Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 13193935


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Kwiecień 201102.04.2011 r.

Zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Razem dla Radomki - 07.04.2011 r. w Zatopolicach.

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Razem dla Radomki” które odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2011 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Domu Ludowego w Zatopolicach, w gminie Zakrzew.

Ze względu na wagę omawianych spraw obecność Członków Stowarzyszenie jest obowiązkowa. Prosimy o potwierdzenie obecności telefonicznie pod nr 48 38 58 996 lub drogą mailową na adres: zarzad@razemdlaradomki.pl.

pobierzdo góry do góry

01.04.2011 r.

Wiosenny Numer Biuletynu Informacyjnego LGD Razem dla Radomki

biuletyn stowarzyszenia

Zachęcamy Państwa do lektury najnowszego numeru biuletynu , w którym po raz kolejny chcieliśmy przekazać informacje dotyczące wydarzeń z życia naszych „małych ojczyzn”. W numerze m.in.: informacje o realizowanych projektach w gminie Zakrzew które uzyskały dofinansowanie w ramach Osi 4 – Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, a także o projekcie „Jestem aktywny – będę przedsiębiorcą” – skierowanego do 5 szkół gimnazjalnych z terenu LGD. W numerze nie zabrakło również informacji o historii i tradycji naszego obszaru. Gorąco Polecamy!

pobierzdo góry do góry

01.04.2011 r.

Związek Młodzieży Wiejskiej zaprasza do współpracy oraz do udziału w cyklu bezpłatnych szkoleń.

zwiazek młodziezy wiejskiej

Związek Młodzieży Wiejskiej realizując projekt na terenie województwa mazowieckiego, pragnie zaprosić pracowników organizacji pozarządowych (Stowarzyszeń, Fundacji, Przedsiębiorstw Społecznych, Przedsiębiorstw Socjalnych, Banków Spółdzielczych) do udziału w przedsięwzięciu: „Centra Inicjatyw Ekonomii Społecznej w województwie mazowieckim” którego celem jest wzmocnienie podmiotów wspierających i realizujących usługi wobec podmiotów ekonomii społecznej.

W ramach projektu Związek organizuje dwudniowe bezpłatne szkolenie dotyczące: ekonomii społecznej, zarządzania finansami, podstaw zarządzania projektami, budowania partnerstwa, pozyskiwania funduszy na działalność organizacji, doskonalenia umiejętności interpersonalnych. Informacje na temat miejsca i terminów szkoleń znajdą Państwo na stronie Związku Młodzieży Wiejskiej

pobierzdo góry do góry

04.04.2011 r.

Świetlica - Moje Miejsce

rownac_szanse

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza konkurs w ramach programu „Świetlice – Moje Miejsce”, w którym o przyznanie dotacji mogą ubiegać się lokalnie działające organizacje pozarządowe z terenu województwa mazowieckiego (z wyjątkiem powiatu warszawskiego).

„Świetlica – Moje miejsce” to program partnerski Fundacji PZU i Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży. Głównym celem programu jest zapewnienie dzieciom ze szkół podstawowych (8-13 lat) miejsc, w których między zajęciami szkolnymi a pobytem w domu, mogłyby uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych i rozwijać się intelektualnie.

Więcej informacji na stronie www.pcyf.org.pl

pobierzdo góry do góry

05.04.2011 r.

Wiosenne Warsztaty w Muzeum im. Oskara Kolberga

museum kolberga

Muzeum w Przysusze zaprasza na warsztaty etnograficzne wykonywania palm i pisanek wielkanocnych, prowadzone przez doświadczone twórczynie ludowe z regionu opoczyńskiego – Mariannę Rzepkę i jej córki Bożenę i Gabrielę z Bielowic. Tegoroczne warsztaty etnograficzne ruszają 6 kwietnia i potrwają do 8 kwietnia. Adresowane są do dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz dorosłych.

