finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Aktualności

Konsultacje w Gmina Wieniawa

22.09.2022 | LSR, wrzesien2022

20 osób wzięło dziś udział w spotkaniu zorganizowanym przez LGD Razem dla Radomki w Gminne Centrum Kultury i Sportu w Wieniawie. Celem spotkania konsultacyjnego była diagnoza potrzeb społeczności lokalnej pod kątem jej przygotowania w nowej lokalnej strategii rozwoju na lata 2023-2027 którą mieszkańcy gmin przygotowywać będą wspólnie z Lokalną Grupą Działania Razem dla Radomki.

Spotkanie poprowadzili Pan Cezary Nowek – Prezes LGD oraz Pani Małgorzata Kopycka – pracownik Biura LGD, którzy zaprezentowali , kierunki możliwych działań i zakresy wsparcia finansowego, oraz wytyczone cele we Wspólnej Polityce Rolnej. Istotnym punktem spotkania była dyskusja na temat możliwości i zakresu finansowania projektów w nowej perspektywie unijnej, a także sugestie i wskazane kierunki działań, określone przez uczestników spotkania, którym dziękujemy za aktywny udział w spotkaniu.

Najbliższe spotkania w Wolanowie i w Jakubowie zaplanowane zostały na przyszły tydzień. Serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału w przygotowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju, która pozwoli nam otrzymać kolejne wielomilionowe wsparcie na rozwój obszarów wiejskich gminy Jedlińsk, Przytyk, Przysucha, Wolanów, Wieniawa i Zakrzewa.

logotypy prow

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content