finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Konkurs fotograficzny

Konkurs został rozstrzygnięty

Zobacz

Konkurs fotograficzny

„PIĘKNO DOLINY RADOMKI”

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym „Piękno doliny Radomki”, w którym można wygrać atrakcyjne nagrody (m.in. laptopy z 10 calowymi ekranami oraz 100 nagród upominkowych).

Przedmiotem konkursu jest ukazanie piękna i różnorodności otaczającej nas przyrody, krajobrazu, folkloru oraz architektury na obszarach gmin: Jedlińsk, Przysucha, Przytyk, Wieniawa, Wolanów, Zakrzew poprzez uwiecznienie ich za pomocą fotografii. Motywem przewodnim zdjęć powinny być krajobrazy, przyroda, architektura, zabytki oraz folklor – pokazujące piękno wspomnianego obszaru. Ocenie podlegać będzie nie tylko poprawność techniczna wykonywanych zdjęć, ale przede wszystkim kreatywność oraz wizja artystyczna nadesłanych prac.

Konkurs przewidziany jest dla dzieci i młodzieży szkolnej w przedziale wiekowym do 18 roku życia. Fotografie będą oceniane w 2 kategoriach: dziecięcej (do 13 lat) i młodzieżowej (14-18 lat). Dla zwycięzców konkursu oraz jego uczestników przewidziane są nagrody rzeczowe.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem konkursu. Na prace czekamy do dnia 31 maja 2010 roku, zaś rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 7 czerwca 2010 r. Po jego zakończeniu zaplanowane są wystawy nagrodzonych zdjęć. Nagrodzone i wyróżnione zdjęcia zostaną zaprezentowane na stronie internetowej www.razemdlaradomki.pl, na materiałach promujących gminy oraz w formie czasowych ekspozycji.

Zgłoszenie udziału w konkursie następuje poprzez nadesłanie pracy konkursowej wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym. Prace można nadsyłać na nośnikach CD lub DVD pocztą, lub dostarczać osobiście na adres biura Stowarzyszenie LGD „Razem dla Radomki” ul. Wernera 9/11 26-600 Radom

pdf

Pobierz regulamin konkursu.
(format: pdf, rozmiar pliku: 92 KB)

pdf

Pobierz formularz zgłoszeniowy.
(format: pdf, rozmiar pliku: 139 KB)

Informacje o konkursie w Tygodniku Radomskim

pdf

Tygodnik Radomski nr 18 – fragment zawierający publikację o konkursie fotograficznym „Piękno Doliny Radomki”
(format: pdf, rozmiar pliku: 9,24 MB)

Plakat

plakat konkursu fotograficznego lgd Razem dla Radomki

Pobierz PLAKAT – format A4, pdf
(format: pdf, rozmiar pliku: 7.55 MB)

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content