finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Aktualności

Konkurs na Mazowiecki Laur Oskara Kolberga

9.07.2024 | lipiec2024

Nagroda „Mazowiecki Laur Oskara Kolberga” została ustanowiona w celu uhonorowania osiągnięć mazowieckich artystów i animatorów kultury, działających w obszarach związanych z kulturą ludową, ochroną i promocją elementów niematerialnego dziedzictwa kulturowego na obszarze województwa mazowieckiego. 

Organizatorem Konkursu jest Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze, Oddział Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu, zwane w dalszej części Muzeum lub Organizatorem. 

Nagroda jest przyznawana w następujących kategoriach: 

  1. a) TWÓRCZOŚĆ LUDOWA: 5 nagród głównych

            – rękodzieło, 

            – plastyka obrzędowa, 

            – taniec ludowy, 

            – sztuka ludowa, 

            – literatura ludowa. 

  1. b) KUSZTOSZ TRADYCJI: 1 nagroda główna

            – badacze tradycji i kultury ludowej, 

            – liderzy lokalnych społeczności, działający na rzecz ochrony i popularyzacji kultury ludowej, 

            – animatorzy i edukatorzy regionalni, 

            – artyści profesjonalni inspirujący się i wspierający rozwój sztuki i kultury ludowej. 

Nagroda przyznawana będzie twórcom ludowym (indywidualnie lub grupowo) oraz badaczom, animatorom i popularyzatorom kultury ludowej z terenu województwa mazowieckiego

Informujemy, że termin wysyłania zgłoszeń do Konkursu na Mazowiecki Laur Oskara Kolberga zostaje przedłużony. Mogą Państwo wysyłać zgłoszenia do 31.07.2024 r.

Rozdanie nagród podczas Gali  na zakończenie Roku Oskara Kolberga – 23.11.2024 r.

Nagroda „Mazowiecki Laur Oskara Kolberga” została ustanowiona w celu uhonorowania osiągnięć mazowieckich artystów i animatorów kultury, działających w obszarach związanych z kulturą ludową, ochroną i promocją elementów niematerialnego dziedzictwa kulturowego na obszarze województwa mazowieckiego. 

Organizatorem Konkursu jest Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze, Oddział Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu, zwane w dalszej części Muzeum lub Organizatorem. 

Celem Konkursu jest uhonorowanie osób fizycznych, zespołów ludowych, Kół Gospodyń Wiejskich, badaczy i animatorów kultury ludowej, oraz organizacji pozarządowych grup, za ich wybitny wkład artystyczny, społeczny i naukowy w dziedzinach kultury ludowej, twórczości i rękodzieła tradycyjnego. Nagroda ma celu uhonorowanie osób i instytucji, które mają szczególne zasługi w zakresie promocji Województwa Mazowieckiego w dziedzinie twórczości ludowej, upowszechniania i ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, na podstawie oceny całokształtu działalności lub osiągnięć o istotnym znaczeniu dla przyszłych pokoleń.

Nagroda „Mazowiecki Laur Oskara Kolberga” na celu podkreślenie znaczenia regionalnego i lokalnego dziedzictwa kulturowego w podtrzymywaniu tożsamości lokalnych wspólnot oraz podkreślić zaangażowania władz województwa mazowieckiego w mecenat nad kulturą ludową i jej popularyzacją. Nagrody maja być formą docenienia aktywnych twórców, szczególnie tych, których dokonania są inspiracją dla młodego pokolenia, którzy swoją wiedzę i umiejętności przekazują kolejnym pokoleniom. Teren województwa mazowieckiego to obszar bogaty i różnorodny jeśli chodzi o ludowe tradycje a nagroda ma się przyczynić do ich popularyzacji. 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: https://www.muzeum-radom.pl/wydarzenia-kolberg/konkurs-na-mazowiecki-laur-oskara-kolberga/3375

logotypy prow

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

kalendarz 2024
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content