowej o produkcie tradycyjnym Papryce Przytyckiej w oparciu o obecnie funkcjonującą stronę internetową www.paprykaprzytycka.eu.

– Na obszarze LGD „Razem dla Radomki” zostanie zorganizowany 3 dwudniowy  wyjazd studyjny dla min. 16 osób, w którym wezmą udział przedsiębiorcy i lokalni producenci produktów i usług z obszarów wiejskich, na teren działania  zagranicznego Partnera projektu LaboreckéhoobčianskehozdruženiaNováAlternatíva na Słowacji   służący wymianie doświadczeń pomiędzy uczestnikami projektu, praktycznemu poznaniu sposobu w jaki inni wdrożyli swoje plany w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej w różnych formach, poznaniu doświadczeń i lokalnych producentów produktów i usług na obszarach wiejskich.

– Zaplanowano aktualizację treści publikacji e-booka Papryka Przytycka – produkt tradycyjny . Papryka Przytycka 28 lipca 2011 r. znalazła się w gronie wyróżnionych produktów przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Marka Sawickiego – uzyskując wpis na listę Produktów Tradycyjnych tworzonej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

– Zaplanowano opracowanie autorskiej publikacji pt. „Pomysł na lokalny biznes”, publikacja wydana zostanie w formie e-booka. W publikacji przedstawione zostaną pomysły jakie lokalne biznesy prowadzić, w jakiej formie, jakie koszty brać pod uwagę na uruchomienie firmy, jaką  lokalizację brać pod uwagę itp..

Ponadto w ramach promocji i rozwoju lokalnego biznesu (w tym produktów lokalnych) przy pomocy nowoczesnych i innowacyjnych metod zaplanowano cykl szkoleń/warsztatów:

– szkolenie w zakresie promocji na stronach internetowych;

– warsztaty „Design Thinking” w promocji lokalnego produktu/usługi;

– szkolenie Branding marki w promocji lokalnego produktu/usługi;

– szkolenie/warsztaty w zakresie fotografii kulinarnej przy pomocy smartfonajako forma rozwoju lokalnych producentów żywności;

– szkolenie w zakresie Krótkie łańcuchy dostaw;

– szkolenie w zakresie: Jak zacząć i prowadzić biznes, aby był opłacalny;

Zapraszamy do udziału w szkoleniach i warsztatach wszystkie chętne osoby.

Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu z panią Małgorzatą Kopycką – koordynatorką projektu – pod numerem tel. 48/385 89 96.

logotypy prow

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

kalendarz 2024
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content