Pani Marianna jest laureatką Nagrody im. Oskara Kolberga i wraz z córkami kontynuuje regionalną tradycję rękodzieła artystycznego, tworząc w wielu dziedzinach sztuki ludowej: wykonuje koronki, hafty i stroje ludowe, plastykę obrzędową – palmy, pisanki, wycinanki, kwiaty z bibuły. W środowisku twórczyń regionu opoczyńskiego uważana jest za jedną z najlepszych.

Celem warsztatów jest propagowanie i kultywowanie tradycji związanej z okresem Świąt Wielkanocnych, spotkanie z twórczyniami ludowymi oraz pokaz zdobienia pisanek i wykonywania palm. Zajęciom teoretycznym będzie towarzyszyć pogadanka o tradycjach okresu Wielkiego Postu, Niedzieli Palmowej i Wielkiej Nocy. Uczestnicy usłyszą o zwyczajach związanych ze święceniem palm, dowiedzą się z czego są wykonane, jaka jest symbolika poszczególnych elementów. Zapoznają się z techniką wykonywania tradycyjnych pisanek opoczyńskich, sposobem ich pisania. Każdy z uczestników samodzielnie wykona palmę lub pisankę.

Zapisy grup pod numerem tel. 48 675 22 48. Opłata za udział w warsztatach wynosi 4 zł od osoby. Każdy uczestnik powinien przynieść ze sobą ugotowane jajko oraz nożyczki.

pobierzdo góry do góry

06.04.2011 r.

Dotacje do 40 tysięcy złotych. Projekt dla planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej!

altum

Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno Gospodarcze – realizuje projekt „Nowe przedsiębiorstwa – nowe możliwości” skierowany do osób, które szukają możliwości samo zatrudnienia, mają dobry pomysł, a nie mają wystarczających zasobów finansowych, możliwości oraz wiedz do realizacji swoich działań. Dla uczestników przygotowano m.in. szkolenia oraz jednorazową dotację w kwocie 40 tyś. zł. Rekrutacja trwa do 8 kwietnia 2011 r.

Uczestnikami Projektu mogą być osoby zameldowane na terenie powiatu radomskiego, szydłowieckiego, przysuskiego lub miasta Radom, które nie prowadzą i nie prowadziły działalności gospodarczej w przeciągu ostatnich 12 miesięcy przed przystąpieniem do Projektu i dodatkowo spełniają jeden z warunków:

  • są w wieku do 25 roku życia
  • są długotrwale bezrobotne
  • zamieszkują obszary wiejskie
  • zostały zwolnione z przyczyn zakładu pracy i pozostają bez zatrudnienia przez minimum 3 miesiące od momentu zwolnienia do dnia przystąpienia do projektu
  • są kobietami a w szczególności: powracają na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci; wchodzą po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci.

Projekt zakłada: przeszkolenie i udzielenie doradztwa indywidualnego 60 osobom; wsparcie finansowe w postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej w kwocie do 40.000 zł; wsparcie w postaci dotacji pomostowej na okres 6 m-cy po rozpoczęciu działalności gospodarczej w kwocie po 1000 zł/ mies. - zostanie przyznane 46 osobom.

pobierzdo góry do góry

07.04.2011 r.

Panorama Jedlińska

panorama jedlinska

Zachęcamy Państwa do lektury 27 numery Panoramy Jedlińskiej w którym znajdziemy wiele interesujących artykułów poświęconych m.in.: projektom „Taniec zbliża ludzi”, „Bądź aktywny – bądź najlepszy”, „Teatr-Historia. Wiem – Tworzę” które otrzymały dofinansowanie ze środków UE, a także bogatą fotorelację z Jedlińskich Zapustów, które odbyły się w dniach 6-8 marca, aktualności sportowe i informacje poświęcone szkołom z terenu Gminy. Życzyny przyjemnej lektury.

Więcej informacji: www.jedlinsk.pl

pobierzdo góry do góry

08.04.2011r

Nic nowego pod słońcem w Muzeum Gombrowicza.

pałac Gąbrowicza

Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli zaprasza na program literacko-satyryczny Sławomira Hollanda „Nic nowego pod słońcem” który odbędzie się dzisiaj- 8 kwietnia o godzinie 20.00.Teksty Tuwima, Hemara, Leśmiana, Jurandota uświadomią nam, że czasy, w których żyjemy wcale nie są takie wyjątkowe, jak nam się wydaje.

