finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Aktualności

Konkurs PROO 2023 – Wydłużony termin składania wniosków na wsparcie organizacji

3.01.2023 | styczen2023

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz instytucje prowadzące działalność pożytku publicznego do udziału w konkursach ogłoszonych w ramach edycji 2023 Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO na lata 2018-2030. Termin naboru w konkursie PROO 2023 wydłużony do 9 stycznia 2023, do godziny 14:00.

Oferty można składać od 28 listopada 2022 r. od godz. 14.00 do 9 stycznia 2023 r. do godz. 14.00.

 Wsparcie można uzyskać na działania w zakresie priorytetów:

Priorytet 1a: Zrównoważony rozwój organizacyjny – wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego

Priorytet 1b: Dotacje na wkład własny w projektach międzynarodowych

Priorytet 2a: Dotacje operacyjne na wsparcie budowania początkowych kapitałów żelaznych

Priorytet 3: Rozwój instytucjonalny lokalnych organizacji strażniczych i mediów obywatelskich

Priorytet 4: Rozwój instytucjonalny think tanków obywatelskich

  Informacja o podmiotach uprawnionych i nieuprawnionych do udziału w konkursie znajduje się w Regulaminie konkursu: (https://niw.gov.pl/wp-content/uploads/2022/11/Regulamin-PROO-edycja-2023-1.pdf) na stronie 23.

Termin realizacji zadań jest zależny od priorytetu – szczegółowa informacja znajduje się na stronie 26 Regulaminu.

Wysokość kwoty dotacji zależna jest od priorytetu – szczegółowa informacja znajduje się na stronie 29 Regulaminu.

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie internetowej: https://niw.gov.pl/nasze-programy/proo/edycja-2023/

logotypy prow

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

kalendarz 2024
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content