Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 13193820


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Kwiecień 201202.04.2012 r.

Radomskie: Bezpłatne szkolenia dla osób pracujących

Kapitał Ludzki

Firma ABAKUS Konsulting zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach dla osób pracujących z zakresu: księgowość i rozliczenia małych firm z wykorzystaniem komputera; kadry i płace z zastosowaniem komputera; pracownik biurowy z wykorzystaniem aplikacji biurowych; organizacja magazynu i logistyki z wykorzystaniem komputera; pełna księgowość z zastosowaniem komputera.

W szkoleniach mogą wziąć udział wyłącznie osoby pracujące, zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia, bądź umowy o dzieło z terenu powiatu radomskiego (powiat ziemski lub grodzki).

W ramach każdego ze szkoleń odbywać się będą również warsztaty z zakresu planowania i rozwoju kariery zawodowej. Uczestnicy szkoleń otrzymają materiały szkoleniowe, wyżywienie, zwrot kosztów dojazdu.

pobierzdo góry do góry

03.04.2012 r.

Konkurs: Fundusz Małych Grantów 2012

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego ogłasza konkurs na realizację projektów: „Fundusz Małych Grantów 2012". Celem konkursu jest promowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez pomoc organizacjom non-profit w realizacji projektów podnoszących bezpieczeństwo ruchu drogowego.

O przyznanie grantów w ramach konkursu mogą ubiegać się zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacje niedziałające w celu osiągnięcia zysku, oraz placówki edukacyjne, w szczególności: stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki typu non profit, placówki oświatowe. Zgłoszenia do 1 czerwca 2012. Regulamin, sposób przygotowania i termin składania wniosku, kryteria wyboru wniosków projektowych, znajdują się na stronie internetowej www.pbd.org.pl.

pobierzdo góry do góry

04.04.2012 r.

Orzeł Agrobiznesu przyznany Tadeuszowi Tomasikowi – Burmistrzowi Gminy i Miasta Przysucha.

W zakończonej XXXVIII edycji konkursu Orzeł Agrobiznesu uhonorowano przedstawicieli z terenu gminy Przysucha. Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha – Tadeusz Tomasik otrzymał nagrodę Srebrnego Promotora Agrobiznesu, a tytuł Orła Agrobiznesu Przyznano Bankowi Spółdzielczemu w Przysusze.

Orzeł Agrobiznesu - to nagroda przyznawana od 2001 roku za sukces rynkowy. Organizatorem konkursu jest warszawska Agencja Promocyjno - Wydawnicza EMS. Nagrody przyznaje Kapituła złożona ze specjalistów do spraw badań rynkowych, wizerunku firmy, oceny wiarygodności, finansistów, marketingu, technologów żywności, ekonomistów. Honorowy patronat nad konkursem sprawuje wicemarszałek Sejmu RP. Kapituła przyznając Burmistrzowi Przysuchy tytuł Srebrnego Promotora Orłów Agrobiznesu, doceniła działania Burmistrza na rzecz stwarzania przyjaznej atmosfery i warunków sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości na terenie gminy oraz promowania innowacyjności. Świadczy o tym przykład Banku Spółdzielczego w Przysusze, nagrodzonego tytułem Orła Agrobiznesu. Nagrodę odebrał Prezes Banku Spółdzielczego Marian Grzegorczyk.

Zwyciężcom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

pobierzdo góry do góry

04.04.2012 r.

Zapraszamy na spotkania informacyjne dot. Osi 4 Leader PROW 2007-2013

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkania informacyjne, które odbędą się w miesiącu kwietniu 2012 r. Podczas spotkań omówione zostaną zagadnienia związane z realizowanymi naborami wniosków w zakresie działań: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Odnowa i rozwój wsi, Małe Projekty. Przedstawiona zostanie także dotychczasowa działalność prowadzona przez naszego Stowarzyszenie w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Najbliższe spotkania odbędą się w terminach:

 • 10.04.2012 r. - Urząd Gminy w Jedlińsku, Sala Konferencyjna, godzina 12.00;
 • 11.04.2012 r. - Urząd Gminy w Zakrzewie, Sala Konferencyjna, godzina 14.00;
 • 12.04.2012 r. – Urząd Gminy i Miasta Przysucha, Sala Konferencyjna, godzina 12.30;
 • 12.04.2012 r. – Urząd Gminy w Wolanowie, Sala Konferencyjna, godzina 15.30;
 • 17.04.2012 r. – Urząd Gminy w Przytyku, Sala Konferencyjna, godzina 11.00;
 • 19.04.2012 r. – Urząd Gminy w Wolanowie, Sala Konferencyjna, godzina 15.30;

Do udziału w spotkaniu szczególnie zachęcamy rolników, przedsiębiorców, mieszkańców obszaru LGD, jak również przedstawicieli gmin i organizacji pozarządowych. Serdecznie zapraszamy.

pobierzdo góry do góry

05.04.2012 r.