Sławomir Holland, aktor grający m.in. w warszawskim Teatrze Ateneum i w Teatrze na Woli, w trwającym ponad godzinę spektaklu prezentuje wybitne teksty literackie z dwudziestolecia międzywojennego, przeplatane narracją napisaną wspólnie z Jackiem Bursztynowiczem.

Jest i śmiesznie i strasznie, lirycznie i satyrycznie. A rozmowa aktora z publicznością i wybitnymi twórcami z czasów II Rzeczpospolitej jest opowieścią o kondycji człowieka: o jego przewagach i przywarach, o małych zwycięstwach i wielkich klęskach w konfrontacji z losem i historią. Spektakl Hollanda i Bursztynowicza to także okazja do spokojnej refleksji, której w osaczającym nas coraz natarczywiej historycznym (i histerycznym) zgiełku brakuje na co dzień.

pobierzdo góry do góry

09.04.2011 r.

I ty możesz zostać trenerem biznesu - bezpłatne szkolenia.

Akademia Szybkiej Nauki w Warszawie zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach umożliwiających uzyskanei certyfikatów poświadczających kwalifikacj: trenerskie w zakresie opracowywania programów i prowadzenia szkoleń biznesowych oraz zarządzania projektami wg. metodyki PRINCE2 Foundation.

Szkolenia realizowane są w ramach projektu "I ty możesz zostać trenerem" - współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Społecznego, który gwarantuje bezpłatne szkolenia, coaching, spotkania dotyczące doradztwa personalnego z psychologii biznesu, podręczniki, materiały szkoleniowe.

W projekcie mogą uczestniczyć rolnicy lub domownicy zamieszkujący teren województwa mazowieckiego z wykształceniem wyższym, rozważający ewentualność podjęcia zatrudnienia w obszarach niezwiązanych z działalnością rolniczą lub rozważający podjęcie pozarolnizcej działalności gospodarczej.

pobierzdo góry do góry

11.04.2011 r.

Walne Zebranie Stowarzyszenia Razem dla Radomki – 7 kwietnia 2011 r. – Zatopolice

W czwartek 7 kwietnia 2011 r. w Zatopolicach (Gmina Zakrzew) odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”, podczas którego przedstawiono sprawozdanie merytoryczne i finansowe Zarządu z działalności LGD „Razem dla Radomki” za rok 2010 r. , sprawozdanie komisji rewizyjnej za 2010 r., oraz kierunku działań Stowarzyszenia na lata 2011 – 2014.

W przedmiotowych obszarach podjęto uchwały zatwierdzające przedstawione sprawozdania, ocenę Komisji Rewizyjnej, oraz udzielono absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.

Dokonano również wyboru nowego składu Rady Stowarzyszenia. Przewodniczącym Rady został Pan Sławomir Białkowski – Wójt Gminy Zakrzew, a Sekretarzem Rady – Pan Krzysztof Murawski – Wójt Gminy Wolanów. Słowa podziękowania kierujemy także pod adresem Stefana Błaszczyka, poprzedniego Przewodniczącego Rady oraz Adama Gibały – byłego Członka Rady Stowarzyszenia za wieloletnią i efektywną współpracę z Lokalną Grupą Działania „Razem dla Radomki”.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
pobierzdo góry do góry

12.04.2011 r.

Lista rankingowa wniosków zgłoszonych w ramach działania: Małe projekty.

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” informuje o zakończeniu postępowania przez Radę Stowarzyszenia w sprawie oceny wniosków, które wpłynęły w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś 4 Leader na lata 2007-2013 w ramach działania: „Małe projekty”.

Poniżej prezentujemy listę rankingową naboru wniosków przeprowadzonych w dniach od 1 marca 2011 r. do 28 marca 2011 r. w ramach działania: „Małe projekty”.

