finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Projekt współpracy pt. ” Lokalne Atrakcje Kulinarne” akronim LAK

Projekt współpracy Lokalne Atrakcje Kulinarne akronim LAK

Projekt współpracy pt. ” Lokalne Atrakcje Kulinarne” akronim LAK będzie realizowany w ramach partnerstwa trzech LGD, tj. Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” (Partner nr 1), Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej (Partner nr 2), oraz  zagranicznego Partnera projektu LaboreckéhoobčianskehozdruženiaNováAlternatíva na Słowacji (Partner nr 3) niebędący Lokalną Grupą Działania, realizujący LSR.

Projekt realizowany będzie dwuetapowo w okresie 10 miesięcy w 2023 roku:

Niniejszy projekt współpracy ma na celu wykorzystanie potencjału obszarów wiejskich poprzez  wsparcie działalności gospodarczych opartych na lokalnych produktach i usługach, podniesienie wiedzy lokalnych przedsiębiorców i producentów. Rozwój obszaru promocja lokalnych produktów i usług, promocja przedsiębiorców zajmujących się wytwarzaniem produktów i usług lokalnych poprzez realizację działań promocyjnych, edukacyjnych, oraz wspólną integrację, wymianę doświadczeń i  aktywizację społeczną na obszarze objętym działaniem partnerskich LGD w okresie 2023 roku.

W ramach projektu Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” planuje zrealizować następujące działania:

 1. Konkurs – promocja producentów lokalnych produktów/usług
 2. Modernizacja strony internetowej www.paprykaprzytycka.eu
 3. Wyjazd studyjny 3 dniowy
 4. Aktualizacja wydawnictwa o produkcie tradycyjnym-papryceprzytyckiej
 5. Organizacja seminarium promującego produkty lokalne i tradycyjne.
 6. Opracowanie publikacji dot. pomysłu na biznes w kontekście produktu lokalnego – szanse na powstanie i rozwój – e-book Produkt lokalny pomysł na biznes
 7. Zakup wyposażenia służącego do prowadzenia szkoleń, prezentacji i promocji lokalnego biznesu na terenie LGD „Razem dla Radomki”
 8. Promocja i rozwój lokalnego biznesu (w tym produktów lokalnych) przy pomocy nowoczesnych i innowacyjnych metod szkoleń.
  • Szkolenie w zakresie promocji na stronach internetowych.
  • Organizacja warsztatów „Design Thinking w promocji lokalnego produktu/usługi.
  • Organizacja szkolenia Branding marki w promocji lokalnego produktu/usługi.
  • Organizacja szkolenia/warsztatów w zakresie fotografii kulinarnej przy pomocy smartfona – – forma rozwoju lokalnych producentów żywności.
  • Organizacja szkolenia w zakresie Krótkie łańcuchy dostaw.
  • Organizacja szkolenia w zakresie Jak zacząć i prowadzić biznes, aby był opłacalny. C.1.8.7 Zakup materiałów szkoleniowych.

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

kalendarz 2024
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content