finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

NASZE INICJATYWY: Konferencja

KONFERENCJA: „Leader jako efektywna metoda pobudzania i finansowania lokalnych inicjatyw i ich wpływ na rozwój obszarów wiejskich”

W dniu 28 września 2011 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Radomiu przy ulicy Domagalskiego 7 miała miejsce konferencja organizowana przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” oraz Starostwo Powiatowe w Radomiu. Głównym tematem spotkania była inicjatywa Leader.

Wśród zaproszonych gości byli wójtowie i burmistrzowie gmin powiatu radomskiego oraz powiatu przysuskiego, lokalne grupy działania z południowego Mazowsza, członkowie Stowarzyszenia LGD „Razem dla Radomki” a także przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie, Mazowieckiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie (oddział Radom), Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie (oddział Radom), Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego (oddział Radom), jak również Centrum Edukacji Ekologicznej w Radomiu oraz Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego (oddział Radom).

Konferencję rozpoczęło wystąpienie Pani Bożeny Pacholczyk – Wiceprzewodniczącej Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Starosty Radomskiego – Pana Mirosława Ślifirczyka oraz Prezesa LGD „Razem dla Radomki” – Cezarego Adama Nowek, który w trakcie swojego przemówienia przedstawił dotychczasową realizację działań osi Leader przez Stowarzyszenie, w tym także omówił projekty zrealizowane ze środków PROW. Godnym uwagi elementem wystąpienia było zaprezentowanie bieżących wydarzeń z życia LGD – konkursu na filmy promujące obszar LGD oraz wirtualnego zwiedzania obiektów z tego obszaru, czyli panoram sferycznych. Były one szerzej prezentowane także i w czasie przerw.

W spotkaniu udział wziął prof. dr hab. Henryk Bednarczyk, który w swoim wystąpieniu mówił o globalizacji i informatyzacji na Ziemi Jana Kochanowskiego. Pan wójt Sławomir Białkowski przedstawił elementy współpracy w relacji LGD i samorządu. Emocje wzbudziło wystąpienie Pana Krzysztofa Zaniewskiego z Departamentu Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich UM WM, który mówił o produktach tradycyjnych w tym także o naszym lokalnym produkcie – Papryce Przytyckiej. Na spotkaniu Pan Leszek Postułka omówił wsparcie rolników w ramach osi 3 i 4 PROW. Na koniec trzy LGD z południowego Mazowsza: „Wspólny Trakt”, „Na piaskowcu” oraz „Dziedzictwo i Rozwój” zaprezentowały swoje osiągnięcia, sukcesy oraz problemy, które napotykają w swojej działalności.

Konferencje podsumował Pan Prezes Cezary Nowek, określając Leader jako inicjatywę dobrą i potrzebną, dzięki której można zmienić oblicze współczesnej wsi i jej mieszkańców.

Relacja filmowa z konferencji

Zapraszamy do obejrzenia filmu przygotowanego przez Pana Krzysztofa Ziembickiego z PortalPolski.pl – który stanowi relację z konferencji prasowej zorganizowanej przez Starostwo Powiatowe w Radomiu oraz Lokalną Grupę Działania „Razem dla Radomki”, która była poświęcona produktowi lokalnemu „Papryce Przytyckiej”, który uzyskał pozytywną opinię Ministra Marka Sawickiego i został wpisany na Listę Produktów Tradycyjnych prowadzoną przy Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content