Lista rankingowa wniosków o dofinansowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Razem dla Radomki” dla działania „Małe projekty”.)

pobierzdo góry do góry

13.04.2011 r.

Ogłaszamy nabór wniosków w zakresie działań: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Odnowa i rozwój wsi

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" Programu Rozwoju Obszarów wiejskich w zakresie:


Wnioski należy składać w:
Biurze Stowarzyszenia mieszczącym się przy ul. Wernera 9/11 w Radomiu w terminie od 18.04.2011 r. do 13.05.2011 r. do godziny 15.00. Informacje nt. działań jak również formularze wniosków o przyznanie pomocy dostępny są w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD www.razemdlaradomki.pl (w zakładce Materiały do pobrania: Materiały do pobrania przez Wnioskodawców) lub Samorządu Województwa Mazowieckiego www.prow.mazovia.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl.

LGD „Razem dla Radomki” zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegółowe informacje dostępne są w Biurze LGD "Razem dla Radomki" ul. Wernera 9/11 w Radomiu w godz. pn. 9.00-17.00, wt.-pt. 8.00-16.00. Tel. (048) 38-58-996, e-mail: zarzad@razemdlaradomki.pl.

pobierzdo góry do góry

15.04.2011 r.

LGD Razem dla Radomki uczestniczy w targach Agrotravel

agrotravel

Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska na targach Agrotravel, które odbywają się w dniach 15-17 kwietnia 2011 r. w Kielcach już po raz trzeci. Organizatorami tagów są Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z Ministrem Sportu i Turystyki oraz Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego.

Targi są doskonałym miejscem promocji i sprzedaży oferty turystyki wiejskiej. Są również okazją do rozmów i spotkań z innymi Lokalnymi Grupami Działania. Stowarzyszenie "Razem dla Radomki" już po raz drugi uczestniczy w targach.

Zachęcamy do odwiedzenia naszego stosika

pobierzdo góry do góry

18.04.2011 r.

Bezpłatne szkolenia dla osób odchodzących z rolnictwa lub rybołówstwa.

creator logo

Firma Creator Sp. z o.o. zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach: Sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej (180 godzin.) skierowanych do osób odchodzących z rolnictwa lub rybołówstwa (rybactwa) mieszkających na terenie województwa mazowieckiego.

Każdy uczestnik otrzyma zwrot kosztów dojazdu do miejsca szkolenia, materiały szkoleniowe, zaświadczenie potwierdzające nabycie nowych kwalifikacji w zawodzie sprzedawca. Szczegółowe informacje na temat projektu i rekrutacji udzielane są w biurze projektu w Radomiu przy ul. Warzywnej 23 oraz pod nr tel. 48 38 510 95.

pobierzdo góry do góry

19.04.2011 r.

Bezpłatne kursy pedagogiczne dla kandydatów na instruktorów nauki zawodu.

”izbarzemiosla"

Izba Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Radomiu zaprasza do udziału w projekcie „Mam zawód i uczę zawodu” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W ramach projektu oferowany jest bezpłatny kurs pedagogiczny dla kandydatów na instruktorów praktycznej nauki zawodu. Projekt skierowany jest do osób zamieszkujących województwa mazowieckiego, które ukończyły 18 lat. Szczegółowe informacje na temat projektu można uzyskać w Biurze Izby Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Radomiu przy ul. Kilińskiego 15/17 oraz pod nr tel. 48 38 58 996.

pobierzdo góry do góry

19.04.2011 r.

Broszura informacyjna - Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Udostępniamy broszurę informacyjną wydaną przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na temat Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, Działanie 312 "Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw".

Poradnik zawiera wiele ważnych informacji dla beneficjentów chcących ubiegać się o uzyskanie pomocy w ramach działania "Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw", na które obecnie prowadzimy nabór. Zachęcamy do zapoznania się z publikacją i składania wniosków.

Publikacja do pobrania na stronie Poradnik Działanie 312 "Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw"

pobierzdo góry do góry

20.01.2011 r.