Konkurs dotacyjny dla spółdzielni socjalnych

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP ogłasza konkurs dotacyjny (edycja 2012) dla spółdzielni socjalnych z województw: warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, pomorskiego i podlaskiego, finansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz środków własnych Stowarzyszenie WAMA-COOP.

Konkurs ma na celu zwiększenie aktywności i konkurencyjności istniejących spółdzielni socjalnych z województw: warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, pomorskiego i podlaskiego poprzez przyznanie dotacji finansowych spółdzielniom socjalnym na rzecz realizacji projektów przyczyniających się do rozwoju współpracy międzysektorowej, rozwoju lub wprowadzania nowych produktów.

pobierzdo góry do góry

06.04.2012 r.

VII edycja Programu Polsko Ukraińskiej Wymiany Młodzieży

Parafiada

Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków do VII edycji Programu „Polsko – Ukraińska Wymiana Młodzieży” na rok 2012. Wnioski można składać do 7 maja 2012.

Celem projektów jest wzajemne poznanie się młodych Polaków i Ukraińców oraz nabycie wiedzy na temat współczesnej Polski i Ukrainy, pokazanie podobieństw i odmienności kulturowych oraz zapoznanie młodzieży z historią lokalną. Program skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 12 – 18 lat. W ramach Programu możliwe jest dofinansowanie projektów obejmujących pobyt w Polsce grupy młodzieży ukraińskiej lub pobyt na Ukrainie grupy młodzieży polskiej, wraz z opiekunami, realizujących wspólny projekt. O dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje pozarządowe prowadzące działalność kulturalną, oraz samorządowe instytucje kultury.

Szczegółowy program projektów samodzielnie kształtują polscy organizatorzy w porozumieniu z partnerami ukraińskimi, niemniej warunkiem otrzymania wsparcia będzie włączenie do programu projektu następujących komponentów:

 • „Historia lokalna”. Młodzież polska przygotowuje zajęcia z historii własnej miejscowości.
 • „Kultura regionu”. Prezentacja kultury danego regionu na kulturalnej mapie Polski.
 • „Poznajemy język sąsiada”. Młodzi ludzie poznają podstawy języka sąsiada.

pobierzdo góry do góry

10.04.2012 r.

Wystawa Artystycznej Wycinanki HSIN FU – HUNG w Jedlińsku

herb gminy Jedllińk

Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku zaprasza w dniu 13 kwietnia o godzinie 17.30 na otwarcie wystawy artystycznej wycinanki Hsin Fu-Hung z Tajwanu.

Wystawa obejmuje artystyczne wycinanki wykonane przez Pana Hsin Fu Hunga, pokazujące różne zwierzęta i rośliny, który sztuką tą zajmuje się od dzieciństwa. Obecnie jest artystą i projektantem aktywnie popularyzującym specyfikę kultury tajwańskiej w różnych krajach świata. Uroczyste otwarcie rozpocznie się projekcją filmu prezentującego kulturę i przyrodę tego kraju.

Prace zostały udostępnione dzięki uprzejmości Biura Gospodarczego i Kulturalnego Tajpej w Warszawie. Wystawa będzie czynna do dnia 21 kwietnia 2012 r. Serdecznie Zapraszamy.

pobierzdo góry do góry

12.04.2012 r.

Projekt: Przemysł dla dzieci

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Projekt „Przemysł dla dzieci” to nowa inicjatywa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” skierowana do uczniów szkół gimnazjalnych.

