finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Aktualności

Już jest Harmonogram konkursów o dofinansowanie z  Funduszy Europejskich dla Mazowsza z perspektywy 2021-2027 na 2023 rok

1.03.2023 | luty2023

To aż 42 konkursy i nabory, których wartość przekroczy 1,7 mld zł.

Kto może skorzystać?

– samorządy

– przedsiębiorcy

– organizacje społeczne

– powiatowe urzędy pracy

– instytucje nauki i edukacji

Pierwsze konkursy startują już od 31 marca 2023 r.

Wnioski o dofinansowanie z Funduszy Unijnych będzie można składać na:

– wsparcie przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej

– zakup średnich oraz ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP

– budowę lub modernizację oczyszczalni ścieków oraz rozwój sieci kanalizacyjnych

– działania powiatowych urzędów pracy

Drugi kwartał to szansa na wsparcie z Unii Europejskiej m. in. na:

– szkolenia pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia

– realizację projektów z zakresu kontroli jakości powietrza, gospodarki odpadami

– aktywizację zawodową kobiet, rozwój usług dla mieszkańców w ramach społeczności lokalnych, integrację migrantów

– rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy uczniów szkół podstawowych i ogólnokształcących.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:  https://bit.ly/3KMhrlz

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

kalendarz 2024
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content