Broszura informacyjna – Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Udostępniamy Państwu broszurę informacyjną wydaną przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na temat Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 dotycząca działania: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.

Poradnik zawiera wiele ważnych informacji dla beneficjentów chcących ubiegać się o uzyskanie pomocy w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej", na które obecnie prowadzimy nabór. Zachęcamy do zapoznania się z publikacją i składania wniosków.

Publikacja do pobrania na stronie Poradnik Działanie 311 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"

pobierzdo góry do góry

21.04.2011 r.

Relacja z Międzynarodowych Targów Turystyki Wiejskiej – AGROTRAVEL 2011

Agrotravel 2011

Przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania "Razem dla Radomki" w dniach 15-17 kwietnia uczestniczyli w III Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL 2011 w Kielcach, które stanowią miejsce spotkań krajowych i zagranicznych organizatorów turystyki. Targi organizowane są przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Świętokrzyską Organizację Turystyczną. Ich ideą jest szeroko rozumiana komercjalizacja usług turystyki wiejskiej i promocja obszarów wiejskich. AGROTRAVEL jako jedyna w kraju wyspecjalizowana impreza wystawiennicza branży agroturystycznej przyciąga z roku na rok coraz większą liczbę wystawców i zwiedzających, których w tym roku było blisko 30 tysięcy osób.

Agrotravel 2011 Agrotravel 2011 Agrotravel 2011
pobierzdo góry do góry

26.04.2011 r.

Konkurs dotacyjny: Działania na rzecz poprawy warunków życia ludzi starszych.

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do udziału w otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych uprawnionych podmiotów do realizacji zadań publicznych w obszarze promocja zdrowia i polityka społeczna – Priorytet 5: Działania na rzecz poprawy warunków życia ludzi starszych. Oferty można składać do 17 maja 2011 r.

Projekty składane w ramach konkursu powinny dotyczyć inicjowania i wspierania działań mających na celu poprawę jakości życia ludzi starszych oraz ich aktywności życiowej oraz rozwiania zróżnicowanych i innowacyjnych form opieki i usług (zwłaszcza środowiskowych, rodzinnych) dla osób starszych, wraz ze wsparciem opiekunów i wolontariuszy działających na rzecz tych osób.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 25 000 zł, przy założeniu iż wnioskowana kwota dotacji nie może przekroczyć 80 całkowitych kosztów zadania.

pobierzdo góry do góry

27.04.2011 r.

Szkolenia dla rolników: Zmiana kwalifikacji zawodowych – krokiem ku przyszłości.

altum

Towarzystwo ALTUM zaprasza do udziału w projekcie „Zmiana kwalifikacji zawodowych – krokiem ku przyszłości” w ramach którego oferowane są szkolenia zawodowe. Projekt skierowany jest do 100 osób – ubezpieczonych w KRUSIE lub domowników zamieszkujących w gminie wiejskiej i miejsko-wiejskiej oraz w mieście do 25 tys. mieszkańców, które wykonują działalność rolniczą, lecz w momencie przystąpienia do projektu złożą oświadczenie o zamiarze podjęcia zatrudnienia w obszarze niezwiązanych z działalnością rolniczą.

Projekt zakłada szkolenia zawodowe w zawodach: kierowca ciągnika siodłowego kat. C, cukiernik, kosmetyczka, elektryk, przedstawiciel handlowy, kucharz, fryzjer a także doradztwo zawodowe, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy oraz warsztaty obsługi komputera z Internetem oraz z języka angielskiego.

Rekrutacja do projektu odbywać się będzie w terminach od 01.05.2011 r. do 31.05.2011 r. w Biurze projektu mieszczącym się w Radomiu przy ul. Czachowskiego 34.

pobierzdo góry do góry

28.04.2011 r.