W ramach projektu prowadzone będzie działanie, którego celem jest analiza sytuacji rynku pracy i edukacji pod kątem wykwalifikowanych zasobów ludzkich dla przemysłu chemicznego w regionie. W okresie 7 – 18 maja br. w 5 szkołach na terenie województwa mazowieckiego będzie przeprowadzony projekt pilotażowy pod roboczą nazwą „Przemysł dla dzieci”. Głównym celem projektu będzie poprawa postrzegania i rozumienia przez dzieci i nauczycieli branży chemicznej oraz jej związków z nauką, a także zachęcanie uczniów do nauki przedmiotów ścisłych w szczególności chemii.

Projekt będzie składać się z trzech części. Po pierwsze, przeprowadzone zostaną zajęcia charakterze pokazów chemicznych z zastosowania chemii w przemyśle. Kolejnym elementem będzie szkolenie dla nauczycieli ze szkół biorących udział w projekcie mające na celu podniesienie ich świadomości oraz przekazanie praktycznych wskazówek dotyczących wykorzystania kontekstu praktycznego i przemysłowego w nauczeniu chemii. Ostatnią częścią projektu pilotażowego będzie przeprowadzenie ankiet z dziećmi przed i po zajęciach, które pozwolą na poznanie opinii dzieci na temat nauki chemii i innych przedmiotów ścisłych oraz poznanie wiedzy na temat przemysłu.

Inicjatywa „Przemysł dla dzieci” realizowana będzie w ramach projektu „Poprawa zdolności innowacyjnych w europejskich klastrach chemicznych”, które Województwo Mazowieckie rozpoczęło realizować w 2010 roku.

pobierzdo góry do góry

13.04.2012 r.

Zapraszamy na spotkania informacyjne związane z realizowanymi przez Stowarzyszenie naborami wniosków.

Stowarzyszenie LGD
Razem dla Radomki

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych na kolejne spotkania informacyjne, które odbędą się w przyszłym tygodniu. Podczas spotkań omówione zostaną zagadnienia związane z realizowanymi naborami wniosków w zakresie działań: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Odnowa i rozwój wsi, Małe Projekty. Przedstawiona zostanie także dotychczasowa działalność prowadzona przez naszego Stowarzyszenie w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Najbliższe spotkania odbędą się w terminach:

 • 17.04.2012 r. – Urząd Gminy w Przytyku, Sala Konferencyjna, godzina 11.00;
 • 19.04.2012 r. – Urząd Gminy w Wieniawie, Sala Konferencyjna, godzina 13.00;
 • 19.04.2012 r. – Urząd Gminy w Wolanowie, Sala Konferencyjna, godzina 15.30;

Do udziału w spotkaniu szczególnie zachęcamy rolników, przedsiębiorców, mieszkańców obszaru LGD, jak również przedstawicieli gmin i organizacji pozarządowych. Serdecznie zapraszamy.

pobierzdo góry do góry

16.04.2012 r.

Entuzjastki Etnografii. Kobiety w kręgu przyjaciół i współpracowników Oskara Kolberga

museum kolberga

Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze zaprasza do zwiedzania nowej ekspozycji czasowej – przedstawiającej kobiety współpracujące z Kolbergiem w zakresie jego działalności badawczej na polu etnografii i folklorystyki. Wystawa prezentuje ich udział w gromadzeniu materiałów, przygotowywaniu zbiorów do edycji, organizowaniu podróży i badań etnograficznych w terenie, w pozyskiwaniu informatorów oraz sprzedaży i popularyzowaniu jego wydawnictw. Podstawowym zasobem materiałów wykorzystanym do przygotowania ekspozycji są publikacje dzieł Oskara Kolberga, jego korespondencja oraz kopie zachowanych rękopisów, dokumenty biograficzne, ikonografia.

Na wystawie przedstawiono kobiety, które Kolberg poznał w różnych miejscach i środowiskach (salony artystyczne Warszawy, wiejskie dwory w Wielkim Księstwie Poznańskim, w Krakowie i okolicach, na kresach południowo-wschodnich), z którymi przyjaźnił się i współpracował w kolejnych okresach swojej aktywności artystycznej, badawczej, edytorskiej. Szczególnie cennym źródłem informacji (choć trudnym do wykorzystania w muzealnej ekspozycji) jest opublikowana korespondencja Kolberga, obszernie dokumentująca jego działania związane z realizacją programu badawczo-edytorskiego oraz rzucająca światło na prywatność, przedstawiająca go w otoczeniu towarzyskim, wiele mówiąca o cechach jego charakteru, sposobie bycia, jego ocenach spraw bieżących, przekonaniach politycznych, sądach światopoglądowych.

pobierzdo góry do góry

17.04.2012 r.

