finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Aktualności

Konkurs na rzecz zadań w zakresie Turystyki i Krajoznawstwa

23.01.2023 | styczen2023

Urząd Marszałkowski Woj. Mazowieckiego w Warszawie ogłosił kolejny konkurs dla organizacji pozarządowych, przeznaczając kwotę 1 600 000,00 zł na realizację zadań w obszarze „Turystyka i krajoznawstwo” .

 20 stycznia 2023 r. ruszył nabór ofert na realizację zadań w obszarze „Turystyka i krajoznawstwo”.

 Szczegółowe informacje na stronie: https://www.dialog.mazovia.pl/wspolpraca/konkursy-ofert?kid=81

 Termin składania ofert trwa do 10 lutego

 Obszary wsparcia w ramach konkursu:

Zadanie nr 1 Szlaki turystyczne

Projekty mające na celu wytyczanie, oznakowanie, utrzymanie i odnowienie szlaków turystycznych zgodnie ze standardami PTTK. Projekty zmierzające do obudowania klasycznego szlaku turystycznego nowoczesnymi atrakcjami (takimi jak np. aplikacje, geocaching, questy itp.).

Zadanie nr 3 Produkt turystyczny.

W ramach zadania wspierane będą projekty związane z tworzeniem nowych lub rozwojem istniejących produktów turystycznych w oparciu m.in. o:  naturalne zasoby rekreacyjne np. doliny rzek, parki krajobrazowe; • tematyczne szlaki turystyczne;  miejsca związane z dziedzictwem kulturowym regionu (zabytki, dziedzictwo niematerialne).

Zadanie nr 4 Rzeki łącznikiem Mazowsza

 W ramach zadania wspierane będą projekty związane z rzekami i ich turystycznym wykorzystaniem.

Zadanie nr 5 Aktywna turystyka

 W ramach powyższego zadania wspierane będą projekty mające na celu aktywizację młodzieży, seniorów i osób niepełnosprawnych do uprawiania wszelkich form turystyki, przełamujące stereotypowe wycieczki szkolne w tym np. rajdy piesze, rowerowe, spływy kajakowe itp.

Zadanie nr 6 Jazda na kulturę

 W ramach zadania wspierane będą projekty mające na celu aktywne uczestnictwo w kulturalnych przedsięwzięciach animacyjnych i edukacyjno-artystycznych.

Zadanie nr 7 Mazowieckie klastry turystyczne

 Dofinansowane zostaną projekty mające na celu realizację działań zmierzających do stopniowego przekształcania się LOT-ów w klastry turystyczne, w tym również wsparcie doradcze tego procesu.

logotypy prow

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

kalendarz 2024
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content