Miejsce kultury, kultura masowa w Muzeum Gombrowicza we Wsoli

muzeum gombrowicza

Muzeum Gombrowicza zaprasza na kolejne wydarzenie w ramach cyklu: „Miejsce kultury-kultura miejscowa”. Tym razem we Wsoli odbędzie się podwójny jubileusz: 50 – lecia pracy twórczej Andrzeja Mędrzyckiego oraz 25 – lecia działalności artystycznej Robert Grudnia. W programie wieczoru: Anna Adamiak – mezzosopran, Robert Grudzień – fortepian, Marzena Odzimek-Jarosińska i Mariusz Pyrka – recytacja wierszy Andrzeja Mędrzyckiego.

Koncert odbędzie się w najbliższy piątek 29 kwietnia o godzinie 19.00. Wszystkich zainteresowanych wydarzeniem dowiezie bezpłatny autobus ITS Michalczewski, zbiórka przed Teatrem Powszechnym w Radomiu. Wstęp wolny.

pobierzdo góry do góry

29.04.2011 r.

Bezpłatne szkolenia z działań: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej już w przyszłym tygodniu.

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” zaprasza na bezpłatne szkolenia z działań: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej. Szkolenia skierowane są do mieszkańców gmin: Jedlińsk, Przytyk, Przysucha, Wolanów, Wieniawa, Zakrzew; do osób fizycznych zainteresowanych pozyskaniem środków unijnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej; do rolników zainteresowanych prowadzeniem działalności pozarolniczej, oraz do przedsiębiorców z terenów wiejskich chcących rozwijać swoje firmy.

Szkolenia odbędą się w terminie:

  • 05.05.2011 r. -Szkolenie z zakresu „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” w Domu Ludowym w Cerekwi w Gminie Zakrzew, godz. 10:00-15.00.
  • 06.05.2011 r. - Szkolenie z zakresu: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” w Urzędzie Gminy w Przytyku , ul. Zachęta 57– sala obrad Rady Gminy, godz. 10:00-15.00.

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą, się w jaki sposób napisać prawidłowo wniosek i budżet, tak aby uniknąć problemów przy późniejszym jego rozliczaniu. Omówione zostaną konkretne pomysły na założenie własnej działalności pod katem zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju i Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013.

Zapewniamy profesjonalnego trenera, bezpłatne materiały szkoleniowe, poczęstunek.

Zgłoszenia do udziału w szkoleniach przyjmowane są do dnia 4 maja 2011 r. telefonicznie pod nr 048 38 58 996 lub mailowo na adres: zarzad@razemdlaradomki.pl.

pobierzdo góry do góry

11.04.2012 r.

Konkurs na realizację zadań z zakresu upowszechniania sportu

Minister Sportu i Turystyki ogłosił otwarty konkurs ofert na dofinansowanie w 2012 roku zadań z zakresu upowszechnianie sportu różnych grup społecznych i środowiskowych realizowanych w okresie od 1 maja do 20 grudnia 2012 r. finansowanych ze środków pochodzących z budżetu państwa. Oferty można składać do 30 kwietnia 2012.

Zadania przewidziane do realizacji to: upowszechnianie sportu w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych; wspieranie prozdrowotnych programów aktywności fizycznej – „Trzymaj formę”; wspieranie organizowanych w Polsce sportowych przedsięwzięć realizowanych w ramach programu współpracy z Polonią i Polakami za granicą oraz realizacja zadań związanych z promocją sportu dla wszystkich.

O przyznanie dofinansowania w wysokości do 80% mogą ubiegać się organizacje spoza sektora finansów publicznych, powołane dla prowadzenia działalności w zakresie upowszechniania kultury fizycznej – zapis w statucie, a w szczególności stowarzyszenia o zasięgu ogólnopolskim.

pobierzdo góry do góry

mapa aktyawnych organizacji pozarzšdowych
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

dziedzictwo i rozwój patrnerzy lgd
ksow patrnerzy lgd
puszcza kozienicka partnerzy lgd
lgd ziemi siedleckiej
MAS Jablunkovsko
partnerzy lgd razem dla radomki
moves partnerzy lgd razem dla radomki
sao radomka
zwiazek gmin radomka

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”; w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.