Konkurs grantowy Funduszu Społecznego Notariatu

Fundusz Notariatu

Od poniedziałku 16 kwietnia 2012 r. można składać wnioski o dofinansowanie w ramach II edycji konkursu grantowego dla organizacji pozarządowych, organizowanego przez Fundusz Społeczny Notariatu.

Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszych projektów poświęconych walce z wykluczeniem społecznym dzieci i młodzieży. Fundusz Społeczny Notariatu zaprasza organizacje pozarządowe, które: uzyskały osobowość prawną na co najmniej 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku aplikacyjnego, działają nie dla osiągnięcia zysku (nonprofit) lub z przeznaczeniem wygenerowanych środków na cele statutowe (not-for-profit).

Wysokość pojedynczej dotacji wynosi 33 000 zł. Wnioski składać można od 16 kwietnia do 15 maja 2012 r.

pobierzdo góry do góry

18.04.2012 r.

Terasa Lipowska – gościem Muzeum Witolda Gombrowicza

Fundusz Notariatu

W najbliższą niedzielę na godzinę 17.00 Muzeum Witolda Gombrowicza zaprasza na spotkanie ze znaną aktorką filmową i teatralną Teresą Lipowską , która na scenie króluje od przeszło 50 lat, a dla milionów Polaków jest Barbarą Mostowiak z serialu „M jak Miłość” . Ale nie o serialach będziemy mówić, ale o teatrze, o kabarecie „Dudek”, z którym była związana oraz o jej najnowszej roli funkcjonariuszki SB w sztuce „Furie” Marcina Szczygielskiego. Będzie to drugie spotkanie z nowego cyklu „Twarze i Gęby”. Wcześniej gościliśmy Krzysztofa Globisza.

Teresa Lipowska- aktorka filmowa i teatralna. Absolwentka średniej szkoły muzycznej w klasie fortepianu (1955) oraz Wydziału Aktorski ego PWSFTviT w Łodzi (1957). Przed ogromną popularnością jaką przyniosła jej rola Barbary Mostowiak w serialu „M jak miłość”, Teresa lipowska była przede wszystkim aktorką teatralną, w filmie lub telewizji pojawiając się w rolach epizodycznych lub drugoplanowych. Występowała na deskach teatru Ludowego (1957-1985), Teatru Nowego (od 1975), a latach 1985-92 była aktorką teatru Syrena w Warszawie. Obecnie występuje w Teatrze Komedia w roli funkcjonariuszki SB w sztuce Marcina Szczygielskiego pt: „Furie” Przez niemal 10 lat związana była z kabaretem „Dudek”. Za osiągnięcia i wkład w rozwój sztuki aktorskiej uhonorowano została odznaczeniami państwowymi: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi oraz Srebrnym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis.

Spotkanie odbędzie się w ramach cyklu spotkań „Twarze i Gęby”, na które zapraszani są nie tylko ludzie teatru, ale także osoby publiczne, które albo są znawcami „teatru dnia codziennego”, albo też – świadomie lub nie – stali się jego aktorami. Spotkania są próba konfrontacji ich doświadczenia z doświadczeniem zapisanym w tekstach Witolda Gombrowicza, a rozmowy prowadzone są po prostu o życiu – społecznym, zawodowym, osobistym, zajmując się szczególnie relacjami między Ja i Ty, tak ważnymi dla twórczości autora „Ferdydurke”. O znanych twarzach i przyprawianych im gębach.

pobierzdo góry do góry

18.04.2012 r.

Lokalna Grupa Działania Razem dla Radomki na Targach Agrotravel

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Zapraszamy do odwiedzin IV Międzynarodowych Targów Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL, które odbędą się w dniach 20.04.2012 r. - 22.04.2012 r. w Kielcach, podczas którego na wspólnym stoisku Lokalnych Grup Działania Południowego Mazowsza zaprezentuje się Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki”, która promować będzie turystykę obszaru gmin LGD, przedsiębiorstwa z branży turystycznej oraz lokalnych przedsiębiorców. Targi organizowane są przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Świętokrzyską Organizację Turystyczną. Ich ideą jest szeroko rozumiana komercjalizacja usług turystyki wiejskiej i promocja obszarów wiejskich. AGROTRAVEL jako jedyna w kraju wyspecjalizowana impreza wystawiennicza branży agroturystycznej przyciąga z roku na rok coraz większą liczbę wystawców i zwiedzających, których w tym ubiegłym roku było blisko 30 tysięcy osób.

Przez okres trzech dni Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” pełniące funkcję koordynacyjną wśród LGD z terenu południowego Mazowsza przygotuje dla zwiedzających poczęstunek związany z produktami lokalnymi i tradycyjnymi naszego obszaru. Odwiedzający będą mogli spróbować wyrobów związanych z produktem tradycyjnym „Papryką Przytycką” (m.in. dżem z papryki), wyrobów wędliniarskich przygotowanych przez Gospodarstwo Państwa Pysiak ze Zdziechowa (m.in. Szynka Zdziechowska, Salceson Wizytowy), a także tradycyjnego pieczywa z Piekarni Wacyn. Oprócz naszego stowarzyszenia w piątek zaprezentuje się Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt”, zespól ludowy „Chomentowianki” który przygotuje pierogi drożdżowe z kapustą i pieczarkami, a także ciasta drożdżowe. W sobotę przedstawiciele LGD „Dziedzictwo i Rozwój” we współpracy z zespołem ludowym „Sobótka” przygotuje tradycyjne potrawy wiejskie i pokaz twórców ludowych, a w niedzielę LGD „Wszyscy Razem” wspólnie z Kołem Gospodyń Wiejskich zaprezentują prace rękodzielnicze.

Targi AGROTRAVEL 2012 to doskonała okazja do promocji i sprzedaży coraz bogatszej oferty turystyki wiejskiej oraz spotkań i rozmów z touroperatorami, jak i z bezpośrednimi odbiorcami oferowanych produktów i usług. W programie targów przewidziano prezentacje ofert atrakcyjnego wypoczynku na wsi, jarmark rękodzielnictwa i wyrobów artystycznych, degustacje potraw regionalnych, konkursy dla wystawców i zwiedzających. Imprezie towarzyszyć będzie Międzynarodowa Konferencja „Perspektywy rozwoju turystyki wiejskiej w Europie”. Podczas tegorocznej edycji targów na specjalnie przygotowanych stoiskach zaprezentuje się ponad 120 wystawców, w tym 16 polskich regionów, , Lokalne Grupy Działania, organizacje turystyczne, gospodarstwa agroturystyczne, prywatni przedsiębiorcy działający w zakresie rozwoju turystyki wiejskiej i agroturystyki oraz wystawcy z zagranicy.

pobierzdo góry do góry

19.04.2012 r.

Konkurs dotacyjny: Działania na rzecz poprawy warunków życia ludzi starszych

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2012 roku w obszarze polityka społeczna Priorytet 5 „Działania na rzecz poprawy warunków życia ludzi starszych”. Oferty można składać do 18 maja 2012.

Rodzaje zadań które można realizować w ramach naboru dotyczą inspirowania i wspierania działań mających na celu poprawę jakości życia ludzi starszych oraz ich aktywności życiowej oraz rozwijanie zróżnicowanych form opieki i usług (zwłaszcza środowiskowych, rodzinnych) dla osób starszych, wraz ze wsparciem opiekunów i wolontariuszy działających na rzecz tych osób. Wnioskowana kwota dotacji nie może przekraczać 80% całkowitych kosztów zadania. Wnioskowana kwota dotacji na koszty administracyjne oraz koszty zakupu niezbędnego sprzętu nie może przekroczyć 10% kwoty dotacji, na każdą z tych kategorii kosztów.

pobierzdo góry do góry

20.04.2012 r.

Informacja

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Informujemy, że z uwagi na uczestnictwo pracowników Biura Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” w Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej Agrotravel 2012 – konsultacje w dniu dzisiejszym (tj. 20 kwietnia 2012 r.) nie odbędą się. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do kontaktu w najbliższy poniedziałek.

pobierzdo góry do góry

23.04.2012

Przypominamy o trwających naborach wniosków. Termin składania wniosków upływa 27.04.2012 r.

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" Programu Rozwoju Obszarów wiejskich w zakresie:


Wnioski należy składać w:
Biurze Stowarzyszenia mieszczącym się przy ul. Wernera 9/11 w Radomiu w terminie do 27.04.2012 r. do godziny 15.00. Informacje nt. działań jak również formularze wniosków o przyznanie pomocy dostępny są w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD www.razemdlaradomki.pl (w zakładce Materiały do pobrania: Materiały do pobrania przez Wnioskodawców) lub Samorządu Województwa Mazowieckiego www.prow.mazovia.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl.

LGD „Razem dla Radomki” zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegółowe informacje dostępne są w Biurze LGD "Razem dla Radomki" ul. Wernera 9/11 w Radomiu w godz. pn. 9.00-17.00, wt.-pt. 8.00-16.00. Tel. (048) 38-58-996, e-mail: zarzad@razemdlaradomki.pl.

pobierzdo góry do góry

24.04.2012 r.

Konferencja promująca projekt: Mazowieckie partnerstwo na rzecz współpracy, adaptacyjności i innowacji

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

„Mazowieckie partnerstwo na rzecz współpracy, adaptacyjności i innowacji” to projekt realizowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” oraz Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza od kwietnia 2012 roku. W ramach projektu 14 maja odbędzie się konferencja promocyjna, na którą już dziś serdecznie zapraszamy. Szczegółowe informacje dotyczące miejsca konferencji zostaną podane wkrótce.

Podczas spotkania zastaną poruszone tematy związane z przedsiębiorczością na obszarach wiejskich. Prelegenci omówią zagadnienia takie jak: „Przedsiębiorczość a rozwój lokalny” czy „Komunikacja społeczna wspólnoty lokalnej na rzecz pożądanego rozwoju”. Dodatkowo na spotkaniu Prezes Lokalnej Grupy Działania – p. Cezary Nowek przedstawi założenia działań realizowanych w ramach partnerskiego projektu („Z biegiem Radomki”, „Paprykowy Szlak”, „Aktywność lokalna = przedsiębiorczość”).

W konferencji udział mogą wziąć: przedsiębiorcy z sektora MSP, organizacje przedsiębiorców, organizacje pracodawców, izby i cechy rzemieślnicze, izby gospodarcze, stowarzyszenia, przedstawiciele powiatowych i gminnych władz samorządowych, przedstawiciele: świata nauki, jednostek badawczo-rozwojowych, centrów transferu i technologii, parków technologicznych i inkubatorów przedsiębiorczości. Szczegółowe informacje dotyczące miejsca konferencji zostaną podane wkrótce.

pobierzdo góry do góry

25.04.2012 r.

Konkurs fotograficzny dla mieszkańców terenu LGD

Konkurs Fotograficzny

Europejska Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym pt. Obrazy europejskiej wsi (Images of Rural Europe). Celem konkursu jest ukazanie piękna i różnorodności europejskiej wsi. Konkurs adresowany jest do Lokalnych Grup Działania, a udział w nim wziąć mogą zarówno profesjonaliści jak i amatorzy, którzy są mieszkańcami krajów członkowskich UE. Zdjęcia mogą prezentować współczesne życie na wsi, społeczność wiejską, przyjaciół, rodzinę, środowisko pracy, jak również naturalne piękno krajobrazu wsi.

Zachęcamy do przesłania nam zdjęć, z których wybierzemy 3 zdjęcia w każdej kategorii. Zdjęcia, w kategoriach: mieszkańcy wsi, środowisko wiejskie, praca na wsi, różnorodność na wsi, młodzież wiejska, idea/duch Leadera; muszą być wykonane w rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi i wielkości min. 5MB. Zgłoszenie prosimy przesłać najpóźniej do dnia można przesyłać najpóźniej do 15 maja 2012 r.Najciekawsze zdjęcia w poszczególnych kategoriach będą wystawiane podczas wystawy w prestiżowym budynku Komisji Europejskiej Berlaymont w Brukseli od 22 czerwca do 10 lipca 2012 r. Zwycięscy fotografowie i Lokalne Grupy Działania zostaną zaproszone na ceremonię wręczenia nagród, planowaną na 27 czerwca 2012 r., z udziałem Komisarza ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Daciana Ciolosa.

Wszystkie nadesłane fotografie będą brane pod uwagę przy wyborze zdjęć do organizowanej w 2012 i 2013 roku wystawy objazdowej po Europie oraz do publikacji w formie albumu.

pobierzdo góry do góry

26.04.2012 r.

Zapraszamy na Majówkę do Bierwieckiej Woli . 6 maja 2012 r.

Majówka w Bierwcach

Wesoło i rodzinnie będzie można spędzić czas podczas Majówki w Bierwieckiej Woli na którą zapraszają organizatorzy -Wójt Gminy Jedlińsk – Wojciech Walczak oraz Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku. Głównym celem organizowanej imprezy jest integracja społeczności gminy oraz zapewnienie mieszkańcom czynnego wypoczynku.

Zabawa rozpocznie się w niedzielę 6 maja o godzinie 14.30. W programie zaplanowano gry i zabawy integracyjne skierowane dla najmłodszych osób z terenu gminy Jedlińsk, kiermasz prac plastycznych oraz loterię fantową. Każdy z uczestników wydarzenia będzie mógł też spróbować licznych przysmaków i dań tradycyjnych przygotowanych na stoiskach gastronomicznych. Zaplanowano przeprowadzenie turnieju rodzinnego – zmagania w konkurencjach sportowych, sprawnościowych oraz konkurs wiedzy ogólnej na temat gminy. Gwoździem programu będzie występ średniowiecznej grupy rekonstrukcyjnej „Anielska Rota” która przedstawi nam średniowieczny Daniec dworski, strzelanie z mini kuszy, obóz rycerski, pokazy walk rycerskich, średniowieczne narzędzia tortur oraz pokazy średniowiecznej medycyny. Na zakończenie imprezy przewidziano potańcówkę i zabawę z DJ.

Serdecznie zapraszamy

pobierzdo góry do góry

27.04.2012 r.

Fundusze Szwajcarskie: Nabór wniosków dla organizacji pozarządowych

Fundusze Szwajcarskie

Firma ECORYS Polska Sp. z o.o. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Gmin RP Euroregion Bałtyk ogłasza rozpoczęcie drugiego naboru wniosków o dofinansowanie projektów „małych” w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. Wysokość dofinansowania jednego projektu wynosi od 10 tys. do 60 tys. franków szwajcarskich.

Podstawowy cel Funduszu dla Organizacji Pozarządowych to wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, którego podstawą są obywatele – świadomi swoich praw i obowiązków, cechujący się zaangażowaniem dla dobra wspólnego oraz poczuciem odpowiedzialności nie tylko za siebie, lecz także za wspólnotę, z którą łączy ich miejsce zamieszkania. Wsparcie udzielane jest na działania organizacji pozarządowych ukierunkowane na zwiększenie aktywnego udziału obywateli w życiu publicznym.

Do udziału w konkursie zaprasza się fundacje, stowarzyszenia i związki stowarzyszeń oraz osoby prawne utworzone na podstawie przepisów ustaw, niedziałające w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczające zysk na cele statutowe, których suma przychodów z działalności w ostatnim okresie obrachunkowym nie przekroczyła kwoty 50 000 złotych.

Nabór Wniosków będzie trwał od 27 kwietnia 2012 r. do 27 czerwca 2012 r.

pobierzdo góry do góry

30.04.2012 r.

Konkurs dotacyjny: Realizacja zadań w dziedzinie kultury i dziedzictwa narodowego 2012

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2012 r. w obszarze kultury i dziedzictwa narodowego. Oferty można składać do 16 maja 2012.

Rodzaje zadań które można realizować w ramach tegorocznych naborów powinny być związane z tematyką patriotyzmu, folkloru, małych ojczyzn, sztuki w przestrzeni publicznej, muzyki i tańca, związane z europejskich rokiem osób starszych, rokiem Janusza Korczaka oraz powiązane z promocją projektów teatralnych i filmowych.

Wnioskowana kwota dotacji nie może przekroczyć 80% całkowitych kosztów zadania. Wysokość środków przeznaczonych na nabór wniosków wynosi 1 225 000,00 zł.

pobierzdo góry do góry

mapa aktyawnych organizacji pozarzšdowych
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

dziedzictwo i rozwój patrnerzy lgd
ksow patrnerzy lgd
puszcza kozienicka partnerzy lgd
lgd ziemi siedleckiej
MAS Jablunkovsko
partnerzy lgd razem dla radomki
moves partnerzy lgd razem dla radomki
sao radomka
zwiazek gmin radomka

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”; w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.